Raamattu 1992 (KR92)
44

Suljettu portti

441Mies vei minut sitten takaisin temppelin ulommalle portille, sille, joka on itään päin, mutta se oli suljettu. 2

44:2
Hes. 43:4
Herra sanoi minulle: »Tämä portti pysyy suljettuna. Sitä ei ole lupa avata, eikä kukaan saa kulkea siitä. Herra, Israelin Jumala, on tullut siitä temppeliin, ja siksi se pysyy suljettuna. 3Vain ruhtinas saa tulla porttirakennukseen. Koska hän on ruhtinas, hän saa nauttia uhriateriansa täällä. Hänen kuuluu tulla porttirakennukseen eteishallin kautta, ja pois hänen on mentävä samaa tietä.»

Papit ja leeviläiset

4Mies vei minut pohjoisportin kautta temppelirakennuksen eteen, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni.

5Herra sanoi minulle:

»Ihminen, katsele ja kuuntele tarkoin, paina mieleesi kaikki mitä sinulle sanon, kaikki Herran temppeliä koskevat säädökset ja kaikki sitä koskevat ohjeet. Paina mieleesi, mitä temppelin sisäänkäynneistä ja uloskäynneistä on määrätty.

6»Sano Israelin heimolle, tuolle uppiniskaiselle kansalle: Näin sanoo Herra Jumala: Israelilaiset, minä olen saanut kyllikseni kaikista teidän iljettävyyksistänne! 7

44:7
3. Moos. 3:2,16
Te tuotte muukalaisia, jotka ovat sekä ulkoisesti että sisäisesti ympärileikkaamattomia, ja annatte heidän olla minun pyhäkössäni. Kun te uhraatte minulle ruokaani, rasvaa ja verta, he läsnäolollaan saastuttavat minun temppelini ja tekevät tyhjäksi liittoni. Näin te teette, muiden iljettävien tekojenne lisäksi. 8Te ette edes ole toimittaneet minun edessäni pyhää palvelusta, vaan olette panneet muukalaiset sijastanne palvelemaan minua pyhäkössäni. 9Näin sanoo Herra Jumala: Yksikään muukalainen, ulkoisesti ja sisäisesti ympärileikkaamaton, ei saa astua minun pyhäkkööni, ei yksikään niistä muukalaisista, jotka asuvat israelilaisten keskuudessa.

10»Ne leeviläiset, jotka kaikkosivat minun luotani silloin kun Israel kulki harhaan, silloin kun Israel harhautui minun luotani seuraamaan epäjumalia, joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. 11Heistä tulee palvelijoita minun pyhäkkööni, he joutuvat vartioimaan temppelin portteja ja toimittamaan palvelutehtäviä temppelissä, he teurastavat kansan tuomat polttouhrit ja teurasuhrit ja ovat joka hetki valmiina palvelemaan ihmisiä. 12Koska he ovat palvelleet kansaa sen uhratessa epäjumalilleen ja olleet johtamassa Israelin heimoa syntiin, minä kohotan käteni heitä vastaan – näin sanoo Herra Jumala. He joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. 13

44:13
4. Moos. 4:20
He eivät saa tulla minun eteeni toimittamaan papin tehtäviä, he eivät saa tulla temppeliini suorittamaan pyhiä ja kaikkein pyhimpiä toimituksia. Heidän on kannettava häpeänsä ja sovitettava iljettävät tekonsa. 14Minä panen heidät temppelissä palvelutehtäviin, kaikenlaisiin töihin, joita siellä tehdään.

15

44:15
1. Sam. 2:35+
»Mutta ne leeviläispapit, Sadokin jälkeläiset, jotka uskollisesti suorittivat palvelusta minun pyhäkössäni silloinkin, kun israelilaiset harhautuivat luotani, saavat tulla minun eteeni ja toimittaa pyhää palvelusta. He saavat seistä minun edessäni ja uhrata minulle rasvaa ja verta – näin sanoo Herra Jumala. 16He saavat tulla minun pyhäkkööni, minun pöytäni ääreen, he saavat uhrata minulle ja toimittaa temppelipalvelusta.

