Raamattu 1992 (KR92)
30

Suitsutusalttari

301

30:1
2. Moos. 37:25
»Tee akasiapuusta alttari suitsutuksen polttamista varten. 2Se olkoon nelikulmainen, sivuiltaan kyynärän mittainen ja kaksi kyynärää korkea, ja alttarinsarvet olkoot alttarin kanssa samaa kappaletta. 3Päällystä alttari puhtaalla kullalla, sekä päällyslevy että kaikki sivut, samoin alttarinsarvet, ja ympäröi alttari kultareunuksella. 4Kiinnitä alttarin kahdelle vastakkaiselle sivulle kultareunuksen alapuolelle kaksi kultarengasta kummallekin puolen; ne olkoot kantotankojen pidikkeinä, niin että alttaria voidaan kantaa. 5Tee kantotangot akasiapuusta ja päällystä nekin kullalla. 6
30:6
2. Moos. 25:22
Aseta suitsutusalttari liitonarkkua ja sen kansilevyä suojaavan väliverhon etupuolelle, pyhäkköteltan sen osan eteen, jossa sinä saat kohdata minut. 7Tällä alttarilla Aaron polttakoon hyväntuoksuisia suitsukkeita. Niitä hän polttakoon joka aamu pannessaan lamppuja kuntoon, 8ja samoin iltahämärissä nostaessaan lamput paikoilleen palamaan. Näin on Herran edessä aina uhrattava suitsutusuhri sukupolvesta toiseen. 9
30:9
3. Moos. 10:1,2
Älkää tuoko tälle alttarille mitään väärää suitsuketta, älkää uhratko sillä polttouhria tai ruokauhria älkääkä vuodattako sen päälle juomauhria. 10
30:10
3. Moos. 16:18,19
Hepr. 9:7
Kerran vuodessa Aaron suorittakoon alttarinsarvien puhdistusmenot; sukupolvesta toiseen alttarinsarvet siveltäköön sovitusuhrin verellä. Näin se on oleva Herran oma, erityisen pyhä alttari.»

Lunastusmaksu pyhäkön tarpeisiin

11Herra sanoi Moosekselle: 12

30:12
4. Moos. 1:2,32. Sam. 24:1
»Kun tarkastat israelilaiset ja lasket heidän soturiensa lukumäärän, heidän tulee samalla antaa Herralle maksu henkensä lunnaiksi, ettei mikään vitsaus kohtaisi heitä tarkastuksen vuoksi. 13Jokainen, joka joutuu mukaan tarkastukseen, maksakoon puoli sekeliä hopeaa punnittuna pyhäkkösekelin painon mukaan – yksi sekeli on kaksikymmentä geraa – ja tämä puoli sekeliä on uhrilahja Herralle. 14Jokainen tarkastukseen joutuva, kaksikymmenvuotias tai sitä vanhempi, maksakoon tämän uhrilahjan Herralle. 15Kun annatte uhrilahjan Herralle henkenne lunnaiksi, älköön rikas antako puolta sekeliä enempää älköönkä köyhä sen vähempää. 16Kerää lunnashopea israelilaisilta ja käytä se pyhäkköteltan jumalanpalveluskuluihin. Se on Herran edessä vakuutena siitä, että teidän henkenne on lunastettu.»

Pronssiallas

17Herra sanoi Moosekselle: 18

30:18
2. Moos. 38:8
»Tee peseytymistä varten pronssinen allas ja sille pronssinen jalusta, sijoita se pyhäkköteltan ja alttarin väliin ja täytä se vedellä. 19Aaron ja hänen poikansa peskööt siinä kätensä ja jalkansa. 20Kun he ovat menossa pyhäkkötelttaan, heidän on ensin peseydyttävä vedellä, etteivät he kuolisi. Myös silloin kun he astuvat alttarin ääreen palvelustoimiinsa polttamaan tuliuhreja Herralle, 21heidän on ensin pestävä kätensä ja jalkansa, etteivät he kuolisi. Tätä määräystä Aaronin ja hänen jälkeläistensä on aina noudatettava sukupolvesta toiseen.»

