Raamattu 1992 (KR92)
3

Kristityn uusi elämä

31

3:1
Ef. 2:6
Kol. 2:12Ps. 110:1
Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. 2
3:2
Matt. 6:33
Room. 8:5
Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä. 3Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty Jumalaan. 4
3:4
1. Kor. 15:43
Fil. 1:21,3:21
Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa.

5

3:5
Room. 6:13
1. Kor. 6:11
Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista: siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta. 6
3:6
Room. 1:18
Ef. 5:6
Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. 7
3:7
Room. 7:5
Tit. 3:3
Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. 8
3:8
2. Kor. 7:1
Ef. 4:31
1. Piet. 2:1
Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. 9
3:9
Ef. 4:25
Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne kaikkine tekoineen 10
3:10
Room. 13:14+
ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. 11
3:11
Room. 10:12
1. Kor. 7:19
Gal. 3:28
Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa.

12

3:12
Gal. 5:22
Ef. 4:1,2
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. 13
3:13
Ef. 4:32
Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. 14
3:14
Kol. 2:2
Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. 15
3:15
Joh. 14:27+
Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäseninä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. 16
3:16
Ef. 5:19,20
Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. 17
3:17
1. Kor. 10:31
1. Tess. 5:18
Hepr. 13:15
Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Yhteiselämän ohjeita

18

3:18—4:1
Ef. 5:22—6:9
1. Piet. 2:18—3:7
3:18
1. Kor. 14:34+
Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. 19Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti. 20
3:20
Sir. 3:3,4
Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. 21Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi.

22

3:22
1. Tim. 6:1
Tit. 2:9
Orjat, totelkaa kaikessa maallisia isäntiänne, ei silmänpalvelijoina ja mielistellen, vaan vilpittömin sydämin, Herraa peläten. 23Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille. 24Muistakaa, että saatte Herralta palkan, osuutenne perinnöstä. Palvelkaa Herraa Kristusta. 25
3:25
Ap. t. 10:34+
Väärintekijä saa maksaa tekemänsä vääryyden, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.

4

41

4:1
Job 31:13,14
Isännät, kohdelkaa orjianne oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Muistakaa, että teilläkin on taivaassa herranne.

Loppukehotukset ja tervehdykset

2

4:2
Room. 12:12
Ef. 6:18
1. Tess. 5:17
Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. 3
4:3
Room. 15:30Ef. 3:1+
Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankinakin. 4Kunpa voisin tehdä sitä tunnetuksi ja puhua niin kuin minun pitäisi! 5
4:5
Ef. 5:16
Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. 6
4:6
Mark. 9:50
Ef. 4:29
1. Piet. 3:15
Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.

7

4:7
Ap. t. 20:4
Ef. 6:21
2. Tim. 4:12
Tit. 3:12
Kaikesta, mikä koskee minua, teille kertoo rakas veljemme Tykikos, uskollinen palvelija ja työtoverini Herran työssä. 8Lähetänkin hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu, ja että hän rohkaisisi teitä. 9
4:9
Filem. 10
Hänen mukanaan tulee uskollinen ja rakas veljemme Onesimos, joka on teikäläisiä. He kertovat teille kaikesta, mitä tänne kuuluu.

10

4:10
Ap. t. 12:12+
Teille lähettää terveisiä vankitoverini Aristarkos, samoin myös Markus, Barnabaksen serkku, josta olette saaneet ohjeet. Ottakaa hänet vastaan, jos hän tulee luoksenne. 11Terveisiä Jeesukselta, jota sanotaan myös Justukseksi. He ovat niitä juutalaisia, jotka ovat tehneet kanssani työtä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja heistä ainoat, joilta olen saanut todellista tukea. 12
4:12
Kol. 1:7
Filem. 23
Terveisiä lähettää teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka aina taistelee rukouksin teidän puolestanne, jotta pysyisitte lujina ja nuhteettomina ja vankkumatta noudattaisitte kaikessa Jumalan tahtoa. 13Voin todistaa, että hän näkee paljon vaivaa teidän vuoksenne sekä Laodikean ja Hierapoliin seurakuntien vuoksi. 14
4:14
2. Tim. 4:10,11
Teille lähettävät terveisiä myös rakas veljemme lääkäri Luukas sekä Demas.

15Sanokaa terveisiä Laodikeassa oleville veljille sekä Nymfalle ja hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. 16

4:16
1. Tess. 5:27
Kun tämä kirje on luettu teidän keskuudessanne, pitäkää huoli siitä, että se luetaan myös Laodikean seurakunnassa ja että te puolestanne luette Laodikeaan lähettämäni kirjeen. 17
4:17
Filem. 2Room. 12:7
Sanokaa Arkippokselle: »Muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herralta saanut.»

18

4:18
1. Kor. 16:21+
Omakätinen tervehdys minulta, Paavalilta. Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne.