Raamattu 1992 (KR92)
25

Abrahamin muut jälkeläiset

1 Abraham otti vielä uuden vaimon, jonka nimi oli Ketura. 2 Hän synnytti Abrahamille Simranin, Joksanin, Medanin, Midianin, Jisbakin ja Suahin. 3 Joksanille syntyivät Saba ja Dedan. Dedanista polveutuvat assurilaiset, letusilaiset ja leummilaiset. 4 Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat Keturan jälkeläisiä. 525:5
1. Moos. 24:36
Abraham antoi koko omaisuutensa Iisakille. 6 Sivuvaimojensa pojille hän antoi lahjoja, ja hän lähetti heidät vielä eläessään itään Kedemin maahan, pois poikansa Iisakin tieltä.

Abrahamin kuolema

7 Abraham eli kaikkiaan sataseitsemänkymmentäviisi vuotta. 825:8
1. Moos. 15:15
Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja hänet otettiin isiensä luo. 9 Hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makpelan luolaan, joka sijaitsi heettiläisen Efronin, Soharin pojan, vainiolla Mamresta itään. 1025:10
1. Moos. 23:20
Tämän vainion Abraham oli ostanut heettiläisiltä, ja sinne on haudattu Abraham ja hänen vaimonsa Saara. 1125:11
1. Moos. 16:14 - 24:62
Abrahamin kuoltua Jumalan siunaus seurasi hänen poikaansa Iisakia. Iisak jäi asumaan Lahai-Roin kaivon tienoille.

Ismaelin jälkeläiset

12 Tässä on Abrahamin pojan Ismaelin sukuluettelo, hänen, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Hagar synnytti Abrahamille. 1325:13–15
1. Aik. 1:29–31
Nämä olivat Ismaelin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina: Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Misma, Duma, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Nafis ja Kedma. 1625:16
1. Moos. 16:10
Nämä olivat Ismaelin pojat, kahdentoista heimokunnan päälliköt, ja heidän mukaansa annettiin nimet myös heidän kylilleen ja leiripaikoilleen.

17 Ismael eli kaikkiaan satakolmekymmentäseitsemän vuotta. Sitten hän kuoli ja hänet otettiin isiensä luo. 1825:18
1. Moos. 16:12
Ismaelin suvun asuma-alue ulottui Havilasta aina Suriin, joka on Egyptistä itään Assurin suunnalla. Ja Ismael joutui alinomaa vastakkain veljiensä kanssa.

Esaun ja Jaakobin syntymä

19 Tämä on kertomus Abrahamin pojan Iisakin suvusta. Abrahamille syntyi Iisak. 2025:20
1. Moos. 24:67
Iisak oli nelikymmenvuotias ottaessaan vaimokseen Rebekan, joka oli Mesopotamiassa asuvan aramealaisen Betuelin tytär ja Labanin sisar. 2125:21
1. Moos. 11:30 - 29:31
Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra kuuli hänen rukouksensa, ja Rebekka tuli raskaaksi. 22 Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa, ja hän sanoi: »Miksi minulle pitää sattua tällaista?» Hän meni kysymään neuvoa Herralta, 2325:23
2. Sam. 8:14
Mal. 1:2 - 3
Room. 9:12
ja Herra sanoi:

– Kaksi kansaa on kohdussasi,

kaksi heimoa sinusta haarautuu.

Toinen heimo on toista vahvempi,

vanhempi on palveleva nuorempaa.

24 Aikanaan Rebekka synnytti kaksoset. 25 Ensimmäisenä syntynyt oli iholtaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen kuin vuohenkarvaviitta, ja hän sai nimen Esau 25:25 Nimi Esau merkitsee ’karvainen’, ja hänen myöhemmän asuinpaikkansa Seirin nimi viittaa sekin ’karvaiseen’. Häntä kutsutaan myös Edomiksi eli ’punaiseksi’ tai ’ruskeaksi’. . 2625:26
Hoos. 12:4
Sitten syntyi hänen veljensä, ja hän piti kädellään kiinni Esaun kantapäästä; siksi hän sai nimen Jaakob 25:26 Nimi Jaakob muistuttaa sekä heprean sanaa aqeb ’kantapää’ että sanaa aqab ’hän pettää’ (ks. 27:36). . Iisak oli heidän syntyessään kuusikymmenvuotias.