17»He tehkööt näin: Tullessaan sisemmän esipihan porteista sisään heidän on puettava ylleen pellavavaatteet, eikä heillä saa olla mitään villaista vaatetta, kun he toimittavat palvelusta sisemmän esipihan porteissa ja niiden sisäpuolella olevalla temppelialueella. 18Heillä tulee olla päässä pellavainen päähine ja jalassa pellavahousut, mitään hiostavia vaatteita heidän ei ole lupa käyttää. 19Kun he sitten lähtevät sieltä ja palaavat ulompaan esipihaan kansan luo, heidän tulee riisua vaatteet, joita he ovat pitäneet toimittaessaan palvelusta. Heidän pitää jättää ne pyhiin huoneisiin ja panna ylleen toiset vaatteet, jotta kansa ei joutuisi alttiiksi niiden pyhyydelle.

20

44:20
3. Moos. 21:5
4. Moos. 6:5
»Papit eivät saa ajella päätään paljaaksi eivätkä myöskään pitää hiuksiansa valtoimenaan, vaan heidän tukkansa on säännöllisesti leikattava. 21
44:21
3. Moos. 10:9
Viiniä pappien ei ole lupa juoda silloin kun heidän on mentävä sisempään esipihaan. 22
44:22
3. Moos. 21:7,13,14
Vaimokseen he eivät saa ottaa leskeä eivätkä miehensä hylkäämää naista, vaan heidän tulee ottaa Israelin kansaan kuuluva neitsyt. Myös papin lesken kanssa he voivat mennä naimisiin.

23

44:23
3. Moos. 10:10
Hes. 22:26
»Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. 24
44:24
5. Moos. 17:8,9
2. Aik. 19:10
Mal. 2:7
Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa.

25

44:25
3. Moos. 21:1–3
»Pappi ei saa mennä vainajan luo, ettei hän saastuisi. Ainoastaan silloin, kun vainaja on hänen isänsä tai äitinsä, poikansa tai tyttärensä tai veljensä tai naimaton sisarensa, pappi saa saastuttaa itsensä. 26
44:26
4. Moos. 19:11,12
Suoritettuaan puhdistusmenot hänen on vielä odotettava seitsemän päivää, 27ja sinä päivänä, jona hän palaa temppeliin ja tulee sisempään esipihaan toimittaakseen palvelusta pyhäkössä, hänen tulee uhrata omasta puolestaan syntiuhri. Näin sanoo Herra Jumala.

28

44:28
4. Moos. 18:20+
»Papeilla ei ole perintömaata: heidän perintöosansa olen minä. Mitään omaisuutta älkää heille Israelissa antako, sillä minä olen heidän omaisuutensa. 29
44:29
3. Moos. 27:21
He saavat syödä ruokauhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit, ja heille kuuluu kaikki, mikä Israelissa on erotettu ja pyhitetty minun omakseni. 30
44:30
2. Moos. 23:19+
Paras osa ensi sadosta ja esikoisista ja kaikesta, mitä tuotte uhrilahjana, kuuluu papeille. Myös uuden sadon ensimmäisestä leipomuksesta antakaa osa lahjaksi papille, niin kotinne yllä on siunaus. 31
44:31
2. Moos. 22:30
3. Moos. 22:8
Hes. 4:14
Mitään itsestään kuollutta tai petojen raatelemaa, olipa se lintu tai maaeläin, papit eivät saa syödä.

