Raamattu 1992 (KR92)
14

Kielletyt surumerkit

141

14:1
3. Moos. 19:27,28,21:5
»Te olette Herran, Jumalanne, lapsia. Kun surette vainajaa, älkää viillelkö itseänne älkääkä ajelko päätänne otsalta paljaaksi, 2
14:2
2. Moos. 19:5+
sillä te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Maailman kaikkien kansojen joukosta Herra valitsi teidät omaksi kansakseen.

Puhtaat ja saastaiset eläimet

3

14:3
3. Moos. 11:46,47
Hes. 4:14
Ap. t. 10:14
»Älkää syökö mitään, mikä on Herralle iljetys. 4Nämä ovat ne nelijalkaiset eläimet, joita saatte syödä: nauta, lammas ja vuohi, 5peura, gaselli, metsäkauris, villivuohi, vuorikauris ja antiloopit 6sekä ne nelijalkaiset, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. 7Mutta eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, ette saa syödä. Näitä ovat kameli, jänis ja tamaani, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia. 8Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin.

9»Saatte syödä kaikkia vesieläimiä, joilla on evät ja suomut, 10mutta ette sellaisia, joilla ei ole eviä eikä suomuja; ne ovat saastaisia.

11»Saatte syödä kaikkia puhtaita lintuja. 12Mutta lintuja, jotka ovat saastaisia, ette saa syödä. Niitä ovat kotka, hanhikorppikotka ja partakorppikotka, 13isohaarahaukka ja kaikki muut haarahaukat, 14kaikki korpit, 15strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat, 16varpuspöllö, huuhkaja ja tornipöllö, 17pelikaani, kalasääski ja merimetso, 18kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko. 19Kaikki siivekkäät pikkueläimet ovat saastaisia; niitä ei ole lupa syödä. 20Mutta kaikkia puhtaita siivekkäitä saatte syödä.

21

14:21
2. Moos. 23:19,34:26
»Älkää syökö mitään itsestään kuollutta. Antakaa se keskuudessanne asuvalle muukalaiselle syötäväksi tai myykää vierasmaalaiselle. Te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa.

»Älkää keittäkö karitsaa emänsä maidossa.

Laki kymmenyksistä

22

14:22
1. Moos. 14:20+
»Luovuttakaa vuosittain kymmenykset kylvönne tuottamasta sadosta, kaikesta siitä, mikä kasvaa pelloillanne. 23
14:23
5. Moos. 12:17,18
Teidän tulee syödä viljanne, viininne ja öljynne kymmenykset sekä nautojenne, lampaittenne ja vuohienne esikoiset Herran, Jumalanne, edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi. Näin te opitte olemaan koko elinaikanne kuuliaisia Herralle, Jumalallenne. 24Mutta jos matka on pitkä – Herra näet siunaa teitä tekemällä alueenne laajaksi – ettekä siksi kykene viemään kymmenyksiänne siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, 25muuttakaa ne rahaksi, ottakaa rahat mukaanne ja menkää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. 26Ostakaa sillä rahalla kaikkea, mitä mielenne tekee, nautoja, lampaita ja vuohia, viiniä tai olutta tai muuta mieleistänne, ja syökää ja iloitkaa siellä perheinenne Herran, Jumalanne edessä. 27
14:27
5. Moos. 12:19
Mutta keskuudessanne asuvaa leeviläistä älkää jättäkö osattomaksi, sillä hänellä ei ole omaa perintömaata.

28»Joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, 29

14:29
4. Moos. 18:245. Moos. 26:12,13
niin että leeviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata, sekä luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi. Jos teette, kuten Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne.

15

Laki velkojen anteeksiannosta

151

15:1
2. Moos. 23:10,11
3. Moos. 25:3,4
»Joka seitsemäs vuosi teidän tulee julistaa velkojen anteeksianto. 2Siitä on säädetty näin: Jokainen, joka on antanut toiselle lainan, luopukoon sen takaisin perimisestä. Lainan antaja ei saa enää vaatia velan suoritusta lähimmäiseltään, toiselta israelilaiselta, sillä Herran kunniaksi on julistettu velkojen anteeksianto. 3Vierasheimoiselta saatte vaatia maksun, mutta maanmiehellenne antamaanne lainaa ette saa periä takaisin. 4Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä runsaasti siinä maassa, jonka hän antaa teille perintöosaksi. Sen tähden teidän keskuudessanne ei pitäisi olla köyhiä, 5eikä heitä olekaan, jos vain kaikessa tottelette Herraa ja tarkoin noudatatte tätä käskyä, jonka minä nyt olen teille ilmoittanut. 6
15:6
5. Moos. 28:12
Kun Herra, teidän Jumalanne, lupauksensa mukaisesti on siunannut teitä, te pystytte antamaan lainaa monille muille kansoille, mutta ette itse joudu lainaamaan niiltä. Te saatte hallita monia kansoja, mutta ne eivät hallitse teitä.

