Raamattu 1992 (KR92)
13

Barnabas ja Saul saavat kutsun lähetystyöhön

131

13:1
Ap. t. 11:20,27
Room. 16:21
Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, josta käytettiin nimeä Niger, kyreneläinen Lukios, Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saul. 2
13:2
Ap. t. 9:15,27
1. Kor. 9:6
Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: »Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut.» 3
13:3
Luuk. 2:37
Ap. t. 14:23Ap. t. 6:6
1. Tim. 4:14
Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan.

Barnabas ja Saul Kyproksessa

4Barnabas ja Saul, jotka Pyhä Henki näin oli lähettänyt, tulivat Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. 5

13:5
Ap. t. 12:12+
Saavuttuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa. Johannes oli mukana heidän apulaisenaan.

6He kulkivat sitten koko saaren halki Pafokseen saakka. Siellä he tapasivat Barjesus-nimisen juutalaisen miehen, joka oli noita ja väärä profeetta. 7Tämä oleskeli saaren käskynhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli viisas mies. Käskynhaltija kutsui Barnabaksen ja Saulin luokseen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. 8Mutta tuo tietäjä – sitä hänen toinen nimensä Elymas tarkoittaa – vastusti heitä ja yritti estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon. 9Silloin Saul – eli Paavali – täynnä Pyhää Henkeä katsoi mieheen tiukasti 10ja sanoi: »Sinä Paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen! Etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä! 11Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on.» Siinä samassa noidan ylle laskeutui synkkä pimeys, ja hän asteli haparoiden sinne tänne ja etsi taluttajaa. 12Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui, hän ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi.

Paavali ja Barnabas Pisidian Antiokiassa

13

13:13
Ap. t. 15:38
Paavali lähti seuralaisineen Pafoksesta ja purjehti Pamfylian Pergeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. 14Toiset jatkoivat Pergestä eteenpäin ja tulivat Pisidian Antiokiaan. Sapattina he menivät synagogaan ja asettuivat istumaan. 15
13:15
Luuk. 4:20–22
Kun lakia ja profeettoja oli luettu, synagogan esimiehet lähettivät heille sanan: »Veljet, jos haluatte lausua seurakunnalle joitakin kehotuksen sanoja, niin puhukaa.»

16Silloin Paavali nousi, viittasi kädellään ja alkoi puhua:

»Kuulkaa minua, israelilaiset, ja te muut, jotka pelkäätte Israelin Jumalaa! 17

13:17
2. Moos. 6:6
Jumala valitsi isämme, ja kun he olivat Egyptissä, vieraassa maassa, hän teki heistä suuren kansan ja johdatti heidät väkevällä kädellään sieltä pois. 18
13:18
2. Moos. 16:8
4. Moos. 14:34
Ps. 95:10
Neljänkymmenen vuoden ajan hän autiomaassa sieti kansansa niskurointia, 19
13:19
5. Moos. 7:1
Joos. 14:1,2
Ps. 78:55
ja hän hävitti Kanaanin maasta seitsemän kansaa ja jakoi näiden maat israelilaisille perintömaaksi. 20
13:20
Tuom. 2:16
1. Sam. 7:15
Tähän kaikkeen kului noin neljäsataaviisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samuelin aikaan saakka. 21
13:21
1. Sam. 8:5,9:16,10:24
Kun he sitten pyysivät itselleen kuningasta, Jumala antoi heille Saulin, Kisin pojan, Benjaminin heimosta, ja Saul hallitsi neljäkymmentä vuotta. 22
13:22
1. Sam. 13:14,15:23,16:13
2. Sam. 2:4,5:3
Sitten Jumala pani hänet viralta ja nosti heille kuninkaaksi Daavidin. Daavidista hän myös antoi todistuksen: ’Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, mieleni mukaisen miehen. Hän on kaikessa toteuttava minun tahtoni.’

23

13:23
2. Sam. 7:16
Jes. 11:1
Luuk. 1:27,2:11
Ap. t. 2:30
»Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille Pelastajan, Jeesuksen. 24
13:24
Luuk. 3:3
Ap. t. 1:22,19:4
Hänen edellään kulki Johannes, joka julisti Israelin kansalle, että kaikkien tuli kääntyä ja ottaa kaste. 25
13:25
Matt. 3:11+
Kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi: ’En minä ole se, joksi te minua luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan.’

