Raamattu 1992 (KR92)
42

Pappien huoneet

421Mies vei minut sitten ulompaan esipihaan, siihen osaan, joka on pohjoisen puolella. Hän vei minut rakennukseen, joka oli temppelitasanteen takana läntisen rakennuksen vieressä, sen pohjoispuolella. 2Tämä rakennus oli pohjoisseinältään sata kyynärää pitkä, ja sen leveys oli viisikymmentä kyynärää. 3Se oli sisemmän esipihan kaksikymmenkyynäräistä reunatasannetta vasten, ja sen edessä oli ulomman esipihan kiveys. Rakennuksessa oli kolme portaittain kohoavaa osaa. 4Sen editse kulki pihaan päin käytävä, joka oli kymmenen kyynärän levyinen ja sata kyynärää pitkä. Rakennuksen ovet olivat pohjoiseen. 5Sen ylimmät huoneet olivat kapeimmat, sillä porrastus vei niistä enemmän tilaa kuin ala- ja keskikerroksen huoneista. 6Huoneet olivat näet kolmena penkereenä, ylin kerros korkeammalle porrastettuna kuin alin ja keskimmäinen kerros. Näin rakennuksessa oli toinen toisensa yläpuolelle kohoavat kerrokset. Pylväitä, sellaisia kuin esipihan rakennuksissa, ei täällä ollut.

7Ulkona oli rakennuksen edustalla muuri. Se kulki rakennuksen vieritse ulompaa esipihaa kohti ja ulottui pihaan viidenkymmenen kyynärän matkan. 8Sen alkupää yhtyi rakennukseen, joka oli ulompaan esipihaan päin, pituudeltaan viisikymmentä kyynärää sekin. Pengerretyllä rakennuksella oli mittaa kaikkiaan sata kyynärää, 9ja sen alaosassa oli sisäänkäynti. Tämä oli itään päin, sillä rakennukseen tultiin ulommasta esipihasta, 10välimuurin päästä.

Etelän puolella oli temppelitasanteen takana läntisen rakennuksen vieressä samoin rakennus, 11ja sen edessä kulki käytävä. Rakennus oli samanlainen kuin pohjoispuolella, yhtä pitkä ja yhtä leveä ja yhtäläinen myös huoneittensa, sisäänkäyntiensä ja käytäviensä puolesta. 12Tämän etelän puoleisen rakennuksen ovet avautuivat käytävään, jonka vieritse kulki suojamuuri, ja sisäänkäynti oli käytävän itäpäässä.

13

42:13
3. Moos. 2:3,6:19,7:6
Mies sanoi minulle: »Pohjois- ja eteläpuolen huoneet, jotka ovat temppelitasanteen vierellä, ovat pyhiä. Näissä huoneissa papit, jotka toimittavat uhreja Herralle, syövät kaikkein pyhimmät uhrilahjat. Sinne heidän tulee panna kaikkein pyhimmät lahjat, ruokauhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit, sillä se paikka on pyhä. 14
42:14
2. Moos. 29:29,30
Mentyään sisälle temppeliin papit eivät saa tulla suoraan sieltä ulompaan esipihaan, vaan heidän tulee jättää näihin huoneisiin vaatteensa, joita ovat pitäneet suorittaessaan uhripalvelusta – ne vaatteet ovat näet pyhät. Vasta puettuaan ylleen toiset vaatteet he voivat mennä kansalle varattuun temppelialueen osaan.»

15Kun mies oli saanut sisemmän temppelialueen kokonaan mitatuksi, hän vei minut ulos portista, joka on itää kohti. Sitten hän mittasi koko temppelialueen. 16Hän mittasi kepillään itäsivun ja sai näin mitaten sen pituudeksi viisisataa kyynärää. Sitten hän meni 17pohjoissivulle, mittasi sen kepillään ja sai sen pituudeksi viisisataa kyynärää. Hän meni sitten 18eteläsivulle ja mittasi kepillään sen, ja se oli viisisataa kyynärää pitkä. 19Sitten hän meni länsisivulle ja mittasi sen kepillään, ja senkin pituus oli viisisataa kyynärää. 20Hän mittasi alueen kaikilta neljältä ilmansuunnalta. Joka puolella oli muuri, ja se oli jokaiselta sivultaan viidensadan kyynärän mittainen. Muuri erotti pyhän alueen muusta kaupungista.

