Raamattu 1992 (KR92)
29

Egyptin tuomio

291Oli kymmenes vuosi, kymmenennen kuun kahdestoista päivä, ja minulle tuli tämä Herran sana:

2

29:2
Jes. 19:1
Jer. 46:2
»Ihminen, käännä katseesi kohti faraota, Egyptin kuningasta, ja julista tuomio hänelle ja koko Egyptille. 3
29:3
Hes. 32:2
Sano hänelle: Näin sanoo Herra Jumala:

– Farao, Egyptin kuningas,

minä käyn sinua vastaan!

Sinä lojut kuin suuri krokotiili

virtasi vesissä

ja sanot: »Virta on minun,

minä olen sen tehnyt.»

4Mutta minä isken koukut leukoihisi

ja painan virtasi kalat panssariisi,

minä tempaan sinut virtasi keskeltä

kaikkine kaloinesi,

jotka ovat panssariisi tarttuneet.

5Ja minä viskaan sinut autiomaahan,

sinut ja kaikki sinun virtasi kalat.

Sinä putoat kuivalle maalle,

eikä sinua haeta, ei haudata.

Maan petojen,

taivaan lintujen ruoaksi

minä jätän sinut.

6

29:6,7
2. Kun. 18:21
Jes. 36:6
Kaikki Egyptin asukkaat saavat tietää,

että minä olen Herra.

Ruokosauvan tavoin

sinä olet tukenut israelilaisia.

7Kun he tarttuvat sinuun, sinä katkeat

ja puhkaiset heidän kätensä,

kun he nojaavat sinuun, sinä murrut

ja he kaatuvat,

heidän lanteensa murtuu.

8»Sen tähden sanoo Herra Jumala: Minä tuon sotajoukot sinua vastaan ja hävitän maastasi sekä ihmiset että eläimet. 9

29:9
Joel 4:19
Egyptistä tulee autio, raunioitunut maa, ja silloin kaikki tietävät, että minä olen Herra.

»Sinä sanot: ’Virta on minun, minä olen sen tehnyt.’ 10Sen tähden minä käyn sinua ja sinun virtaasi vastaan, sen tähden minä teen Egyptistä aution, raunioituneen maan Migdolista Assuaniin, Nubian rajalle asti.29:10 Migdol ja Assuan viittaavat Egyptin pohjois- ja etelärajaan. 11Ihmisen jalka ei sitä tallaa, eläimen jalka ei sitä polje, siellä ei asu ketään neljäänkymmeneen vuoteen. 12Minä teen Egyptistä autiomman kuin yksikään autiomaa, ja sen kaupungit ovat raunioista raunioituneimmat neljäkymmentä vuotta. Minä hajotan Egyptin kansan toisten kansojen sekaan, minä sirotan sen vieraisiin maihin.

13»Mutta näin sanoo Herra Jumala: Neljänkymmenen vuoden kuluttua minä kokoan egyptiläiset toisten kansojen keskeltä, sieltä minne heidät oli hajotettu. 14Minä käännän Egyptin kohtalon, tuon heidät takaisin Patrosin maahan29:14 Patros tarkoittaa Etelä-Egyptiä., heidän synnyinmaahansa, ja sinne he rakentavat vähäisen valtakunnan. 15Se on valtakunnista vähäpätöisin, se ei enää kohoa toisia mahtavammaksi. Minä teen siitä niin heikon, ettei siitä enää ole käskemään toisia kansoja 16eikä Israelin kansa enää etsi tukea siitä. Tämä on israelilaisille muistutuksena synnistä, jonka he tekivät kääntyessään Egyptin puoleen, ja silloin he tietävät, että minä olen Herra, Jumala.»

17Oli kahdeskymmenesseitsemäs vuosi, ensimmäisen kuun ensimmäinen päivä, ja minulle tuli tämä Herran sana:

18»Ihminen! Nebukadnessar, Babylonian kuningas, on teettänyt miehillään ankarasti työtä sotiessaan Tyrosta vastaan. Joka mieheltä ovat hiukset hiertyneet päästä, jokaisen hartiat ovat verillä, mutta mitään palkkaa ei kuningas ole saanut, ei itselleen eikä sotilailleen, vaikka on tehnyt paljon työtä vallatakseen Tyroksen. 19Sen tähden sanoo Herra Jumala: Minä annan Nebukadnessarille, Babylonian kuninkaalle, Egyptin maan. Hänen sotajoukkonsa riistää, ryöstää ja rosvoaa sen rikkaudet, siinä on sen palkka. 20Minä annan hänelle Egyptin maan, siten hän saa palkan minun hyväkseni tekemästään työstä – näin sanoo Herra Jumala. 21

29:21
Hes. 3:26,24:27,33:22
Sinä päivänä minä annan Israelin kansalle kasvaa voiman kuin sarven, ja minä avaan sinun suusi, niin että voit puhua kansalleni. Silloin minun kansani tietää, että minä olen Herra.»

30

Herran päivä kohtaa Egyptin

301Minulle tuli tämä Herran sana:

2»Ihminen, ennusta. Sano: Näin sanoo Herra Jumala:

– Valittakaa ja huutakaa:

»Voi sitä päivää!»

3

30:3
Joel 2:1,2
Aam. 5:18
Sef. 1:14,15
Se päivä on lähellä,

yhä lähempänä on Herran päivä,

myrskypilven päivä,

kansojen tuomion hetki!

4

30:4
Jes. 20:3,4
Silloin iskevät miekat Egyptiin,

ja Nubia vapisee peloissaan,

kun Egyptin miehiä kaatuu,

kun siltä riistetään rikkaudet

ja revitään perustukset.

5Nubian, Putin, Ludin ja Kubin miehet,

kaikki Egyptin apujoukot ja liittolaiset

kaatuvat miekkaan yhdessä Egyptin kanssa.

6

30:6
Hes. 29:10
Näin sanoo Herra:

– Egyptin liittolaiset luhistuvat,

ja sen korskea mahti murtuu.

Migdolista Assuaniin asti

kaikki kaatuvat miekkaan.

Näin sanoo Herra Jumala.

7

30:7
Hes. 29:12
»Egyptistä tulee autiompi kuin yksikään autiomaa, ja sen kaupungit ovat raunioista raunioituneimmat. 8Minä sytytän Egyptin tuleen, ja sen auttajat luhistuvat jok’ikinen. Silloin kaikki tietävät, että minä olen Herra. 9Sinä päivänä, minun tuomioni päivänä, lähtee sanansaattajia laivoilla Nubiaan, ja he tuovat pelon tuohon huolettomaan maahan. Sen asukkaat vapisevat sinä päivänä, jona Egypti saa rangaistuksensa. Ja se päivä tulee.

10»Näin sanoo Herra Jumala: Minä panen Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan, tekemään lopun Egyptin mahtailusta. 11

30:11
Hes. 28:7,31:12
Hänet ja hänen väkensä, kansoista julmimman, minä tuon hävittämään Egyptin maata. Hänen sotilaansa hyökkäävät miekka koholla ja täyttävät maan kaatuneilla. 12
30:12
Jes. 19:5
Minä kuivatan Niilin kaikki vedet ja annan Egyptin raakalaisten käsiin, minä panen vieraat sotajoukot hävittämään maan ja kaiken mitä siinä on. Minä, Herra, olen puhunut.

13

30:13
Jes. 19:16,17
»Näin sanoo Herra Jumala: Minä hävitän epäjumalankuvat, minä tuhoan Memfiksen tyhjät jumalat, eikä Egyptissä enää tule olemaan ruhtinasta. Minä saatan Egyptin maan pelon valtaan. 14Minä teen Patrosin autioksi, sytytän Soanin tuleen ja panen Thebassa tuomioni täytäntöön. 15Minä sinkoan vihani Siniin, Egyptin vankimpaan varustukseen, ja murskaan Theban mahdin. 16Minä sytytän koko Egyptin tuleen. Sin vääntelehtii tuskissaan, Theban muurit murretaan, ja Memfis vallataan keskellä päivää. 17Onin ja Pi-Besetin nuoret miehet kaatuvat taistelussa ja nuoret naiset viedään vankeuteen. 18Tahpanhesissa pimenee päivä, kun minä siellä murran Egyptin valtikat, kun tulee loppu sen korskeasta mahtailusta. Synkkä pilvi peittää siellä kaupungin, ja sen nuoret tytöt viedään vankeuteen. 19Minä panen täytäntöön Egyptin tuomion, ja silloin kaikki tietävät, että minä olen Herra.»

20Oli yhdestoista vuosi, ensimmäisen kuun seitsemäs päivä, ja minulle tuli tämä Herran sana:

21»Ihminen, minä olen faraolta, Egyptin kuninkaalta, murskannut käsivarren. Sitä ei sidota, ei paranneta, ei lastoiteta, eikä se vahvistu. Sillä kädellä ei enää tartuta miekkaan.

22»Näin sanoo Herra Jumala: Minä käyn faraota, Egyptin kuningasta, vastaan. Minä murskaan hänen molemmat käsivartensa, sekä terveen että taittuneen, ja miekka kirpoaa hänen kädestään. 23Egyptin kansan minä hajotan toisten kansojen sekaan, minä sirotan sen vieraisiin maihin. 24Mutta Babylonian kuninkaan käsivarsiin minä annan voimaa. Minä annan miekkani hänen käteensä ja murskaan faraolta käsivarret, ja farao voihkii hänen edessään niin kuin miekan haavoittama voihkii. 25Babylonian kuninkaan käsivarsiin minä annan voimaa, mutta faraon kädet herpoavat. Egypti tulee tietämään, että minä olen Herra, kun annan miekkani Babylonian kuninkaan käteen ja hän kohottaa sen Egyptin maata vastaan. 26Minä hajotan egyptiläiset toisten kansojen sekaan, sirotan heidät vieraisiin maihin, ja silloin he tietävät, että minä olen Herra.»

