Raamattu 1992 (KR92)
2

Kotiin palanneiden luettelo

21

2:1–70
Neh. 7:6–72
2:1–58
Esra 8:1–20
Nämä ovat ne Juudan maakunnan miehet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen ja jotka nyt lähtivät matkalle takaisin Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa. 2Heitä johtivat Serubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum ja Baana.

Näiden israelilaisten lukumäärä oli: 3Pareosin sukua 2172, 4Sefatjan sukua 372, 5Arahin sukua 775, 6Pahat-Moabin sukua, Jesuan ja Joabin jälkeläisiä, 2812, 7Elamin sukua 1254, 8Sattun sukua 945, 9Sakkain sukua 760, 10Banin sukua 642, 11Bebain sukua 623, 12Asgadin sukua 1222, 13Adonikamin sukua 666, 14Bigvain sukua 2056, 15Adinin sukua 454, 16Aterin sukua, Hiskian jälkeläisiä, 98, 17Besain sukua 323, 18Joran sukua 112, 19Hasumin sukua 223, 20Gibbarin sukua 9.

21Betlehemiläisiä oli 123, 22netofalaisia 56, 23anatotilaisia 128, 24asmavetilaisia 42, 25kirjat-jearimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia 743, 26ramalaisia ja gebalaisia 621, 27mikmasilaisia 122, 28beteliläisiä ja ailaisia 223, 29nebolaisia 52.

30Magbisin sukua oli 156, 31Elamin, sen toisen, sukua 1254, 32Harimin sukua 320.

33Lodilaisia, hadidilaisia ja onolaisia oli 725, 34jerikolaisia 345, 35senaalaisia 3630.

36Pappeja oli: Jedajan sukua, Jesuan jälkeläisiä, 973, 37Immerin sukua 1052, 38Pashurin sukua 1247, 39Harimin sukua 1017.

40Leeviläisiä oli: Jesuan sukua, Kadmielin, Binnuin ja Hodavjan jälkeläisiä, 74.

41Laulajia oli: Asafin sukua 128.

42Portinvartijoita oli: Sallumin, Aterin, Talmonin, Akkubin, Hatitan ja Sobain sukua yhteensä 139.

43Temppelipalvelijoita oli: Sihan, Hasufan, Tabbaotin, 44Kerosin, Siahan, Padonin, 45Lebanan, Hagaban, Akkubin, 46Hagabin, Salmain, Hananin, 47Giddelin, Gaharin, Reajan, 48Resinin, Nekodan, Gassamin, 49Ussan, Paseahin, Besain, 50Asnan, maonilaisten, nafusilaisten, 51Bakbukin, Hakufan, Harhurin, 52Baslutin, Mehidan, Harsan, 53Barkosin, Siseran, Temahin, 54Nesiahin ja Hatifan suvut.

55Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli: Sotain, Soferetin, Perudan, 56Jaelan, Darkonin, Giddelin, 57Sefatjan, Hattilin, Pokeret-Sebaimin ja Amin suvut.

58Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli yhteensä 392.

59Seuraavat Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä lähteneet eivät pystyneet osoittamaan, että he ja heidän sukunsa olivat israelilaisia: 60Delajan, Tobian ja Nekodan jälkeläiset, yhteensä 652. 61

2:61
2. Sam. 19:32
Joukossa oli myös pappeja, nimittäin Hobajan, Kosin ja Barsillain jälkeläiset; Barsillai oli ottanut vaimokseen gileadilaisen Barsillain tyttären, ja häntä nimitettiin vaimonsa suvun mukaan. 62Nämä etsivät sukuluetteloista merkintää itsestään, mutta sitä ei löytynyt, ja sen vuoksi heidät katsottiin pappeuteen kelpaamattomiksi. 63
2:63
3. Moos. 6:112. Moos. 28:30+
Käskynhaltija kielsi heitä nauttimasta pyhiä uhreja, kunnes ilmaantuisi pappi, joka voisi ratkaista asian urimilla ja tummimilla2:63 Urim ja tummim olivat arpomisvälineitä, joiden avulla tiedusteltiin Jumalan vastausta (vrt. 2. Moos. 28:15)..

64Lähtijöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. 65Lisäksi tulivat orjat ja orjattaret, joita oli 7337. Laulajia, miehiä ja naisia, oli 200. 66Tällä joukolla oli hevosia 736, muuleja 245, 67kameleja 435 ja aaseja 6720.

68Tullessaan Jerusalemiin Herran temppelin paikalle monet sukujen päämiehet antoivat lahjoja temppeliä varten, jotta se voitaisiin pystyttää uudelleen entiselle paikalleen. 69He antoivat rakentamista varten niin paljon kuin pystyivät, yhteensä 61 000 kultadrakmaa2:69 Drakma on kreikkalainen raha, joka tunnettiin Palestiinan alueella Aikakirjojen syntyaikana. Tässä sitä on käytetty persialaisaikaan sovellettuna ilmaisemaan kullan määrää. Persialainen kultaraha oli dareikki (vrt. Esra 8:27)., 5000 hopeaminaa ja 100 papinpukua. 70Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa asettuivat asumaan Jerusalemiin, mutta laulajat, portinvartijat ja temppelipalvelijat menivät omiin kaupunkeihinsa, samoin muut israelilaiset omiinsa.