Esau myy esikoisoikeutensa

27 Kun pojat varttuivat, Esausta tuli taitava metsästäjä ja erämies, mutta Jaakob oli rauhallinen ja viihtyi kotosalla. 28 Koska Iisak söi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän Esauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi.

29 Kerran, kun Jaakob valmisti keittoa, Esau tuli väsyneenä metsästysretkeltään 30 ja sanoi Jaakobille: »Anna vähän tuota ruskeaa, tuota ruskeaa keittoa, minä olen ihan lopussa.» Tästä syystä hän sai nimen Edom 25:30 Ks. selitystä jakeeseen 25:25. . 3125:31
5. Moos. 21:17
Mutta Jaakob sanoi: »Myy minulle ensin esikoisuutesi.» 32 Esau sanoi: »Minä varmaan kohta kuolen. Mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta?» 33 Jaakob sanoi: »Vanno minulle ensin.» Niin Esau vannoi ja myi Jaakobille esikoisuutensa. 3425:34
Hepr. 12:16
Sitten Jaakob antoi hänelle leipää ja papukeittoa, ja Esau söi ja joi, nousi ja meni tiehensä. Niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan.

26

Iisak ja Rebekka Gerarissa

1 Maahan tuli nälänhätä, toinen kuin Abrahamin aikaan sattunut. Silloin Iisak lähti filistealaisten kuninkaan Abimelekin luo Gerariin. 2 Herra ilmestyi Iisakille ja sanoi: »Älä lähde Egyptiin, vaan pysy sillä seudulla, jonka minä sinulle osoitan. 326:3
1. Moos. 22:16
Jää asumaan tähän maahan, niin minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä seudut ja pidän näin voimassa sen valan, jonka vannoin isällesi Abrahamille. 426:4
1. Moos. 15:5
Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, 5 koska Abraham oli minun äänelleni kuuliainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini.» 6 Niin Iisak jäi asumaan Gerariin.

726:7
1. Moos. 12:13 - 20:2
Kun Gerarin asukkaat kyselivät, kuka Rebekka oli, Iisak sanoi: »Hän on minun sisareni.» Hän ei uskaltanut sanoa, että Rebekka oli hänen vaimonsa, koska pelkäsi seudun miesten tappavan hänet Rebekan takia, joka oli hyvin kaunis. 8 Iisak oli asunut siellä jonkin aikaa, kun filistealaisten kuningas Abimelek kerran näki ikkunastaan hänen hyväilevän Rebekkaa. 9 Silloin Abimelek kutsutti Iisakin luokseen ja sanoi: »Hänhän onkin sinun vaimosi! Miten saatoit sanoa häntä sisareksesi?» Iisak vastasi hänelle: »Sanoin niin, koska pelkäsin, että minut surmattaisiin hänen vuokseen.» 10 Abimelek sanoi: »Mitä oletkaan tehnyt meille! Se vielä olisi puuttunut, että joku meikäläisistä olisi maannut sinun vaimosi kanssa! Silloin sinä olisit syössyt meidät raskaaseen syntiin.» 11 Ja Abimelek ilmoitti koko kansalleen: »Joka kajoaa tähän mieheen tai hänen vaimoonsa, on kuoleman oma.»

12 Eräänä vuonna Iisak sai siinä maassa kylvöstään satakertaisen sadon. Herra siunasi häntä. 13 Hän vaurastui vaurastumistaan ja oli lopulta hyvin rikas. 14 Koska hänelle oli karttunut lampaita, vuohia ja nautakarjaa sekä paljon palvelusväkeä, filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. 1526:15
1. Moos. 21:25
Niin filistealaiset tukkivat ja täyttivät hiekalla kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin palvelijat olivat aikoinaan kaivaneet. 16 Sitten Abimelek sanoi Iisakille: »Lähde pois meidän luotamme, sinusta on tullut aivan liian mahtava.»

