Raamattu 1992 (KR92)
4

Samarialaisia ei oteta mukaan rakennustöihin

41Kun Juudan ja Benjaminin viholliset saivat tietää, että pakkosiirtolaisuudesta palanneet olivat alkaneet rakentaa temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, 2

4:2
2. Kun. 17:24–41
he tulivat Serubbabelin ja sukujen päämiesten luo ja sanoivat: »Me tulemme mukaan rakentamaan, sillä mekin palvelemme teidän Jumalaanne. Hänelle me olemme uhranneet siitä lähtien, kun Assyrian kuningas Asarhaddon toi meidät tänne.» 3
4:3
Esra 1:3
Serubbabel, Jesua ja muut Israelin sukujen päämiehet vastasivat: »Emme me voi yhdessä teidän kanssanne rakentaa temppeliä Jumalallemme. Me rakennamme yksin temppelin Herralle, Israelin Jumalalle, niin kuin Persian kuningas Kyyros on käskenyt meidän tehdä.»

4Tämän jälkeen maan asukkaat alkoivat pelotella Juudan kansaa saadakseen sen luopumaan rakennustöistä. 5He lahjoivat virkamiehiä tehdäkseen tyhjäksi Juudan kansan hankkeen. Tätä jatkui niin kauan kuin Persian kuningas Kyyros eli, aina kuningas Dareioksen hallituskauteen asti.

Jerusalemin rakennustyöt keskeytetään

6Kserkseen ollessa Persian kuninkaana, hänen hallituskautensa alussa, maan asukkaat kirjoittivat syytöskirjeen Juudan ja Jerusalemin asukkaita vastaan.

7Kuningas Artakserkseen aikana Bislam, Mitredat ja Tabel kirjoittivat virkatovereidensa kanssa kirjeen kuninkaalle. Se oli kirjoitettu aramealaisin kirjaimin ja aramean kielellä.4:7 Jakso 4:8–6:18 on alkutekstissä kirjoitettu aramean kielellä.

8Myös käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai kirjoittivat kuningas Artakserkseelle Jerusalemia koskevan valituskirjeen. Siinä mainittiin ensin kirjeen lähettäjät:

9»Käskynhaltija Rehum, kirjuri Simsai ja heidän virkatoverinsa, tuomarit, lähettiläät, tarkastajat, valvojat, erekiläiset, babylonialaiset, Susan elamilaiset 10sekä muut kansat, jotka suuri ja kuuluisa Assurbanipal on siirtänyt Samarian kaupunkeihin ja sijoittanut asumaan tänne ja muualle Eufratin länsipuoliseen maakuntaan.»

11Tässä on jäljennös heidän lähettämästään kirjeestä:

»Kuningas Artakserkseelle palvelijoiltasi, Eufratin länsipuolisen maakunnan miehiltä.

12»Ilmoitamme kuninkaalle, että juutalaiset, jotka ovat lähteneet maastasi, ovat tulleet meidän alueellemme Jerusalemiin. He rakentavat nyt tuota kapinallista ja pahaa kaupunkia ja tukevat ja kunnostavat sen muureja. 13Siksi ilmoitamme kuninkaalle, että jos tuo kaupunki rakennetaan ja sen muurit saatetaan kuntoon, he eivät sen jälkeen enää maksa verojaan ja muita maksujaan eivätkä tulleja, ja näin kuninkaan tulot vähenevät. 14Koska me olemme kuninkaan uskollisia palvelijoita, emme voi tyynesti katsella tällaista kuninkaan halventamista. Lähetämme siis sinulle, kuningas, asiasta ilmoituksen, 15jotta antaisit tutkia isiesi asiakirjat. Niistä käy ilmi, että tämä on kapinallinen kaupunki, joka on aiheuttanut vahinkoa kuninkaille ja maakunnille ja jossa on kapinoitu jo muinaisina aikoina. Sen vuoksi kaupunki onkin hävitetty. 16Me ilmoitamme sinulle, kuningas, että jos tuo kaupunki rakennetaan uudelleen ja sen muurit kunnostetaan, menetät Eufratin länsipuolella olevat maat.»

17Kuningas lähetti vastauksen:

»Tervehdys käskynhaltija Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, jotka asuvat Samariassa ja muualla Eufratin länsipuolella.

18»Kirjelmä, jonka lähetitte, on käännetty ja luettu minulle. 19Minä käskin tutkia asiaa, ja silloin todettiin, että tuo kaupunki on jo muinaisina aikoina noussut kuninkaita vastaan ja että siellä on pantu toimeen kapinoita ja levottomuuksia. 20

4:20
1. Kun. 5:1
Jerusalemissa on ollut mahtavia kuninkaita, jotka ovat hallinneet koko Eufratin länsipuolista aluetta ja joille on maksettu veroa, muita maksuja ja tulleja. 21Antakaa siis määräys, että noiden miesten on keskeytettävä työnsä. Kaupunkia ei saa rakentaa, ennen kuin minä annan luvan. 22Huolehtikaa tarkoin tästä asiasta, jotta kuninkaalle ei koituisi vahinkoa.»

