Raamattu 1992 (KR92)
2

Kotiin palanneiden luettelo

21

2:1–70
Neh. 7:6–72
2:1–58
Esra 8:1–20
Nämä ovat ne Juudan maakunnan miehet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen ja jotka nyt lähtivät matkalle takaisin Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa. 2Heitä johtivat Serubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum ja Baana.

Näiden israelilaisten lukumäärä oli: 3Pareosin sukua 2172, 4Sefatjan sukua 372, 5Arahin sukua 775, 6Pahat-Moabin sukua, Jesuan ja Joabin jälkeläisiä, 2812, 7Elamin sukua 1254, 8Sattun sukua 945, 9Sakkain sukua 760, 10Banin sukua 642, 11Bebain sukua 623, 12Asgadin sukua 1222, 13Adonikamin sukua 666, 14Bigvain sukua 2056, 15Adinin sukua 454, 16Aterin sukua, Hiskian jälkeläisiä, 98, 17Besain sukua 323, 18Joran sukua 112, 19Hasumin sukua 223, 20Gibbarin sukua 9.

21Betlehemiläisiä oli 123, 22netofalaisia 56, 23anatotilaisia 128, 24asmavetilaisia 42, 25kirjat-jearimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia 743, 26ramalaisia ja gebalaisia 621, 27mikmasilaisia 122, 28beteliläisiä ja ailaisia 223, 29nebolaisia 52.

30Magbisin sukua oli 156, 31Elamin, sen toisen, sukua 1254, 32Harimin sukua 320.

33Lodilaisia, hadidilaisia ja onolaisia oli 725, 34jerikolaisia 345, 35senaalaisia 3630.

36Pappeja oli: Jedajan sukua, Jesuan jälkeläisiä, 973, 37Immerin sukua 1052, 38Pashurin sukua 1247, 39Harimin sukua 1017.

40Leeviläisiä oli: Jesuan sukua, Kadmielin, Binnuin ja Hodavjan jälkeläisiä, 74.

41Laulajia oli: Asafin sukua 128.

42Portinvartijoita oli: Sallumin, Aterin, Talmonin, Akkubin, Hatitan ja Sobain sukua yhteensä 139.

43Temppelipalvelijoita oli: Sihan, Hasufan, Tabbaotin, 44Kerosin, Siahan, Padonin, 45Lebanan, Hagaban, Akkubin, 46Hagabin, Salmain, Hananin, 47Giddelin, Gaharin, Reajan, 48Resinin, Nekodan, Gassamin, 49Ussan, Paseahin, Besain, 50Asnan, maonilaisten, nafusilaisten, 51Bakbukin, Hakufan, Harhurin, 52Baslutin, Mehidan, Harsan, 53Barkosin, Siseran, Temahin, 54Nesiahin ja Hatifan suvut.

55Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli: Sotain, Soferetin, Perudan, 56Jaelan, Darkonin, Giddelin, 57Sefatjan, Hattilin, Pokeret-Sebaimin ja Amin suvut.

58Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijoiden jälkeläisiä oli yhteensä 392.

59Seuraavat Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä lähteneet eivät pystyneet osoittamaan, että he ja heidän sukunsa olivat israelilaisia: 60Delajan, Tobian ja Nekodan jälkeläiset, yhteensä 652. 61

2:61
2. Sam. 19:32
Joukossa oli myös pappeja, nimittäin Hobajan, Kosin ja Barsillain jälkeläiset; Barsillai oli ottanut vaimokseen gileadilaisen Barsillain tyttären, ja häntä nimitettiin vaimonsa suvun mukaan. 62Nämä etsivät sukuluetteloista merkintää itsestään, mutta sitä ei löytynyt, ja sen vuoksi heidät katsottiin pappeuteen kelpaamattomiksi. 63
2:63
3. Moos. 6:112. Moos. 28:30+
Käskynhaltija kielsi heitä nauttimasta pyhiä uhreja, kunnes ilmaantuisi pappi, joka voisi ratkaista asian urimilla ja tummimilla2:63 Urim ja tummim olivat arpomisvälineitä, joiden avulla tiedusteltiin Jumalan vastausta (vrt. 2. Moos. 28:15)..

64Lähtijöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. 65Lisäksi tulivat orjat ja orjattaret, joita oli 7337. Laulajia, miehiä ja naisia, oli 200. 66Tällä joukolla oli hevosia 736, muuleja 245, 67kameleja 435 ja aaseja 6720.

68Tullessaan Jerusalemiin Herran temppelin paikalle monet sukujen päämiehet antoivat lahjoja temppeliä varten, jotta se voitaisiin pystyttää uudelleen entiselle paikalleen. 69He antoivat rakentamista varten niin paljon kuin pystyivät, yhteensä 61 000 kultadrakmaa2:69 Drakma on kreikkalainen raha, joka tunnettiin Palestiinan alueella Aikakirjojen syntyaikana. Tässä sitä on käytetty persialaisaikaan sovellettuna ilmaisemaan kullan määrää. Persialainen kultaraha oli dareikki (vrt. Esra 8:27)., 5000 hopeaminaa ja 100 papinpukua. 70Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa asettuivat asumaan Jerusalemiin, mutta laulajat, portinvartijat ja temppelipalvelijat menivät omiin kaupunkeihinsa, samoin muut israelilaiset omiinsa.