17 Iisak lähti sieltä, pystytti telttansa Gerarin joenuoman varrelle ja jäi sinne asumaan. 18 Hän kaivatti uudelleen auki isänsä Abrahamin päivinä kaivetut kaivot, jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoleman jälkeen tukkineet, ja antoi niille samat nimet kuin hänen isänsä oli antanut.

19 Iisakin palvelijat alkoivat sitten kaivaa kaivoa joenuomaan ja löysivät vesisuonen. 20 Mutta Gerarin paimenet rupesivat riitelemään Iisakin paimenien kanssa ja sanoivat: »Vesi kuuluu meille.» Niin kaivo sai nimen Esek 26:20 Nimi Esek merkitsee ’kiista’. , koska siitä oli tullut kiistaa. 21 Iisakin palvelijat kaivoivat vielä toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin, ja sille hän antoi nimen Sitna 26:21 Nimi Sitna merkitsee ’riita’. . 2226:22
2. Sam. 22:20
Ps. 119:45
Jes. 54:2
Sitten hän siirtyi sieltä pois ja kaivatti vielä uuden kaivon, eikä siitä enää syntynyt riitaa. Sen nimeksi tuli Rehobot 26:22 Nimi Rehobot merkitsee ’väljyys’. , sillä Iisak sanoi: »Nyt Herra on antanut meille väljästi tilaa, niin että voimme levitä laajalle tässä maassa.»

Jumalan lupaus

23 Gerarin seudulta Iisak siirtyi Beersebaan. 2426:24
1. Moos. 12:2
Ensimmäisenä yönä Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: »Minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Palvelijani Abrahamin tähden minä siunaan sinua ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrän.» 2526:25
1. Moos. 12:8
Iisak rakensi sinne alttarin ja rukoili Herraa. Hän pystytti sinne telttansa, ja hänen palvelijansa kaivoivat kaivon.

Sopimus Abimelekin kanssa

26 Abimelek tuli Gerarista Iisakin luo mukanaan lähin miehensä Ahussat ja sotaväen päällikkö Pikol. 27 Iisak kysyi heiltä: »Minkä takia te nyt tulitte minun luokseni, vaikka vihaatte minua ja hääditte minut luotanne?» 28 He vastasivat: »Me olemme nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Siksi ajattelimme, että sinun ja meidän välillämme tulisi olla valalla vahvistettu sopimus. Me haluamme tehdä liiton sinun kanssasi, 29 ettet tekisi meille mitään pahaa. Emme mekään ole tehneet sinulle pahaa vaan pelkkää hyvää ja olemme päästäneet sinut rauhassa menemään. Sinulla on Herran siunaus.» 30 Silloin Iisak järjesti heille pidot, ja he söivät ja joivat. 31 Heti seuraavana aamuna he vannoivat valan toisilleen. Sitten Iisak hyvästeli heidät, ja he erosivat hyvässä sovussa.

32 Samana päivänä tulivat Iisakin palvelijat kertomaan hänelle kaivosta, jota olivat olleet kaivamassa, ja sanoivat: »Me löysimme vettä.» 3326:33
1. Moos. 21:31
Hän antoi sille kaivolle nimen Sibea 26:33 Nimi Sibea merkitsee ’vala’, ’seitsemän’, vrt. 21:31. . Sen tähden siellä sijaitsevan kaupungin nimi on vielä tänäkin päivänä Beerseba.

Esaun vierasheimoiset vaimot

3426:34,35
1. Moos. 27:46 - 36:2 - 3
Kun Esau oli nelikymmenvuotias, hän otti vaimoikseen Beerin tyttären Jehuditin ja Elonin tyttären Basematin, jotka olivat heettiläisiä. 35 Nämä naiset tuottivat Iisakille ja Rebekalle paljon mielipahaa.

