Raamattu 1992 (KR92)
12

Jumalan lain määräykset ja säädökset

12—26

121»Nämä ovat ne määräykset ja säädökset, joita teidän tulee koko elinaikanne tarkoin noudattaa. Niiden mukaan teidän tulee elää siinä maassa, jonka Herra, teidän isienne Jumala, antaa teille.

Oikea jumalanpalveluspaikka

2»Hävittäkää korkeilta vuorilta, kukkuloilta ja lehtevien puiden alta perin pohjin kaikki ne paikat, joissa teidän tuhoamanne kansat ovat palvoneet jumaliaan. 3

12:3
2. Moos. 34:13+
Repikää maahan niiden alttarit, murskatkaa kivipatsaat, polttakaa asera-paalut, lyökää palasiksi kaikki jumalien kuvat. Tuhotkaa noiden kansojen jumalat, niin että niiden nimetkin unohtuvat.

4»Älkää palvelko Herraa samalla tavoin kuin nuo kansat palvovat omia jumaliaan, 5

12:5
1. Kun. 8:29
Ps. 9:12
Jes. 8:18
Joel 4:17
Sak. 1:17
vaan palvelkaa häntä siinä ainoassa paikassa, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee heimojenne alueelta nimensä asuinsijaksi. Menkää sinne 6ja viekää sinne polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne ja uhrilahjanne, lupausuhrinne ja vapaaehtoiset lahjanne sekä nautojenne, lampaidenne ja vuohienne esikoiset. 7Siellä teidän tulee Herran, Jumalanne, edessä syödä ja iloita perheenne kanssa työnne tuloksista, joilla hän on teitä siunannut.

8»Älkää silloin tehkö, kuten me nyt teemme, sillä täällä jokainen menettelee niin kuin oikeaksi katsoo. 9Te ette ole vielä päässeet rauhassa asumaan siihen perintömaahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille. 10Vasta sitten kun olette menneet Jordanin yli ja asettuneet maahan, jonka Herra antaa teille perintöosaksi, hän sallii teidän päästä rauhaan ympärillänne olevista vihollisista, ja te saatte asua turvassa. 11Silloin teidän tulee viedä siihen paikkaan, jonka Herra, Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, ne uhrit, joista olen antanut teille ohjeet: polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne ja uhrilahjanne sekä kaikki, minkä valitsette Herralle tuotavaksi lupausuhriksi. 12

12:12
4. Moos. 18:20+
Iloitkaa kaikki Herran, Jumalanne, edessä, sekä te että teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjattarenne, samoin leeviläiset, jotka asuvat kaupungeissanne; heillähän ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata.

13»Varokaa uhraamasta polttouhreja missään itse valitsemassanne paikassa. 14Niitä saatte uhrata vain yhdessä ainoassa paikassa, siinä, jonka Herra valitsee jonkin teidän heimonne alueelta. Siellä teidän on tehtävä kaikki se, mistä olen antanut teille määräykset.

15»Omilla asuinsijoillanne voitte teurastaa eläimiänne mielin määrin ja syödä lihaa niin paljon, kuin Herra, teidän Jumalanne, teille hyvyydessään suo. Lihaa saavat syödä niin epäpuhtaat kuin puhtaatkin, aivan kuin söisitte gasellin tai peuran lihaa. 16

12:16
1. Moos. 9:4+
Ainoastaan verta ette saa syödä; se teidän on vuodatettava maahan kuin vesi.

17»Omilla asuinsijoillanne ette sitä vastoin saa syödä viljanne, viininne ettekä öljynne kymmenyksiä, ette myöskään nautojenne, lampaidenne ettekä vuohienne esikoisia, ette mitään Herralle lupaamistanne uhreista, vapaaehtoisista lahjoista ettekä uhrilahjoista. 18

12:18
5. Moos. 14:23
Teidän itsenne samoin kuin poikienne ja tyttärienne, orjienne ja orjattarienne sekä kaupungeissanne asuvien leeviläisten tulee syödä ne Herran, teidän Jumalanne, edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee, ja siellä teidän tulee iloita kaikesta, mitä työnne on tuottanut. 19
12:19
5. Moos. 14:27
Pitäkää huoli siitä, ettette milloinkaan, niin kauan kuin elätte maan päällä, jätä leeviläistä osattomaksi.

