Raamattu 1992 (KR92)
17

Vettä kalliosta

171

17:1
4. Moos. 33:12–14
Israelin kansa lähti liikkeelle Sinin autiomaasta ja siirtyi pysähdyspaikasta toiseen Herran ohjeiden mukaisesti. Kansa leiriytyi Refidimiin, mutta siellä ei ollut kylliksi vettä. 2
17:2
4. Moos. 20:24. Moos. 14:22
5. Moos. 6:16
Ihmiset alkoivat moittia Moosesta ja sanoivat: »Anna meille vettä juotavaksi.» Mooses kysyi heiltä: »Miksi te syytätte minua? Miksi te koettelette Herran kärsivällisyyttä?» 3Mutta koska he kärsivät janosta, he nurisivat Moosesta vastaan ja sanoivat: »Minkä vuoksi toit meidät Egyptistä tänne? Siksikö, että saisit tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme?» 4Silloin Mooses rukoili apua Herralta ja sanoi: »Mitä minun pitää tehdä tälle kansalle? Kohta he jo varmaan kivittävät minut!» 5
17:5
2. Moos. 7:20,14:16
Herra sanoi: »Lähde kulkemaan muiden edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimmista. Ja kun lähdet, ota sauvasi, jolla löit Niilin vettä. 6
17:6
4. Moos. 20:11
Ps. 78:15,16
Jes. 48:21
1. Kor. 10:4
Minä olen sinua vastassa kalliolla Horebin luona. Lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen.» Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden.

7

17:7
Ps. 81:8,95:8
Hepr. 3:8
Paikka sai nimet Massa ja Meriba, koska israelilaiset olivat nurisseet siellä ja koska he olivat koetelleet Herran kärsivällisyyttä ja sanoneet: »Eikö Herra olekaan meidän luonamme?»17:7 Nimi Massa merkitsee ’koetus’, Meriba ’moite’.

Taistelu amalekilaisia vastaan

8Refidimissä kävivät amalekilaiset israelilaisten kimppuun. 9

17:9
2. Moos. 24:13,33:11
4. Moos. 13:16,27:18
5. Moos. 1:38
Mooses sanoi Joosualle: »Valitse miehiä mukaasi ja lähde taistelemaan amalekilaisia vastaan. Huomenna minä asetun kukkulan laelle Herran sauva kädessäni.» 10Joosua teki niin kuin Mooses oli käskenyt ja ryhtyi taisteluun amalekilaisia vastaan, kun taas Mooses, Aaron ja Hur nousivat kukkulan laelle. 11Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla, mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. 12Kun Mooseksen kädet väsyivät, Aaron ja Hur ottivat kiven hänen istuimekseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen, niin että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringonlaskuun saakka. 13Näin Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotajoukkonsa.

14Herra sanoi Moosekselle: »Kirjoita tämä kirjaan, ettei se unohdu, ja teroita se Joosuan mieleen: ’Minä pyyhin pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin.’» 15Sitten Mooses rakensi alttarin ja antoi sille nimeksi »Herra on minun sotalippuni». 16

17:16
4. Moos. 24:20
5. Moos. 25:19
1. Sam. 15:2,27:9
Hän sanoi: »Tämä on Herran sotalipun muistomerkki. Herra on käyvä sotaa amalekilaisia vastaan sukupolvesta toiseen.»

18

Jetro saapuu tervehtimään Moosesta

181Midianilaisten pappi Jetro, Mooseksen appi, sai kuulla, mitä kaikkea Jumala oli tehnyt Mooseksen ja oman kansansa Israelin hyväksi ja miten hän oli tuonut israelilaiset pois Egyptistä. 2

18:2,3
2. Moos. 2:21,22
Jetro otti mukaansa Mooseksen vaimon Sipporan, jonka Mooses oli lähettänyt kotiin, 3ja hänen kaksi poikaansa. Toinen heistä oli nimeltään Gersom, sillä hänen syntyessään Mooses oli sanonut: »Minä olen nyt muukalainen vieraalla maalla»,18:3 Ks. selitystä jakeeseen 2:22. 4
18:4
1. Aik. 23:15
ja toisen nimi oli Elieser, koska Mooses oli hänen syntyessään sanonut: »Isäni Jumala on minun apuni,18:4 Nimi Elieser merkitsee ’Jumalani on apu’. hän pelasti minut faraon miekalta.»