26

13:26
Ap. t. 2:39,3:26,28:20
»Veljet, Abrahamin jälkeläiset, ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa! Juuri meille on lähetetty sanoma tästä Pelastajasta. 27
13:27
Luuk. 23:34
Ap. t. 3:17Luuk. 24:25
Ap. t. 3:18
Jerusalemilaiset ja heidän hallitusmiehensä eivät tajunneet, kuka Jeesus oli. He tuomitsivat hänet, mutta näin he panivat täytäntöön profeettojen sanat, joita joka sapattina luetaan. 28
13:28
Luuk. 23:18
Mitään syytä kuolemantuomioon he eivät voineet esittää, mutta silti he vaativat Pilatusta teloittamaan hänet. 29
13:29
Luuk. 23:53
Kun he olivat toteuttaneet kaiken, mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet ristinpuulta ja panivat hautaan. 30
13:30
Ap. t. 2:24,3:15,5:30
Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. 31
13:31
Luuk. 23:43
Ap. t. 1:3,2:32,3:15
Hän ilmestyi sitten usean päivän aikana niille, jotka yhdessä hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin. Nämä ovat nyt hänen todistajiaan, he todistavat hänestä Israelin kansalle.

32

13:32
Ap. t. 2:31,3:25,26:6
»Me julistamme teille ilosanoman: Minkä Jumala lupasi meidän isillemme, 33
13:33
Ps. 2:7
Hepr. 5:5
sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin kuin toisessa psalmissa sanotaan:

– Sinä olet minun Poikani,

tänä päivänä minä sinut synnytin.

34
13:34
Jes. 55:3
Ja kun Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen. Tästä Jumala on sanonut:

– Sen pyhän ja lujan lupauksen,

jonka Daavidille annoin,

minä täytän teille.

35
13:35
Ps. 16:10
Ap. t. 2:27,31
Hänhän sanoo toisessa kohden:

– Sinä et salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua.

36

13:36
1. Kun. 2:10
Ap. t. 2:29
»Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa Daavid nukkui pois; hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. 37Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. 38-39
13:38–39
Luuk. 24:47Ap. t. 15:10,11
Room. 3:24,8:2,10:4
Gal. 2:16
Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. 40Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet:

41

13:41
Hab. 1:5
– Katsokaa, halveksijat,

hämmästykää – ja olkaa tuhon omat!

Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon,

että ette sitä uskoisi,

jos joku siitä kertoisi teille.»

42Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina. 43

13:43
Ap. t. 11:23,14:22
Väen hajaantuessa omille tahoilleen monet juutalaiset ja jumalaapelkäävät käännynnäiset liittyivät Paavalin ja Barnabaksen seuraan. Nämä puhuivat heille ja rohkaisivat heitä pitämään kiinni Jumalan armosta.

44Seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa. 45

13:45
Ap. t. 5:17
Kun juutalaiset näkivät väenpaljouden, kiihko valtasi heidät ja he kiistivät herjaten sen, mitä Paavali puhui. 46
13:46
Ap. t. 3:26+
Silloin Paavali ja Barnabas sanoivat heille suorat sanat: »Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille. Mutta koska te torjutte sen ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. 47
13:47
Jes. 42:6,49:6
Luuk. 2:31,32
Herra on näet antanut meille tämän käskyn:

– Minä panen sinut valoksi kansoille,

pelastukseksi maan ääriin saakka.»

48

13:48
Room. 8:29,30
Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. 49Herran sana levisi yli koko maakunnan. 50
13:50
2. Tim. 3:11
Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääviä ylhäisiä naisia ja kaupungin johtomiehiä Paavalia ja Barnabasta vastaan, niin että heitä alettiin vainota ja heidät karkotettiin siltä seudulta. 51
13:51
Matt. 10:14+
Silloin Paavali ja Barnabas todisteeksi heitä vastaan pudistivat kaupungin pölyt jaloistaan ja siirtyivät Ikonioniin. 52
13:52
Ap. t. 2:4+
Mutta opetuslapset olivat täynnä iloa ja Pyhää Henkeä.

14

Paavali ja Barnabas Ikonionissa

141

14:1
Ap. t. 11:21
Ikonionissa Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synagogaan puhumaan, ja heidän puheensa johdosta suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon. 2Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, lietsoivat suuttumusta muiden kaupunkilaisten keskuudessa ja yllyttivät heitä veljiä vastaan. 3
14:3
Mark. 16:20+
Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähkön aikaa. He puhuivat rohkeasti, turvaten Herraan, ja Herra vahvisti armonsa sanan tunnusteoin ja ihmein, jotka tapahtuivat heidän kättensä kautta.

