Raamattu 1992 (KR92)
35

Sapattikäsky

351Mooses kutsui koolle kaikki israelilaiset ja sanoi heille: »Näin on Herra käskenyt teidän tehdä: 2

35:2
2. Moos. 20:8+
Kuutena päivänä viikossa tehkää työtä, mutta seitsemäs päivä pitäkää pyhänä. Se on sapatti, Herran pyhä lepopäivä. Jokainen, joka sinä päivänä tekee työtä, surmattakoon. 3Älkää sytyttäkö sapatinpäivänä tulta, missä sitten asuttekin.»

Uhrilahjat pyhäkköteltan rakentamista varten

4Mooses sanoi Israelin kansalle:

»Näin on Herra käskenyt ja sanonut: 5

35:5
2. Moos. 25:2
Kootkaa keskuudestanne uhrilahjoja Herralle. Jokainen, joka haluaa antaa, tuokoon Herralle kultaa, hopeaa ja pronssia, 6sinipunaisia, purppuraisia ja karmiininpunaisia villoja, hienoa pellavaa ja vuohenkarvaa, 7punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja, merilehmännahkoja ja akasiapuuta, 8öljyä lamppuihin, hajusteita pyhää öljyä ja tuoksuvaa suitsuketta varten 9sekä onykskiviä ja muita korukiviä efodi-kasukkaa ja ylipapin rintakilpeä varten.

10»Niiden käsityöläistenne, joilla on taitoa ja ymmärrystä, tulee valmistaa kaikki mitä Herra on käskenyt tehdä: 11telttamaja kankaineen, teltan peitteet, hakaset, seinälaudat, poikkipuut, pylväät ja pylväiden jalustat, 12liitonarkku kantotankoineen ja kansineen sekä väliverho suojaksi arkun eteen, 13pöytä kantotankoineen, varusteineen ja uhrileipineen, 14seitsenhaarainen lampunjalka varusteineen ja lamppuineen sekä öljyä lamppuja varten, 15suitsutusalttari kantotankoineen, pyhä öljy ja tuoksuva suitsuke sekä verho telttamajan ovelle, 16polttouhrialttari siihen kuuluvine pronssiritilöineen, kantotankoineen ja kaikkine välineineen, vesiallas jalustoineen, 17esipihan verhot pylväineen ja jalustoineen, esipihan portin verho, 18telttamajan kiinnitysvaarnat ja esipihan verhojen kiinnitysvaarnat köysineen, 19pyhäkköpalveluspuvut, pappi Aaronin pyhät vaatteet ja hänen poikiensa papinpuvut.»

20Israelilaiset lähtivät Mooseksen luota. 21Sitten he tulivat takaisin, ja kaikki, joilla oli halua ja uhrimieltä, toivat Herralle lahjansa pyhäkkötelttaa, sen varusteita ja pyhiä vaatteita varten. 22He tulivat, niin miehet kuin naisetkin, kaikki, jotka halusivat antaa, ja toivat solkia ja korvakoruja, sormuksia, riipuksia ja monenlaisia kultaesineitä. Niitä toi jokainen, joka tahtoi tarjousuhrina antaa Herralle kultaa. 23Kaikki, joilla oli sinipunaisia, purppuraisia tai karmiininpunaisia villoja, hienoa pellavaa tai vuohenkarvoja ja punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja tai merilehmännahkoja, toivat niitä. 24Jokainen, jolla oli hopeaa tai pronssia, toi sitä Herralle lahjaksi, ja jokainen, jolla oli akasiapuuta, toi sitä pyhäkköpalveluksessa tarvittavia rakennelmia varten. 25Jokainen kätevä nainen kehräsi lankaa ja toi kehräämänsä sinipunaiset, purppuraiset ja karmiininpunaiset villalangat sekä hienot pellavalangat. 26Kaikki naiset, joilla oli halua ja taitoa, kehräsivät lankaa vuohenkarvoista. 27Päämiehet puolestaan toivat onykskiviä ja muita korukiviä kiinnitettäviksi efodi-kasukkaan ja ylipapin rintakilpeen, 28öljyä lamppuihin ja pyhän öljyn valmistamiseksi ja vielä hajusteita pyhän öljyn sekä tuoksuvan suitsukkeen valmistamista varten. 29Kaikki israelilaiset, miehet ja naiset, jotka halusivat antaa oman lahjansa, toivat jotakin niitä töitä varten, jotka Herra oli käskenyt Mooseksen teettää. Näin he toivat vapaaehtoiset lahjansa Herralle.

Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat

30

35:30
2. Moos. 31:2
Mooses sanoi israelilaisille: »Herra on valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, 31ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa 32suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, 33hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. 34Hänelle ja Oholiabille, Ahisamakin pojalle Danin heimosta, Herra on antanut myös taidon opettaa muita. 35Hän on täyttänyt heidät viisaudella, niin että he osaavat tehdä kaikkia kultasepän ja puusepän töitä, kutoa kankaita sinipunaisista, purppuraisista ja karmiininpunaisista villalangoista ja hienoista pellavalangoista, kirjoa niitä ja tehdä muitakin kankurin töitä. Nämä miehet pystyvät suunnittelemaan ja tekemään kaikki tarvittavat työt.

