Raamattu 1992 (KR92)
40

Näky tulevasta temppelistä: portit ja pihat

401Oli pakkosiirtolaisuutemme kahdeskymmenesviides vuosi, vuoden alku, kuukauden kymmenes päivä, ja Jerusalemin kukistumisesta oli kulunut neljätoista vuotta. Tuona päivänä Herra tarttui kädellään minuun ja vei minut 2näyssä Israelin maahan. Hän laski minut hyvin korkealle vuorelle, ja minä näin, että sen etelärinteelle oli rakennettu kaupunki.

3Herra vei minut kaupunkiin, ja sen portilla seisoi mies, joka oli kuin pronssista valettu. Hänellä oli kädessään pellavanuora ja mittakeppi. 4Mies sanoi minulle: »Ihminen, katsele ja kuuntele tarkoin, paina mieleesi kaikki mitä sinulle näytän. Juuri siksi sinut on tuotu tänne, että näyttäisin sinulle sen. Ja kaikesta, minkä näet, sinun on tehtävä selko Israelin kansalle.»

5Minä näin, että siellä oli temppelialue ja sen ympärillä joka puolella muuri. Miehen kädessä oleva mittakeppi oli kuusi kyynärää pitkä, ja kyynärä oli kämmenenleveyden verran tavallista kyynärää pitempi. Hän mittasi kepillä muurin, ja se oli kuusi kyynärää paksu ja kuusi kyynärää korkea.

6Sitten mies meni idän puoleiselle portille, nousi sen portaat ja mittasi porttiaukon. Se oli kuuden kyynärän syvyinen, samansyvyinen kuin muut porttiaukot. 7Porttirakennuksen sivuhuoneet olivat mittakepin pituisia ja levyisiä, ja huoneiden väliseinät olivat viisi kyynärää paksut. Eteishalliin johtava porttiaukko oli sekin kuuden kyynärän syvyinen. 8Sitten hän mittasi itse eteishallin. 9Se oli ovelta ovelle kahdeksan kyynärää, ja sen pihanpuoleiset seinät olivat kaksikyynäräiset. Tämä eteishalli oli esipihan puolella. 10Itäportissa oli molemmin puolin kolme sivuhuonetta, kaikki samankokoisia, ja myös väliseinät olivat samanpaksuiset molemmin puolin.

11Mies mittasi porttiaukon leveyden, ja se oli kymmenen kyynärää, ja kaikkiaan portti oli kolmentoista kyynärän levyinen. 12Sivuhuoneiden edessä oli kyynärän korkuinen aitaus, yhtäläinen käytävän molemmin puolin, ja kukin huone oli kuusi kyynärää pitkä ja kuusi leveä. 13Hän mittasi sitten etäisyyden portin sivuhuoneen takaseinästä vastapäisen huoneen takaseinään, katonrajasta katonrajaan, ja se oli kaksikymmentäviisi kyynärää. Oviaukot olivat aina kohdakkain. 14Tämän jälkeen hän mittasi eteishallin, joka pisti sisälle esipihaan, ja se oli kaksikymmentä kyynärää leveä. 15Portin ulommasta sisäänkäynnistä oli eteishallin pihanpuoleiselle ovelle viisikymmentä kyynärää. 16Sivuhuoneissa ja eteishallissa oli molemmin puolin ristikkoikkunat esipihaan päin, ja väliseinissä oli palmunlehväkoristeet.

17Mies vei minut sitten ulompaan esipihaan. Pihaa kiersi kiveys ja huonerivi, kolmekymmentä huonetta, joiden ovet olivat kiveykselle päin. 18Tämä temppelialueen alempi kiveys alkoi porttirakennusten sivuilta ja ulottui pihaan yhtä leveälti kuin ne. 19Mies mittasi etäisyyden alaportin päädystä sisemmän esipihan portin ulkoseinään, ja se oli sata kyynärää. Tällainen oli temppelialueen itäinen portti.

