Raamattu 1992 (KR92)
41

411Mies vei minut sisälle itse temppeliin ja mittasi sen oviseinän. Se oli kuusi kyynärää paksu oven molemmin puolin; tämä oli myös oviaukon syvyys. 2Oviaukon leveys oli kymmenen kyynärää, ja oven molemmin puolin oli seinää viiden kyynärän leveydeltä. Hän mittasi sitten temppelisalin ja sai sen pituudeksi neljäkymmentä kyynärää ja leveydeksi kaksikymmentä kyynärää.

3Sitten mies meni perimmäiseen huoneeseen. Hän mittasi oven kummaltakin puolelta seinän, ja se oli kaksi kyynärää paksu. Ovi oli kuuden kyynärän levyinen, ja seinää oli sen molemmin puolin seitsemän kyynärää. 4Sitten hän mittasi itse huoneen ja sai sen pituudeksi kaksikymmentä kyynärää ja leveydeksi temppelisalin puoleiselta seinältä mitattuna samoin kaksikymmentä kyynärää. Mies sanoi minulle: »Tämä on kaikkeinpyhin.»

Temppelin lisärakennukset

5Mies mittasi temppelin seinän, ja se oli kuusi kyynärää paksu. Temppeliä kiertävän kylkirakennuksen leveys oli neljä kyynärää. 6Kylkirakennuksessa oli kolmessa kerroksessa kaikkiaan kolmekymmentä huonetta. Temppelin ulkoseinä oli kauttaaltaan porrastettu. Huoneiden lattiat olivat porrastusten varassa, niin ettei niitä tarvinnut kiinnittää temppelin seinään. 7Huoneet kiersivät temppeliä ja levenivät kerros kerrokselta. Mitä ylemmäs mentiin, sitä leveämpiä nämä temppeliä kiertävät huoneet olivat, ja alimmasta kerroksesta noustiin ylimpään keskikerroksen kautta.

8Minä näin, että rakennusta reunusti joka puolelta korkea tasanne. Se ulkoni kylkirakennuksen seinästä täyden mittakepin verran, siis kuusi kyynärää. 9Kylkirakennuksen ulkoseinä oli viisi kyynärää paksu. 10Tämän ja muiden rakennusten välissä oli kaksikymmentä kyynärää leveä avoin tasanne, joka kiersi koko rakennuksen. 11Kylkirakennuksesta vei tälle tasanteelle kaksi ovea, toinen pohjoiseen, toinen etelään päin, ja sitä reunusti viisi kyynärää paksu muuri. 12Lännen puolella tasanteen reunassa oli rakennus, jota ympäröivät viiden kyynärän paksuiset seinät ja joka oli seitsemänkymmentä kyynärää pitkä ja yhdeksänkymmentä kyynärää leveä.

13Sitten mies mittasi temppelirakennuksen, ja se oli sata kyynärää pitkä. Samoin tuli läntisen rakennuksen, sen seinien ja tasanteen yhteiseksi pituudeksi sata kyynärää. 14Temppelin julkisivu, joka oli itään päin, oli tasanteineen sadan kyynärän levyinen. 15Mies mittasi sitten läntisen rakennuksen, joka oli tasanteen reunassa, sen takasivulla, ja sen ja sen seinien yhteinen leveys oli sata kyynärää.

Temppelin sisätilat

Sekä temppelin sisätilojen että eteishallin 16seinät olivat puulla päällystetyt, ja ristikkoikkunoita kiersi kolmelta sivulta puukehys, lattiasta ikkunoihin asti seinää peitti laudoitus, ikkunoissa oli luukut, 17ja seinäpinnat olivat ovenkamanoiden yläpuolelle saakka puuta. Sekä perimmäisessä että etumaisessa huoneessa kiersivät kaikkia seiniä ruudut, 18joihin oli leikattu kerubeja ja palmuja. Kerubien välissä oli aina palmu, ja kullakin kerubilla oli kahdet kasvot, 19toisen palmun suuntaan ihmiskasvot ja toiseen palmuun päin leijonan kasvot. Näitä kuvia oli temppelissä seinät täynnään, 20lattiasta ovien yläpuolelle asti oli leikattu kerubeja ja palmuja. Temppelisalin seinissä oli 21suorakulmaiset oviaukot.