23Kun kuningas Artakserkseen kirjeen jäljennös oli luettu käskynhaltija Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, he lähtivät kiireesti Jerusalemiin juutalaisten luo ja pakottivat väkivalloin heidät lopettamaan työnsä.

24Silloin keskeytyi Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa, ja se oli pysähdyksissä Persian kuninkaan Dareioksen hallituskauden toiseen vuoteen asti.

5

Temppelin rakentaminen jatkuu

51

5:1,2
Hagg. 1:1–15
Sak. 1:7–17,6:9–15
Profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, puhuivat Israelin Jumalan nimessä Juudan ja Jerusalemin juutalaisille. 2
5:2
Sir. 49:11,12
Silloin Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josadakin poika, panivat Jerusalemissa jälleen käyntiin Jumalan temppelin rakennustyöt, ja Jumalan profeetat olivat mukana heitä tukemassa.

3Pian sen jälkeen tulivat Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai ja Setar-Bosenai virkatovereidensa kanssa heidän luokseen ja kysyivät: »Kuka on antanut teille luvan rakentaa tätä temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita?» 4He kysyivät myös: »Mitkä ovat niiden miesten nimet, jotka temppeliä rakentavat?» 5Mutta Jumala ei hylännyt juutalaisten vanhimpia, ja heidän annettiin jatkaa työtä, kunnes Dareios saisi asiasta tiedon ja häneltä saapuisi vastaus.

6Jäljennös kirjeestä, jonka Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai sekä Setar-Bosenai ja hänen virkatoverinsa, tämän maakunnan valvojat, lähettivät kuningas Dareiokselle. 7Heidän tiedonantonsa kuului näin:

»Kuningas Dareiokselle tervehdys. 8Ilmoitamme kuninkaalle, että olemme käyneet Juudan maakunnassa katsomassa suuren Jumalan temppeliä. Sitä rakennetaan hakatuista kivistä, ja seiniä vuorataan laudoilla. Työtä tehdään ripeästi, ja se edistyy hyvää vauhtia.

9»Me kysyimme vanhimmilta, kuka oli antanut heille luvan rakentaa temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita. 10Kysyimme myös heidän päämiestensä nimet ja kirjoitimme ne muistiin, jotta voisimme ilmoittaa ne sinulle. 11He vastasivat olevansa taivaan ja maan Jumalan palvelijoita ja rakentavansa uudelleen temppeliä, joka oli pystytetty sinne jo hyvin kauan sitten. Suuri Israelin kuningas oli rakentanut sen. 12Mutta heidän esi-isänsä olivat vihastuttaneet taivaan Jumalan, ja hän oli antanut heidät kaldealaisen Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan, käsiin. Nebukadnessar hävitti temppelin ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.

13»Mutta kun Kyyros tuli Babylonian kuninkaaksi, hän antoi ensimmäisenä hallitusvuotenaan käskyn, että tämä Jumalan temppeli oli rakennettava uudelleen. 14Kyyros käski myös tuoda Babylonin temppelistä Jumalan temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä ja vienyt mukaansa. Kyyros antoi ne Sesbassar-nimiselle miehelle, jonka hän oli asettanut käskynhaltijaksi, 15ja sanoi hänelle: ’Ota nämä astiat ja vie ne Jerusalemin temppeliin. Temppeli on rakennettava entiselle paikalleen.’ 16Sesbassar tuli Jerusalemiin ja laski temppelin perustuksen. Siitä lähtien temppeliä on rakennettu, mutta se ei ole vieläkään valmis.

17»Jos siis kuningas katsoo aiheelliseksi, pyydämme, että Babyloniassa tutkitaan kuninkaan arkistoista, onko kuningas Kyyros todella käskenyt rakentaa Jerusalemiin tämän temppelin, ja että asiaa koskeva kuninkaan päätös lähetetään meille.»