36

361Besalel, Oholiab ja kaikki käsityöläiset, joille Herra on antanut viisautta ja ymmärrystä valmistaa kaikkea, mitä pyhäkössä tarvitaan jumalanpalvelusta varten, tehkööt kaiken niin kuin Herra on käskenyt.»

Pyhäkköteltan osien valmistaminen

2Mooses kutsui luokseen Besalelin, Oholiabin ja kaikki käsityöläiset, joille Herra oli antanut taitoa, jokaisen, joka oli halukas tekemään tätä työtä. 3He saivat Moosekselta työtään varten kaikki uhrilahjat, jotka israelilaiset olivat tuoneet pyhäkön ja sen varusteiden tarveaineiksi. Mutta israelilaiset toivat joka aamu lisää vapaaehtoisia lahjoja. 4Silloin käsityöläiset, jotka olivat tekemässä eri töitä pyhäkköä varten, tulivat toinen toisensa perään 5sanomaan Moosekselle: »Kansa tuo enemmän kuin tarvitaan niihin töihin, jotka Herra on käskenyt tehdä.» 6Mooses käski kuuluttaa leirissä: »Kenenkään miehen tai naisen ei pidä enää valmistaa mitään uhrilahjaksi pyhäkköä varten.» Niin kansa lakkasi tuomasta lahjoja, 7sillä tarvikkeita oli jo kylliksi kaikkien töiden tekemistä varten, jopa ylikin.

8

36:8
2. Moos. 26:1
Sitten taitavimmat käsityöläiset tekivät telttamajan kymmenestä kangaskaistasta. Ne oli kudottu kerratusta pellavalangasta sekä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta, ja niihin oli tehty taidokkaita kerubinkuvia. 9Kunkin kaistan pituus oli kaksikymmentäkahdeksan kyynärää ja leveys neljä kyynärää; kaikki kaistat olivat samankokoisia. 10He yhdistivät viisi kaistaa toisiinsa, samoin toiset viisi, 11ja tekivät sinipunaisesta villalangasta silmukoita näiden molempien yhdistettyjen kankaiden niihin reunoihin, jotka tulivat keskenään vastakkain. 12Kummankin kankaan reunaan he tekivät viisikymmentä silmukkaa, niin että ne osuivat kohdakkain. 13He tekivät viisikymmentä kultahakasta ja liittivät niillä kankaat silmukoistaan toisiinsa, niin että ne muodostivat yhtenäisen telttakankaan.

14Sitten he tekivät vuohenkarvoista kangaskaistoja levitettäviksi telttamajan päälle; niitä he tekivät yksitoista. 15Kunkin kaistan pituus oli kolmekymmentä kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki yksitoista kaistaa olivat samankokoisia. 16Viisi kaistaa he liittivät yhdeksi kappaleeksi, samoin loput kuusi. 17Kummankin kaistoista kootun kankaan reunaan he tekivät viisikymmentä silmukkaa. 18He tekivät vielä viisikymmentä pronssihakasta, joilla kankaat liitettiin silmukoistaan yhtenäiseksi teltaksi. 19Telttamajaa varten he tekivät peitteen punaiseksi värjätyistä pässinnahoista ja sen päälle vielä merilehmännahkaisen peitteen.

20He tekivät akasiapuusta telttamajan seinälaudat, jotka tuli asettaa pystyyn. 21Jokainen lauta oli kymmenen kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. 22Kussakin laudassa oli kaksi tappia, jotka sopivat niitä vastaaviin reikiin. Tällaisiksi he tekivät telttamajan kaikki laudat. 23Telttamajan eteläsivua varten he tekivät kaksikymmentä lautaa 24ja näiden kahdenkymmenen laudan alle neljäkymmentä hopeajalustaa, kunkin laudan alle aina kaksi jalustaa, joihin tapit sopivat. 25Telttamajan toista, pohjoisen puoleista sivuseinää varten he tekivät toiset kaksikymmentä lautaa 26sekä neljäkymmentä hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alle. 27Telttamajan peräpäätyyn, lännen puolelle, he tekivät kuusi lautaa 28ja lisäksi kaksi lautaa kulmalaudoiksi telttamajan peränurkkiin. 29Nämä laudat olivat alhaalta kaksiosaiset, samoin ylhäältä, yhteen liitetyt ensimmäiseen renkaaseen saakka. Tällaisia olivat molemmat kulmalaudat. 30Seinälautoja oli siis kahdeksan ja niillä kuusitoista hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alla.

31Poikkipuut he tekivät akasiapuusta, viisi poikkipuuta telttamajan kummankin sivuseinän lautoja varten, 32samoin viisi lännen puoleisen peräpäädyn lautoja varten. 33Keskimmäinen poikkipuu oli lautojen keskikohdalla, ja se sitoi laudat seinän koko pituudelta. 34He päällystivät laudat kullalla, tekivät niihin kullasta renkaat pitämään poikkipuita paikoillaan ja päällystivät kullalla myös poikkipuut.