45

Maan jakaminen

451

45:1–5
Hes. 48:8–14
45:1
Joos. 14:1
»Kun te aikanaan jaatte maan arvalla keskenänne, tulee teidän antaa maasta Herralle osa, pyhä osa, joka on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kaksikymmentätuhatta kyynärää leveä. Se on kauttaaltaan, koko laajuudeltaan pyhä. 2Tästä alueesta kuuluu temppelille neliön muotoinen osa, jonka sivut ovat viisisataa kyynärää pitkät, ja tämän ympäriltä viidenkymmenen kyynärän levyinen avoin maakaista. 3Erottakaa mittaamastanne alueesta osa, joka on kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kymmenentuhatta kyynärää leveä. Siihen tulee temppeli, ja se alue on erityisen pyhä osa Israelin maata. 4Se kuuluu papeille, jotka palvelevat pyhäkössä, niille, jotka tulevat Herran eteen ja toimittavat pyhää palvelusta. Tällä alueella ovat heidän talonsa ja karjalaitumensa.

5»Toinen kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä ja kymmenentuhatta kyynärää leveä maa-ala annettakoon omaksi leeviläisille, jotka suorittavat temppelissä palvelutehtäviä. Tällä alueella ovat heidän talonsa. 6

45:6
Hes. 48:15–19
Kaupungin omaisuudeksi antakaa pappien pyhän osan vierestä alue, joka on viisituhatta kyynärää leveä ja kaksikymmentäviisituhatta kyynärää pitkä. Se on oleva koko Israelin kansan yhteistä omaisuutta.

7

45:7
Hes. 48:21,22
»Ruhtinaalle teidän tulee antaa oma maa-ala molemmilta puolin pyhää aluetta ja kaupungin osuutta, pyhän alueen ja kaupungin osuuden viereltä. Sen tulee ulottua länsisivulta länteen ja itäsivulta itään yhtä pitkälle kuin kunkin heimon osuus ulottuu länteen ja itään. 8Tällainen on oleva ruhtinaan perintöosa Israelissa. Minun ruhtinaani eivät silloin enää sorra kansaani, vaan jättävät muun osan maata heimoittain jaettuna Israelin kansalle.

9»Näin sanoo Herra Jumala: Jo riittää, Israelin ruhtinaat! Jättäkää väkivalta ja sorto, noudattakaa lakia ja oikeutta. Älkää enää häätäkö minun kansaani sen omilta mailta.

Mitoista ja uhreista

10

45:10
3. Moos. 19:35,36+
»Olkoon vaakanne oikea, ja olkoon teillä oikea eefa-mitta ja oikea bat-mitta. 11Eefan ja batin tulee olla yhtä suuret, niin että bat on kymmenesosa homeria ja eefa samoin homerin kymmenennes. Niiden tilavuus on tarkistettava homerin mukaan. 12
45:12
2. Moos. 30:13
3. Moos. 27:25
4. Moos. 3:47
Sekelin painon tulee olla kaksikymmentä geraa. Pitäkää huoli, että viisi sekeliä aina painaa tarkalleen viisi sekeliä ja kymmenen sekeliä tarkalleen kymmenen. Minan tulee olla viisikymmentä sekeliä.

13»Tämä on osuus, joka teidän on sadostanne tuotava uhriksi: kuudesosa eefaa kultakin homer-mitalta vehnää ja kuudesosa eefaa kultakin homer-mitalta ohraa. 14Öljyn määrä on batilla mitattuna kymmenesosa batia kor-mittaa kohden; homeriin menee kymmenen batia, samoin kor-mittaan. 15Pikkukarjasta teidän on Israelin laitumilta tuotava yksi lammas jokaista kahtasataa lammasta kohden. Se olkoon uhrinne, polttouhri ja yhteysuhri, jolla toimitetaan sovitus teidän puolestanne – näin sanoo Herra Jumala. 16Maan kaikki asukkaat ovat velvolliset tuomaan nämä osuudet Israelin ruhtinaalle. 17Ruhtinaan vastuulla näet ovat polttouhrit, ruokauhrit ja juomauhrit kaikissa Israelin kansan juhlissa, vuotuisjuhlissa, uudenkuun juhlissa ja sapatteina. Hänen tulee huolehtia syntiuhrista, ruokauhrista, polttouhrista ja yhteysuhrista, joilla toimitetaan sovitus Israelin kansan puolesta.

Suuret juhlat

18

45:18
3. Moos. 16:16,29,30
»Näin sanoo Herra Jumala: Ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä teidän on tuotava virheetön sonni ja toimitettava temppelin puhdistusmenot. 19Papin tulee ottaa syntiuhrin verta ja sivellä sitä temppelin ovenpieliin, alttarin porrastuksen neljään kulmaan ja sisemmän esipihan portin pieliin. 20
45:20
3. Moos. 4:2
Tehkää samoin myös kuun seitsemäntenä päivänä niiden puolesta, jotka kenties ovat vahingossa tai tietämättään tehneet syntiä. Näin toimitetaan temppelin sovitusmenot.

21

45:21
2. Moos. 12:18
4. Moos. 28:17
»Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä alkaa teillä pääsiäinen, seitsenpäiväinen juhla. Koko juhlan ajan teidän tulee syödä happamatonta leipää. 22Sinä päivänä ruhtinaan tulee uhrata sonni syntiuhriksi omasta puolestaan ja maan kaikkien asukkaiden puolesta. 23Jokaisena seitsemänä juhlapäivänä hän toimittakoon Herralle polttouhrin: seitsemän virheetöntä sonnia ja seitsemän virheetöntä pässiä joka päivä noiden seitsemän päivän ajan, ja syntiuhriksi joka päivä vuohipukki. 24Ruokauhrina hänen tulee antaa jauhoja eefa-mitallinen sonnia kohden ja samoin eefa-mitallinen pässiä kohden sekä öljyä yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohti.

25

45:25
4. Moos. 29:13–38
»Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä ja siitä eteenpäin, koko seitsenpäiväisen syysjuhlan45:25 »Syysjuhla» tarkoittaa lehtimajanjuhlaa. ajan, ruhtinaan tulee tehdä samalla tavoin, tuoda samat syntiuhrit, polttouhrit ja ruokauhrit ja sama määrä öljyä.

46

Uhreja koskevia säädöksiä

461»Näin sanoo Herra Jumala: Sisemmän esipihan portti, joka aukeaa itään, on pidettävä suljettuna viikon kuuden arkipäivän ajan, mutta sapattina se tulee avata, ja samoin se on avattava uudenkuun päivänä. 2

46:2
Hes. 45:17,22
Ruhtinaan tulee saapua tähän porttiin eteishallin kautta ja jäädä seisomaan portin sisemmälle ovelle. Papit toimittavat hänen polttouhrinsa ja yhteysuhrinsa. Sen jälkeen hän kumartakoon porttiaukossa maahan saakka ja lähteköön pois, mutta porttia ei saa sulkea ennen iltaa. 3Kansan tulee sapattina ja uudenkuun juhlan aikana kumartua tuon portin edessä rukoilemaan Herraa.

4

46:4,5
4. Moos. 28:9,10
»Polttouhrina, jonka ruhtinas sapattina uhraa Herralle, tulee olla kuusi virheetöntä karitsaa ja virheetön pässi. 5Ruokauhrina on pässin osalta eefa-mitta jauhoja, mutta karitsoiden osalta uhri on ruhtinaan itsensä määrättävissä. Öljyä hänen tulee uhrata suhteessa jauhojen määrään, yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden.

6

46:6,7
4. Moos. 28:11–15
»Uudenkuun päivänä tulee ruhtinaan uhrata virheetön sonni, kuusi virheetöntä karitsaa ja virheetön pässi. 7Ruokauhrina hän antakoon eefa-mitan jauhoja sonnin osalta ja samoin pässin osalta yhden eefa-mitan, ja karitsoiden osalta hän antakoon haluamansa määrän. Öljyä hänen tulee uhrata yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden.

8»Kun ruhtinas saapuu, hänen pitää tulla portin eteishallin kautta, ja samaa tietä hänen on mentävä pois. 9Mutta kun kansa juhlien aikana tulee temppeliin palvelemaan Herraa, on sen, joka tulee pohjoisportin kautta, mentävä pois eteläisestä portista, ja sen, joka tulee eteläportin kautta, on mentävä pois pohjoispuolen portista. Kukaan ei saa poistua sen portin kautta, josta on tullut, vaan jokaisen on mentävä ulos vastakkaiselta puolelta. 10Kun kansa tulee sisään, tulkoon ruhtinas kansan mukana, ja kun kansa lähtee, lähteköön hänkin.