7»Jos jollakin paikkakunnalla siinä maassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa, asuu joku köyhä israelilainen, älkää olko niin kovasydämisiä, että kieltäytyisitte auttamasta häntä. 8

15:8
3. Moos. 25:35
Matt. 5:42
Olkaa anteliaita ja lainatkaa hänelle se, minkä hän tarvitsee. 9Te ette saa kohdella tylysti köyhää maanmiestänne kieltämällä häneltä halpamaisesti apunne vain sen vuoksi, että tiedätte seitsemännen vuoden, velkojen anteeksiantovuoden, olevan lähellä. Jos kiellätte apunne, hän huutaa avukseen Herraa, ja te joudutte syynalaisiksi. 10
15:10
2. Kor. 9:7
Antakaa hänelle auliisti ja iloisin mielin. Silloin Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä kaikissa töissänne ja kaikissa hankkeissanne. 11
15:11
Mark. 14:7
Köyhiä tulee maassanne olemaan aina. Siksi minä käsken teitä osoittamaan anteliaisuutta osattomille ja varattomille maanmiehillenne.

Laki orjien vapauttamisesta

12

15:12
2. Moos. 21:2
3. Moos. 25:39,40
Jer. 34:14
»Jos heimolaisesi, heprealainen mies tai nainen, on joutunut myymään itsensä sinulle orjaksi, ja hän on palvellut sinua kuusi vuotta, sinun on seitsemäntenä vuotena vapautettava hänet. 13Kun päästät hänet vapaaksi, älä anna hänen lähteä tyhjin käsin, 14vaan lahjoita hänelle runsaasti kaikkea, mitä Herra, sinun Jumalasi, on sinulle suonut: lampaita ja vuohia sekä pellon ja viinitarhan antimia. 15Muista, että itse olit orjana Egyptissä ja että Herra, sinun Jumalasi, lunasti sinut vapaaksi. Sen tähden minä annan sinulle nyt tämän käskyn.

16»Jos kuitenkin orjasi sanoo sinulle, ettei hän halua lähteä luotasi, koska hän rakastaa sinua ja perhettäsi ja hänen on hyvä olla luonasi, 17

15:17
2. Moos. 21:6
ota naskali ja lävistä sillä hänen korvalehtensä ovea vasten. Näin hänestä tulee elinikäinen orjasi. Sama koskee myös orjatartasi. 18Älä murehdi sitä, että joudut vapauttamaan orjasi. Hän on palvellut sinua kuusi vuotta ja tullut maksamaan sinulle paljon vähemmän kuin päivätyöläinen. Jos toimit Herran, Jumalasi, käskyn mukaan, Herra siunaa sinua kaikissa toimissasi.

Laki karjan esikoisista

19

15:19
2. Moos. 13:2+
»Pyhittäkää Herralle, Jumalallenne, kaikki nautojen, lampaiden ja vuohien urospuoliset esikoiset. Älkää käyttäkö esikoiseläimiä juhtina, älkää myöskään keritkö lampaidenne tai vuohienne esikoisia. 20
15:20
5. Moos. 12:17,18
Kerran vuodessa teidän tulee perheinenne syödä esikoiseläimet Herran, Jumalanne, edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee.

21

15:21
2. Moos. 12:5+
»Jos esikoiseläimessä on jokin vamma, niin että eläin on rampa, sokea tai muulla tavoin pahasti viallinen, ette saa pyhittää sitä Herralle, Jumalallenne. 22Saatte syödä sen omilla asuinsijoillanne, ja sitä voivat syödä niin puhtaat kuin epäpuhtaatkin, aivan kuin se olisi gasellin tai peuran lihaa. 23
15:23
5. Moos. 12:16,24
Verta ette kuitenkaan saa syödä; se teidän on vuodatettava maahan kuin vesi.

