Raamattu 1992 (KR92)
16

Vuoden pääjuhlat

161

16:1
2. Moos. 12:11+
»Abib-kuussa teidän tulee viettää pääsiäisjuhlaa Herran, Jumalanne, kunniaksi, sillä siinä kuussa Herra vei teidät yöllä pois Egyptistä. 2Teurastakaa pääsiäisuhriksi Herralle lampaita, vuohia ja nautoja siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi. 3
16:3
2. Moos. 13:6,7,34:18
Ette saa syödä uhrilihan kanssa mitään hapatettua. Seitsemänä päivänä saatte syödä vain happamatonta leipää, kiireessä valmistettua hätäleipää. Kiireesti te jouduitte lähtemään Egyptistä. Tämä hätäleipä muistuttaa teitä koko elämänne ajan siitä päivästä, jona lähditte Egyptin maasta. 4
16:4
2. Moos. 12:10,34:25
Hapantaikinaa ei noina seitsemänä päivänä saa näkyä missään koko asuinalueellanne. Siitä lihasta, jonka uhraatte ensimmäisen päivän iltana, ette saa jättää mitään tähteeksi seuraavaan aamuun.

5»Pääsiäisuhria ette saa teurastaa millä tahansa niistä paikkakunnista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. 6Te saatte teurastaa pääsiäisuhrin vain siinä paikassa, jonka Herra valitsee nimensä asuinsijaksi. Teurastakaa uhrieläimenne auringonlaskun aikaan, sinä illan hetkenä, jona lähditte Egyptistä.

7»Keittäkää ja syökää liha siinä paikassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee, ja lähtekää seuraavana aamuna kotimatkalle. 8Kuutena päivänä teidän tulee syödä happamatonta leipää; seitsemäntenä on pidettävä erityinen juhlakokous Herran, Jumalanne, kunniaksi. Silloin ette saa tehdä mitään työtä.

9»Laskekaa seitsemän viikkoa siitä, kun sirppinne leikkaa viljan ensimmäiset tähkät. Näiden seitsemän viikon kuluttua 10

16:10
2. Moos. 34:22+
teidän tulee viettää viikkojuhlaa Herran, Jumalanne, kunniaksi. Tuokaa vapaaehtoisia uhrilahjoja sen mukaan, kuin Herra on teitä kutakin siunannut. 11Tulkaa kaikki Herran, Jumalanne eteen, niin te kuin teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjattarenne sekä keskuudessanne asuvat leeviläiset, muukalaiset, orvot ja lesket, ja iloitkaa kaikki siinä paikassa, jonka Herra valitsee nimensä asuinsijaksi. 12Muistakaa, että itse olitte orjina Egyptissä. Noudattakaa sen tähden tarkoin näitä käskyjä.

13

16:13
3. Moos. 23:34+
»Kun olette puineet viljanne ja korjanneet viinisatonne, teidän tulee viettää lehtimajanjuhlaa seitsemän päivän ajan. 14Iloitkaa kaikki juhlassanne, niin te kuin teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjattarenne sekä keskuudessanne asuvat leeviläiset, muukalaiset, orvot ja lesket. 15Viettäkää seitsemän päivän ajan juhlaa Herran, Jumalanne, kunniaksi siinä paikassa, jonka hän valitsee. Herra siunaa teidän satonne ja kaikki toimenne, ja siksi teidän tulee iloita ja riemuita.

16

16:16
2. Moos. 23:17,34:232. Moos. 23:15,34:20
»Kolmesti vuodessa, happamattoman leivän juhlan, viikkojuhlan ja lehtimajanjuhlan aikana, kaikkien miesten on kokoonnuttava Herran, Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee. Kukaan ei saa tulla Herran eteen tyhjin käsin, 17vaan jokainen tuokoon lahjan sen mukaan, miten hänellä on varoja ja miten Herra, teidän Jumalanne, on häntä siunannut.