27

Jaakob saa viekkaudella siunauksen isältään

1 Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet, niin ettei hän enää nähnyt, hän kutsui luokseen vanhemman poikansa Esaun ja sanoi hänelle: »Poikani!» Esau vastasi: »Mitä, isä?» 2 Iisak sanoi: »Minä olen tullut vanhaksi ja saatan pian kuolla. 327:3
1. Moos. 25:28
Ota nyt varusteesi, nuoliviinesi ja jousesi, ja lähde metsästämään minulle riistaa. 4 Laita siitä herkkuruokaa, sellaista josta minä pidän, ja tuo sitä minulle syötäväksi, jotta voisin siunata sinut ennen kuin kuolen.»

5 Mutta Rebekka kuunteli, kun Iisak puhui pojalleen Esaulle. Kun Esau oli lähtenyt metsästämään riistaa isäänsä varten, 6 Rebekka sanoi pojalleen Jaakobille: »Minä kuulin äsken, että isäsi sanoi veljellesi Esaulle: 7 ’Tuo minulle riistaa ja valmista minulle herkkuruokaa, jotta voisin siunata sinut Herran nimessä ennen kuin kuolen.’ 8 Nyt, poikani, tottele minua ja tee niin kuin minä käsken. 9 Hae minulle laumasta kaksi hyvää nuorta vuohta, niin minä teen niistä isäsi mieliruokaa. 10 Vie sinä se isällesi syötäväksi, että hän siunaisi sinut ennen kuolemaansa.»

1127:11
1. Moos. 25:25
Jaakob sanoi silloin äidilleen: »Mutta veljeni Esau on karvainen ja minun ihoni on sileä. 12 Entä jos isä tunnustelee minua? Silloin hän pitää minua petkuttajana, ja minä saan osakseni kirouksen enkä siunausta.» 13 Hänen äitinsä sanoi: »Jos niin käy, poikani, kohdatkoon se kirous minua. Tee nyt vain niin kuin minä sanon ja mene hakemaan ne vuohet.» 14 Jaakob haki vuohet äidilleen, ja tämä valmisti niistä Iisakin mieliruokaa. 15 Sitten Rebekka otti vanhemman poikansa Esaun parhaat vaatteet, jotka hänellä oli teltassa, ja puki nuoremman poikansa Jaakobin niihin. 16 Vuohien nahoilla hän peitti Jaakobin kädet sekä hänen paljaan kaulansa ja niskansa. 17 Sitten hän antoi herkut ja leipomansa leivän Jaakobin käteen.

18 Jaakob meni isänsä luo ja sanoi: »Isä!» Iisak vastasi: »Niin, poika, kuka sinä olet?» 19 Jaakob sanoi isälleen: »Minä olen sinun esikoisesi Esau. Olen tehnyt niin kuin käskit. Nouse istumaan ja syö minun riistaani, ja siunaa sitten minut.» 20 Iisak kysyi: »Miten löysit saaliin näin pian, poikani?» Jaakob vastasi: »Herra, sinun Jumalasi, johdatti sen tielleni.» 21 Iisak sanoi: »Tulehan lähemmäksi, poikani, niin minä tunnustelen, oletko sinä Esau vai et.» 22 Jaakob meni isänsä luo, ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi: »Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Esaun kädet.» 23 Eikä Iisak tuntenut Jaakobia, sillä tämän kädet olivat karvaiset kuten Esaun, ja hän siunasi Jaakobin. 24 Iisak kysyi vielä: »Oletko sinä todella poikani Esau?» Jaakob vastasi: »Olen.» 25 Silloin Iisak sanoi: »Tuo ruoka tänne, niin että saan syödä poikani tuomaa riistaa. Sen jälkeen siunaan sinut.» Jaakob tarjosi hänelle ruokaa ja viiniä, ja hän söi ja joi. 26 Sitten Iisak sanoi: »Tule tänne ja suutele minua, poikani.» 2727:27
Sir. 44:23
Jaakob meni hänen luokseen ja suuteli häntä, ja Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet sanoen:

– Poikani tuoksu on kuin maan tuoksu,

maan, jonka Herra on siunannut.

28 Jumala suokoon sinulle taivaan kastetta

ja maan rehevyyttä,

viljaa ja viiniä runsain määrin.

2927:29
1. Moos. 12:31. Moos. 25:23
Ob. 10
Kansat palvelkoot sinua

ja kansakunnat kumartakoot sinua.

