Raamattu 1992 (KR92)
26

Telttamaja

261

26:1
2. Moos. 36:8
»Tee telttamaja kymmenestä kangaskaistasta; kudo ne kerratusta pellavalangasta sekä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta ja kudo niihin taidokkaita kerubinkuvia. 2Kunkin kaistan pituus olkoon kaksikymmentäkahdeksan kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki kankaat olkoot samanmittaisia. 3Viisi kaistaa yhdistettäköön toisiinsa, samoin toiset viisi. 4Tee sinipunaisesta villalangasta silmukoita näiden molempien yhdistettyjen kankaiden reunoihin, jotka tulevat keskenään vastakkain. 5Tee toisen kankaan reunaan viisikymmentä silmukkaa ja samoin toisen kankaan reunaan viisikymmentä, niin että silmukat osuvat kohdakkain. 6Tee viisikymmentä kultahakasta ja yhdistä niillä kankaat silmukoistaan toisiinsa, niin että ne muodostavat yhtenäisen telttakankaan.

7»Tee sitten vuohenkarvoista kangaskaistoja levitettäviksi telttamajan päälle; tee niitä yksitoista. 8Kunkin kaistan pituus olkoon kolmekymmentä kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki kaistat olkoot samanmittaisia. 9Liitä viisi kaistaa yhdeksi kappaleeksi ja yhdistä samaten muut kuusi. Taita tästä kankaasta kuudes kaista teltan oviaukon eteen. 10Tee toisen kaistoista kootun kankaan reunaan viisikymmentä silmukkaa ja samaten viisikymmentä silmukkaa toisen kankaan reunaan. 11Tee vielä viisikymmentä pronssihakasta ja yhdistä niillä kankaat silmukoistaan yhtenäiseksi teltaksi. 12Telttamajan yli ulottuva kankaan puolikas riippukoon majan takaosan peittona, 13ja se kyynäränmitta kangasta, joka ulottuu yli alemman kankaan reunan kummallekin puolen, riippukoon telttamajan molemmilla sivuilla sen alareunoja peittämässä. 14Tee telttamajaa varten peite punaiseksi värjätyistä pässinnahoista ja sen päälle vielä merilehmännahkainen peite.

15»Tee telttamajan seinälaudat akasiapuusta; ne tulee asettaa pystyyn. 16Jokainen lauta olkoon kymmenen kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. 17Kussakin laudassa olkoon kaksi tappia, jotka sopivat niitä vastaaviin reikiin. Tällaisiksi tee kaikki telttamajan laudat. 18Tee kaksikymmentä lautaa telttamajan eteläsivua varten. 19Näiden kahdenkymmenen laudan alle tee neljäkymmentä hopeajalustaa, kunkin laudan alle aina kaksi jalustaa, joihin tapit sopivat. 20Telttamajan toista, pohjoisen puoleista sivuseinää varten tee toiset kaksikymmentä lautaa 21sekä neljäkymmentä hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alle. 22Telttamajan peräpäätyyn, lännen puolelle, tee kuusi lautaa 23ja lisäksi kaksi lautaa kulmalaudoiksi telttamajan peränurkkiin. 24Nämä laudat olkoot alhaalta kaksiosaiset ja samoin ylhäältä yhteen liitetyt ensimmäiseen renkaaseen saakka. Tällaisia olkoot molemmat kulmalaudat. 25Lautoja on siis kahdeksan ja niillä kuusitoista hopeajalustaa, aina kaksi jalustaa kunkin laudan alla.

26»Tee poikkipuut akasiapuusta, viisi poikkipuuta telttamajan toisen sivuseinän lautoja varten, 27viisi toisen sivuseinän lautoja varten ja viisi lännen puoleisen peräseinän lautoja varten. 28Keskimmäinen poikkipuu olkoon lautojen keskikohdalla, ja se sitokoon lautoja seinän koko pituudelta. 29Päällystä laudat kullalla, tee niihin kullasta renkaat pitämään poikkipuita paikoillaan ja päällystä myös poikkipuut kullalla. 30

26:30
2. Moos. 25:9+
Kokoa sitten telttamaja juuri sellaiseksi kuin sait vuorella nähdä.

31»Tee väliverho sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta, ja siihen kudottakoon taidokkaita kerubinkuvia. 32Kiinnitä se neljään akasiapuiseen, kullalla päällystettyyn pylvääseen, joissa on kultaiset koukut. Näiden pylväiden alla olkoon neljä hopeajalustaa. 33Kiinnitä väliverho hakasten avulla paikoilleen ja sijoita liitonarkku verhon taakse. Väliverho osoittakoon teille pyhän ja kaikkeinpyhimmän välisen rajan. 34Pane kaikkeinpyhimmässä kansilevy liitonarkun päälle.

35»Sijoita uhrileipäpöytä väliverhon etupuolelle telttamajaan, sen pohjoissivulle, ja seitsenhaarainen lampunjalka pöytää vastapäätä majan eteläsivulle. 36Tee telttamajan oviverho sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta korukudontatyönä. 37Oviverhoa varten tee viisi akasiapuista pylvästä ja päällystä ne kullalla. Pylväiden koukkujen on oltava kultaa, ja pylväitä varten sinun on valettava viisi pronssijalustaa.