Kaikkeinpyhimmän edessä minä näin 22kuin puisen alttarin, kolme kyynärää korkean ja kaksi kyynärää leveän. Siinä oli alttarinsarvet, ja sen jalusta ja sivut olivat puuta. Mies sanoi minulle: »Tämä on pöytä, joka on Herran edessä.»

23Temppelisaliin vei kaksoisovi, samoin kaikkeinpyhimpään. 24Kummassakin ovessa oli kaksi kääntyvää ovenpuoliskoa. 25Näihin temppelin oviin oli leikattu kerubeja ja palmuja, samanlaisia kuin seiniin. Ulkona, eteishallin edessä, oli puinen katos. 26Eteishallissa oli molemmilla sivuseinillä ristikkoikkunat, ja näihin seiniin oli leikattu palmukuvioita.

42

Pappien huoneet

421Mies vei minut sitten ulompaan esipihaan, siihen osaan, joka on pohjoisen puolella. Hän vei minut rakennukseen, joka oli temppelitasanteen takana läntisen rakennuksen vieressä, sen pohjoispuolella. 2Tämä rakennus oli pohjoisseinältään sata kyynärää pitkä, ja sen leveys oli viisikymmentä kyynärää. 3Se oli sisemmän esipihan kaksikymmenkyynäräistä reunatasannetta vasten, ja sen edessä oli ulomman esipihan kiveys. Rakennuksessa oli kolme portaittain kohoavaa osaa. 4Sen editse kulki pihaan päin käytävä, joka oli kymmenen kyynärän levyinen ja sata kyynärää pitkä. Rakennuksen ovet olivat pohjoiseen. 5Sen ylimmät huoneet olivat kapeimmat, sillä porrastus vei niistä enemmän tilaa kuin ala- ja keskikerroksen huoneista. 6Huoneet olivat näet kolmena penkereenä, ylin kerros korkeammalle porrastettuna kuin alin ja keskimmäinen kerros. Näin rakennuksessa oli toinen toisensa yläpuolelle kohoavat kerrokset. Pylväitä, sellaisia kuin esipihan rakennuksissa, ei täällä ollut.

7Ulkona oli rakennuksen edustalla muuri. Se kulki rakennuksen vieritse ulompaa esipihaa kohti ja ulottui pihaan viidenkymmenen kyynärän matkan. 8Sen alkupää yhtyi rakennukseen, joka oli ulompaan esipihaan päin, pituudeltaan viisikymmentä kyynärää sekin. Pengerretyllä rakennuksella oli mittaa kaikkiaan sata kyynärää, 9ja sen alaosassa oli sisäänkäynti. Tämä oli itään päin, sillä rakennukseen tultiin ulommasta esipihasta, 10välimuurin päästä.

Etelän puolella oli temppelitasanteen takana läntisen rakennuksen vieressä samoin rakennus, 11ja sen edessä kulki käytävä. Rakennus oli samanlainen kuin pohjoispuolella, yhtä pitkä ja yhtä leveä ja yhtäläinen myös huoneittensa, sisäänkäyntiensä ja käytäviensä puolesta. 12Tämän etelän puoleisen rakennuksen ovet avautuivat käytävään, jonka vieritse kulki suojamuuri, ja sisäänkäynti oli käytävän itäpäässä.

