Raamattu 1992 (KR92)
45

Maan jakaminen

451

45:1–5
Hes. 48:8–14
45:1
Joos. 14:1
»Kun te aikanaan jaatte maan arvalla keskenänne, tulee teidän antaa maasta Herralle osa, pyhä osa, joka on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kaksikymmentätuhatta kyynärää leveä. Se on kauttaaltaan, koko laajuudeltaan pyhä. 2Tästä alueesta kuuluu temppelille neliön muotoinen osa, jonka sivut ovat viisisataa kyynärää pitkät, ja tämän ympäriltä viidenkymmenen kyynärän levyinen avoin maakaista. 3Erottakaa mittaamastanne alueesta osa, joka on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kymmenentuhatta kyynärää leveä. Siihen tulee temppeli, ja se alue on erityisen pyhä osa Israelin maata. 4Se kuuluu papeille, jotka palvelevat pyhäkössä, niille, jotka tulevat Herran eteen ja toimittavat pyhää palvelusta. Tällä alueella ovat heidän talonsa ja karjalaitumensa.

5»Toinen kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kymmenentuhatta kyynärää leveä maa-ala annettakoon omaksi leeviläisille, jotka suorittavat temppelissä palvelutehtäviä. Tällä alueella ovat heidän talonsa. 6

45:6
Hes. 48:15–19
Kaupungin omaisuudeksi antakaa pappien pyhän osan vierestä alue, joka on viisituhatta kyynärää leveä ja kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä. Se on oleva koko Israelin kansan yhteistä omaisuutta.

7

45:7
Hes. 48:21,22
»Ruhtinaalle teidän tulee antaa oma maa-ala molemmilta puolin pyhää aluetta ja kaupungin osuutta, pyhän alueen ja kaupungin osuuden viereltä. Sen tulee ulottua länsisivulta länteen ja itäsivulta itään yhtä pitkälle kuin kunkin heimon osuus ulottuu länteen ja itään. 8Tällainen on oleva ruhtinaan perintöosa Israelissa. Minun ruhtinaani eivät silloin enää sorra kansaani, vaan jättävät muun osan maata heimoittain jaettuna Israelin kansalle.

9»Näin sanoo Herra Jumala: Jo riittää, Israelin ruhtinaat! Jättäkää väkivalta ja sorto, noudattakaa lakia ja oikeutta. Älkää enää häätäkö minun kansaani sen omilta mailta.

Mitoista ja uhreista

10

45:10
3. Moos. 19:35,36+
»Olkoon vaakanne oikea, ja olkoon teillä oikea eefa-mitta ja oikea bat-mitta. 11Eefan ja batin tulee olla yhtä suuret, niin että bat on kymmenesosa homeria ja eefa samoin homerin kymmenennes. Niiden tilavuus on tarkistettava homerin mukaan. 12
45:12
2. Moos. 30:13
3. Moos. 27:25
4. Moos. 3:47
Sekelin painon tulee olla kaksikymmentä geraa. Pitäkää huoli, että viisi sekeliä aina painaa tarkalleen viisi sekeliä ja kymmenen sekeliä tarkalleen kymmenen. Minan tulee olla viisikymmentä sekeliä.

13»Tämä on osuus, joka teidän on sadostanne tuotava uhriksi: kuudesosa eefaa kultakin homer-mitalta vehnää ja kuudesosa eefaa kultakin homer-mitalta ohraa. 14Öljyn määrä on batilla mitattuna kymmenesosa batia kor-mittaa kohden; homeriin menee kymmenen batia, samoin kor-mittaan. 15Pikkukarjasta teidän on Israelin laitumilta tuotava yksi lammas jokaista kahtasataa lammasta kohden. Se olkoon uhrinne, polttouhri ja yhteysuhri, jolla toimitetaan sovitus teidän puolestanne – näin sanoo Herra Jumala. 16Maan kaikki asukkaat ovat velvolliset tuomaan nämä osuudet Israelin ruhtinaalle. 17Ruhtinaan vastuulla näet ovat polttouhrit, ruokauhrit ja juomauhrit kaikissa Israelin kansan juhlissa, vuotuisjuhlissa, uudenkuun juhlissa ja sapatteina. Hänen tulee huolehtia syntiuhrista, ruokauhrista, polttouhrista ja yhteysuhrista, joilla toimitetaan sovitus Israelin kansan puolesta.

Suuret juhlat

18

45:18
3. Moos. 16:16,29,30
»Näin sanoo Herra Jumala: Ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä teidän on tuotava virheetön sonni ja toimitettava temppelin puhdistusmenot. 19Papin tulee ottaa syntiuhrin verta ja sivellä sitä temppelin ovenpieliin, alttarin porrastuksen neljään kulmaan ja sisemmän esipihan portin pieliin. 20
45:20
3. Moos. 4:2
Tehkää samoin myös kuun seitsemäntenä päivänä niiden puolesta, jotka kenties ovat vahingossa tai tietämättään tehneet syntiä. Näin toimitetaan temppelin sovitusmenot.

21

45:21
2. Moos. 12:18
4. Moos. 28:17
»Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä alkaa teillä pääsiäinen, seitsenpäiväinen juhla. Koko juhlan ajan teidän tulee syödä happamatonta leipää. 22Sinä päivänä ruhtinaan tulee uhrata sonni syntiuhriksi omasta puolestaan ja maan kaikkien asukkaiden puolesta. 23Jokaisena seitsemänä juhlapäivänä hän toimittakoon Herralle polttouhrin: seitsemän virheetöntä sonnia ja seitsemän virheetöntä pässiä joka päivä noiden seitsemän päivän ajan, ja syntiuhriksi joka päivä vuohipukki. 24Ruokauhrina hänen tulee antaa jauhoja eefa-mitallinen sonnia kohden ja samoin eefa-mitallinen pässiä kohden sekä öljyä yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohti.

25

45:25
4. Moos. 29:13–38
»Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä ja siitä eteenpäin, koko seitsenpäiväisen syysjuhlan45:25 »Syysjuhla» tarkoittaa lehtimajanjuhlaa. ajan, ruhtinaan tulee tehdä samalla tavoin, tuoda samat syntiuhrit, polttouhrit ja ruokauhrit ja sama määrä öljyä.

46

Uhreja koskevia säädöksiä

461»Näin sanoo Herra Jumala: Sisemmän esipihan portti, joka aukeaa itään, on pidettävä suljettuna viikon kuuden arkipäivän ajan, mutta sapattina se tulee avata, ja samoin se on avattava uudenkuun päivänä. 2

46:2
Hes. 45:17,22
Ruhtinaan tulee saapua tähän porttiin eteishallin kautta ja jäädä seisomaan portin sisemmälle ovelle. Papit toimittavat hänen polttouhrinsa ja yhteysuhrinsa. Sen jälkeen hän kumartakoon porttiaukossa maahan saakka ja lähteköön pois, mutta porttia ei saa sulkea ennen iltaa. 3Kansan tulee sapattina ja uudenkuun juhlan aikana kumartua tuon portin edessä rukoilemaan Herraa.

4

46:4,5
4. Moos. 28:9,10
»Polttouhrina, jonka ruhtinas sapattina uhraa Herralle, tulee olla kuusi virheetöntä karitsaa ja virheetön pässi. 5Ruokauhrina on pässin osalta eefa-mitta jauhoja, mutta karitsoiden osalta uhri on ruhtinaan itsensä määrättävissä. Öljyä hänen tulee uhrata suhteessa jauhojen määrään, yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden.

6

46:6,7
4. Moos. 28:11–15
»Uudenkuun päivänä tulee ruhtinaan uhrata virheetön sonni, kuusi virheetöntä karitsaa ja virheetön pässi. 7Ruokauhrina hän antakoon eefa-mitan jauhoja sonnin osalta ja samoin pässin osalta yhden eefa-mitan, ja karitsoiden osalta hän antakoon haluamansa määrän. Öljyä hänen tulee uhrata yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden.

8»Kun ruhtinas saapuu, hänen pitää tulla portin eteishallin kautta, ja samaa tietä hänen on mentävä pois. 9Mutta kun kansa juhlien aikana tulee temppeliin palvelemaan Herraa, on sen, joka tulee pohjoisportin kautta, mentävä pois eteläisestä portista, ja sen, joka tulee eteläportin kautta, on mentävä pois pohjoispuolen portista. Kukaan ei saa poistua sen portin kautta, josta on tullut, vaan jokaisen on mentävä ulos vastakkaiselta puolelta. 10Kun kansa tulee sisään, tulkoon ruhtinas kansan mukana, ja kun kansa lähtee, lähteköön hänkin.

