Raamattu 1992 (KR92)
5

Temppelin rakentaminen jatkuu

51

5:1,2
Hagg. 1:1–15
Sak. 1:7–17,6:9–15
Profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, puhuivat Israelin Jumalan nimessä Juudan ja Jerusalemin juutalaisille. 2
5:2
Sir. 49:11,12
Silloin Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josadakin poika, panivat Jerusalemissa jälleen käyntiin Jumalan temppelin rakennustyöt, ja Jumalan profeetat olivat mukana heitä tukemassa.

3Pian sen jälkeen tulivat Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai ja Setar-Bosenai virkatovereidensa kanssa heidän luokseen ja kysyivät: »Kuka on antanut teille luvan rakentaa tätä temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita?» 4He kysyivät myös: »Mitkä ovat niiden miesten nimet, jotka temppeliä rakentavat?» 5Mutta Jumala ei hylännyt juutalaisten vanhimpia, ja heidän annettiin jatkaa työtä, kunnes Dareios saisi asiasta tiedon ja häneltä saapuisi vastaus.

6Jäljennös kirjeestä, jonka Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai sekä Setar-Bosenai ja hänen virkatoverinsa, tämän maakunnan valvojat, lähettivät kuningas Dareiokselle. 7Heidän tiedonantonsa kuului näin:

»Kuningas Dareiokselle tervehdys. 8Ilmoitamme kuninkaalle, että olemme käyneet Juudan maakunnassa katsomassa suuren Jumalan temppeliä. Sitä rakennetaan hakatuista kivistä, ja seiniä vuorataan laudoilla. Työtä tehdään ripeästi, ja se edistyy hyvää vauhtia.

9»Me kysyimme vanhimmilta, kuka oli antanut heille luvan rakentaa temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita. 10Kysyimme myös heidän päämiestensä nimet ja kirjoitimme ne muistiin, jotta voisimme ilmoittaa ne sinulle. 11He vastasivat olevansa taivaan ja maan Jumalan palvelijoita ja rakentavansa uudelleen temppeliä, joka oli pystytetty sinne jo hyvin kauan sitten. Suuri Israelin kuningas oli rakentanut sen. 12Mutta heidän esi-isänsä olivat vihastuttaneet taivaan Jumalan, ja hän oli antanut heidät kaldealaisen Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan, käsiin. Nebukadnessar hävitti temppelin ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.

13»Mutta kun Kyyros tuli Babylonian kuninkaaksi, hän antoi ensimmäisenä hallitusvuotenaan käskyn, että tämä Jumalan temppeli oli rakennettava uudelleen. 14Kyyros käski myös tuoda Babylonin temppelistä Jumalan temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä ja vienyt mukaansa. Kyyros antoi ne Sesbassar-nimiselle miehelle, jonka hän oli asettanut käskynhaltijaksi, 15ja sanoi hänelle: ’Ota nämä astiat ja vie ne Jerusalemin temppeliin. Temppeli on rakennettava entiselle paikalleen.’ 16Sesbassar tuli Jerusalemiin ja laski temppelin perustuksen. Siitä lähtien temppeliä on rakennettu, mutta se ei ole vieläkään valmis.

17»Jos siis kuningas katsoo aiheelliseksi, pyydämme, että Babyloniassa tutkitaan kuninkaan arkistoista, onko kuningas Kyyros todella käskenyt rakentaa Jerusalemiin tämän temppelin, ja että asiaa koskeva kuninkaan päätös lähetetään meille.»