Raamattu 1992 (KR92)
18

Pappien osuudet ja oikeudet

181»Leeviläispapeilla, Leevin heimolla, ei saa olla omaa perintömaata israelilaisten keskuudessa. Heidän tulee saada elatuksensa Herralle tuotavista uhreista ja lahjoista. 2

18:2
4. Moos. 18:20+
Mutta omaa maata heillä ei saa olla, sillä lupauksensa mukaan Herra on heidän perintöosansa.

3

18:3
2. Moos. 29:27,28
3. Moos. 7:34,10:14
»Kun kansa uhraa teurasuhreja, nautoja, lampaita tai vuohia, papilla on oikeus saada lapa, poskilihat ja juoksutusmaha. 4
18:4
5. Moos. 26:2
2. Aik. 31:5
Hes. 20:40
Antakaa hänelle myös paras osa uudesta viljasta, viinistä ja öljystä sekä paras osa lampaiden ja vuohien villasta, 5sillä Herra, teidän Jumalanne, on valinnut Israelin kaikista heimoista leeviläiset suorittamaan ajasta aikaan pyhäkköpalvelusta Herran edessä.

6»Jos leeviläinen lähtee pois jostakin Israelin kaupungista, jossa hän on asunut vieraana, hän voi vapaasti tulla siihen paikkaan, jonka Herra valitsee. 7

18:7
4. Moos. 3:9,8:19,18:2
Siellä hän saa palvella Herran, Jumalansa, pappina kuten muutkin leeviläiset, hänen heimolaisensa, jotka toimittavat siellä pyhäkköpalvelusta Herran edessä. 8Hän on oikeutettu saamaan uhrilahjoista samansuuruisen osan kuin muutkin; hänen ei kuitenkaan tarvitse jakaa henkilökohtaisia lahjoja tai perintöä muiden kanssa.

Väärät ja oikeat profeetat

9»Kun tulette siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. 10

18:10
3. Moos. 18:21+
Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, 11
18:11
1. Sam. 28:9
Jes. 8:19
loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. 12Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. 13Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne. 14Nuo kansat, joiden maan te pian otatte haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille Herra, teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin.

15

18:15
Joh. 6:14
Ap. t. 3:22,7:37
»Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. 16
18:16
2. Moos. 20:19
5. Moos. 5:25
Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneina sanoitte: ’Me emme enää kestä kuulla Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme.’ 17Herra sanoi silloin minulle: ’Se, mitä he sanoivat, on oikein. 18Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. 19Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. 20
18:20
5. Moos. 13:6
Jer. 14:15
Jos taas joku profeetta julkeaa minun nimissäni puhua sellaista, mitä minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu vieraiden jumalien nimissä, hänen on kuoltava.’ 21Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: 22
18:22
Jer. 28:9
Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä.

19

Turvakaupungit

191»Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat, joiden maan hän antaa teidän omaksenne. Kun olette asettuneet asumaan heidän kaupunkeihinsa ja taloihinsa, 2valitkaa siitä maasta kolme turvakaupunkia. 3Mitatkaa etäisyydet ja jakakaa kolmeen osaan koko se maa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille perinnöksi. Näihin kaupunkeihin voi paeta jokainen, joka on surmannut toisen ihmisen.

4

19:4
2. Moos. 21:13+
»Näin asiasta on säädetty: turvakaupunkiin saa paeta jokainen, joka tahattomasti ja vailla aikaisempaa kaunaa surmaa toisen ihmisen. 5Niinpä jos kaksi miestä menee metsään puita hakkaamaan ja toisen kirveestä irtoaa terä, kun hän kohottaa kirveensä iskuun, ja terä osuu hänen toveriinsa ja tappaa tämän, surmaajan tulee henkensä säilyttääkseen paeta turvakaupunkiin. 6Jos turvapaikkaan olisi pitkä matka, verikostoon velvoitettu vainajan lähisukulainen, joka kiihdyksissään lähtee ajamaan surmaajaa takaa, voisi tavoittaa tämän ja lyödä hänet hengiltä, vaikka surmaaja ei ole ansainnut kuolemanrangaistusta, kun hänellä ei entuudestaan ollut kaunaa surmattua kohtaan. 7Tästä syystä minä käsken teidän valita itsellenne kolme turvakaupunkia.

8»Herra, teidän Jumalanne, laajentaa aluettanne, niin kuin hän on vannonut tekevänsä. Hän antaa teille koko sen maan, josta hän valalla vannoen on antanut lupauksen esi-isillenne, 9jos te vain noudatatte kaikkia näitä käskyjä, jotka minä nyt annan teille, ja jos rakastatte Herraa, Jumalaanne, ja kuljette hänen teitään. Kun alueenne laajenee, teidän tulee valita näiden kolmen kaupungin lisäksi vielä kolme muuta turvakaupunkia. 10Ketään syytöntä ei saa surmata maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne. Syyttömän surmaamisesta joudutte kaikki vastuuseen.

11

19:11,12
4. Moos. 35:20,21
»Mutta jos joku vihaa toista, käy salakavalasti hänen kimppuunsa ja lyö hänet hengiltä ja sitten pakenee johonkin turvakaupunkiin, 12tappajan kotikaupungin vanhimpien on lähetettävä miehiä hakemaan hänet sieltä ja heidän on luovutettava hänet verikostajalle surmattavaksi. 13
19:13
1. Moos. 9:6+
Älkää tunteko sääliä, vaan pitäkää huoli siitä, että Israel puhdistuu syyttömästi surmatun verestä. Kun noudatatte Herran käskyjä, te menestytte.

Rajamerkkejä ei saa siirtää

14

19:14
5. Moos. 27:17
Job 24:2
Sananl. 22:28,23:10
Hoos. 5:10
»Kun asutte perintömaillanne siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa omaksenne, te ette saa siirtää tilustenne rajamerkkejä niiden alkuperäisiltä paikoilta.