11»Juhlapäivinä ja pitempinä juhla-aikoina tulee ruokauhrina olla eefa-mitallinen jauhoja sonnia kohden ja samoin eefa-mitallinen pässiä kohden, mutta karitsoiden osalta anti on uhraajan määrättävissä. Öljyä tulee antaa suhteessa jauhojen määrään, yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden. 12Kun ruhtinas antaa ylimääräisen uhrilahjan, polttouhrin tai yhteysuhrin, vapaaehtoisena antina Herralle, on hänelle avattava itäinen portti. Hänen tulee toimittaa polttouhrinsa ja yhteysuhrinsa samalla tavoin kuin hän toimittaa ne sapattina, ja kun hän lähtee pois, on portti suljettava hänen jälkeensä.

13

46:13–15
2. Moos. 29:38–42
4. Moos. 28:3–8
»Joka päivä on Herralle uhrattava polttouhrina vuoden ikäinen virheetön karitsa. Se on uhrattava joka aamu. 14Sen ohella tulee joka aamu uhrata ruokauhrina Herralle kuudennes eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja ja antaa kolmannes hin-mittaa öljyä jauhojen kostuttamiseksi. Tämä on pysyvä määräys. 15Karitsa, jauhot ja öljy ovat säännöllinen, joka-aamuinen polttouhri.

Ruhtinaan perintöosa

16»Näin sanoo Herra Jumala: Jos ruhtinas antaa omistamaansa maata jollekin pojistaan, se on oleva pojan perintöosa. Siitä tulee hänen perintöomaisuuttaan. 17

46:17
3. Moos. 25:10,27:24
Mutta jos ruhtinas lahjoittaa maataan jollekin palvelijalleen, maa pysyy tämän omistuksessa vain riemuvuoteen saakka. Silloin se palaa ruhtinaalle, sillä hänen perintömaansa voi pysyvästi jäädä vain hänen pojilleen. 18
46:18
Hes. 45:8
Ruhtinas ei liioin saa väkivalloin ottaa itselleen alamaistensa perintömaata, hän ei saa häätää ketään tämän omalta maalta. Hänen tulee antaa pojilleen perintöosat omasta alueestaan, ettei kukaan minun kansastani joutuisi lähtemään perintömaaltaan.»

Temppelin keittiöt

19Mies vei minut vielä käytävään, jonka varrella oli pohjoisen puoleisen, papeille kuuluvan pyhän rakennuksen sisäänkäynti, ja käytävän perällä, sen länsipäässä, oli huone. 20

46:20
2. Moos. 29:33
2. Sam. 6:6,7
Hän sanoi minulle: »Tämä on paikka, jossa papit keittävät hyvitysuhrin ja syntiuhrin sekä leipovat ruokauhrin. Näin he välttyvät viemästä niitä ulompaan esipihaan, missä kansa joutuisi alttiiksi niiden pyhyydelle.»

21Sitten mies vei minut ulompaan esipihaan ja johdatti minut sen neljään nurkkaukseen, ja minä näin, että kussakin esipihan kulmassa oli erillinen tila. 22Kaikissa neljässä nurkkauksessa oli pieni piha, neljäkymmentä kyynärää pitkä ja kolmekymmentä leveä. Nämä neljä nurkkapihaa olivat kaikki samansuuruiset. 23Jokaista niistä, kaikkia neljää, kiersi kivinen muuri, ja muurin vierustalle oli joka puolelle tehty tulisijoja. 24Mies sanoi minulle: »Nämä ovat keittiötiloja. Täällä temppelipalvelijat keittävät kansan teurasuhrit.»

47

Temppelistä lähtevä virta

471

47:1
Joel 4:18
Sak. 14:8
Ilm. 22:1
Mies vei minut takaisin temppelin ovelle, ja minä näin, että perustuksen alta kumpusi vettä. Sitä virtasi purona temppelin itäpäädystä – julkisivuhan oli itään – ja tultuaan esiin lähellä rakennuksen eteläkulmaa puro jatkoi matkaansa alttarin eteläpuolitse itään päin. 2Mies vei minut sitten pohjoisportin kautta ulos ja edelleen ulkomuurin kulman ympäri portille, joka on itään päin, ja minä näin, että puro tuli siellä esiin portin eteläpuolelta.