Sitten oli vuorossa pohjoisportti, 20se, joka pohjoisen puolelta johti ulompaan esipihaan. Mies mittasi sen pituuden ja leveyden. 21Siinä oli molemmin puolin kolme sivuhuonetta, ja nämä samoin kuin väliseinät ja eteishalli olivat mitoiltaan samanlaiset kuin ensimmäisessä portissa. Porttirakennus oli viisikymmentä kyynärää pitkä ja kaksikymmentäviisi kyynärää leveä. 22Eteishalli, ikkunat ja palmunlehväkoristeet olivat samankokoiset kuin siinä portissa, joka aukeaa itään. Tähänkin porttiin johti seitsemän porrasta, ja eteishalli oli esipihan puolella. 23Samalla tavoin kuin temppelialueen itäosassa oli pohjoisporttia vastapäätä portti, joka johti sisempään esipihaan. Mies mittasi matkan portilta portille, ja se oli sata kyynärää.

24Sitten mies vei minut etelän puolelle, ja siellä oli portti, joka antoi etelään. Hän mittasi sen, ja portti, sen väliseinät ja eteishalli olivat samankokoiset kuin aikaisemmat. 25Portissa ja sen eteishallissa oli molemmin puolin samanlaiset ikkunat kuin toisissa porteissa, ja koko rakennus oli viisikymmentä kyynärää pitkä ja kaksikymmentäviisi kyynärää leveä. 26Siihen johti seitsemän porrasta, ja eteishalli oli esipihan puolella. Portin väliseinissä käytävän molemmin puolin oli palmunlehväkoristeet. 27Myös täällä, etelän puolella, oli portti, joka johti sisempään esipihaan, ja kun mies mittasi näiden eteläisten porttien välin, se oli sata kyynärää.

28Mies vei minut sitten eteläportista sisempään esipihaan. Hän mittasi myös tämän portin, ja se oli samankokoinen kuin edelliset. 29Siinä oli samanlaiset sivuhuoneet ja väliseinät ja samanlainen eteishalli kuin toisissa porteissa, siinä ja sen eteishallissa oli ikkunat molemmin puolin, ja koko rakennus oli viisikymmentä kyynärää pitkä ja kaksikymmentäviisi kyynärää leveä. 30Eteishallin leveys oli jokaisessa portissa kaksikymmentäviisi kyynärää, ja ovelta ovelle halli oli viisi kyynärää. 31Tämä halli oli ulomman esipihan puolella, sen väliseinissä oli palmunlehväkoristeet, ja siihen johti kahdeksan porrasta.

32Sitten mies vei minut sisempään esipihaan idän puolelta, mittasi portin ja sai samat mitat kuin muistakin porteista. 33Sivuhuoneet, väliseinät ja eteishalli olivat nekin mitoiltaan samanlaiset kuin kaikkialla muualla. Portissa ja sen eteishallissa oli ikkunat molemmin puolin, ja koko rakennus oli viisikymmentä kyynärää pitkä ja kaksikymmentäviisi kyynärää leveä. 34Eteishalli oli ulomman esipihan puolella, väliseinissä oli käytävän molemmin puolin palmunlehväkoristeet, ja porttiin johti kahdeksan porrasta.

35Mies vei sitten minut pohjoiselle portille, mittasi sen ja sai samat mitat kuin muista porteista. 36Siinäkin oli sivuhuoneet, väliseinät, eteishalli ja ikkunat molemmin puolin, ja koko rakennus oli viisikymmentä kyynärää pitkä ja kaksikymmentäviisi kyynärää leveä. 37Eteishalli oli ulomman esipihan puolella, väliseinissä oli käytävän molemmin puolin palmunlehväkoristeet, ja porttiin johti kahdeksan porrasta.