5

18:5
2. Moos. 3:1
Mooseksen appi Jetro, Mooseksen pojat ja hänen vaimonsa tulivat Mooseksen luo autiomaahan, minne hän oli leiriytynyt Jumalan vuoren juurelle. 6Jetro käski sanoa Moosekselle: »Minä, sinun appesi Jetro, olen tullut luoksesi vaimosi ja hänen kahden poikansa kanssa.» 7Silloin Mooses lähti appeaan vastaan, kumartui hänen eteensä ja suuteli häntä, ja he tervehtivät toisiaan. Sitten he menivät Mooseksen telttaan.

8Mooses kertoi apelleen kaikesta, mitä Herra oli tehnyt faraolle ja egyptiläisille israelilaisten tähden, ja niistä vaivoista, joita he olivat kohdanneet matkalla, ja siitä, miten Herra oli heitä auttanut. 9Jetro iloitsi kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra oli tehnyt israelilaisille, ja siitä, että hän oli pelastanut heidät egyptiläisten käsistä. 10Hän sanoi: »Kiitetty olkoon Herra, joka pelasti teidät egyptiläisten ja faraon käsistä, hän, joka pelasti tämän kansan egyptiläisten sorron alta! 11

18:11
2. Moos. 15:11
Neh. 9:10
Ps. 86:8
Nyt minä tiedän, että Herra on kaikkia muita jumalia suurempi. Tiedän sen siitä, miten egyptiläisten kävi, kun he käyttäytyivät röyhkeästi israelilaisia kohtaan.» 12Sitten Jetro, Mooseksen appi, toi polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle, ja Aaron sekä kaikki Israelin vanhimmat tulivat Mooseksen apen kanssa uhriaterialle Jumalan eteen.

Tuomarien asettaminen

13Seuraavana päivänä Mooses istui jakamassa oikeutta kansalle, ja ihmisiä tuli hänen luokseen aamusta iltaan. 14Mutta kun Mooseksen appi näki, kuinka paljon työtä Mooses joutui tekemään heidän vuokseen, hän sanoi: »Mitä kaikkea sinä teetkään tämän kansan takia! Minkä vuoksi sinä istut tässä yksinäsi ja koko kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan?» 15Mooses vastasi apelleen: »Kansa tulee minun luokseni pyytämään neuvoa Jumalalta. 16Aina kun heillä on erimielisyyttä, he tulevat luokseni, ja minä ratkaisen asian heidän välillään ja teen tiettäväksi Jumalan säädökset ja lait.»

17Mutta appi sanoi Moosekselle: »Sinä et menettele siinä viisaasti. 18

18:18
5. Moos. 1:9
Sinä vain uuvutat itsesi ja kansan, joka on ympärilläsi, sillä tämä työ on sinulle liian raskas. Et pysty tekemään sitä yksin. 19Ota nyt varteen minun sanani, kun neuvon sinua, ja antakoon Jumala sen koitua hyväksesi. Edusta sinä kansaa Jumalan edessä ja tuo sen kiistat Jumalan eteen. 20Neuvo kansalle tarkoin säännökset ja lait, opeta sille tie, jota sen tulee kulkea, ja kaikki, mitä sen tulee tehdä. 21
18:21
4. Moos. 11:16,17
5. Moos. 1:13
Mutta sinun itsesi tulee valita kansan keskuudesta kelvollisia, Jumalaa pelkääviä, rehellisiä ja lahjomattomia miehiä ja asettaa heidät kansalle tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päälliköiksi. 22He voivat tästä lähin ratkoa kansan asioita. Vain tärkeät asiat tuotakoon sinun eteesi, kaikki pienemmät asiat he voivat ratkaista itse. Näin taakkasi kevenee, kun he kantavat osan siitä. 23Jos teet niin ja jos myös Jumala käskee sinua niin tekemään, silloin jaksat hoitaa tehtäväsi, ja nämä ihmiset voivat mennä tyytyväisinä kotiinsa.»

24Mooses noudatti appensa neuvoa ja teki niin kuin tämä oli ehdottanut. 25Hän valitsi kelvollisia miehiä Israelin kansan keskuudesta ja asetti heidät kansalle päämiehiksi, tuhannen, sadan, viidenkymmenen ja kymmenen päälliköiksi. 26He ratkoivat kansan asioita; vain vaikeat asiat he toivat Mooseksen eteen. Kaikki pienemmät asiat he ratkaisivat itse.