13

42:13
3. Moos. 2:3,6:19,7:6
Mies sanoi minulle: »Pohjois- ja eteläpuolen huoneet, jotka ovat temppelitasanteen vierellä, ovat pyhiä. Näissä huoneissa papit, jotka toimittavat uhreja Herralle, syövät kaikkein pyhimmät uhrilahjat. Sinne heidän tulee panna kaikkein pyhimmät lahjat, ruokauhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit, sillä se paikka on pyhä. 14
42:14
2. Moos. 29:29,30
Mentyään sisälle temppeliin papit eivät saa tulla suoraan sieltä ulompaan esipihaan, vaan heidän tulee jättää näihin huoneisiin vaatteensa, joita ovat pitäneet suorittaessaan uhripalvelusta – ne vaatteet ovat näet pyhät. Vasta puettuaan ylleen toiset vaatteet he voivat mennä kansalle varattuun temppelialueen osaan.»

15Kun mies oli saanut sisemmän temppelialueen kokonaan mitatuksi, hän vei minut ulos portista, joka on itää kohti. Sitten hän mittasi koko temppelialueen. 16Hän mittasi kepillään itäsivun ja sai näin mitaten sen pituudeksi viisisataa kyynärää. Sitten hän meni 17pohjoissivulle, mittasi sen kepillään ja sai sen pituudeksi viisisataa kyynärää. Hän meni sitten 18eteläsivulle ja mittasi kepillään sen, ja se oli viisisataa kyynärää pitkä. 19Sitten hän meni länsisivulle ja mittasi sen kepillään, ja senkin pituus oli viisisataa kyynärää. 20Hän mittasi alueen kaikilta neljältä ilmansuunnalta. Joka puolella oli muuri, ja se oli jokaiselta sivultaan viidensadan kyynärän mittainen. Muuri erotti pyhän alueen muusta kaupungista.

43

Herra tulee temppeliinsä

431Mies vei minut sitten portille, sille portille, joka aukeaa itään. 2Ja minä näin: Idästä saapui Israelin Jumalan kirkkaus. Sen ääni oli kuin suurten vesien pauhu, ja Herran kirkkaus sai maan hohtamaan. 3

43:3
Hes. 1:1
Näky, jonka minä näin, oli samanlainen kuin se, minkä olin aikaisemmin nähnyt, se oli niin kuin se, minkä näin, kun Herra tuli hävittämään kaupunkia, niin kuin se, minkä olin Kebarjoen rannalla nähnyt. Minä heittäydyin maahan kasvoilleni.

4Herran kirkkaus meni temppeliin portista, joka on itää kohti. 5

43:5
1. Kun. 8:10
Henki nosti minut maasta ja vei minut sisempään esipihaan, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti temppelin. 6Joku puhutteli minua, ja minä kuulin sen äänen tulevan temppelistä – mies seisoi yhä minun vieressäni.

7

43:7
2. Kun. 21:18,26
Ääni sanoi minulle:

»Ihminen, tämä on minun valtaistuimeni sija ja koroke minun jalkojeni alla. Täällä minä olen asuva Israelin kansan keskellä ikuisesti.

»Enää eivät israelilaiset tahraa minun pyhää nimeäni, eivät he eivätkä heidän kuninkaansa, ei heidän uskoton elämänsä eivätkä kuninkaiden kuolleet ruumiit. 8He asettivat kynnyksensä minun kynnystäni vasten, ovenpielensä vasten minun ovenpieliäni, niin että vain seinä erotti minut heistä. Iljettävillä teoillaan he tahrasivat minun pyhän nimeni, ja siksi minä vihastuin ja tein heistä lopun. 9Nyt he vievät minun luotani pois kaikki iljetyksensä ja kuninkaidensa ruumiit, ja minä olen iäti asuva heidän keskellään.

10»Ihminen, kerro israelilaisille tästä temppelistä, jotta he häpeäisivät rikkomuksiaan. Kun he saavat tietää, miltä se näyttää ja miten suuri se on, 11he häpeävät kaikkea mitä ovat tehneet. Selitä heille temppelin rakenne ja sen eri osat, uloskäynnit ja sisäänkäynnit, kaikki tilat sekä niitä koskevat säädökset ja ohjeet. Piirrä ne heidän nähtäväkseen, että he ottaisivat varteen kaikki selitykset ja kaikki säädökset ja toimisivat niiden mukaan. 12Tämä on temppelin perussääntö: koko sen alue ylhäällä vuorella on kauttaaltaan pyhä. Tämä on temppelin perussääntö.»