38Porttirakennuksen eteishallista vei ovi huoneeseen, jossa huuhdellaan polttouhrit. 39Eteishallissa oli kummallakin puolen kaksi pöytää, joiden päällä teurastetaan polttouhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit. 40Ulkona, pohjoisportin eteishallin seinustalla oli kummallakin puolen ovea vielä kaksi pöytää. 41Näitä pöytiä, joiden päällä uhrit teurastetaan, oli siis kaikkiaan kahdeksan, neljä rakennuksen kummallakin sivustalla. 42Polttouhria varten oli edelleen neljä kivestä hakattua pöytää, kaikki puolitoista kyynärää pitkiä, puolitoista kyynärää leveitä ja yhden kyynärän korkuisia. Välineitä, joilla polttouhrit ja teurasuhrit teurastetaan, pidetään 43vaaksan mittaisissa nauloissa, jotka kiertävät rivinä huoneen seiniä. Pöydille pannaan uhrilahjaksi tuotujen eläinten lihat.

44Kahden sisemmän portin sivustalla oli sisempään esipihaan aukeava huone. Toinen huone ulkoni pohjoisportin seinästä ja avautui etelään, toinen eteläportin seinästä ja avautui pohjoiseen. 45Mies selitti minulle: »Tämä huone, jonka ovi on etelään päin, on temppelipalvelusta toimittavia pappeja varten. 46

40:46
1. Sam. 2:35+
Huone, jonka ovi on pohjoiseen, on alttaripalvelusta toimittavien pappien huone. Nämä papit ovat Sadokin jälkeläisiä, niitä leeviläisiä, jotka saavat tulla Herran eteen toimittamaan palvelusta.»

47Mies mittasi esipihan, ja se oli sata kyynärää pitkä ja sata leveä, neliön muotoinen. Alttari oli temppelin edessä. 48Hän vei minut temppelin eteishalliin ja mittasi sen etuseinän, ja se oli oven kummallakin puolen viisi kyynärää paksu. Oviaukko oli neljätoista kyynärää leveä, ja sen molemmin puolin oli kolmen kyynärän levyinen seinä. 49Eteishalli oli kaikkiaan kaksikymmentä kyynärää leveä, ja ovelta ovelle se oli kaksitoista kyynärää. Sinne johti kymmenen porrasta. Sisäänkäynnin sivuilla oli pylväät, yksi kummallakin puolella.

41

411Mies vei minut sisälle itse temppeliin ja mittasi sen oviseinän. Se oli kuusi kyynärää paksu oven molemmin puolin; tämä oli myös oviaukon syvyys. 2Oviaukon leveys oli kymmenen kyynärää, ja oven molemmin puolin oli seinää viiden kyynärän leveydeltä. Hän mittasi sitten temppelisalin ja sai sen pituudeksi neljäkymmentä kyynärää ja leveydeksi kaksikymmentä kyynärää.

3Sitten mies meni perimmäiseen huoneeseen. Hän mittasi oven kummaltakin puolelta seinän, ja se oli kaksi kyynärää paksu. Ovi oli kuuden kyynärän levyinen, ja seinää oli sen molemmin puolin seitsemän kyynärää. 4Sitten hän mittasi itse huoneen ja sai sen pituudeksi kaksikymmentä kyynärää ja leveydeksi temppelisalin puoleiselta seinältä mitattuna samoin kaksikymmentä kyynärää. Mies sanoi minulle: »Tämä on kaikkeinpyhin.»

Temppelin lisärakennukset

5Mies mittasi temppelin seinän, ja se oli kuusi kyynärää paksu. Temppeliä kiertävän kylkirakennuksen leveys oli neljä kyynärää. 6Kylkirakennuksessa oli kolmessa kerroksessa kaikkiaan kolmekymmentä huonetta. Temppelin ulkoseinä oli kauttaaltaan porrastettu. Huoneiden lattiat olivat porrastusten varassa, niin ettei niitä tarvinnut kiinnittää temppelin seinään. 7Huoneet kiersivät temppeliä ja levenivät kerros kerrokselta. Mitä ylemmäs mentiin, sitä leveämpiä nämä temppeliä kiertävät huoneet olivat, ja alimmasta kerroksesta noustiin ylimpään keskikerroksen kautta.