11»Juhlapäivinä ja pitempinä juhla-aikoina tulee ruokauhrina olla eefa-mitallinen jauhoja sonnia kohden ja samoin eefa-mitallinen pässiä kohden, mutta karitsoiden osalta anti on uhraajan määrättävissä. Öljyä tulee antaa suhteessa jauhojen määrään, yksi hin-mitta jokaista eefa-mitallista kohden. 12Kun ruhtinas antaa ylimääräisen uhrilahjan, polttouhrin tai yhteysuhrin, vapaaehtoisena antina Herralle, on hänelle avattava itäinen portti. Hänen tulee toimittaa polttouhrinsa ja yhteysuhrinsa samalla tavoin kuin hän toimittaa ne sapattina, ja kun hän lähtee pois, on portti suljettava hänen jälkeensä.

13

46:13–15
2. Moos. 29:38–42
4. Moos. 28:3–8
»Joka päivä on Herralle uhrattava polttouhrina vuoden ikäinen virheetön karitsa. Se on uhrattava joka aamu. 14Sen ohella tulee joka aamu uhrata ruokauhrina Herralle kuudennes eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja ja antaa kolmannes hin-mittaa öljyä jauhojen kostuttamiseksi. Tämä on pysyvä määräys. 15Karitsa, jauhot ja öljy ovat säännöllinen, joka-aamuinen polttouhri.

Ruhtinaan perintöosa

16»Näin sanoo Herra Jumala: Jos ruhtinas antaa omistamaansa maata jollekin pojistaan, se on oleva pojan perintöosa. Siitä tulee hänen perintöomaisuuttaan. 17

46:17
3. Moos. 25:10,27:24
Mutta jos ruhtinas lahjoittaa maataan jollekin palvelijalleen, maa pysyy tämän omistuksessa vain riemuvuoteen saakka. Silloin se palaa ruhtinaalle, sillä hänen perintömaansa voi pysyvästi jäädä vain hänen pojilleen. 18
46:18
Hes. 45:8
Ruhtinas ei liioin saa väkivalloin ottaa itselleen alamaistensa perintömaata, hän ei saa häätää ketään tämän omalta maalta. Hänen tulee antaa pojilleen perintöosat omasta alueestaan, ettei kukaan minun kansastani joutuisi lähtemään perintömaaltaan.»

Temppelin keittiöt

19Mies vei minut vielä käytävään, jonka varrella oli pohjoisen puoleisen, papeille kuuluvan pyhän rakennuksen sisäänkäynti, ja käytävän perällä, sen länsipäässä, oli huone. 20

46:20
2. Moos. 29:33
2. Sam. 6:6,7
Hän sanoi minulle: »Tämä on paikka, jossa papit keittävät hyvitysuhrin ja syntiuhrin sekä leipovat ruokauhrin. Näin he välttyvät viemästä niitä ulompaan esipihaan, missä kansa joutuisi alttiiksi niiden pyhyydelle.»

21Sitten mies vei minut ulompaan esipihaan ja johdatti minut sen neljään nurkkaukseen, ja minä näin, että kussakin esipihan kulmassa oli erillinen tila. 22Kaikissa neljässä nurkkauksessa oli pieni piha, neljäkymmentä kyynärää pitkä ja kolmekymmentä leveä. Nämä neljä nurkkapihaa olivat kaikki samansuuruiset. 23Jokaista niistä, kaikkia neljää, kiersi kivinen muuri, ja muurin vierustalle oli joka puolelle tehty tulisijoja. 24Mies sanoi minulle: »Nämä ovat keittiötiloja. Täällä temppelipalvelijat keittävät kansan teurasuhrit.»