4Kaupungin väki jakautui kahtia: toiset olivat juutalaisten, toiset apostolien puolella. 5

14:5
2. Tim. 3:11
Juutalaiset johtomiehineen, mukanaan suuri joukko kaupunkilaisia, aikoivat jo käydä apostolien kimppuun ja kivittää heidät, 6
14:6
Matt. 10:23
mutta kun nämä huomasivat, mitä oli tekeillä, he pakenivat Lykaonian puolelle. Lystran ja Derben kaupungeissa ja lähiseuduilla 7he sitten julistivat evankeliumia.

Paavali ja Barnabas Lystrassa

8

14:8
Ap. t. 3:2
Lystrassa oli mies, joka syntymästään saakka oli ollut rampa, jaloistaan voimaton, eikä ollut koskaan kyennyt kävelemään. 9
14:9
Mark. 5:34+
Mies istui kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavalin katse pysähtyi häneen. Paavali huomasi, että mies uskoi voivansa parantua. 10
14:10
Jes. 35:6
Hän sanoi kovalla äänellä: »Nouse seisomaan! Oikaise jalkasi.» Mies hypähti pystyyn ja käveli.

11

14:11
Ap. t. 28:6
Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat lykaonian kielellä: »Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme!» 12He kutsuivat Barnabasta Zeukseksi, Paavalia taas Hermekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui. 13Kaupungin ulkopuolella olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä portille toimittaakseen uhrin yhdessä väkijoukon kanssa.

14Mutta kun apostolit, Barnabas ja Paavali, kuulivat tästä, he repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen: 15

14:15
Ap. t. 10:26Ap. t. 17:24
1. Tess. 1:9
»Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. 16
14:16
Ap. t. 17:30
Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, 17
14:17
Ps. 104:27,28
Jer. 5:24
Matt. 5:45
Room. 1:20
mutta silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt teille hyvää, hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan, hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla.» 18Näin puhuen he vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille.

19

14:19
2. Kor. 11:25
2. Tim. 3:11
Antiokiasta ja Ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia kivitettiin, ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. 20Mutta kun opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen, hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen.

Paavali ja Barnabas palaavat Syyrian Antiokiaan

21Paavali ja Barnabas julistivat Derbessä evankeliumia ja saivat monet kääntymään opetuslapsiksi. Sitten he palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan, 22

14:22
Ap. t. 11:23,13:43Matt. 10:38
Room. 8:17
rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat: »Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta.» 23
14:23
Ap. t. 6:6,13:3
1. Tim. 4:14
Tit. 1:5
Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhimmat14:23 »Vanhimmilla» tarkoitetaan seurakunnan johtajia ja vastuuta kantavia henkilöitä., ja rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat.

24Kuljettuaan sitten Pisidian halki Paavali ja Barnabas tulivat Pamfyliaan. 25He julistivat sanaa Pergessä ja jatkoivat matkaansa Attaliaan. 26

14:26
Ap. t. 13:3
Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun siihen työhön, jonka he nyt olivat saattaneet päätökseen. 27
14:27
Ap. t. 15:4,21:191. Kor. 16:9
2. Kor. 2:12
Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven. 28
14:28
Ap. t. 15:35
He viipyivät sitten jonkin aikaa opetuslasten keskuudessa.

15

Jerusalemin kokous

151

15:1
Luuk. 1:59,2:21
Gal. 5:2
Fil. 3:2,5
Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat: »Ellette anna ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua.» 2
15:2
Gal. 2:1,2
Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan heitä, ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemiin apostolien ja vanhimpien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kiistakysymyksestä. 3Seurakunnan varustettua heidät matkalle he kulkivat Foinikian ja Samarian halki ja kertoivat veljille pakanoiden kääntymisestä. Kaikki ilahtuivat suuresti kuulemastaan.

4

15:4
Ap. t. 14:27,21:19
Kun he saapuivat Jerusalemiin, seurakunta, apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja he kertoivat niistä suurista teoista, joita Jumala heidän matkallaan oli tehnyt. 5Silloin eräät uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia.

6Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat käsittelemään tätä kysymystä. 7

15:7
Ap. t. 11:18
Kun väittelyä oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi: »Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa: hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. 8
15:8
Ap. t. 10:45
Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan Pyhän Hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. 9
15:9
Ap. t. 10:43
Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. 10
15:10
Luuk. 11:46
Gal. 3:10
Miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? 11
15:11
Matt. 11:29
Room. 3:24
Gal. 2:16
Ef. 2:8,9
Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo, samalla tavoin kuin heidät.»

12

15:12
Ap. t. 15:4
Koko joukko vaikeni. Kaikki kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, kun nämä kertoivat, miten suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli kansojen keskuudessa tehnyt heidän kättensä kautta. 13
15:13
Gal. 2:9
Kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. Hän sanoi: »Veljet, kuulkaa mitä sanon. 14Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. 15Tämä käy yksiin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet:

16

15:16,17
Aam. 9:11,12
– Sen jälkeen minä palaan

ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan.

Raunioista minä sen taas rakennan,

minä pystytän sen uudelleen,

17jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa,

kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut.

Näin sanoo Herra,

18

15:18
Jes. 45:21
joka on antanut tästä tiedon jo ammoin.

19Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. 20
15:20
1. Moos. 9:4
2. Moos. 20:3
3. Moos. 17:13
4. Moos. 25:1
Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta15:20 »Haureus» tarkoittanee tässä Vanhassa testamentissa kiellettyjä sukulaisavioliittoja, ks. 3. Moos. 18:6–18., verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. 21
15:21
Ap. t. 13:15
Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi joka kaupungissa, kun sitä luetaan synagogissa jokaisena sapattina.»

Kokouksen päätös

22Silloin apostolit ja vanhimmat yhdessä koko seurakunnan kanssa päättivät valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaksen kanssa. Valituiksi tulivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabbakseksi, sekä Silas – molemmat seurakunnan johtavia miehiä. 23Heille annettiin mukaan seuraava kirje:

»Apostolien ja vanhimpien veljellinen tervehdys pakanuudesta kääntyneille Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljille. 24

15:24
Gal. 2:4
Me olemme kuulleet, että muutamat, jotka ovat tulleet meidän luotamme mutta joita me emme ole lähettäneet, ovat puheillaan järkyttäneet teitä ja saattaneet teidät hämmennyksiin. 25Siksi olemme yksimielisesti päättäneet lähettää edustajamme teidän luoksenne. He tulevat yhdessä rakkaiden veljiemme Barnabaksen ja Paavalin kanssa, 26jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. 27Lähetämme siis Juudaksen ja Silaksen, ja he tuovat tämän saman viestin myös suullisesti. 28Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet: 29
15:29
Ap. t. 16:4,21:25Ilm. 2:14,20
karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin.»

30Näin heidät lähetettiin matkaan. Antiokiaan saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja antoivat kirjeen veljille. 31

15:31
Ap. t. 13:48
Kirje luettiin, ja sen rohkaisevat sanat ilahduttivat kaikkia. 32Juudas ja Silas, jotka hekin olivat profeettoja, puhuivat veljille monin sanoin rohkaisten ja vahvistaen heitä. 33He viipyivät kaupungissa jonkin aikaa ja lähtivät sitten rauhantoivotusten saattelemina veljien luota niiden luo, jotka olivat heidät lähettäneet. [ 34Silas kuitenkin päätti jäädä heidän luokseen, ja niin Juudas lähti yksin.]15:34 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. 35Paavali ja Barnabas sen sijaan jäivät vielä Antiokiaan. Yhdessä monien muiden kanssa he opettivat ja julistivat Herran sanaa.

Paavalin toiminta Vähässä-Aasiassa ja Kreikassa

15:36—19:40

Paavali lähtee uudelle matkalle

36Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Barnabakselle: »Lähde kanssani uudelle matkalle kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa. Käymme katsomassa, mitä veljille kuuluu.» 37

15:37
Ap. t. 12:12+
Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, 38
15:38
Ap. t. 13:13
mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. 39Tästä sukeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omille teilleen. Barnabas otti Markuksen mukaansa ja purjehti Kyprokseen. 40Paavali puolestaan valitsi toverikseen Silaksen. Veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja niin hän lähti matkaan, 41vaelsi Syyrian ja Kilikian halki ja rohkaisi seurakuntia.