20

12:20
2. Moos. 34:24
5. Moos. 19:8
»Herra, teidän Jumalanne, tekee teidän alueenne suureksi, kuten hän on luvannut. Kun mielenne tekee syödä lihaa, te saatte syödä sitä niin paljon ja niin usein kuin haluatte, 21vaikka asuisitte kaukana siitä paikasta, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi. Teillä on lupa minun ohjeideni mukaan teurastaa nautojanne, lampaitanne ja vuohianne, joita Herra teille antaa, ja syödä niitä omilla asuinsijoillanne mielin määrin. 22Saatte syödä niitä, niin kuin syötte gasellia tai peuraa, joita saavat syödä niin puhtaat kuin epäpuhtaatkin. 23Mutta teidän tulee tarkoin pitää huoli siitä, ettette nauti verta, sillä veressä on elämänvoima, jota ei saa syödä lihan mukana. 24
12:24
3. Moos. 17:13
Älkää syökö verta, vaan antakaa sen vuotaa maahan kuin vesi. 25Pidättykää nauttimasta verta; silloin te menettelette Herran käskyn mukaisesti ja te ja teidän jälkeläisenne menestytte.

26»Pyhät lahjanne ja Herralle lupaamanne uhrit teidän on tuotava siihen paikkaan, jonka Herra valitsee. 27Kun toimitatte polttouhrin, uhratkaa sekä liha että veri Herran, Jumalanne, alttarilla. Teurasuhreista vuodatettakoon Herran alttarille veri; lihan saatte syödä itse. 28Noudattakaa ja totelkaa kaikkia näitä määräyksiä, jotka minä nyt annan teille. Te ja jälkeläisenne menestytte aina, kun teette sitä, mikä Herran käskyn mukaan on oikeaa ja hyvää.

Kansaa varoitetaan pakanallisista palvontamenoista

29»Kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te nyt menette ottamaan haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, 30

12:30
5. Moos. 18:9
Joos. 23:7
Ps. 106:35
varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. 31Te ette saa Herraa, Jumalaanne, palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa. Ne kansat ovat uhranneet jumalilleen polttouhreina jopa poikiaan ja tyttäriään.

13

Epäjumalien suosijoita ei tule suvaita

131

13:1
5. Moos. 4:2+
»Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä, jotka minä annan teille. Älkää lisätkö niihin mitään älkääkä poistako niistä mitään.

2»Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon 3-4

13:3–4
5. Moos. 6:5
ja joka näin koettaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupaamansa ihme tapahtuisikin. Herra, teidän Jumalanne, koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. 5Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan. 6
13:6
5. Moos. 18:205. Moos. 17:7,19:19,24:7
1. Kor. 5:13
Mutta teitä yllyttänyt profeetta tai unennäkijä on surmattava, koska hän houkutteli teitä luopumaan Herrasta, Jumalastanne, joka on tuonut teidät pois Egyptistä ja lunastanut teidät vapaiksi tuosta orjuuden maasta; se mies viekoitteli teitä kääntymään pois siltä tieltä, jota Herra on käskenyt teidän kulkea. Hävittäkää paha keskuudestanne.

7»Vaikka veljesi, oman äitisi poika, sinun oma poikasi tai tyttäresi, vaimosi, jota rakastat, tai paras ystäväsi salaa houkuttelisi sinua palvelemaan vieraita jumalia, joita sinä ja sinun esi-isäsi ette ole entuudestaan tunteneet, 8niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne maan äärestä toiseen, lähellä tai kaukana, 9älä suostu hänen ehdotukseensa äläkä kuuntele häntä. Älä sääli häntä, älä osoita hänelle armoa äläkä salaa hänen rikostaan, 10

13:10
5. Moos. 17:7
vaan surmaa hänet. Heitä itse ensimmäinen kivi, ja sinun perässäsi tulkoot kaikki muut. 11Kivittäkää hänet kuoliaaksi, sillä hän yritti viekoitella teitä luopumaan Herrasta, Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta. 12
13:12
5. Moos. 17:13
Kaikkien israelilaisten on saatava kuulla tästä tuomiosta, jotta he pelkäisivät eivätkä enää tekisi sellaista pahaa.

13»Jos saatte tietää, että jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra, teidän Jumalanne, antaa teidän asuttaviksenne, 14on kelvottomia miehiä, jotka ovat viekoitelleet kaupunkinsa asukkaat palvelemaan muita, teille vieraita jumalia, 15tutkikaa asiaa ja selvittäkää se tarkoin. Jos käy ilmi, että sellainen iljettävä teko todella on tapahtunut, 16teidän on miekalla surmattava sen kaupungin asukkaat. Julistakaa kaupunki Herralle kuuluvaksi uhriksi, hävittäkää se ja surmatkaa sekä asukkaat että heidän karjansa. 17Kaikki sieltä saatu saalis on koottava keskelle toria. Sitten koko kaupunki samoin kuin kaikki saalis on poltettava kokonaisuhrina Herralle, teidän Jumalallenne. Sellainen kaupunki pysyköön ikuisesti rauniokasana; sitä ei saa enää koskaan rakentaa uudestaan. 18Älkää kajotko mihinkään, mikä on julistettu Herralle kuuluvaksi uhriksi. Jos teette, kuten Herra on käskenyt, hän antaa vihansa lauhtua, hän säälii ja armahtaa teitä ja antaa teidän kasvaa suureksi kansaksi, kuten hän on teidän esi-isillenne vannonut. 19Näin tapahtuu, jos tottelette Herraa, Jumalaanne, noudatatte kaikkia hänen käskyjään, jotka minä teille nyt annan, ja teette sitä, mikä Herran käskyn mukaan on oikein.