8Minä näin, että rakennusta reunusti joka puolelta korkea tasanne. Se ulkoni kylkirakennuksen seinästä täyden mittakepin verran, siis kuusi kyynärää. 9Kylkirakennuksen ulkoseinä oli viisi kyynärää paksu. 10Tämän ja muiden rakennusten välissä oli kaksikymmentä kyynärää leveä avoin tasanne, joka kiersi koko rakennuksen. 11Kylkirakennuksesta vei tälle tasanteelle kaksi ovea, toinen pohjoiseen, toinen etelään päin, ja sitä reunusti viisi kyynärää paksu muuri. 12Lännen puolella tasanteen reunassa oli rakennus, jota ympäröivät viiden kyynärän paksuiset seinät ja joka oli seitsemänkymmentä kyynärää pitkä ja yhdeksänkymmentä kyynärää leveä.

13Sitten mies mittasi temppelirakennuksen, ja se oli sata kyynärää pitkä. Samoin tuli läntisen rakennuksen, sen seinien ja tasanteen yhteiseksi pituudeksi sata kyynärää. 14Temppelin julkisivu, joka oli itään päin, oli tasanteineen sadan kyynärän levyinen. 15Mies mittasi sitten läntisen rakennuksen, joka oli tasanteen reunassa, sen takasivulla, ja sen ja sen seinien yhteinen leveys oli sata kyynärää.

Temppelin sisätilat

Sekä temppelin sisätilojen että eteishallin 16seinät olivat puulla päällystetyt, ja ristikkoikkunoita kiersi kolmelta sivulta puukehys, lattiasta ikkunoihin asti seinää peitti laudoitus, ikkunoissa oli luukut, 17ja seinäpinnat olivat ovenkamanoiden yläpuolelle saakka puuta. Sekä perimmäisessä että etumaisessa huoneessa kiersivät kaikkia seiniä ruudut, 18joihin oli leikattu kerubeja ja palmuja. Kerubien välissä oli aina palmu, ja kullakin kerubilla oli kahdet kasvot, 19toisen palmun suuntaan ihmiskasvot ja toiseen palmuun päin leijonan kasvot. Näitä kuvia oli temppelissä seinät täynnään, 20lattiasta ovien yläpuolelle asti oli leikattu kerubeja ja palmuja. Temppelisalin seinissä oli 21suorakulmaiset oviaukot.

Kaikkeinpyhimmän edessä minä näin 22kuin puisen alttarin, kolme kyynärää korkean ja kaksi kyynärää leveän. Siinä oli alttarinsarvet, ja sen jalusta ja sivut olivat puuta. Mies sanoi minulle: »Tämä on pöytä, joka on Herran edessä.»

23Temppelisaliin vei kaksoisovi, samoin kaikkeinpyhimpään. 24Kummassakin ovessa oli kaksi kääntyvää ovenpuoliskoa. 25Näihin temppelin oviin oli leikattu kerubeja ja palmuja, samanlaisia kuin seiniin. Ulkona, eteishallin edessä, oli puinen katos. 26Eteishallissa oli molemmilla sivuseinillä ristikkoikkunat, ja näihin seiniin oli leikattu palmukuvioita.