Pyhä öljy ja suitsutusaineet

22Herra sanoi Moosekselle: 23

30:23
2. Moos. 37:29
»Kokoa hajusteita parasta lajia: viisisataa sekeliä kiteistä mirhaa, tuoksukanelia puolet tästä määrästä eli kaksisataaviisikymmentä sekeliä ja tuoksuruokoa kaksisataaviisikymmentä sekeliä, 24lisäksi kassian kuorta viisisataa sekeliä, kaikki pyhäkkösekelin mukaan punnittuna, sekä hin-mitallinen oliiviöljyä. 25Sekoita niistä pyhää öljyä samalla tavoin kuin voiteentekijät valmistavat tuoksuöljynsä; sellaista tulee pyhän öljyn olla. 26Voitele tällä öljyllä pyhäkköteltta ja liitonarkku, 27pöytä kaikkine varusteineen, lampunjalka kaikkine varusteineen, suitsutusalttari ja 28polttouhrialttari kaikkine välineineen sekä allas jalustoineen. 29Pyhitä ne, niin että ne tulevat erityisen pyhiksi. Kaikkea, mikä niitä koskettaa, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. 30Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät palvelemaan minua pappeina. 31Sano israelilaisille: Tämä on Herralle pyhitettyä öljyä sukupolvesta toiseen. 32Älköön sitä vuodatettako kenenkään muun ihmisen päälle älköönkä koskaan tehtäkö muuhun käyttöön öljyä, jolla on sama koostumus. Se on pyhää; pitäkää se siis pyhänä. 33Jos joku sellaisen öljyn sekoittaa tai voitelee sillä asiaankuulumattoman, hänet hävitettäköön kansansa parista.»

34Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa hyväntuoksuisia aineita, mastiksipihkaa, kotilonkuorta ja galbaanihartsia, ota näitä tuoksuaineita sekä puhdasta suitsuketta samansuuruiset määrät. 35Tee niistä hyväntuoksuinen suitsukeseos, niin kuin ammattinsa taitaja sen tekee, suolalla jalostettu, puhdas, pyhä. 36Jauha osa siitä hienoksi ja pane sitä arkun eteen pyhäkkötelttaan, jossa saat kohdata minut. Pitäkää tätä suitsuketta erityisen pyhänä. 37Älkää koskaan valmistako muuhun käyttöön suitsuketta, jolla on sama koostumus. Pidä se yksin Herralle pyhitettynä. 38Jos joku tekee sellaista saadakseen itse nauttia sen tuoksusta, hänet hävitettäköön kansansa parista.»

31

Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat

311Herra sanoi Moosekselle: 2

31:2
2. Moos. 35:30
1. Aik. 2:20
»Minä olen valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, 3ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa 4suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, 5hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. 6
31:6
2. Moos. 35:34
Hänen apulaisekseen minä määrään Oholiabin, Ahisamakin pojan Danin heimosta, ja käsityöläisille minä annan taitoa, niin että he pystyvät tekemään kaiken, mitä olen käskenyt sinun valmistaa: 7pyhäkköteltan, liitonarkun ja sen päälle tulevan kansilevyn sekä teltan muut varusteet, 8pöydän varusteineen, puhtaasta kullasta tehtävän lampunjalan varusteineen ja suitsutusalttarin, 9polttouhrialttarin varusteineen ja vesialtaan jalustoineen, 10virkapuvut, pappi Aaronin pyhät vaatteet ja hänen poikiensa papinpuvut, 11pyhän öljyn ja hyväntuoksuisen suitsukkeen pyhäkköä varten. He tekevät kaiken tarkalleen sen ohjeen mukaisesti, jonka olen sinulle antanut.»