14

Kielletyt surumerkit

141

14:1
3. Moos. 19:27,28,21:5
»Te olette Herran, Jumalanne, lapsia. Kun surette vainajaa, älkää viillelkö itseänne älkääkä ajelko päätänne otsalta paljaaksi, 2
14:2
2. Moos. 19:5+
sillä te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Maailman kaikkien kansojen joukosta Herra valitsi teidät omaksi kansakseen.

Puhtaat ja saastaiset eläimet

3

14:3
3. Moos. 11:46,47
Hes. 4:14
Ap. t. 10:14
»Älkää syökö mitään, mikä on Herralle iljetys. 4Nämä ovat ne nelijalkaiset eläimet, joita saatte syödä: nauta, lammas ja vuohi, 5peura, gaselli, metsäkauris, villivuohi, vuorikauris ja antiloopit 6sekä ne nelijalkaiset, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. 7Mutta eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, ette saa syödä. Näitä ovat kameli, jänis ja tamaani, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia. 8Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin.

9»Saatte syödä kaikkia vesieläimiä, joilla on evät ja suomut, 10mutta ette sellaisia, joilla ei ole eviä eikä suomuja; ne ovat saastaisia.

11»Saatte syödä kaikkia puhtaita lintuja. 12Mutta lintuja, jotka ovat saastaisia, ette saa syödä. Niitä ovat kotka, hanhikorppikotka ja partakorppikotka, 13isohaarahaukka ja kaikki muut haarahaukat, 14kaikki korpit, 15strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat, 16varpuspöllö, huuhkaja ja tornipöllö, 17pelikaani, kalasääski ja merimetso, 18kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko. 19Kaikki siivekkäät pikkueläimet ovat saastaisia; niitä ei ole lupa syödä. 20Mutta kaikkia puhtaita siivekkäitä saatte syödä.

21

14:21
2. Moos. 23:19,34:26
»Älkää syökö mitään itsestään kuollutta. Antakaa se keskuudessanne asuvalle muukalaiselle syötäväksi tai myykää vierasmaalaiselle. Te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa.

»Älkää keittäkö karitsaa emänsä maidossa.

Laki kymmenyksistä

22

14:22
1. Moos. 14:20+
»Luovuttakaa vuosittain kymmenykset kylvönne tuottamasta sadosta, kaikesta siitä, mikä kasvaa pelloillanne. 23
14:23
5. Moos. 12:17,18
Teidän tulee syödä viljanne, viininne ja öljynne kymmenykset sekä nautojenne, lampaittenne ja vuohienne esikoiset Herran, Jumalanne, edessä siinä paikassa, jonka hän valitsee nimensä asuinsijaksi. Näin te opitte olemaan koko elinaikanne kuuliaisia Herralle, Jumalallenne. 24Mutta jos matka on pitkä – Herra näet siunaa teitä tekemällä alueenne laajaksi – ettekä siksi kykene viemään kymmenyksiänne siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, 25muuttakaa ne rahaksi, ottakaa rahat mukaanne ja menkää siihen paikkaan, jonka Herra, teidän Jumalanne, valitsee. 26Ostakaa sillä rahalla kaikkea, mitä mielenne tekee, nautoja, lampaita ja vuohia, viiniä tai olutta tai muuta mieleistänne, ja syökää ja iloitkaa siellä perheinenne Herran, Jumalanne edessä. 27
14:27
5. Moos. 12:19
Mutta keskuudessanne asuvaa leeviläistä älkää jättäkö osattomaksi, sillä hänellä ei ole omaa perintömaata.

28»Joka kolmas vuosi teidän tulee jättää sadosta erottamanne vuotuiset kymmenykset omalle paikkakunnallenne, 29

14:29
4. Moos. 18:245. Moos. 26:12,13
niin että leeviläiset, joilla ei ole teidän keskuudessanne omaa perintömaata, sekä luonanne asuvat muukalaiset, orvot ja lesket saavat syödä itsensä kylläisiksi. Jos teette, kuten Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt, hän siunaa teitä kaikissa toimissanne.