Raamattu 1992 (KR92)
25

Uhrilahjat pyhäkön rakentamista varten

251Herra sanoi Moosekselle:

2

25:2
2. Moos. 35:5
»Kehota israelilaisia keräämään minulle uhrilahjoja. Kootkaa niitä jokaiselta, joka tuntee halua antaa. 3Tällaisia uhrilahjoja ottakaa heiltä vastaan: kultaa, hopeaa ja pronssia, 4sinipunaisia, purppuraisia ja karmiininpunaisia villoja, hienoa pellavaa ja vuohenkarvaa, 5punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja, merilehmännahkoja ja akasiapuuta, 6öljyä lamppuihin, hajusteita pyhää öljyä ja tuoksuvaa suitsuketta varten 7sekä onykskiviä ja muita korukiviä kiinnitettäviksi efodi-kasukkaan ja ylipapin rintakilpeen.

8»Tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. 9

25:9
2. Moos. 26:30
4. Moos. 8:4
Ap. t. 7:44
Hepr. 8:5
Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän.

Liitonarkku

10

25:10
2. Moos. 37:1
»Tee akasiapuusta arkku, joka on kaksi ja puoli kyynärää pitkä, puolitoista kyynärää leveä ja puolitoista kyynärää korkea. 11Peitä sen pinnat puhtaalla kullalla sekä sisältä että ulkoa ja tee siihen ylälaitaa ympäröivä kultareunus. 12Vala neljä kultarengasta ja kiinnitä ne arkun neljään jalkaan, kaksi rengasta sen kummallekin sivulle. 13Tee kantotangot akasiapuusta, päällystä ne kullalla 14ja työnnä ne arkun sivuilla oleviin renkaisiin, niin että arkkua voi kantaa tankojen varassa. 15Tangot on pidettävä arkun renkaissa, eikä niitä saa koskaan poistaa. 16
25:16
2. Moos. 40:20
5. Moos. 10:5
1. Kun. 8:9
2. Aik. 5:10
Pane arkkuun se laki, jonka minä sinulle annan.

17»Tee puhtaasta kullasta kansilevy25:17 Liitonarkun kansi oli Jumalan läsnäolon ja sovituksen paikka., kaksi ja puoli kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. 18Tao kannen päälle kullasta kaksi kerubia, 19toinen kerubi kannen toiseen ja toinen toiseen päähän, niin että ne ovat kiinteästi kannen kummassakin päässä. 20

25:20
Hepr. 9:5
Kerubien siivet olkoot kohollaan kannen yllä ja niiden kasvot vastakkain, kohti arkun kantta. 21Aseta kansi arkun päälle pantuasi arkkuun ne liiton todistuskappaleet, jotka minä sinulle annan. 22
25:22
4. Moos. 7:89
Sen luona sinä saat kohdata minut, ja minä puhun sinulle kannen päältä, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liitonarkun päällä, ja ilmoitan sinulle kaikki ne käskyt, jotka minä israelilaisille annan.

Uhrileipäpöytä

23

25:23
2. Moos. 37:10
»Tee akasiapuusta pöytä, kaksi kyynärää pitkä, kyynärän leveä ja puolitoista kyynärää korkea. 24Peitä sen pinnat puhtaalla kullalla ja tee sen ympärille kultareunus. 25Ympäröi se kämmenen korkuisella kehyksellä ja tee kehykseen kultareunus. 26Tee neljä kultarengasta ja kiinnitä ne pöydän neljän jalan reunoihin. 27Renkaiden on oltava heti kehyksen alapuolella kantotankojen pidikkeinä, että pöytää voidaan kantaa. 28Tee tangot akasiapuusta ja päällystä ne kullalla; niiden varassa kannettakoon pöytää. 29Tee pöytään kuuluvat kulhot, kupit, kannut ja maljat juomauhreja varten; ne sinun tulee tehdä puhtaasta kullasta. 30
25:30
3. Moos. 24:5–9
1. Sam. 21:5
Mark. 2:26
Pidä aina pöydällä minun kasvojeni edessä uhrileipiä.

Seitsenhaarainen lamppu

31

25:31
2. Moos. 37:17
4. Moos. 8:4
»Tee kultainen lamppu; taottakoon se jalustoineen ja haaroineen puhtaasta kullasta, ja käske takoa lampun kukkakoristeet kantoineen ja terälehtineen samasta kappaleesta koko muun lampun kanssa. 32Lampunvarresta lähteköön kuusi haaraa, kolme haaraa kummallekin sivulle. 33Kussakin haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen; näin olkoon kaikissa kuudessa lampunvarresta lähtevässä haarassa. 34Lampunvarressa olkoon neljä mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen, 35ja lampun ensimmäisen, toisen ja kolmannen haaraparin alla, näiden kaikkien kuuden lampunvarresta lähtevän haaran alla, olkoon aina yksi kanta. 36Kukkien kannat ja lampunhaarat olkoot lampun kanssa yhtä kappaletta; koko lamppu olkoon taottu puhtaasta kullasta yhtenä kappaleena. 37
25:37
4. Moos. 8:2
Tee siihen seitsemän öljylamppua, ja ne asetettakoon paikoilleen niin, että ne valaisevat lampun edessä olevan tilan. 38Myös lamppuun kuuluvat pihdit ja tuliastiat olkoot puhdasta kultaa. 39Lamppu kaikkine varusteineen tehtäköön talentista puhdasta kultaa. 40Pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella.

