Raamattu 1992 (KR92)
6

61

6:1
2. Moos. 11:1,12:33
Mutta Herra vastasi Moosekselle: »Nyt saat nähdä, mitä minä teen faraolle: vahva käteni pakottaa hänet päästämään israelilaiset. Hän suorastaan ajaa heidät pois maastaan.»

Jumala uudistaa käskynsä ja lupauksensa

2Jumala sanoi Moosekselle: »Minä olen Jahve, Herra. 3

6:3
1. Moos. 17:1,26:24,35:11
Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille minä olen ilmestynyt Jumalan, Kaikkivaltiaan nimisenä, mutta nimeäni Jahve minä en heille ilmoittanut. 4Minä annoin heille myös lupauksen, että he saavat omakseen Kanaaninmaan, vieraan maan, jossa he asuivat muukalaisina. 5
6:5
2. Moos. 2:24
Nyt olen kuullut, miten israelilaiset vaikertavat egyptiläisten orjuuttamina, ja niin olen muistanut lupaukseni. 6
6:6
5. Moos. 4:34
1. Kun. 8:42
2. Kun. 17:36
Ps. 136:12
Sano siis israelilaisille: ’Minä olen Herra, minä vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä ja pelastan teidät orjuudesta. Minä vapautan teidät kohotetun käteni voimalla ja ankarilla rangaistuksilla. 7Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne, ja te saatte nähdä, että minä, Herra, teidän Jumalanne, vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä. 8
6:8
Hes. 20:5,6
Minä vien teidät siihen maahan, jonka vannoin antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen teille perintömaaksi, minä, Herra.’» 9Näin Mooses puhui israelilaisille, mutta raskaan orjuuden näännyttäminä he eivät kuunnelleet häntä.

10Herra sanoi Moosekselle: 11»Mene sanomaan faraolle, Egyptin kuninkaalle, että hän päästäisi israelilaiset lähtemään maasta.» 12

6:12
2. Moos. 4:10
Mooses vastasi Herralle: »Minähän tuskin osaan suutani avata. Kuinka farao kuuntelisi minua, kun israelilaisetkaan eivät minua kuuntele?»

13Mutta Herra käski Mooseksen ja Aaronin mennä israelilaisten ja faraon, Egyptin kuninkaan, luo ja viedä israelilaiset pois Egyptistä.

Mooseksen ja Aaronin suku

14

6:14–27
1. Moos. 46:8–27
4. Moos. 26:1–65
1. Aik. 5:1—9:44
Nämä olivat israelilaisten heimojen sukuhaarat. Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi. Nämä olivat Ruubenin heimon perhekunnat. 15Simeonin pojat olivat Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar ja Saul, jonka äiti oli kanaanilainen. Nämä olivat Simeonin heimon perhekunnat.

16

6:16–25
4. Moos. 3:14–39
1. Aik. 23:2—24:31
Leevin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina olivat Gerson, Kehat ja Merari. Leevi eli satakolmekymmentäseitsemän vuotta. 17Gersonin jälkeläisiä olivat Libni ja Simei sekä heidän perhekuntansa. 18Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. Kehat eli satakolmekymmentäkolme vuotta. 19Merarin pojat olivat Mahli ja Musi. Nämä olivat Leevin heimon perhekunnat ikäjärjestyksessä lueteltuina.

20Amram otti vaimokseen isänsä sisaren Jokebedin, ja tämä synnytti hänelle Aaronin ja Mooseksen. Amram eli satakolmekymmentäseitsemän vuotta. 21Jisharin pojat olivat Korah, Nefeg ja Sikri, 22ja Ussielin pojat olivat Misael, Elsafan ja Sitri.

23Aaron otti vaimokseen Amminadabin tyttären Eliseban, Nahsonin sisaren, ja tämä synnytti hänelle Nadabin, Abihun, Eleasarin ja Itamarin. 24Korahin pojat olivat Assir, Elkana ja Abiasaf. Nämä olivat korahilaisten perhekunnat. 25Aaronin poika Eleasar otti vaimokseen yhden Putielin tyttäristä, ja tämä synnytti hänelle pojan, joka sai nimen Pinehas. Nämä olivat leeviläisten sukujen päämiehet lueteltuina perhekunnittain.

26Aaron ja Mooses olivat ne, joille Herra sanoi: »Viekää israelilaiset heimokunnittain pois Egyptistä.» 27Juuri nämä, Mooses ja Aaron, puhuivat faraolle, Egyptin kuninkaalle, israelilaisten pois päästämisestä.

Aaronin sauva

28Näin Herra puhui Moosekselle Egyptissä: 29»Minä olen Herra. Ilmoita faraolle, Egyptin kuninkaalle, kaikki mitä minä sinulle sanon.» 30

6:30
2. Moos. 4:10,6:12
Mutta Mooses vastasi Herralle: »Minähän tuskin osaan suutani avata. Kuinka siis farao kuuntelisi minua?»