43

Herra tulee temppeliinsä

431Mies vei minut sitten portille, sille portille, joka aukeaa itään. 2Ja minä näin: Idästä saapui Israelin Jumalan kirkkaus. Sen ääni oli kuin suurten vesien pauhu, ja Herran kirkkaus sai maan hohtamaan. 3

43:3
Hes. 1:1
Näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se, minkä olin aikaisemmin nähnyt, se oli niin kuin se, minkä näin, kun Herra tuli hävittämään kaupunkia, niin kuin se, minkä olin Kebarjoen rannalla nähnyt. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni.

4Herran kirkkaus meni temppeliin portista, joka on itää kohti. 5

43:5
1. Kun. 8:10
Henki nosti minut maasta ja vei minut sisempään esipihaan, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti temppelin. 6Joku puhutteli minua, ja minä kuulin sen äänen tulevan temppelistä – mies seisoi yhä minun vieressäni.

7

43:7
2. Kun. 21:18,26
Ääni sanoi minulle:

»Ihminen, tämä on minun valtaistuimeni sija ja koroke minun jalkojeni alla. Täällä minä olen asuva Israelin kansan keskellä ikuisesti.

»Enää eivät israelilaiset tahraa minun pyhää nimeäni, eivät he eivätkä heidän kuninkaansa, ei heidän uskoton elämänsä eivätkä kuninkaiden kuolleet ruumiit. 8He asettivat kynnyksensä minun kynnystäni vasten, ovenpielensä vasten minun ovenpieliäni, niin että vain seinä erotti minut heistä. Iljettävillä teoillaan he tahrasivat minun pyhän nimeni, ja siksi minä vihastuin ja tein heistä lopun. 9Nyt he vievät minun luotani pois kaikki iljetyksensä ja kuninkaidensa ruumiit, ja minä olen iäti asuva heidän keskellään.

10»Ihminen, kerro israelilaisille tästä temppelistä, jotta he häpeäisivät rikkomuksiaan. Kun he saavat tietää, miltä se näyttää ja miten suuri se on, 11he häpeävät kaikkea mitä ovat tehneet. Selitä heille temppelin rakenne ja sen eri osat, uloskäynnit ja sisäänkäynnit, kaikki tilat sekä niitä koskevat säädökset ja ohjeet. Piirrä ne heidän nähtäväkseen, että he ottaisivat varteen kaikki selitykset ja kaikki säädökset ja toimisivat niiden mukaan. 12Tämä on temppelin perussääntö: koko sen alue ylhäällä vuorella on kauttaaltaan pyhä. Tämä on temppelin perussääntö.»

Uhrialttari

13

43:13–17
2. Moos. 27:1,2,38:1,2
1. Kun. 8:64
43:13
Hes. 40:5
Nämä olivat alttarin mitat kyynärinä, kun kyynärä oli kämmenenleveyden verran tavallista kyynärää pitempi: Alttaria kiersi kyynärän syvyinen ja kyynärän levyinen kaivanto, ja kaivannon ympärillä oli vaaksan korkuinen reunus. Ja tämä oli alttarin korkeus: 14Kaivannosta, maanpinnan tasalta, oli alempaan porrastukseen kaksi kyynärää, ja porrastus oli kyynärän syvyinen. Alemmasta porrastuksesta oli ylempään porrastukseen neljä kyynärää, ja tämäkin porrastus oli kyynärän syvyinen. 15Siitä oli neljä kyynärää alttarin tulisijan tasanteeseen, josta kohosi neljä alttarinsarvea. 16Tasanne oli neliön muotoinen, kaksitoista kyynärää pitkä ja kaksitoista leveä. 17Sen alapuolella oleva porrastus oli kaikilta neljältä sivultaan neljätoista kyynärää pitkä. Kaivantoa ympäröivällä reunuksella oli korkeutta puoli kyynärää, ja itse kaivanto oli joka puolelta kyynärän syvyinen. Alttarin portaat olivat itäsivulla.

Alttarin pyhittäminen

18Mies sanoi minulle:

»Ihminen, näin sanoo Herra Jumala: Nämä ovat alttaria koskevat säädökset: Sinä päivänä, jona se saadaan valmiiksi, niin että sen päällä voidaan uhrata polttouhri ja vihmoa verta, 19

43:19
3. Moos. 4:3
tulee sinun antaa sonni syntiuhriksi leeviläispapeille, jotka ovat Sadokin jälkeläisiä ja saavat tulla minun eteeni uhraamaan minulle – näin sanoo Herra Jumala. 20
43:20
2. Moos. 29:10
Ota sen sonnin verta ja sivele sitä alttarin neljään sarveen, porrastuksen neljään kulmaan ja joka puolelle kaivannon reunukseen. Näin sinun tulee puhdistaa alttari ja toimittaa sen sovitusmenot. 21
43:21
3. Moos. 4:12
Ota sitten syntiuhriksi tuomasi sonni ja polta se pyhille toimituksille varatussa paikassa temppelialueen ulkopuolella.

22»Seuraavana päivänä sinun tulee tuoda syntiuhriksi virheetön vuohipukki. Alttari on nytkin puhdistettava, samalla tavoin kuin puhdistit sen sonninverellä. 23Kun olet suorittanut puhdistuksen, ota virheetön sonni ja pikkukarjasta virheetön pässi 24ja tuo ne Herran eteen. Pappien tulee sirotella suolaa niiden päälle ja uhrata ne polttouhrina Herralle.

25»Seitsemän päivän ajan sinun tulee joka päivä uhrata syntiuhrina pukki. Samoin on uhrattava sonni ja pikkukarjasta pässi, molemmat virheettömiä. 26

43:26
2. Moos. 29:37
Näin alttari seitsemän päivän aikana puhdistetaan ja toimitetaan sen sovitusmenot. Tällä tavoin se vihitään käyttöön. 27Näiden päivien jälkeen, kahdeksantena päivänä ja siitä eteenpäin, tulee pappien toimittaa tällä alttarilla teidän polttouhrinne ja yhteysuhrinne. Silloin minä katson teihin ja otan teidän uhrinne vastaan. Näin sanoo Herra Jumala.»

44

Suljettu portti

441Mies vei minut sitten takaisin temppelin ulommalle portille, sille, joka on itään päin, mutta se oli suljettu. 2

44:2
Hes. 43:4
Herra sanoi minulle: »Tämä portti pysyy suljettuna. Sitä ei ole lupa avata, eikä kukaan saa kulkea siitä. Herra, Israelin Jumala, on tullut siitä temppeliin, ja siksi se pysyy suljettuna. 3Vain ruhtinas saa tulla porttirakennukseen. Koska hän on ruhtinas, hän saa nauttia uhriateriansa täällä. Hänen kuuluu tulla porttirakennukseen eteishallin kautta, ja pois hänen on mentävä samaa tietä.»

Papit ja leeviläiset

4Mies vei minut pohjoisportin kautta temppelirakennuksen eteen, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti Herran temppelin. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni.

5Herra sanoi minulle:

»Ihminen, katsele ja kuuntele tarkoin, paina mieleesi kaikki mitä sinulle sanon, kaikki Herran temppeliä koskevat säädökset ja kaikki sitä koskevat ohjeet. Paina mieleesi, mitä temppelin sisäänkäynneistä ja uloskäynneistä on määrätty.

6»Sano Israelin heimolle, tuolle uppiniskaiselle kansalle: Näin sanoo Herra Jumala: Israelilaiset, minä olen saanut kyllikseni kaikista teidän iljettävyyksistänne! 7

44:7
3. Moos. 3:2,16
Te tuotte muukalaisia, jotka ovat sekä ulkoisesti että sisäisesti ympärileikkaamattomia, ja annatte heidän olla minun pyhäkössäni. Kun te uhraatte minulle ruokaani, rasvaa ja verta, he läsnäolollaan saastuttavat minun temppelini ja tekevät tyhjäksi liittoni. Näin te teette, muiden iljettävien tekojenne lisäksi. 8Te ette edes ole toimittaneet minun edessäni pyhää palvelusta, vaan olette panneet muukalaiset sijastanne palvelemaan minua pyhäkössäni. 9Näin sanoo Herra Jumala: Yksikään muukalainen, ulkoisesti ja sisäisesti ympärileikkaamaton, ei saa astua minun pyhäkkööni, ei yksikään niistä muukalaisista, jotka asuvat israelilaisten keskuudessa.

10»Ne leeviläiset, jotka kaikkosivat minun luotani silloin kun Israel kulki harhaan, silloin kun Israel harhautui minun luotani seuraamaan epäjumalia, joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. 11Heistä tulee palvelijoita minun pyhäkkööni, he joutuvat vartioimaan temppelin portteja ja toimittamaan palvelutehtäviä temppelissä, he teurastavat kansan tuomat polttouhrit ja teurasuhrit ja ovat joka hetki valmiina palvelemaan ihmisiä. 12Koska he ovat palvelleet kansaa sen uhratessa epäjumalilleen ja olleet johtamassa Israelin heimoa syntiin, minä kohotan käteni heitä vastaan – näin sanoo Herra Jumala. He joutuvat kantamaan rikkomuksensa seuraukset. 13

44:13
4. Moos. 4:20
He eivät saa tulla minun eteeni toimittamaan papin tehtäviä, he eivät saa tulla temppeliini suorittamaan pyhiä ja kaikkein pyhimpiä toimituksia. Heidän on kannettava häpeänsä ja sovitettava iljettävät tekonsa. 14Minä panen heidät temppelissä palvelutehtäviin, kaikenlaisiin töihin, joita siellä tehdään.