26

Telttamaja

261

26:1
2. Moos. 36:8
»Tee telttamaja kymmenestä kangaskaistasta; kudo ne kerratusta pellavalangasta sekä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta ja kudo niihin taidokkaita kerubinkuvia. 2Kunkin kaistan pituus olkoon kaksikymmentäkahdeksan kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki kankaat olkoot samanmittaisia. 3Viisi kaistaa yhdistettäköön toisiinsa, samoin toiset viisi. 4Tee sinipunaisesta villalangasta silmukoita näiden molempien yhdistettyjen kankaiden reunoihin, jotka tulevat keskenään vastakkain. 5Tee toisen kankaan reunaan viisikymmentä silmukkaa ja samoin toisen kankaan reunaan viisikymmentä, niin että silmukat osuvat kohdakkain. 6Tee viisikymmentä kultahakasta ja yhdistä niillä kankaat silmukoistaan toisiinsa, niin että ne muodostavat yhtenäisen telttakankaan.

7»Tee sitten vuohenkarvoista kangaskaistoja levitettäviksi telttamajan päälle; tee niitä yksitoista. 8Kunkin kaistan pituus olkoon kolmekymmentä kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki kaistat olkoot samanmittaisia. 9Liitä viisi kaistaa yhdeksi kappaleeksi ja yhdistä samaten muut kuusi. Taita tästä kankaasta kuudes kaista teltan oviaukon eteen. 10Tee toisen kaistoista kootun kankaan reunaan viisikymmentä silmukkaa ja samaten viisikymmentä silmukkaa toisen kankaan reunaan. 11Tee vielä viisikymmentä pronssihakasta ja yhdistä niillä kankaat silmukoistaan yhtenäiseksi teltaksi. 12Telttamajan yli ulottuva kankaan puolikas riippukoon majan takaosan peittona, 13ja se kyynäränmitta kangasta, joka ulottuu yli alemman kankaan reunan kummallekin puolen, riippukoon telttamajan molemmilla sivuilla sen alareunoja peittämässä. 14Tee telttamajaa varten peite punaiseksi värjätyistä pässinnahoista ja sen päälle vielä merilehmännahkainen peite.

15»Tee telttamajan seinälaudat akasiapuusta; ne tulee asettaa pystyyn. 16Jokainen lauta olkoon kymmenen kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. 17Kussakin laudassa olkoon kaksi tappia, jotka sopivat niitä vastaaviin reikiin. Tällaisiksi tee kaikki telttamajan laudat. 18Tee kaksikymmentä lautaa telttamajan eteläsivua varten. 19Näiden kahdenkymmenen laudan alle tee neljäkymmentä hopeajalustaa, kunkin laudan alle aina kaksi jalustaa, joihin tapit sopivat. 20Telttamajan toista, pohjoisen puoleista sivuseinää varten tee toiset kaksikymmentä lautaa 21sekä neljäkymmentä hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alle. 22Telttamajan peräpäätyyn, lännen puolelle, tee kuusi lautaa 23ja lisäksi kaksi lautaa kulmalaudoiksi telttamajan peränurkkiin. 24Nämä laudat olkoot alhaalta kaksiosaiset ja samoin ylhäältä yhteen liitetyt ensimmäiseen renkaaseen saakka. Tällaisia olkoot molemmat kulmalaudat. 25Lautoja on siis kahdeksan ja niillä kuusitoista hopeajalustaa, aina kaksi jalustaa kunkin laudan alla.

26»Tee poikkipuut akasiapuusta, viisi poikkipuuta telttamajan toisen sivuseinän lautoja varten, 27viisi toisen sivuseinän lautoja varten ja viisi lännen puoleisen peräseinän lautoja varten. 28Keskimmäinen poikkipuu olkoon lautojen keskikohdalla, ja se sitokoon lautoja seinän koko pituudelta. 29Päällystä laudat kullalla, tee niihin kullasta renkaat pitämään poikkipuita paikoillaan ja päällystä myös poikkipuut kullalla. 30

26:30
2. Moos. 25:9+
Kokoa sitten telttamaja juuri sellaiseksi kuin sait vuorella nähdä.