42

Pappien huoneet

421Mies vei minut sitten ulompaan esipihaan, siihen osaan, joka on pohjoisen puolella. Hän vei minut rakennukseen, joka oli temppelitasanteen takana läntisen rakennuksen vieressä, sen pohjoispuolella. 2Tämä rakennus oli pohjoisseinältään sata kyynärää pitkä, ja sen leveys oli viisikymmentä kyynärää. 3Se oli sisemmän esipihan kaksikymmenkyynäräistä reunatasannetta vasten, ja sen edessä oli ulomman esipihan kiveys. Rakennuksessa oli kolme portaittain kohoavaa osaa. 4Sen editse kulki pihaan päin käytävä, joka oli kymmenen kyynärän levyinen ja sata kyynärää pitkä. Rakennuksen ovet olivat pohjoiseen. 5Sen ylimmät huoneet olivat kapeimmat, sillä porrastus vei niistä enemmän tilaa kuin ala- ja keskikerroksen huoneista. 6Huoneet olivat näet kolmena penkereenä, ylin kerros korkeammalle porrastettuna kuin alin ja keskimmäinen kerros. Näin rakennuksessa oli toinen toisensa yläpuolelle kohoavat kerrokset. Pylväitä, sellaisia kuin esipihan rakennuksissa, ei täällä ollut.

7Ulkona oli rakennuksen edustalla muuri. Se kulki rakennuksen vieritse ulompaa esipihaa kohti ja ulottui pihaan viidenkymmenen kyynärän matkan. 8Sen alkupää yhtyi rakennukseen, joka oli ulompaan esipihaan päin, pituudeltaan viisikymmentä kyynärää sekin. Pengerretyllä rakennuksella oli mittaa kaikkiaan sata kyynärää, 9ja sen alaosassa oli sisäänkäynti. Tämä oli itään päin, sillä rakennukseen tultiin ulommasta esipihasta, 10välimuurin päästä.

Etelän puolella oli temppelitasanteen takana läntisen rakennuksen vieressä samoin rakennus, 11ja sen edessä kulki käytävä. Rakennus oli samanlainen kuin pohjoispuolella, yhtä pitkä ja yhtä leveä ja yhtäläinen myös huoneittensa, sisäänkäyntiensä ja käytäviensä puolesta. 12Tämän etelän puoleisen rakennuksen ovet avautuivat käytävään, jonka vieritse kulki suojamuuri, ja sisäänkäynti oli käytävän itäpäässä.

13

42:13
3. Moos. 2:3,6:19,7:6
Mies sanoi minulle: »Pohjois- ja eteläpuolen huoneet, jotka ovat temppelitasanteen vierellä, ovat pyhiä. Näissä huoneissa papit, jotka toimittavat uhreja Herralle, syövät kaikkein pyhimmät uhrilahjat. Sinne heidän tulee panna kaikkein pyhimmät lahjat, ruokauhrit, syntiuhrit ja hyvitysuhrit, sillä se paikka on pyhä. 14
42:14
2. Moos. 29:29,30
Mentyään sisälle temppeliin papit eivät saa tulla suoraan sieltä ulompaan esipihaan, vaan heidän tulee jättää näihin huoneisiin vaatteensa, joita ovat pitäneet suorittaessaan uhripalvelusta – ne vaatteet ovat näet pyhät. Vasta puettuaan ylleen toiset vaatteet he voivat mennä kansalle varattuun temppelialueen osaan.»

15Kun mies oli saanut sisemmän temppelialueen kokonaan mitatuksi, hän vei minut ulos portista, joka on itää kohti. Sitten hän mittasi koko temppelialueen. 16Hän mittasi kepillään itäsivun ja sai näin mitaten sen pituudeksi viisisataa kyynärää. Sitten hän meni 17pohjoissivulle, mittasi sen kepillään ja sai sen pituudeksi viisisataa kyynärää. Hän meni sitten 18eteläsivulle ja mittasi kepillään sen, ja se oli viisisataa kyynärää pitkä. 19Sitten hän meni länsisivulle ja mittasi sen kepillään, ja senkin pituus oli viisisataa kyynärää. 20Hän mittasi alueen kaikilta neljältä ilmansuunnalta. Joka puolella oli muuri, ja se oli jokaiselta sivultaan viidensadan kyynärän mittainen. Muuri erotti pyhän alueen muusta kaupungista.