3

Alttari ja uhritoimitukset

31Kun tuli vuoden seitsemäs kuukausi, kokoontui kansa kaikista kaupungeista viimeistä miestä myöten Jerusalemiin. 2

3:2
3. Moos. 1:1–17
Jesua, Josadakin poika, ja hänen veljensä, jotka olivat pappeja, sekä Serubbabel, Sealtielin poika, ja hänen veljensä ryhtyivät rakentamaan alttaria Israelin Jumalalle uhratakseen sillä polttouhrit, niin kuin on säädetty Mooseksen, Jumalan miehen, laissa. 3
3:3
4. Moos. 28:3,4
Israelilaiset pystyttivät alttarin entiselle paikalleen, vaikka naapurikansat yrittivät heitä pelotella. Alttarilla he uhrasivat joka aamu ja ilta polttouhrit Herralle. 4
3:4
3. Moos. 23:34+
He viettivät säädösten mukaisesti myös lehtimajanjuhlaa ja uhrasivat joka päivä niin monta polttouhria kuin siksi päiväksi oli säädetty. 5
3:5
4. Moos. 28:1—29:39
Neh. 10:33,34
Siitä lähtien toimitettiin päivittäiset polttouhrit sekä uudenkuun ja muiden Herralle pyhitettyjen juhlapäivien uhrit. Lisäksi toimitettiin erilaisia vapaaehtoisia uhreja Herralle. 6Näitä polttouhreja alettiin uhrata seitsemännen kuun ensimmäisestä päivästä lähtien, vaikka Herran temppelin rakentamista ei vielä ollut aloitettu.

Temppelin perustus lasketaan

7

3:7
2. Aik. 2:15
Herran temppeliä rakentamaan israelilaiset palkkasivat kivenhakkaajia ja kirvesmiehiä. He antoivat sidonilaisille ja tyroslaisille ruokatarvikkeita, juomia ja öljyä, jotta nämä kuljettaisivat setritukkeja meritse Libanonista Jafoon3:7 Jafo on sama kuin Uuden testamentin Joppe, nykyinen Jaffa.. Tähän oli Persian kuningas Kyyros antanut heille luvan. 8Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jesua, Josadakin poika, toisena vuotena sen jälkeen kun israelilaiset olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin, toisessa kuussa. Mukana olivat myös heidän veljensä, papit ja leeviläiset, sekä kaikki muut, jotka olivat palanneet pakkosiirtolaisuudesta. Temppelin rakennustöitä valvomaan asetettiin kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat leeviläiset. 9Työtä ryhtyivät johtamaan Jesua, hänen poikansa ja hänen veljensä Kadmiel, Binnui ja Hodavja sekä leeviläiset Henadadin pojat ja heidän poikansa ja veljensä.

10

3:10
2. Aik. 29:25
Kun Herran temppelin perustukset oli laskettu, saapuivat pellavapukuiset papit torvineen ja leeviläiset Asafin jälkeläiset symbaaleineen, ja he virittivät ylistyksen Herralle, niin kuin Daavid, Israelin kuningas, oli määrännyt. 11
3:11
2. Aik. 5:13,7:3
Ps. 136:1
He ylistivät ja kiittivät Herraa:

– Hän on hyvä,

iäti kestää hänen armonsa

Israelia kohtaan.

Ja kansa kohotti suuren riemuhuudon ja ylisti Herraa siitä, että temppelin perustus oli saatu lasketuksi. 12

3:12
Hagg. 2:3
Mutta monet vanhat papit, leeviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ja valittivat, kun he katselivat uuden temppelin perustuksia. Monet taas huusivat ilosta, 13ja äänekkäässä riemussaan ihmiset eivät kuulleet toisten itkua. Kansan ilonpito kuului kauas.

4

Samarialaisia ei oteta mukaan rakennustöihin

41Kun Juudan ja Benjaminin viholliset saivat tietää, että pakkosiirtolaisuudesta palanneet olivat alkaneet rakentaa temppeliä Herralle, Israelin Jumalalle, 2

4:2
2. Kun. 17:24–41
he tulivat Serubbabelin ja sukujen päämiesten luo ja sanoivat: »Me tulemme mukaan rakentamaan, sillä mekin palvelemme teidän Jumalaanne. Hänelle me olemme uhranneet siitä lähtien, kun Assyrian kuningas Asarhaddon toi meidät tänne.» 3
4:3
Esra 1:3
Serubbabel, Jesua ja muut Israelin sukujen päämiehet vastasivat: »Emme me voi yhdessä teidän kanssanne rakentaa temppeliä Jumalallemme. Me rakennamme yksin temppelin Herralle, Israelin Jumalalle, niin kuin Persian kuningas Kyyros on käskenyt meidän tehdä.»