Sapattikäsky

12Herra käski Mooseksen vielä sanoa israelilaisille: 13

31:13
2. Moos. 20:8+
»Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. 14
31:14
4. Moos. 15:35
Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti; sen tulee olla teille pyhä. Sitä, joka sapatin pyhyyttä loukkaa, rangaistakoon kuolemalla. Jokainen, joka tekee sapattina työtä, poistettakoon kansansa keskuudesta. 15
31:15
2. Moos. 23:12
Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä, ja jokaisen, joka tekee työtä seitsemäntenä päivänä, on kuoltava. 16Sukupolvesta toiseen israelilaiset viettäkööt sapattia ja pitäkööt sen kunniassa. Se on heidän ikuinen velvollisuutensa. 17
31:17
1. Moos. 2:2,3
Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin.»

18

31:18
2. Moos. 24:12+
Sanottuaan kaiken tämän Moosekselle Siinainvuorella Jumala antoi hänelle kaksi kivistä liitontaulua, jotka hän oli omalla kädellään kirjoittanut.

32

Kultainen sonni

321Kun Mooses viipyi eikä tullut takaisin vuorelta, israelilaiset kerääntyivät Aaronin luo ja sanoivat hänelle: »Tee meille jumala, joka johtaa meitä matkallamme. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä.» 2Aaron sanoi: »Ottakaa kultakorut, joita vaimonne, poikanne ja tyttärenne pitävät korvissaan, ja tuokaa ne minulle.» 3Kaikki riisuivat kultakorut korvistaan ja toivat ne Aaronille. 4

32:4
5. Moos. 9:16
1. Kun. 12:28
Ps. 106:19,20
Ap. t. 7:41
Aaron otti korut vastaan, valmisti muotin ja valoi kullasta sonnin32:4 Hepreassa egel ’nuori sonni’. Sonnipatsas oli kanaanilaisten hedelmällisyydenjumalan symboli.. Kansa sanoi: »Israel, tämä on sinun jumalasi, joka toi sinut pois Egyptistä!» 5Silloin Aaron rakensi alttarin sonnin eteen ja julisti: »Huomenna vietetään Herralle pyhitettyä juhlaa.» 6
32:6
1. Kor. 10:7
Seuraavana aamuna ihmiset uhrasivat polttouhreja ja yhteysuhreja, söivät ja joivat ja ryhtyivät viettämään hillitöntä juhlaa.

7Silloin Herra sanoi Moosekselle: »Lähde heti alas, sillä sinun kansasi, jonka toit pois Egyptistä, on syössyt itsensä turmioon. 8Näin pian he ovat kääntyneet pois siltä tieltä, jota käskin heidän kulkea. He ovat valaneet itselleen sonnipatsaan, ja nyt he kumartavat sitä, teurastavat sille uhreja ja sanovat: ’Israel, tämä on sinun jumalasi, joka toi sinut pois Egyptistä.’» 9

32:9
5. Moos. 9:6
2. Kun. 17:14
Ps. 78:17
Jes. 65:2
Herra sanoi vielä: »Minä näen, että tämä kansa on uppiniskainen. 10Jätä minut nyt rauhaan, että vihani saa leimahtaa heitä vastaan ja tuhota heidät. Mutta sinusta minä teen suuren kansan.»

11Mooses koetti lepyttää Herraa, Jumalaansa, ja sanoi: »Miksi, Herra, vihastuisit omaan kansaasi? Sinähän toit sen pois Egyptistä suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi. 12

32:12
4. Moos. 14:15,16Ps. 85:4
Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, että sinä veit israelilaiset pois vain tappaaksesi heidät vuorilla ja hävittääksesi heidät maan päältä? Anna vihasi lauhtua ja luovu aikeestasi tuhota kansasi. 13
32:13
1. Moos. 12:7,26:4,28:13
Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia, joille vannoit oman itsesi kautta: ’Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että heitä on kuin taivaan tähtiä, ja annan heille ikuiseksi omaisuudeksi sen maan, jonka olen heille luvannut.’» 14
32:14
2. Sam. 24:16
Jer. 18:8
Aam. 7:3
Joona 3:10
Niin Herran viha lauhtui, ja hän päätti luopua siitä hävityksestä, jolla oli uhannut kansaansa.