31»Tee väliverho sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta, ja siihen kudottakoon taidokkaita kerubinkuvia. 32Kiinnitä se neljään akasiapuiseen, kullalla päällystettyyn pylvääseen, joissa on kultaiset koukut. Näiden pylväiden alla olkoon neljä hopeajalustaa. 33Kiinnitä väliverho hakasten avulla paikoilleen ja sijoita liitonarkku verhon taakse. Väliverho osoittakoon teille pyhän ja kaikkeinpyhimmän välisen rajan. 34Pane kaikkeinpyhimmässä kansilevy liitonarkun päälle.

35»Sijoita uhrileipäpöytä väliverhon etupuolelle telttamajaan, sen pohjoissivulle, ja seitsenhaarainen lampunjalka pöytää vastapäätä majan eteläsivulle. 36Tee telttamajan oviverho sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta korukudontatyönä. 37Oviverhoa varten tee viisi akasiapuista pylvästä ja päällystä ne kullalla. Pylväiden koukkujen on oltava kultaa, ja pylväitä varten sinun on valettava viisi pronssijalustaa.

27

Polttouhrialttari

271

27:1
2. Moos. 38:1
»Tee akasiapuinen alttari; olkoon se nelikulmainen, viisi kyynärää pitkä, viisi kyynärää leveä ja kolme kyynärää korkea. 2Tee sen neljään kulmaan alttarinsarvet, jotka ovat alttarin kanssa samaa kappaletta, ja päällystä alttari pronssilla. 3Tee sitä varten myös tuhka-astiat, joilla rasvainen tuhka viedään pois, tuhkalapiot, vihmontamaljat, haarukat ja tuliastiat. Kaikki nämä välineet sinun on tehtävä pronssista. 4Tee alttaria varten verkkomainen pronssiritilä, ja ritilän kulmiin tee neljä pronssirengasta. 5Sijoita ritilä alatietä alttarin puukehyksen sisäpuolelle, niin että se ulottuu alttarin puoliväliin saakka. 6Tee alttaria varten akasiapuiset kantotangot ja päällystä ne pronssilla. 7Tangot työnnettäköön renkaisiin alttarin molemmin puolin sen kantamista varten. 8Tee alttari laudoista ja jätä se avoimeksi. Tehtäköön siitä sellainen kuin sait nähdä vuorella.

Esipiha

9

27:9
2. Moos. 38:9
»Tee telttamajan ympärille esipiha. Pihan eteläisellä sivulla olkoon hienosta kerratusta pellavasta tehdyt verhot, sata kyynärää pitkät. 10Verhoja kannattamaan tee kaksikymmentä pylvästä ja kullekin pronssijalusta sekä pylväisiin hopeiset koukut ja poikkitangot. 11Pohjoiselle pitkälle sivulle tee samaten sata kyynärää pitkät verhot, niille kaksikymmentä pylvästä ja kullekin pronssijalusta sekä pylväisiin hopeiset koukut ja poikkitangot. 12Pihan läntiseen päätyyn tee viisikymmentä kyynärää pitkät verhot, niille kymmenen pylvästä ja kullekin jalusta. 13Pihan idän puoleinen sivu olkoon viisikymmentä kyynärää leveä. 14Siellä olkoon toisella sivustalla viisitoista kyynärää verhoja ja niitä kannattamassa kolme pylvästä jalustoineen 15ja toisella sivustalla samoin viisitoista kyynärää verhoja ja niitä kannattamassa kolme pylvästä jalustoineen. 16Niiden välissä esipihan portilla olkoon kaksikymmentä kyynärää leveä oviverho, joka on tehty sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta ja hienosta kerratusta pellavasta korukudontatyönä; sitä kannattakoon neljä pylvästä jalustoineen. 17Kaikissa pylväissä esipihan ympärillä olkoon hopeiset poikkitangot ja hopeiset koukut, ja pylväiden jalustat olkoot pronssia. 18Pihan pituus olkoon sata kyynärää, sen leveys viisikymmentä kyynärää ja hienosta kerratusta pellavasta tehtyjen verhojen korkeus viisi kyynärää. Kaikkien pylväiden jalustat olkoot pronssia. 19Kaikki telttamajassa käytettävät esineet samoin kuin majan kiinnitysvaarnat ja esipihan verhojen vaarnat olkoot pronssia.

Lamput ja niiden öljy

20

27:20
3. Moos. 24:2
»Käske israelilaisten tuoda sinulle lamppuja varten puhdasta, survotuista oliiveista saatua öljyä, niin että lamput aina voidaan nostaa paikoilleen palamaan. 21
27:21
3. Moos. 24:3,4
Aaronin ja hänen poikiensa tulee huolehtia siitä, että ne palavat läpi yön Herran edessä pyhäkköteltassa, lain arkun edessä olevan väliverhon ulkopuolella. Tätä määräystä israelilaisten on aina noudatettava sukupolvesta toiseen.