Tuomarien velvollisuudet

18»Asettakaa heimojanne varten tuomareita ja kirjureita kaikkiin kaupunkeihin, jotka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa. Heidän tulee tuomita kansaa oikeudenmukaisesti. 19

16:19
2. Moos. 23:8+
Älkää vääristäkö oikeutta älkääkä olko puolueellisia. Älkää ottako lahjuksia, sillä lahjus sokaisee viisaankin ja vääristää niiden asian, jotka ovat oikeassa. 20Olkaa rehellisiä, noudattakaa oikeudenmukaisuutta, niin saatte elää ja pitää omananne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille.

Epäjumalat ja niiden palvelijat tuomitaan

21»Kun rakennatte Herralle, Jumalallenne, alttarin, älkää pystyttäkö sen viereen asera-paalua älkääkä mitään muutakaan puuta. 22

16:22
3. Moos. 26:1
Älkää myöskään pystyttäkö mitään patsasta, sillä sellaisia Herra vihaa.

17

171

17:1
2. Moos. 12:5+
»Ette saa uhrata Herralle, Jumalallenne, sellaista nautaa, lammasta tai vuohta, jossa on jokin vamma tai muu vika, sillä se on iljetys Herralle, teidän Jumalallenne.

2»Jos jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, joku mies tai nainen tekee syntiä Herraa vastaan, rikkoo hänen liittonsa 3ja ryhtyy vastoin hänen kieltoaan palvelemaan ja kumartamaan vieraita jumalia tai aurinkoa, kuuta tai taivaan tähtien joukkoja, 4teidän tulee tutkia asia tarkoin heti, kun olette saaneet siitä tiedon. Jos käy ilmi, että tällainen iljettävä teko todella on tapahtunut Israelissa, 5

17:5
2. Moos. 22:20
5. Moos. 13:11
teidän on vietävä pahantekijä kaupungin portille ja kivitettävä hänet kuoliaaksi. 6
17:6
4. Moos. 35:30
5. Moos. 19:15
Hepr. 10:28
Kuolemantuomion langettamiseen tarvitaan vähintään kahden todistajan lausunto; yhden todistajan sanojen perusteella ei syytettyä saa tuomita kuolemaan. 7
17:7
5. Moos. 13:105. Moos. 13:6+
Todistajien on heitettävä ensimmäiset kivet, ja sen jälkeen kaikkien muidenkin on osallistuttava syyllisen kivittämiseen. Hävittäkää paha keskuudestanne.

Laki korkeimmasta tuomioistuimesta

8

17:8
5. Moos. 21:5
2. Aik. 19:8
»Jos kaupungeissanne tulee esiin oikeusasioita, jotka ovat teidän ratkaistaviksenne liian vaikeita – olipa kysymyksessä henkirikos, ruumiinvamman tuottaminen tai muu oikeusasia – menkää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. 9
17:9
Mal. 2:7
Kysykää neuvoa leeviläispapeilta ja siltä tuomarilta, joka kullakin hetkellä on virassa; he ilmoittavat teille asian ratkaisun. 10Toimikaa sen päätöksen mukaan, jonka he julistavat Herran valitsemassa paikassa, ja tehkää tarkalleen, niin kuin he neuvovat. 11Noudattakaa heiltä saamaanne ohjetta ja toimikaa heidän antamansa päätöksen mukaisesti poikkeamatta puoleen tai toiseen siitä tuomiosta, jonka he teille ilmoittavat. 12Mutta jos joku on niin röyhkeä, ettei piittaa tuomarin tai Herran palvelijana toimivan papin päätöksestä, hänen on kuoltava. Hävittäkää paha Israelista. 13Kun kansa saa kuulla tuomiosta, kaikki pelkäävät eikä kukaan enää syyllisty tällaiseen röyhkeyteen.