27Sitten Mooses hyvästeli appensa ja saatteli hänet matkaan, ja Jetro palasi omaan maahansa.

19

Jumala ilmestyy Siinainvuorella

191Kun Egyptistä lähdöstä oli kulunut tasan kaksi kuukautta, israelilaiset tulivat Siinain autiomaahan. 2

19:2
4. Moos. 33:15
Refidimistä lähdettyään he tulivat sinne ja jäivät leiriin Siinainvuoren juurelle. 3
19:3
Ap. t. 7:38
Mooses lähti Jumalan luo vuorelle, ja Herra huusi hänelle: »Näin sinun tulee sanoa israelilaisille, Jaakobin jälkeläisille: 4
19:4
5. Moos. 29:1,25. Moos. 32:11
’Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. 5
19:5
5. Moos. 4:20,7:6
1. Kun. 8:51
Ps. 135:4Ps. 24:1+
Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, 6
19:6
2. Moos. 22:30
1. Piet. 2:9
Ilm. 1:6
mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.’ Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille.»

7Tultuaan takaisin Mooses kutsui koolle Israelin vanhimmat ja kertoi heille kaiken, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa. 8

19:8
2. Moos. 24:3
5. Moos. 5:27
Ja koko kansa vastasi yhtenä miehenä: »Me teemme kaiken, mitä Herra käskee.» Mooses vei kansan vastauksen Herralle.

9Herra sanoi Moosekselle: »Minä tulen sakean pilven sisällä luoksesi, jotta kansa kuulisi minun puhuvan sinun kanssasi ja siksi uskoisi myös sinua kaikkina aikoina.» Kun Mooses oli kertonut Herralle, mitä kansa oli sanonut, 10Herra sanoi Moosekselle: »Mene kansan luo ja käske kaikkien puhdistautua ja pyhittäytyä tänään ja huomenna sekä pestä viittansa. 11Heidän on oltava valmiina ylihuomiseen mennessä, sillä ylihuomenna Herra astuu kaiken kansan nähden alas Siinainvuorelle. 12Määrää vuoren ympärille raja ja varoita kansaa nousemasta vuorelle tai edes koskemasta sen juureen. Jokaista, joka koskettaa vuorta, rangaistakoon kuolemalla, 13

19:13
Hepr. 12:20
mutta häneen ei saa koskea käsin, vaan hänet on joko kivitettävä, keihästettävä tai ammuttava jousella. Syyllinen ei saa jäädä eloon, olkoon sitten ihminen tai karjaeläin. Vasta kun oinaansarvea on soitettu, kansa saa nousta vuorelle.»

14Mooses laskeutui vuorelta kansan luo. Hän pyhitti ja puhdisti israelilaiset, ja he pesivät myös viittansa. 15Sitten Mooses sanoi kansalle: »Olkaa valmiina ylihuomiseksi. Kukaan älköön koskeko naiseen.»

16Kolmantena päivänä aamun tultua alkoi jyristä ja salamoida. Vuoren yllä lepäsi raskas pilvi ja kuului voimakasta torventoitotusta, ja kansa vapisi pelosta leirissään. 17Mooses vei israelilaiset ulos leiristä Jumalaa vastaan, ja he jäivät vuoren juurelle. 18

19:18
5. Moos. 4:11
Hepr. 12:18
Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. 19Torven ääni kasvoi kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten. 20Kun Herra oli astunut Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne.

21

19:21
1. Moos. 32:31+
Herra sanoi Moosekselle: »Mene alas ja varoita ihmisiä, etteivät he paremmin nähdäkseen tunkeudu rajan yli lähemmäksi Herraa, sillä silloin monet kuolisivat. 22Myös pappien, jotka muuten saavat lähestyä Herraa, täytyy puhdistautua ja pyhittää itsensä, ettei Herra musertaisi heitä.» 23Mooses sanoi Herralle: »Kansa ei rohkene nousta Siinainvuorelle, sillä sinä varoitit meitä ja käskit minua merkitsemään rajan vuoren ympärille ja julistamaan sen pyhäksi vuoreksi.» 24Herra sanoi hänelle: »Mene alas ja palaa tänne Aaron mukanasi. Mutta papit ja kansa älkööt tulko Herran luo, ettei hän musertaisi heitä.» 25Mooses meni alas kertomaan tämän israelilaisille.