Raamattu 1992 (KR92)
3

Alttari ja uhritoimitukset

31Kun tuli vuoden seitsemäs kuukausi, kokoontui kansa kaikista kaupungeista viimeistä miestä myöten Jerusalemiin. 2

3:2
3. Moos. 1:1–17
Jesua, Josadakin poika, ja hänen veljensä, jotka olivat pappeja, sekä Serubbabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä ryhtyivät rakentamaan alttaria Israelin Jumalalle uhratakseen sillä polttouhrit, niin kuin on säädetty Mooseksen, Jumalan miehen, laissa. 3
3:3
4. Moos. 28:3,4
Israelilaiset pystyttivät alttarin entiselle paikalleen, vaikka naapurikansat yrittivät heitä pelotella. Alttarilla he uhrasivat joka aamu ja ilta polttouhrit Herralle. 4
3:4
3. Moos. 23:34+
He viettivät säädösten mukaisesti myös lehtimajanjuhlaa ja uhrasivat joka päivä niin monta polttouhria kuin siksi päiväksi oli säädetty. 5
3:5
4. Moos. 28:1—29:39
Neh. 10:33,34
Siitä lähtien toimitettiin päivittäiset polttouhrit sekä uudenkuun ja muiden Herralle pyhitettyjen juhlapäivien uhrit. Lisäksi toimitettiin erilaisia vapaaehtoisia uhreja Herralle. 6Näitä polttouhreja alettiin uhrata seitsemännen kuun ensimmäisestä päivästä lähtien, vaikka Herran temppelin rakentamista ei vielä ollut aloitettu.

Temppelin perustus lasketaan

7

3:7
2. Aik. 2:15
Herran temppeliä rakentamaan israelilaiset palkkasivat kivenhakkaajia ja kirvesmiehiä. He antoivat sidonilaisille ja tyroslaisille ruokatarvikkeita, juomia ja öljyä, jotta nämä kuljettaisivat setritukkeja meritse Libanonista Jafoon3:7 Jafo on sama kuin Uuden testamentin Joppe, nykyinen Jaffa.. Tähän oli Persian kuningas Kyyros antanut heille luvan. 8Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josadakin poika, toisena vuotena sen jälkeen kun israelilaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin, toisessa kuussa. Mukana olivat myös heidän veljensä, papit ja leeviläiset, sekä kaikki muut, jotka olivat palanneet pakkosiirtolaisuudesta. Temppelin rakennustöitä valvomaan asetettiin kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat leeviläiset. 9Työtä ryhtyivät johtamaan Jesua, hänen poikansa ja hänen veljensä Kadmiel, Binnui ja Hodavja sekä leeviläiset Henadadin pojat ja heidän poikansa ja veljensä.

10

3:10
2. Aik. 29:25
Kun Herran temppelin perustukset oli laskettu, saapuivat pellavapukuiset papit torvineen ja leeviläiset Asafin jälkeläiset symbaaleineen, ja he virittivät ylistyksen Herralle, niin kuin Daavid, Israelin kuningas, oli määrännyt. 11
3:11
2. Aik. 5:13,7:3
Ps. 136:1
He ylistivät ja kiittivät Herraa:

– Hän on hyvä,

iäti kestää hänen armonsa

Israelia kohtaan.

Ja kansa kohotti suuren riemuhuudon ja ylisti Herraa siitä, että temppelin perustus oli saatu lasketuksi. 12

3:12
Hagg. 2:3
Mutta monet vanhat papit, leeviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ja valittivat, kun he katselivat uuden temppelin perustuksia. Monet taas huusivat ilosta, 13ja äänekkäässä riemussaan ihmiset eivät kuulleet toisten itkua. Kansan ilonpito kuului kauas.

4

Samarialaisia ei oteta mukaan rakennustöihin

41Kun Juudan ja Benjaminin viholliset saivat tietää, että pakkosiirtolaisuudesta palanneet olivat alkaneet rakentaa temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, 2

4:2
2. Kun. 17:24–41
he tulivat Serubbabelin ja sukujen päämiesten luo ja sanoivat: »Me tulemme mukaan rakentamaan, sillä mekin palvelemme teidän Jumalaanne. Hänelle me olemme uhranneet siitä lähtien, kun Assyrian kuningas Asarhaddon toi meidät tänne.» 3
4:3
Esra 1:3
Serubbabel, Jesua ja muut Israelin sukujen päämiehet vastasivat: »Emme me voi yhdessä teidän kanssanne rakentaa temppeliä Jumalallemme. Me rakennamme yksin temppelin Herralle, Israelin Jumalalle, niin kuin Persian kuningas Kyyros on käskenyt meidän tehdä.»