Laki kuninkuudesta

14

17:14
1. Sam. 8:5
»Kun olette tulleet siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, ja kun olette ottaneet sen haltuunne ja asettuneet sinne asumaan, te saatatte ajatella, että teillä pitäisi olla kuningas, kuten on kaikilla ympärillänne asuvilla kansoilla. 15Asettakaa silloin itsellenne kuningas, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. Muistakaa, että asetatte kuninkaaksenne oman kansanne miehen; vierasmaalaisesta ette saa tehdä kuningasta. 16
17:16
1. Kun. 10:28
Jes. 31:1
Kuningas ei saa pitää hevosia suurin määrin eikä lähettää väkeään Egyptiin hankkimaan sieltä hevosia, sillä Herra on sanonut teille: ’Älkää enää milloinkaan palatko tätä tietä!’ 17
17:17
1. Kun. 10:21,27,11:1,2
Kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi Herrasta, eikä hän saa koota itselleen kovin runsaasti kultaa eikä hopeaa. 18
17:18
2. Kun. 22:10
Valtaistuimelle noustuaan hänen on teetettävä itselleen jäljennös tästä laista, joka on leeviläispappien huostassa. 19
17:19
Joos. 1:7,8
Hänen tulee pitää laki hallussaan ja lukea sitä koko elämänsä ajan, että hän oppii pelkäämään Herraa ja tarkoin noudattamaan kaikkia tämän lain käskyjä ja määräyksiä. 20Kun hän näin tekee, hän ei käy kopeaksi veljiään kohtaan eikä poikkea lain käskyistä oikealle eikä vasemmalle. Hän ja hänen jälkeläisensä saavat kauan hallita Israelia.

18

Pappien osuudet ja oikeudet

181»Leeviläispapeilla, Leevin heimolla, ei saa olla omaa perintömaata israelilaisten keskuudessa. Heidän tulee saada elatuksensa Herralle tuotavista uhreista ja lahjoista. 2

18:2
4. Moos. 18:20+
Mutta omaa maata heillä ei saa olla, sillä lupauksensa mukaan Herra on heidän perintöosansa.

3

18:3
2. Moos. 29:27,28
3. Moos. 7:34,10:14
»Kun kansa uhraa teurasuhreja, nautoja, lampaita tai vuohia, papilla on oikeus saada lapa, poskilihat ja juoksutusmaha. 4
18:4
5. Moos. 26:2
2. Aik. 31:5
Hes. 20:40
Antakaa hänelle myös paras osa uudesta viljasta, viinistä ja öljystä sekä paras osa lampaiden ja vuohien villasta, 5sillä Herra, teidän Jumalanne, on valinnut Israelin kaikista heimoista leeviläiset suorittamaan ajasta aikaan pyhäkköpalvelusta Herran edessä.

6»Jos leeviläinen lähtee pois jostakin Israelin kaupungista, jossa hän on asunut vieraana, hän voi vapaasti tulla siihen paikkaan, jonka Herra valitsee. 7

18:7
4. Moos. 3:9,8:19,18:2
Siellä hän saa palvella Herran, Jumalansa, pappina kuten muutkin leeviläiset, hänen heimolaisensa, jotka toimittavat siellä pyhäkköpalvelusta Herran edessä. 8Hän on oikeutettu saamaan uhrilahjoista samansuuruisen osan kuin muutkin; hänen ei kuitenkaan tarvitse jakaa henkilökohtaisia lahjoja tai perintöä muiden kanssa.

Väärät ja oikeat profeetat

9»Kun tulette siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. 10

18:10
3. Moos. 18:21+
Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, 11
18:11
1. Sam. 28:9
Jes. 8:19
loitsujen lukijaa, henkienmanaajaa, tietäjää eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. 12Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle, ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra, teidän Jumalanne, hävittää ne kansat teidän tieltänne. 13Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne. 14Nuo kansat, joiden maan te pian otatte haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille Herra, teidän Jumalanne, ei ole antanut lupaa tehdä samoin.

15

18:15
Joh. 6:14
Ap. t. 3:22,7:37
»Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. 16
18:16
2. Moos. 20:19
5. Moos. 5:25
Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneina sanoitte: ’Me emme enää kestä kuulla Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme.’ 17Herra sanoi silloin minulle: ’Se, mitä he sanoivat, on oikein. 18Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. 19Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. 20
18:20
5. Moos. 13:6
Jer. 14:15
Jos taas joku profeetta julkeaa minun nimissäni puhua sellaista, mitä minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu vieraiden jumalien nimissä, hänen on kuoltava.’ 21Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: 22
18:22
Jer. 28:9
Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta. Älkää kuulko häntä.