15

32:15,16
2. Moos. 24:12+
Mooses lähti laskeutumaan vuorelta kantaen kahta liitontaulua, joihin oli kirjoitettu molemmin puolin. 16Taulut olivat Jumalan tekemät, ja niihin kaiverrettu kirjoitus oli Jumalan kirjoittama. 17Kun Joosua kuuli kansan meluavan, hän sanoi Moosekselle: »Leiristä kuuluu taistelun pauhu.» 18Mutta Mooses vastasi:

– Ei sieltä kaiu voitonhuuto,

ei siellä valiteta tappiota,

laulua minä sieltä kuulen.

19Kun Mooses saapui leiriin ja näki sonnin ja villin karkeloinnin, hänen vihansa syttyi ja hän paiskasi taulut murskaksi vuoren juurelle. 20Hän otti heidän tekemänsä sonnin, poltti sen tulessa, murensi sen hienoksi, sekoitti veteen ja juotti veden israelilaisille.

21Mooses kysyi Aaronilta: »Mitä pahaa tämä kansa on sinulle tehnyt, kun johdatit sen näin suureen syntiin?» 22Aaron vastasi: »Älä suutu, herrani! Sinähän tiedät, miten altis tämä kansa on pahaan. 23He sanoivat minulle: ’Tee meille jumala, joka johtaa meitä matkallamme. Me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka toi meidät pois Egyptistä.’ 24Minä kysyin heiltä: ’Kenellä on kultaa?’ Silloin he riisuivat korut yltään ja antoivat ne minulle. Minä heitin ne tuleen, ja siitä tuo sonni syntyi.»

25Mooses näki, että kansa oli villiintynyt. Aaron oli päästänyt sen valloilleen ja antanut vihollisille aiheen vahingoniloon. 26

32:26
2. Moos. 4:14+
Mooses asettui leirin portille seisomaan ja sanoi: »Kaikki, jotka ovat Herran puolella, tulkoot tänne.» Hänen luokseen kokoontuivat kaikki Leevin heimoon kuuluvat. 27
32:27
5. Moos. 33:9
Hän sanoi heille: »Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: sitokaa miekka vyöllenne, kulkekaa edestakaisin leirin halki portilta portille ja tappakaa jokainen, jonka kohtaatte, olkoonpa vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen.» 28Leevin heimon miehet tekivät Mooseksen käskyn mukaisesti, ja kansasta sai sinä päivänä surmansa noin kolmetuhatta miestä. 29Mooses sanoi: »Teidät on tänään vihitty palvelemaan Herraa. Te olette käyneet jopa poikianne ja veljiänne vastaan, ja siksi te saatte tänään siunauksen.»

30Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: »Te olette tehneet hyvin suuren synnin. Minä nousen nyt vuorelle Herran luo. Ehkä voin sovittaa teidän syntinne.» 31Sitten Mooses palasi Herran luo ja sanoi: »Voi, Herra! Tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. 32

32:32
Ps. 69:29
Jes. 4:3
Dan. 12:1
Ilm. 21:27
Anna anteeksi heidän syntinsä. Mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi.» 33Silloin Herra sanoi Moosekselle: »Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. 34
32:34
2. Moos. 23:20+
Mene nyt ja vie kansa maahan, josta olen sinulle puhunut. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Mutta tilinteon päivänä minä rankaisen kansaa sen synnistä.»

35Näin Herra kuritti israelilaisia, koska he olivat yhdessä Aaronin kanssa tehneet sonnipatsaan.