4Tämän jälkeen maan asukkaat alkoivat pelotella Juudan kansaa saadakseen sen luopumaan rakennustöistä. 5He lahjoivat virkamiehiä tehdäkseen tyhjäksi Juudan kansan hankkeen. Tätä jatkui niin kauan kuin Persian kuningas Kyyros eli, aina kuningas Dareioksen hallituskauteen asti.

Jerusalemin rakennustyöt keskeytetään

6Kserkseen ollessa Persian kuninkaana, hänen hallituskautensa alussa, maan asukkaat kirjoittivat syytöskirjeen Juudan ja Jerusalemin asukkaita vastaan.

7Kuningas Artakserkseen aikana Bislam, Mitredat ja Tabel kirjoittivat virkatovereidensa kanssa kirjeen kuninkaalle. Se oli kirjoitettu aramealaisin kirjaimin ja aramean kielellä.4:7 Jakso 4:8–6:18 on alkutekstissä kirjoitettu aramean kielellä.

8Myös käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai kirjoittivat kuningas Artakserkseelle Jerusalemia koskevan valituskirjeen. Siinä mainittiin ensin kirjeen lähettäjät:

9»Käskynhaltija Rehum, kirjuri Simsai ja heidän virkatoverinsa, tuomarit, lähettiläät, tarkastajat, valvojat, erekiläiset, babylonialaiset, Susan elamilaiset 10sekä muut kansat, jotka suuri ja kuuluisa Assurbanipal on siirtänyt Samarian kaupunkeihin ja sijoittanut asumaan tänne ja muualle Eufratin länsipuoliseen maakuntaan.»

11Tässä on jäljennös heidän lähettämästään kirjeestä:

»Kuningas Artakserkseelle palvelijoiltasi, Eufratin länsipuolisen maakunnan miehiltä.

12»Ilmoitamme kuninkaalle, että juutalaiset, jotka ovat lähteneet maastasi, ovat tulleet meidän alueellemme Jerusalemiin. He rakentavat nyt tuota kapinallista ja pahaa kaupunkia ja tukevat ja kunnostavat sen muureja. 13Siksi ilmoitamme kuninkaalle, että jos tuo kaupunki rakennetaan ja sen muurit saatetaan kuntoon, he eivät sen jälkeen enää maksa verojaan ja muita maksujaan eivätkä tulleja, ja näin kuninkaan tulot vähenevät. 14Koska me olemme kuninkaan uskollisia palvelijoita, emme voi tyynesti katsella tällaista kuninkaan halventamista. Lähetämme siis sinulle, kuningas, asiasta ilmoituksen, 15jotta antaisit tutkia isiesi asiakirjat. Niistä käy ilmi, että tämä on kapinallinen kaupunki, joka on aiheuttanut vahinkoa kuninkaille ja maakunnille ja jossa on kapinoitu jo muinaisina aikoina. Sen vuoksi kaupunki onkin hävitetty. 16Me ilmoitamme sinulle, kuningas, että jos tuo kaupunki rakennetaan uudelleen ja sen muurit kunnostetaan, menetät Eufratin länsipuolella olevat maat.»

17Kuningas lähetti vastauksen:

»Tervehdys käskynhaltija Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, jotka asuvat Samariassa ja muualla Eufratin länsipuolella.

18»Kirjelmä, jonka lähetitte, on käännetty ja luettu minulle. 19Minä käskin tutkia asiaa, ja silloin todettiin, että tuo kaupunki on jo muinaisina aikoina noussut kuninkaita vastaan ja että siellä on pantu toimeen kapinoita ja levottomuuksia. 20

4:20
1. Kun. 5:1
Jerusalemissa on ollut mahtavia kuninkaita, jotka ovat hallinneet koko Eufratin länsipuolista aluetta ja joille on maksettu veroa, muita maksuja ja tulleja. 21Antakaa siis määräys, että noiden miesten on keskeytettävä työnsä. Kaupunkia ei saa rakentaa, ennen kuin minä annan luvan. 22Huolehtikaa tarkoin tästä asiasta, jotta kuninkaalle ei koituisi vahinkoa.»

23Kun kuningas Artakserkseen kirjeen jäljennös oli luettu käskynhaltija Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, he lähtivät kiireesti Jerusalemiin juutalaisten luo ja pakottivat väkivalloin heidät lopettamaan työnsä.

24Silloin keskeytyi Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa, ja se oli pysähdyksissä Persian kuninkaan Dareioksen hallituskauden toiseen vuoteen asti.

5

Temppelin rakentaminen jatkuu

51

5:1,2
Hagg. 1:1–15
Sak. 1:7–17,6:9–15
Profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, puhuivat Israelin Jumalan nimessä Juudan ja Jerusalemin juutalaisille. 2
5:2
Sir. 49:11,12
Silloin Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josadakin poika, panivat Jerusalemissa jälleen käyntiin Jumalan temppelin rakennustyöt, ja Jumalan profeetat olivat mukana heitä tukemassa.

3Pian sen jälkeen tulivat Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai ja Setar-Bosenai virkatovereidensa kanssa heidän luokseen ja kysyivät: »Kuka on antanut teille luvan rakentaa tätä temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita?» 4He kysyivät myös: »Mitkä ovat niiden miesten nimet, jotka temppeliä rakentavat?» 5Mutta Jumala ei hylännyt juutalaisten vanhimpia, ja heidän annettiin jatkaa työtä, kunnes Dareios saisi asiasta tiedon ja häneltä saapuisi vastaus.

6Jäljennös kirjeestä, jonka Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltija Tattenai sekä Setar-Bosenai ja hänen virkatoverinsa, tämän maakunnan valvojat, lähettivät kuningas Dareiokselle. 7Heidän tiedonantonsa kuului näin:

»Kuningas Dareiokselle tervehdys. 8Ilmoitamme kuninkaalle, että olemme käyneet Juudan maakunnassa katsomassa suuren Jumalan temppeliä. Sitä rakennetaan hakatuista kivistä, ja seiniä vuorataan laudoilla. Työtä tehdään ripeästi, ja se edistyy hyvää vauhtia.

9»Me kysyimme vanhimmilta, kuka oli antanut heille luvan rakentaa temppeliä ja hankkia siihen tarvikkeita. 10Kysyimme myös heidän päämiestensä nimet ja kirjoitimme ne muistiin, jotta voisimme ilmoittaa ne sinulle. 11He vastasivat olevansa taivaan ja maan Jumalan palvelijoita ja rakentavansa uudelleen temppeliä, joka oli pystytetty sinne jo hyvin kauan sitten. Suuri Israelin kuningas oli rakentanut sen. 12Mutta heidän esi-isänsä olivat vihastuttaneet taivaan Jumalan, ja hän oli antanut heidät kaldealaisen Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan, käsiin. Nebukadnessar hävitti temppelin ja vei kansan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.

13»Mutta kun Kyyros tuli Babylonian kuninkaaksi, hän antoi ensimmäisenä hallitusvuotenaan käskyn, että tämä Jumalan temppeli oli rakennettava uudelleen. 14Kyyros käski myös tuoda Babylonin temppelistä Jumalan temppelin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä ja vienyt mukaansa. Kyyros antoi ne Sesbassar-nimiselle miehelle, jonka hän oli asettanut käskynhaltijaksi, 15ja sanoi hänelle: ’Ota nämä astiat ja vie ne Jerusalemin temppeliin. Temppeli on rakennettava entiselle paikalleen.’ 16Sesbassar tuli Jerusalemiin ja laski temppelin perustuksen. Siitä lähtien temppeliä on rakennettu, mutta se ei ole vieläkään valmis.

17»Jos siis kuningas katsoo aiheelliseksi, pyydämme, että Babyloniassa tutkitaan kuninkaan arkistoista, onko kuningas Kyyros todella käskenyt rakentaa Jerusalemiin tämän temppelin, ja että asiaa koskeva kuninkaan päätös lähetetään meille.»