4Tämän jälkeen maan asukkaat alkoivat pelotella Juudan kansaa saadakseen sen luopumaan rakennustöistä. 5He lahjoivat virkamiehiä tehdäkseen tyhjäksi Juudan kansan hankkeen. Tätä jatkui niin kauan kuin Persian kuningas Kyyros eli, aina kuningas Dareioksen hallituskauteen asti.

Jerusalemin rakennustyöt keskeytetään

6Kserkseen ollessa Persian kuninkaana, hänen hallituskautensa alussa, maan asukkaat kirjoittivat syytöskirjeen Juudan ja Jerusalemin asukkaita vastaan.

7Kuningas Artakserkseen aikana Bislam, Mitredat ja Tabel kirjoittivat virkatovereidensa kanssa kirjeen kuninkaalle. Se oli kirjoitettu aramealaisin kirjaimin ja aramean kielellä.4:7 Jakso 4:8–6:18 on alkutekstissä kirjoitettu aramean kielellä.

8Myös käskynhaltija Rehum ja kirjuri Simsai kirjoittivat kuningas Artakserkseelle Jerusalemia koskevan valituskirjeen. Siinä mainittiin ensin kirjeen lähettäjät:

9»Käskynhaltija Rehum, kirjuri Simsai ja heidän virkatoverinsa, tuomarit, lähettiläät, tarkastajat, valvojat, erekiläiset, babylonialaiset, Susan elamilaiset 10sekä muut kansat, jotka suuri ja kuuluisa Assurbanipal on siirtänyt Samarian kaupunkeihin ja sijoittanut asumaan tänne ja muualle Eufratin länsipuoliseen maakuntaan.»

11Tässä on jäljennös heidän lähettämästään kirjeestä:

»Kuningas Artakserkseelle palvelijoiltasi, Eufratin länsipuolisen maakunnan miehiltä.

12»Ilmoitamme kuninkaalle, että juutalaiset, jotka ovat lähteneet maastasi, ovat tulleet meidän alueellemme Jerusalemiin. He rakentavat nyt tuota kapinallista ja pahaa kaupunkia ja tukevat ja kunnostavat sen muureja. 13Siksi ilmoitamme kuninkaalle, että jos tuo kaupunki rakennetaan ja sen muurit saatetaan kuntoon, he eivät sen jälkeen enää maksa verojaan ja muita maksujaan eivätkä tulleja, ja näin kuninkaan tulot vähenevät. 14Koska me olemme kuninkaan uskollisia palvelijoita, emme voi tyynesti katsella tällaista kuninkaan halventamista. Lähetämme siis sinulle, kuningas, asiasta ilmoituksen, 15jotta antaisit tutkia isiesi asiakirjat. Niistä käy ilmi, että tämä on kapinallinen kaupunki, joka on aiheuttanut vahinkoa kuninkaille ja maakunnille ja jossa on kapinoitu jo muinaisina aikoina. Sen vuoksi kaupunki onkin hävitetty. 16Me ilmoitamme sinulle, kuningas, että jos tuo kaupunki rakennetaan uudelleen ja sen muurit kunnostetaan, menetät Eufratin länsipuolella olevat maat.»

17Kuningas lähetti vastauksen:

»Tervehdys käskynhaltija Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, jotka asuvat Samariassa ja muualla Eufratin länsipuolella.

18»Kirjelmä, jonka lähetitte, on käännetty ja luettu minulle. 19Minä käskin tutkia asiaa, ja silloin todettiin, että tuo kaupunki on jo muinaisina aikoina noussut kuninkaita vastaan ja että siellä on pantu toimeen kapinoita ja levottomuuksia. 20

4:20
1. Kun. 5:1
Jerusalemissa on ollut mahtavia kuninkaita, jotka ovat hallinneet koko Eufratin länsipuolista aluetta ja joille on maksettu veroa, muita maksuja ja tulleja. 21Antakaa siis määräys, että noiden miesten on keskeytettävä työnsä. Kaupunkia ei saa rakentaa, ennen kuin minä annan luvan. 22Huolehtikaa tarkoin tästä asiasta, jotta kuninkaalle ei koituisi vahinkoa.»

23Kun kuningas Artakserkseen kirjeen jäljennös oli luettu käskynhaltija Rehumille, kirjuri Simsaille ja heidän virkatovereilleen, he lähtivät kiireesti Jerusalemiin juutalaisten luo ja pakottivat väkivalloin heidät lopettamaan työnsä.

24Silloin keskeytyi Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa, ja se oli pysähdyksissä Persian kuninkaan Dareioksen hallituskauden toiseen vuoteen asti.