6

Kuningas Dareios asettuu juutalaisten puolelle

61Kuningas Dareios käski tutkia asiaa Babylonian aarrekammioissa, joissa arkistoja säilytettiin. 2Ekbatanan palatsista Meedian maakunnasta löydettiin kirjakäärö, johon oli kirjoitettu:

»Asiakirja. 3

6:3
2. Aik. 36:22,23
Esra 1:1–4
Ensimmäisenä hallitusvuotenaan on kuningas Kyyros antanut Jerusalemin temppelistä tämän määräyksen: Temppeli rakennettakoon uudelleen paikaksi, jossa toimitetaan uhrit. Sen perustus säilytettäköön entisellä paikallaan. Temppelin korkeus olkoon kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusikymmentä kyynärää. 4
6:4
1. Kun. 6:36
Sen seinissä olkoon hakattuja kiviä kolmena kerroksena ja sitten aina yksi kerros hirsiä. Kustannukset maksetaan kuninkaan varoista. 5
6:5
Esra 1:7,5:14
Myös temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnessar on tuonut Jerusalemin temppelistä Babyloniin, on luovutettava takaisin. Ne on vietävä Jerusalemin temppeliin ja asetettava sinne paikoilleen.»

6

6:6,7
Esra 5:3–5
Tämän perusteella kuningas Dareios lähetti käskykirjeen, joka kuului näin:6:6 Johtolause puuttuu alkutekstistä.

»Tattenaille, Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijalle, ja Setar-Bosenaille sekä heidän virkatovereilleen, Eufratin länsipuolisen maakunnan valvojille. Älkää puuttuko tähän asiaan, 7vaan antakaa temppelin rakennustöiden jatkua rauhassa. Juutalaisten käskynhaltijalla ja heidän vanhimmillaan on lupa rakentaa temppeli entiselle paikalleen. 8Nyt määrään, miten teidän tulee tukea juutalaisten vanhimpia, kun he rakentavat tuota temppeliä. Niistä kuninkaan verotuloista, jotka saadaan Eufratin länsipuolisesta maakunnasta, on tarkoin ja viipymättä korvattava noille miehille kaikki kustannukset. 9Jerusalemin papeille tulee päivittäin antaa, täsmälleen sen mukaan kuin he ilmoittavat, tarpeellinen määrä sonneja, pässejä ja karitsoita sekä vehnää, suolaa, viiniä ja öljyä, 10jotta he voisivat uhrata uhrinsa taivaan Jumalalle ja rukoilla menestystä kuninkaalle ja hänen pojilleen. 11Annan myös seuraavan käskyn: jos joku rikkoo tätä määräystä vastaan, hänen talostaan revittäköön palkki ja hänet lyötäköön siihen riippumaan, ja hänen talonsa hajotettakoon rauniokasaksi. 12Tuhotkoon Jumala, jonka nimen tyyssija tämä temppeli on, jokaisen kuninkaan ja kansan, joka rikkoo tätä määräystä vastaan ja yrittää hävittää Jerusalemin temppelin.

»Minä, Dareios, olen antanut tämän käskyn. Noudatettakoon sitä tarkoin.»

Temppeli valmistuu

13Tattenai, Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija, ja Setar-Bosenai sekä heidän virkatoverinsa tekivät tarkalleen niin kuin kuningas Dareios oli käskenyt. 14Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista, ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt ja niin kuin Kyyros, Dareios ja Artakserkses, Persian kuninkaat, olivat määränneet. 15Temppeli oli valmis adar-kuun kolmantena päivänä kuningas Dareioksen hallituskauden kuudentena vuotena.

16Israelilaiset, papit ja leeviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta palanneet, viettivät riemuiten temppelin vihkiäisjuhlaa. 17

6:17
Esra 8:35
Juhlassa he uhrasivat sata sonnia, kaksisataa pässiä, neljäsataa karitsaa sekä syntiuhriksi koko Israelin puolesta kaksitoista pukkia, yhden kutakin heimoa kohti. 18
6:18
4. Moos. 3:6,7,8:19
1. Aik. 23:6
Sitten he asettivat papit ryhmittäin ja leeviläiset osastoittain huolehtimaan Jerusalemissa jumalanpalveluksesta niin kuin Mooseksen kirjassa on määrätty.

Ensimmäinen pääsiäinen temppelin valmistumisen jälkeen

19

6:19
2. Moos. 12:6+
Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä viettivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet pääsiäistä. 20
6:20
2. Aik. 35:11
Papit ja leeviläiset olivat kaikki puhdistautuneet, niin että jokainen heistä oli puhdas. He teurastivat pääsiäislampaan kaikkien palanneiden puolesta, veljiensä, pappien, puolesta ja omasta puolestaan. 21Pääsiäislammasta söivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset ja kaikki, jotka olivat erottautuneet maassa asuvista muista kansoista ja hylänneet niiden saastaisuuden, koska he tahtoivat palvella Herraa, Israelin Jumalaa. 22
6:22
2. Moos. 12:17+
Riemuiten he viettivät happamattoman leivän juhlaa seitsemän päivän ajan. He iloitsivat, koska Herra oli tehnyt Assyrian kuninkaan6:22 »Assyrian kuningas» tarkoittaa tässä Persian kuningasta. heille suopeaksi, niin että kuningas auttoi heitä Israelin Jumalan temppelin rakentamisessa.