3Mies lähti nyt kulkemaan itään. Hänellä oli kädessään mittanuora, ja hän mittasi tuhat kyynärää ja kehotti minua kulkemaan puron poikki. Vesi ulottui purossa nilkkoihin asti. 4Hän mittasi taas tuhat kyynärää ja kehotti minua kulkemaan puron poikki, ja nyt vesi ulottui polviin. Taas hän mittasi tuhat kyynärää ja kehotti minua kulkemaan yli, ja vesi ulottui lanteisiin. 5Vielä hän mittasi tuhat kyynärää, ja nyt puro oli kasvanut virraksi, jonka yli en päässyt. Virta oli niin syvä, että olisi pitänyt uida, sitä ei voinut ylittää kahlaamalla.

6Mies sanoi minulle: »Näetkö, ihminen?» Sitten hän lähti takaisin ja johdatti minua pitkin virran rantaa. 7Paluumatkalla minä näin, että virran rannalla kasvoi molemmilla puolin hyvin paljon puita.

8Mies sanoi minulle:

»Nämä vedet virtaavat maan itäosiin ja juoksevat siellä alas Jordanin laaksoon ja edelleen Itäiseenmereen, jonka suolaisen veden ne muuttavat makeaksi. 9Ja missä ikinä nämä vedet virtaavat, siellä kaikki eläimet menestyvät ja lisääntyvät. Myös kaloja on suuret määrät, sillä kaikkialla, minne tulee, tämä virta muuttaa veden makeaksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. 10Meren rannalla seisoo kalastajia vieri vieressä, En-Gedistä En-Eglaimiin on verkkoja kuivumassa, ja erilaisia kaloja on viljalti, yhtä monia lajeja kuin Suuressameressä. 11

47:11
3. Moos. 2:13
Hes. 43:24
Mark. 9:49
Mutta rantojen soissa ja lammikoissa vesi ei makeudu – ne jäävät entiselleen, jotta saataisiin suolaa.

12

47:12
Ilm. 22:2
»Pitkin virran molempia rantoja kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lehdet lakastu eivätkä hedelmät lopu: joka kuukausi ne antavat uuden sadon, sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä käytetään ruoaksi ja niiden lehtiä lääkkeeksi.

Maan rajat ja heimojen osuudet

13

47:13–20
4. Moos. 34:1–12
47:13
1. Moos. 48:5
»Näin sanoo Herra Jumala: Nämä ovat sen maan rajat, joka teidän tulee jakaa perintöosiksi Israelin kahdelletoista heimolle – Joosefin heimolle kuuluu kaksi osaa. 14
47:14
2. Moos. 6:8
Jakakaa maa osuuksiin siten, että jokainen heimo saa yhtä paljon. Minä olen käsi koholla vannonut antavani sen teidän isillenne, ja siitä tulee teidän perintönne.

15»Nämä ovat maan rajat: Pohjoisraja kulkee Suurestamerestä Hetloniin ja edelleen Lebo-Hamatiin, Sedadiin, 16Berotaan, Sibraimiin, joka on Damaskoksen alueen ja Hamatin alueen välissä, ja Hasar-Enaniin, joka on Hauranin rajalla. 17Näin raja menee merestä Hasar-Enaniin – Damaskoksen alue ja Hamatin alue jäävät sen pohjoispuolelle. Tämä on pohjoisraja.

18»Itäraja kulkee aluksi Hauranin ja Damaskoksen alueiden välitse, ja Gileadin ja Israelin maan välissä on rajana Jordan aina Itäiseenmereen ja Tamariin saakka. Tämä on itäraja. 19

47:19
1. Moos. 15:18+
Eteläraja kulkee Tamarista Meribat-Kadesin vesiin ja sieltä Egyptinpuroa seuraten Suureenmereen. Tämä on etelän puoleinen raja. 20Lännessä on rajana Suurimeri Lebo-Hamatin kohdalle asti. Tämä on maan länsiraja.

21»Tämä maa teidän tulee jakaa keskenänne, Israelin heimojen kesken. 22

47:22
3. Moos. 19:34
Jakakaa arpomalla perintöosat itsellenne ja muukalaisille, jotka asuvat teidän keskellänne ja synnyttävät lapsia keskuudessanne. Olkoot he teille samanarvoisia kuin syntyperäiset israelilaiset ja saakoot samoin kuin te arvalla perintöosansa Israelin heimojen keskuudesta. 23Minkä heimon parissa muukalainen asuu, sen alueelta antakaa hänelle perintöosa. Näin sanoo Herra Jumala.