15

44:15
1. Sam. 2:35+
»Mutta ne leeviläispapit, Sadokin jälkeläiset, jotka uskollisesti suorittivat palvelusta minun pyhäkössäni silloinkin, kun israelilaiset harhautuivat luotani, saavat tulla minun eteeni ja toimittaa pyhää palvelusta. He saavat seistä minun edessäni ja uhrata minulle rasvaa ja verta – näin sanoo Herra Jumala. 16He saavat tulla minun pyhäkkööni, minun pöytäni ääreen, he saavat uhrata minulle ja toimittaa temppelipalvelusta.

17»He tehkööt näin: Tullessaan sisemmän esipihan porteista sisään heidän on puettava ylleen pellavavaatteet, eikä heillä saa olla mitään villaista vaatetta, kun he toimittavat palvelusta sisemmän esipihan porteissa ja niiden sisäpuolella olevalla temppelialueella. 18Heillä tulee olla päässä pellavainen päähine ja jalassa pellavahousut, mitään hiostavia vaatteita heidän ei ole lupa käyttää. 19Kun he sitten lähtevät sieltä ja palaavat ulompaan esipihaan kansan luo, heidän tulee riisua vaatteet, joita he ovat pitäneet toimittaessaan palvelusta. Heidän pitää jättää ne pyhiin huoneisiin ja panna ylleen toiset vaatteet, jotta kansa ei joutuisi alttiiksi niiden pyhyydelle.

20

44:20
3. Moos. 21:5
4. Moos. 6:5
»Papit eivät saa ajella päätään paljaaksi eivätkä myöskään pitää hiuksiansa valtoimenaan, vaan heidän tukkansa on säännöllisesti leikattava. 21
44:21
3. Moos. 10:9
Viiniä pappien ei ole lupa juoda silloin kun heidän on mentävä sisempään esipihaan. 22
44:22
3. Moos. 21:7,13,14
Vaimokseen he eivät saa ottaa leskeä eivätkä miehensä hylkäämää naista, vaan heidän tulee ottaa Israelin kansaan kuuluva neitsyt. Myös papin lesken kanssa he voivat mennä naimisiin.

23

44:23
3. Moos. 10:10
Hes. 22:26
»Pappien tulee opettaa kansalle, mikä on pyhää, mikä ei, ja opastaa sitä erottamaan saastainen ja puhdas. 24
44:24
5. Moos. 17:8,9
2. Aik. 19:10
Mal. 2:7
Oikeudessa heidän tulee ratkaista riita-asiat, ja heidän on tuomittava minun lakieni mukaan. Heidän kuuluu huolehtia siitä, että kaikki minun juhlani vietetään minun lakieni ja säädösteni mukaan, ja heidän tulee pitää minun sapattini kunniassa.

25

44:25
3. Moos. 21:1–3
»Pappi ei saa mennä vainajan luo, ettei hän saastuisi. Ainoastaan silloin, kun vainaja on hänen isänsä tai äitinsä, poikansa tai tyttärensä tai veljensä tai naimaton sisarensa, pappi saa saastuttaa itsensä. 26
44:26
4. Moos. 19:11,12
Suoritettuaan puhdistusmenot hänen on vielä odotettava seitsemän päivää, 27ja sinä päivänä, jona hän palaa temppeliin ja tulee sisempään esipihaan toimittaakseen palvelusta pyhäkössä, hänen tulee uhrata omasta puolestaan syntiuhri. Näin sanoo Herra Jumala.

28

44:28
4. Moos. 18:20+
»Papeilla ei ole perintömaata: heidän perintöosansa olen minä. Mitään omaisuutta älkää heille Israelissa antako, sillä minä olen heidän omaisuutensa. 29
44:29
3. Moos. 27:21
He saavat syödä ruokauhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit, ja heille kuuluu kaikki, mikä Israelissa on erotettu ja pyhitetty minun omakseni. 30
44:30
2. Moos. 23:19+
Paras osa ensi sadosta ja esikoisista ja kaikesta, mitä tuotte uhrilahjana, kuuluu papeille. Myös uuden sadon ensimmäisestä leipomuksesta antakaa osa lahjaksi papille, niin kotinne yllä on siunaus. 31
44:31
2. Moos. 22:30
3. Moos. 22:8
Hes. 4:14
Mitään itsestään kuollutta tai petojen raatelemaa, olipa se lintu tai maaeläin, papit eivät saa syödä.