Todistajanlausuntojen pätevyys

15

19:15
4. Moos. 35:30
5. Moos. 17:6
Matt. 18:16
»Yhden ihmisen antama todistajanlausunto ei riitä todistamaan ketään syylliseksi, koskipa syytös millaista rikosta tai syntiä tahansa. Asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla.

16»Jos joku esittää toisen ihmisen tuhoksi perättömiä syytöksiä, 17

19:17
5. Moos. 17:9
riidan kummankin osapuolen on Herran edessä esitettävä riita-asiansa niille papeille ja tuomareille, jotka sillä hetkellä ovat virassa. 18Tuomarien on tutkittava asia tarkoin, ja jos he havaitsevat syyttäjän esittäneen toista vastaan valheellisia syytöksiä, 19
19:19
5. Moos. 13:6+
häntä tulee kohdella samalla tavoin, kuin hän itse aikoi kohdella toista. Hävittäkää paha keskuudestanne. 20
19:20
Sananl. 19:5
Kun muut saavat kuulla tuomiosta, he pelkäävät eivätkä enää tee tällaista pahaa. 21
19:21
2. Moos. 21:24
3. Moos. 24:20
Matt. 5:38
Älkää tunteko sääliä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta.

20

Ohjeita sodankäyntiä varten

201»Kun lähdette sotaan vihollisianne vastaan ja näette teitä suuremman sotajoukon, kaikki sen hevoset ja vaunut, älkää pelätkö. Teidän kanssanne on Herra, teidän Jumalanne, joka toi teidät pois Egyptistä. 2Ennen kuin ryhdytte taisteluun, papin on astuttava esiin puhumaan sotajoukolle. 3Hänen tulee sanoa sotilaille: ’Kuulkaa, Israelin miehet! Te käytte nyt taisteluun vihollisianne vastaan. Älkää menettäkö rohkeuttanne, älkää pelätkö, älkää hätääntykö älkääkä kauhistuko heitä. 4Herra, teidän Jumalanne, on teidän kanssanne. Hän sotii teidän rinnallanne vihollisianne vastaan ja auttaa teidät voittoon.’

5

20:5–8
1. Makk. 3:56
»Katselmuksen toimittajien on sanottava sotajoukolle: ’Jos täällä on joku, joka on rakentanut uuden talon mutta ei ole vielä asettunut siihen asumaan, hän saa palata kotiinsa, ettei kaatuisi sodassa ja ettei joku toinen asettuisi hänen taloonsa. 6Jos joku teistä on istuttanut viinitarhan mutta ei ole vielä päässyt nauttimaan sen hedelmiä, hän saa palata kotiinsa, ettei kaatuisi sodassa ja ettei joku toinen pääsisi nauttimaan hänen viinitarhansa hedelmiä. 7
20:7
5. Moos. 24:5
Jos joku on kihlannut naisen mutta ei ole vielä ottanut häntä vaimokseen, hän saa palata kotiinsa, ettei kaatuisi sodassa ja ettei joku toinen ottaisi hänen kihlattuaan vaimokseen.’ 8
20:8
Tuom. 7:3
Katselmuksen toimittajien on vielä sanottava kansalle: ’Jos joukossanne on joku, joka on menettänyt rohkeutensa ja pelkää, hänen on palattava kotiinsa, etteivät hänen toverinsakin menettäisi rohkeuttaan.’ 9Kun katselmuksen toimittajat ovat puhuneet sotajoukolle, sille on valittava päälliköt.

10»Kun lähdette sotaan ja aiotte vallata jonkin kaupungin, tarjotkaa sille ensin rauhaa ja kehottakaa sitä antautumaan. 11Jos se suostuu ehdotukseen ja avaa teille porttinsa, velvoittakaa kaikki sen asukkaat tekemään alamaisinanne päivätöitä. 12Mutta jos kaupunki ei suostu rauhaan vaan ryhtyy taisteluun teitä vastaan, piirittäkää se, 13ja kun Herra, teidän Jumalanne, antaa sen teidän käsiinne, surmatkaa kaikki sen miehet. 14

20:14
Joos. 8:2
Naiset, lapset, karjan ja kaiken muun, mitä kaupungista löytyy, voitte sitä vastoin ottaa itsellenne ja pitää saaliina. Sen on Herra, teidän Jumalanne, antanut teille.

15»Näin teidän tulee menetellä kaikkien kaukana olevien kaupunkien kanssa. 16Mutta lähellä asuvien kansojen kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän omaksenne, ette saa jättää jäljelle mitään, ette ainoatakaan elävää olentoa. 17

20:17
4. Moos. 21:2+
Julistakaa nämä kaupungit Herralle kuuluvaksi uhriksi ja hävittäkää ne ja niiden asukkaat, heettiläiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niin kuin Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt. 18Ellette hävitä heitä, he opettavat teille iljettävät tapansa, joita he ovat noudattaneet palvoessaan jumaliaan, ja niin te rikotte Herraa, Jumalaanne vastaan.

19»Jos joudutte pitkään piirittämään jotakin kaupunkia, älkää ryhtykö kirves kädessä hävittämään sen ympäristössä kasvavia puita. Älkää hakatko niitä maahan, sillä saatte niistä syötävää. Eiväthän puut ole ihmisiä, ei teidän tarvitse käydä niiden kimppuun. 20Saatte kuitenkin katkoa sellaisia puita, joista tiedätte, etteivät ne tuota syötävää hedelmää. Niitä voitte kaataa ja niistä voitte rakentaa piirityslaitteita viholliskaupunkia vastaan, kunnes se kukistuu.