16

Vuoden pääjuhlat

161

16:1
2. Moos. 12:11+
»Abib-kuussa teidän tulee viettää pääsiäisjuhlaa Herran, Jumalanne, kunniaksi, sillä siinä kuussa Herra vei teidät yöllä pois Egyptistä. 2Teurastakaa pääsiäisuhriksi Herralle lampaita, vuohia ja nautoja siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi. 3
16:3
2. Moos. 13:6,7,34:18
Ette saa syödä uhrilihan kanssa mitään hapatettua. Seitsemänä päivänä saatte syödä vain happamatonta leipää, kiireessä valmistettua hätäleipää. Kiireesti te jouduitte lähtemään Egyptistä. Tämä hätäleipä muistuttaa teitä koko elämänne ajan siitä päivästä, jona lähditte Egyptin maasta. 4
16:4
2. Moos. 12:10,34:25
Hapantaikinaa ei noina seitsemänä päivänä saa näkyä missään koko asuinalueellanne. Siitä lihasta, jonka uhraatte ensimmäisen päivän iltana, ette saa jättää mitään tähteeksi seuraavaan aamuun.

5»Pääsiäisuhria ette saa teurastaa millä tahansa niistä paikkakunnista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. 6Te saatte teurastaa pääsiäisuhrin vain siinä paikassa, jonka Herra valitsee nimensä asuinsijaksi. Teurastakaa uhrieläimenne auringonlaskun aikaan, sinä illan hetkenä, jona lähditte Egyptistä.

7»Keittäkää ja syökää liha siinä paikassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee, ja lähtekää seuraavana aamuna kotimatkalle. 8Kuutena päivänä teidän tulee syödä happamatonta leipää; seitsemäntenä on pidettävä erityinen juhlakokous Herran, Jumalanne, kunniaksi. Silloin ette saa tehdä mitään työtä.

9»Laskekaa seitsemän viikkoa siitä, kun sirppinne leikkaa viljan ensimmäiset tähkät. Näiden seitsemän viikon kuluttua 10

16:10
2. Moos. 34:22+
teidän tulee viettää viikkojuhlaa Herran, Jumalanne, kunniaksi. Tuokaa vapaaehtoisia uhrilahjoja sen mukaan, kuin Herra on teitä kutakin siunannut. 11Tulkaa kaikki Herran, Jumalanne eteen, niin te kuin teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjattarenne sekä keskuudessanne asuvat leeviläiset, muukalaiset, orvot ja lesket, ja iloitkaa kaikki siinä paikassa, jonka Herra valitsee nimensä asuinsijaksi. 12Muistakaa, että itse olitte orjina Egyptissä. Noudattakaa sen tähden tarkoin näitä käskyjä.

13

16:13
3. Moos. 23:34+
»Kun olette puineet viljanne ja korjanneet viinisatonne, teidän tulee viettää lehtimajanjuhlaa seitsemän päivän ajan. 14Iloitkaa kaikki juhlassanne, niin te kuin teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjattarenne sekä keskuudessanne asuvat leeviläiset, muukalaiset, orvot ja lesket. 15Viettäkää seitsemän päivän ajan juhlaa Herran, Jumalanne, kunniaksi siinä paikassa, jonka hän valitsee. Herra siunaa teidän satonne ja kaikki toimenne, ja siksi teidän tulee iloita ja riemuita.

16

16:16
2. Moos. 23:17,34:232. Moos. 23:15,34:20
»Kolmesti vuodessa, happamattoman leivän juhlan, viikkojuhlan ja lehtimajanjuhlan aikana, kaikkien miesten on kokoonnuttava Herran, Jumalanne, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee. Kukaan ei saa tulla Herran eteen tyhjin käsin, 17vaan jokainen tuokoon lahjan sen mukaan, miten hänellä on varoja ja miten Herra, teidän Jumalanne, on häntä siunannut.

Tuomarien velvollisuudet

18»Asettakaa heimojanne varten tuomareita ja kirjureita kaikkiin kaupunkeihin, jotka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa. Heidän tulee tuomita kansaa oikeudenmukaisesti. 19

16:19
2. Moos. 23:8+
Älkää vääristäkö oikeutta älkääkä olko puolueellisia. Älkää ottako lahjuksia, sillä lahjus sokaisee viisaankin ja vääristää niiden asian, jotka ovat oikeassa. 20Olkaa rehellisiä, noudattakaa oikeudenmukaisuutta, niin saatte elää ja pitää omananne sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille.

Epäjumalat ja niiden palvelijat tuomitaan

21»Kun rakennatte Herralle, Jumalallenne, alttarin, älkää pystyttäkö sen viereen asera-paalua älkääkä mitään muutakaan puuta. 22

16:22
3. Moos. 26:1
Älkää myöskään pystyttäkö mitään patsasta, sillä sellaisia Herra vihaa.