31

Faraon mahti ja tuho

311Oli yhdestoista vuosi, kolmannen kuun ensimmäinen päivä, ja minulle tuli tämä Herran sana:

2»Ihminen, sano faraolle, Egyptin kuninkaalle, ja hänen korskealle joukolleen:

– Mihin vertaisin sinua ja suuruuttasi?

3Sinä olet kuin sypressi,

kuin Libanonin setri,

jonka mahtavat oksat varjosivat maan.

Se kasvoi korkeaksi,

sen latva kohosi

pilvien keskeen.

4Se sai voimansa vedestä,

sitä kasvatti syvyyksien virta,

joka ulotti monet haaransa

sen kasvupaikkaan

ja lähetti purojaan

kaikille metsän puille.

5Sen tähden se kasvoi korkeammaksi

kuin toiset metsän puut,

sen tähden se haarautui haarautumistaan

ja kurkotti oksiaan.

Se sai paljon vettä ja kasvoi.

6

31:6
Hes. 17:23
Dan. 4:9
Matt. 13:32
Sen oksilla pesivät

kaikki taivaan linnut,

sen lehvien suojassa syntyivät

kaikki metsän eläimet,

sen varjossa asuivat

kaikki maailman kansat.

7Siitä kasvoi suuri ja kaunis puu,

ja se ulotti oksansa etäälle,

sillä sen juuret yltivät

suuriin vesiin asti.

8Yksikään Jumalan puutarhan setri

ei ollut sen vertainen.

Sypressipuiden oksia

ei voinut verrata sen oksiin,

eivätkä plataanien latvat

olleet sen latvojen vertaiset.

Yksikään Jumalan puutarhan puu

ei ollut niin kaunis.

9Minä tein siitä kauniin puun,

haarautuvan ja tuuhean.

Kaikki Eedenin puut, Jumalan puutarhan puut

kadehtivat sitä.

10»Sen tähden sanoo Herra Jumala: Koska se on kasvanut niin korkeaksi, että on kurottanut latvansa pilviin ja ylpistynyt omasta korkeudestaan, 11minä annan sen kansojen käskijän armoille, ja hän tekee sille sen, mitä jumalattomille tehdään. Minä olen sen hylännyt.

12

31:12
Hes. 28:7,30:11
»Niin muukalaiset, kansoista julmimmat, kaatoivat sen. He paiskasivat sen vuorille, ja sen oksat lentelivät kaikkialle laaksoihin, sen latvukset pirstoutuivat joka puolelle maata purojen uomiin, ja maan kaikki kansat lähtivät sen lehvien varjosta ja jättivät sen. 13Sen kaatuneelle rungolle tekivät pesänsä taivaan linnut, ja sen oksien suojaan asettuivat metsän eläimet.

14»Enää eivät veden äärellä kasvavat puut kohoa korkeuksiin, enää ne eivät kohota latvaansa pilvien keskelle. Yksikään vettä juova puu ei enää kestä lujana korkeuksissaan. Ne syöstään kaikki kuoleman valtaan, alimpaan tuonelaan, hautaan vaipuneiden ihmisten pariin.

15»Näin sanoo Herra Jumala: Sinä päivänä, jona se puu suistuu tuonelaan, minä panen kaikki syvyyden vedet murehtimaan, minä peitän ne ja estän niitä virtaamasta. Libanonin vuoret minä puen surupukuun sen puun kohtalon vuoksi, ja kaikkialla metsissä puut surevat sitä ja pudottavat lehtensä. 16

31:16
Jes. 14:9
Minä panen kansat vapisemaan, kun se ryskyen kaatuu, kun minä syöksen sen alas tuonelaan yhdessä hautaan vaipuvien kanssa. Niin saavat tuonelassa hyvityksen kaikki Eedenin puut, Libanonin parhaat ja kauneimmat, kaikki, jotka saivat kyllälti vettä. 17Ne ovat yhdessä tuon puun kanssa tuonelan maassa, julmasti surmattujen parissa. Kaikki, jotka elivät puun suojassa, hajotetaan vieraiden kansojen sekaan.

18»Oliko yksikään Eedenin puista sinun vertaisesi, yhtä maineikas ja mahtava kuin sinä? Silti sinut yhdessä Eedenin puiden kanssa syöstään syvimpään tuonelaan, heitetään ympärileikkaamattomien ja julmasti surmattujen joukkoon. Niin käy faraon ja hänen korskean joukkonsa. Näin sanoo Herra Jumala.»