Ole veljiesi herra,

ja äitisi pojat kumartakoot sinua.

Kirottuja olkoot ne, jotka sinua kiroavat,

ja siunattuja ne, jotka sinua siunaavat.

Esau pyytää siunausta

30 Iisak oli ehtinyt siunata Jaakobin ja Jaakob oli juuri lähtenyt isänsä luota, kun Esau palasi metsästämästä. 31 Hänkin laittoi herkkuruokaa, vei sen isälleen ja sanoi hänelle: »Nouse, isä, syömään poikasi tuomaa riistaa, että sitten voisit siunata minut.» 32 Hänen isänsä Iisak kysyi: »Kuka sinä olet?» Esau vastasi: »Minä olen poikasi Esau, sinun esikoisesi.» 33 Silloin Iisak säikähti kovin ja kysyi: »Kuka se sitten oli, joka kävi metsästämässä ja toi minulle riistaa? Minä söin jo ennen sinun tuloasi ja siunasin hänet, ja se siunaus pysyy.»

34 Kun Esau kuuli isänsä sanat, hän alkoi äänekkäästi itkeä ja valittaa ja sanoi isälleen: »Siunaa minutkin, isä!» 35 Silloin Iisak sanoi: »Veljesi tuli kavalasti ja vei sinulta siunauksen.» 36 Esau sanoi: »Ei häntä suotta Jaakobiksi sanota. 27:36 Ks. selitystä jakeeseen 25:26. Hän on pettänyt minut kahteen kertaan: hän vei jo esikoisuuteni, ja nyt hän riisti minulta siunauksenkin!» Esau kysyi vielä: »Eikö sinulle jäänyt mitään siunausta minua varten?» 37 Iisak vastasi: »Minä asetin hänet sinun herraksesi, annoin hänelle palvelijoiksi kaikki hänen veljensä ja varustin hänet viljalla ja viinillä. Mitä minä voisin enää tehdä sinun hyväksesi, poikani?» 3827:38
Hepr. 12:17
Silloin Esau sanoi isälleen: »Yksikö siunaus sinulla vain on, isä? Siunaa, isä, minutkin!» Ja Esau itki katkerasti. 3927:39,40
Hepr. 11:20
Hänen isänsä Iisak sanoi hänelle:

– Kaukana on sinun asuinsijasi oleva

rehevistä maista,

vailla taivaan kastetta.

4027:40
2. Kun. 8:20
Sinä olet elävä miekkasi varassa

ja palveleva veljeäsi.

Mutta kun sinä kerran riistäydyt irti,

silloin karistat hänen ikeensä niskastasi.

Jaakob joutuu pakenemaan

41 Esau kantoi Jaakobille kaunaa siitä, että Jaakob oli saanut isän siunauksen, ja hän ajatteli: »Pian tulee aika, jolloin suremme isän kuolemaa. Sitten minä tapan Jaakobin.» 4227:42
Viis. 10:10
Kun Rebekalle kerrottiin, mitä hänen vanhempi poikansa aikoi, hän haetti luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle: »Veljesi Esau hautoo kostoa ja aikoo tappaa sinut. 4327:43
1. Moos. 24:29
Tee siis, poikani, niin kuin minä neuvon: lähde pois ja pakene veljeni Labanin luo Harraniin. 44 Viivy siellä jonkin aikaa, kunnes veljesi kiukku haihtuu. 4527:45
1. Moos. 9:6
Kun veljesi viha on asettunut ja hän on unohtanut, mitä sinä hänelle teit, minä lähetän sinulle sanan ja haetan sinut sieltä. Miksi minun pitäisi menettää teidät molemmat yhtenä ja samana päivänä?»

4627:46
1. Moos. 26:34
Iisakille Rebekka sanoi: »Minä olen kuollakseni kyllästynyt noihin heettiläisnaisiin! Jos Jaakobkin vielä ottaa tästä maasta heettiläisen vaimon, jonkun samanlaisen kuin nuo, niin mitä minun enää kannattaa elää?»

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]