35He tekivät väliverhon sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta ja kutoivat siihen taidokkaita kerubinkuvia. 36Väliverhon kiinnittämistä varten he tekivät neljä akasiapuista pylvästä ja päällystivät ne kullalla. Myös pylväiden koukut olivat kultaa. Näitä pylväitä varten he valoivat neljä hopeajalustaa. 37Telttamajan oviverhon he tekivät korukudontatyönä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta. 38Verhoa varten he tekivät viisi pylvästä ja niihin koukut. He päällystivät pylväiden päät ja poikkitangot kullalla ja tekivät pylväitä varten viisi pronssijalustaa.

37

Pyhäkköteltan varusteiden valmistaminen

371

37:1
2. Moos. 25:10
Besalel teki akasiapuusta arkun, joka oli kaksi ja puoli kyynärää pitkä, puolitoista kyynärää leveä ja puolitoista kyynärää korkea. 2Hän päällysti arkun puhtaalla kullalla sekä sisältä että ulkoa ja teki siihen ylälaitaa ympäröivän kultareunuksen. 3Hän valoi neljä kultarengasta ja kiinnitti ne arkun neljään jalkaan, kaksi rengasta kummallekin sivulle, 4teki kantotangot akasiapuusta, päällysti ne kullalla 5ja työnsi ne arkun sivuilla oleviin renkaisiin niin että arkkua voitiin kantaa. 6Sitten hän teki puhtaasta kullasta kansilevyn, kaksi ja puoli kyynärää pitkän ja puolitoista kyynärää leveän, 7ja takoi kullasta kaksi kerubia, 8toisen kerubin kannen toiseen ja toisen sen toiseen päähän, niin että ne olivat kiinteästi kannen kummassakin päässä. 9Kerubien siivet olivat kohollaan kannen yllä ja niiden kasvot vastakkain, kohti arkun kantta.

10

37:10
2. Moos. 25:23
Besalel teki akasiapuusta pöydän, kaksi kyynärää pitkän, kyynärän leveän ja puolitoista kyynärää korkean, 11peitti sen pinnat puhtaalla kullalla ja teki sen ympärille kultareunuksen. 12Hän ympäröi pöydän kämmenen korkuisella kehyksellä ja teki kehykseen kultareunuksen. 13Hän valoi neljä kultarengasta ja kiinnitti ne pöydän neljän jalan reunoihin. 14Renkaat olivat heti kehyksen alapuolella kantotankojen pidikkeinä. 15Sitten hän teki tangot akasiapuusta ja päällysti ne kullalla; niiden varassa voitiin pöytää kantaa. 16Hän teki vielä pöytään kuuluvat astiat: kulhot, kupit, maljat ja kannut juomauhreja varten. Ne olivat puhdasta kultaa.

17

37:17
2. Moos. 25:31
Besalel teki kultaisen lampun. Hän takoi sen jalustoineen ja haaroineen puhtaasta kullasta, ja lampun kukkakoristeet kantoineen ja terälehtineen olivat samasta kappaleesta kuin koko muu lamppu. 18Lampunvarresta lähti kuusi haaraa, kolme kummallekin sivulle. 19Kussakin haarassa oli kolme mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen; näin oli kaikissa kuudessa lampunvarresta lähtevässä haarassa. 20Lampunvarressa oli neljä mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen, 21ja lampun ensimmäisen, toisen ja kolmannen haaraparin alla, näiden kaikkien kuuden lampunvarresta lähtevän haaran alla, oli aina yksi kanta. 22Kukkien kannat ja lampunhaarat olivat lampun kanssa yhtä kappaletta, ja koko lamppu oli taottu puhtaasta kullasta yhtenä kappaleena. 23Hän teki siihen seitsemän öljylamppua sekä pihdit ja tuliastiat puhtaasta kullasta. 24Lamppu kaikkine varusteineen tehtiin talentista puhdasta kultaa.

25

37:25
2. Moos. 30:1
Hän teki suitsutusalttarin akasiapuusta. Se oli nelikulmainen, sivuiltaan kyynärän mittainen ja kaksi kyynärää korkea, ja alttarinsarvet olivat alttarin kanssa samaa kappaletta. 26Hän päällysti sen puhtaalla kullalla sekä päältä että sivuilta, samoin alttarinsarvet, ja ympäröi alttarin kultareunuksella. 27Kultareunuksen alapuolelle alttarin kahdelle vastakkaiselle sivulle hän kiinnitti kummallekin puolen kaksi kultarengasta; ne olivat kantotankojen pidikkeinä, niin että alttaria voitiin kantaa. 28Hän teki akasiapuusta myös kantotangot ja päällysti ne kullalla. 29
37:29
2. Moos. 30:23
Lisäksi hän valmisti pyhän öljyn ja puhtaan, tuoksuvan suitsukkeen samalla tavoin kuin ammattitaitoiset voiteensekoittajat.