Uhrialttari

13

43:13–17
2. Moos. 27:1,2,38:1,2
1. Kun. 8:64
43:13
Hes. 40:5
Nämä olivat alttarin mitat kyynärinä, kun kyynärä oli kämmenenleveyden verran tavallista kyynärää pitempi: Alttaria kiersi kyynärän syvyinen ja kyynärän levyinen kaivanto, ja kaivannon ympärillä oli vaaksan korkuinen reunus. Ja tämä oli alttarin korkeus: 14Kaivannosta, maanpinnan tasalta, oli alempaan porrastukseen kaksi kyynärää, ja porrastus oli kyynärän syvyinen. Alemmasta porrastuksesta oli ylempään porrastukseen neljä kyynärää, ja tämäkin porrastus oli kyynärän syvyinen. 15Siitä oli neljä kyynärää alttarin tulisijan tasanteeseen, josta kohosi neljä alttarinsarvea. 16Tasanne oli neliön muotoinen, kaksitoista kyynärää pitkä ja kaksitoista leveä. 17Sen alapuolella oleva porrastus oli kaikilta neljältä sivultaan neljätoista kyynärää pitkä. Kaivantoa ympäröivällä reunuksella oli korkeutta puoli kyynärää, ja itse kaivanto oli joka puolelta kyynärän syvyinen. Alttarin portaat olivat itäsivulla.

Alttarin pyhittäminen

18Mies sanoi minulle:

»Ihminen, näin sanoo Herra Jumala: Nämä ovat alttaria koskevat säädökset: Sinä päivänä, jona se saadaan valmiiksi, niin että sen päällä voidaan uhrata polttouhri ja vihmoa verta, 19

43:19
3. Moos. 4:3
tulee sinun antaa sonni syntiuhriksi leeviläispapeille, jotka ovat Sadokin jälkeläisiä ja saavat tulla minun eteeni uhraamaan minulle – näin sanoo Herra Jumala. 20
43:20
2. Moos. 29:10
Ota sen sonnin verta ja sivele sitä alttarin neljään sarveen, porrastuksen neljään kulmaan ja joka puolelle kaivannon reunukseen. Näin sinun tulee puhdistaa alttari ja toimittaa sen sovitusmenot. 21
43:21
3. Moos. 4:12
Ota sitten syntiuhriksi tuomasi sonni ja polta se pyhille toimituksille varatussa paikassa temppelialueen ulkopuolella.

22»Seuraavana päivänä sinun tulee tuoda syntiuhriksi virheetön vuohipukki. Alttari on nytkin puhdistettava, samalla tavoin kuin puhdistit sen sonninverellä. 23Kun olet suorittanut puhdistuksen, ota virheetön sonni ja pikkukarjasta virheetön pässi 24ja tuo ne Herran eteen. Pappien tulee sirotella suolaa niiden päälle ja uhrata ne polttouhrina Herralle.

25»Seitsemän päivän ajan sinun tulee joka päivä uhrata syntiuhrina pukki. Samoin on uhrattava sonni ja pikkukarjasta pässi, molemmat virheettömiä. 26

43:26
2. Moos. 29:37
Näin alttari seitsemän päivän aikana puhdistetaan ja toimitetaan sen sovitusmenot. Tällä tavoin se vihitään käyttöön. 27Näiden päivien jälkeen, kahdeksantena päivänä ja siitä eteenpäin, tulee pappien toimittaa tällä alttarilla teidän polttouhrinne ja yhteysuhrinne. Silloin minä katson teihin ja otan teidän uhrinne vastaan. Näin sanoo Herra Jumala.»