Raamattu 1992 (KR92)
1

Alkutervehdys

11

1:1
2. Kor. 1:1
Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 2tervehtivät Kolossan pyhiä, Kristukseen uskovia veljiä. Jumalan, meidän Isämme, armo ja rauha teille.

Kiitos Jumalalle

3

1:3,4
Ef. 1:15,16
Filem. 4,5
Me kiitämme aina Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, kun rukoilemme teidän puolestanne. 4Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan 5
1:5
Ef. 1:13
1. Piet. 1:4
sen lupauksen kannustamina, jonka toteutuminen odottaa teitä taivaassa. Tästä toivosta te kuulitte jo silloin, kun teille julistettiin totuuden sana, 6kun evankeliumi tuli teidän luoksenne. Samalla tavoin kuin kaikkialla maailmassa se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jolloin saitte kuulla Jumalan armosta ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin se todella on. 7
1:7
Kol. 4:12
Filem. 23
Epafras, jolta olette sen kuulleet, on rakas työtoverimme, joka uskollisesti palvelee Kristusta teidän hyväksenne. 8Hän on myös kertonut meille siitä rakkaudesta, jonka Henki on teissä synnyttänyt.

Esirukous seurakunnan puolesta

9

1:9
Ef. 1:17
Fil. 1:9
Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. 10
1:10
Fil. 1:27+
Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. 11
1:11
Ef. 3:16
Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä.

Kristus ja hänen työnsä

12

1:12
Ap. t. 26:18
Ef. 1:11,18
Kiittäkää iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. 13
1:13
Ef. 2:2,3
Hepr. 2:14,15
1. Piet. 2:9
Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, 14
1:14
Ef. 1:7+
hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.

15

1:15
2. Kor. 4:4
Hepr. 1:3
Hän on näkymättömän Jumalan kuva,

esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt.

16

1:16
Joh. 1:3+
Hänen välityksellään luotiin kaikki,

kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä,

näkyvä ja näkymätön,

valtaistuimet, herruudet,

kaikki vallat ja voimat.

Kaikki on luotu hänen kauttaan

ja häntä varten.

17Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta,

ja hän pitää kaiken koossa.

18

1:18
Ef. 1:22,4:15,5:23
Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta.

Hän on alku.

Hän nousi esikoisena kuolleista,

jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen.

19Jumala näki hyväksi

antaa kaiken täyteyden asua hänessä

20

1:20
Room. 3:25+
sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon

ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan

kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa.

21Tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne vallassa. 22

1:22
Room. 5:1
2. Kor. 5:18,19
Ef. 2:161. Kor. 1:8+
Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. 23
1:23
Mark. 16:15
Room. 10:18Ef. 3:7
Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alla, ja minusta, Paavalista, on tullut sen palvelija.

Apostoli palvelee kirkkoa

24

1:24
Room. 12:5
1. Kor. 12:27
2. Kor. 1:5,4:12
Ef. 3:13
Fil. 2:17
Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. 25
1:25
1. Kor. 9:17
Ef. 3:7
Minusta on tullut sen palvelija, kun Jumala suunnitelmansa mukaisesti uskoi minun tehtäväkseni ilmoittaa teille täydellisesti sanansa, 26
1:26
Room. 16:25,26+
salaisuutensa, joka on ollut kätkössä aikojen alusta, sukupolvesta toiseen, mutta jonka Jumala nyt on paljastanut pyhilleen. 27
1:27
Room. 9:23
Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus: Kristus teidän keskellänne1:27 Voidaan kääntää myös: »Kristus teissä». Kirjoittaja tarkoittaa joko seurakuntaa tai yksityisiä kristittyjä., kirkkauden toivo. 28
1:28
Ef. 4:13
Häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. 29Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikella hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa minussa.

2

21

2:1
Kol. 4:16
Tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua käyn teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien muiden tähden, jotka eivät ole koskaan nähneet minua kasvoista kasvoihin. 2
2:2
Ef. 3:18,19
Fil. 1:9
Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, 3jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. 4
2:4
Room. 16:17,18
Ef. 5:6
Sanon tämän, jottei kukaan pettäisi teitä vakuutteluillaan. 5
2:5
1. Kor. 14:40
Vaikka en olekaan ruumiillisesti läsnä, olen hengessä teidän luonanne, ja iloitsen nähdessäni, että keskuudessanne vallitsee hyvä järjestys ja että teillä on luja usko Kristukseen.

Kristuksen kanssa eläviksi tehdyt

6Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. 7

2:7
Ef. 2:21,221. Tess. 5:18
Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. 8
2:8
Mark. 7:3
Gal. 4:3
Hepr. 13:9
Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen. 9
2:9
Kol. 1:15,19
Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, 10
2:10
Joh. 1:16Ef. 1:21
1. Piet. 3:22
ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. 11
2:11
Room. 6:6
Ef. 4:22
Fil. 3:3
Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. 12
2:12
Room. 6:3,4
Ef. 2:6
Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. 13
2:13
Ef. 2:1,5,11
Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi, 14
2:14
Ef. 2:15
1. Piet. 2:24
hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. 15
2:15
Luuk. 11:22
Joh. 12:31
Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan.

Todellisuus ja sen varjo

16

2:16
Room. 14:3
Gal. 4:10
Tit. 1:14,15
Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. 17
2:17
Hepr. 8:5,10:1
Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa; todellista on Kristuksen ruumis. 18
2:18
Ilm. 19:10,22:8,9
Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, 19
2:19
Ef. 1:22,4:15,16
Kol. 1:18
eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla.

20

2:20
Gal. 3:3,4:9
Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin 21»älä tartu», »älä maista», »älä kosketa»? 22
2:22
Jes. 29:13
Mark. 7:7
Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. 23Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä.