Raamattu 1992 (KR92)
12

Jaakob mestataan, Pietari vangitaan

121Noihin aikoihin kuningas Herodes12:1 Tämä kuningas oli Herodes Agrippa I. ryhtyi väkivaltaisiin toimiin muutamia seurakunnan jäseniä vastaan. 2Hän mestautti Jaakobin, Johanneksen veljen, 3

12:3
Luuk. 22:1
ja huomattuaan sen olevan juutalaisille mieleen hän vielä käski vangita Pietarin; silloin vietettiin juuri happamattoman leivän juhlaa.12:3,4 Ks. Luuk. 22:1. 4Herodes pani Pietarin telkien taakse ja määräsi häntä vartioimaan neljä nelimiehistä sotilasvartiostoa. Hän aikoi asettaa Pietarin pääsiäisen jälkeen kansan eteen. 5
12:5
Ap. t. 4:24
Niin siis Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan.

Pietari pelastuu

6Sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi asettaa Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui kahden sotilaan välissä. Hänet oli sidottu kaksin kahlein, ja lisäksi vankilan ovella oli vartiomiehet. 7

12:7
Ap. t. 5:19
Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli ja huone oli täynnä valoa, ja enkeli töytäisi Pietarin hereille sanoen: »Nouse kiireesti.» Kahleet putosivat Pietarin käsistä. 8Enkeli sanoi: »Vyötä vaatteesi ja pane kengät jalkaasi.» Pietari teki niin, ja enkeli sanoi: »Heitä viitta harteillesi ja seuraa minua.»

9Pietari lähti enkelin mukaan. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt, että se, mitä hänelle tapahtui, oli totta, vaan luuli sitä näyksi. 10

12:10
Ap. t. 16:26
He ohittivat ensimmäisen vartion, sitten toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupungille. Se aukeni heille itsestään, ja niin he astuivat ulos ja lähtivät kulkemaan kujaa pitkin. Yhtäkkiä enkeli oli poissa. 11
12:11
Hepr. 1:14
Silloin Pietari tajusi, mistä oli kysymys, ja sanoi: »Totisesti, nyt tiedän, mitä tapahtui! Herra lähetti enkelinsä ja auttoi minut Herodeksen käsistä, pelasti minut kaikesta siitä, mitä tämä kansa toivoi minulle tapahtuvan.»

12

12:12
Ap. t. 12:25,13:5,15:37
Kol. 4:10
2. Tim. 4:11
Filem. 24
1. Piet. 5:13
Kun tämä oli valjennut Pietarille, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa, sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli paljon väkeä rukoilemassa. 13Pietari kolkutti talon portille, ja Rode-niminen palvelustyttö tuli avaamaan. 14Tunnettuaan Pietarin äänen tyttö kuitenkin ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta, kun hän ryntäsi sisään kertomaan, että Pietari seisoi portilla. 15»Oletko järjiltäsi?» sanoivat toiset. Tytön yhä inttäessä he sanoivat: »Se on hänen enkelinsä.» 16Mutta Pietari kolkutti kolkuttamistaan. Lopulta he menivät avaamaan ja säikähtivät, kun näkivät hänet. 17Pietari viittasi kädellään heitä olemaan hiljaa ja kertoi, kuinka Herra oli tuonut hänet ulos vankilasta. Hän pyysi heitä ilmoittamaan Jaakobille ja muille veljille, mitä oli tapahtunut, ja sitten hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan.

18Aamulla sotilaiden keskuudessa syntyi tavaton hämminki. Mitä oli tapahtunut Pietarille? 19Kun Herodes etsinnöistä huolimatta ei saanut häntä käsiinsä, hän kuulusteli vartijoita ja käski teloittaa heidät. Sen jälkeen hän lähti Juudeasta ja siirtyi Kesareaan.

Herodeksen kuolema

20Herodes oli vihoissaan Tyroksen ja Sidonin kaupungeille. Nämä lähettivät yhteiset edustajansa hänen luokseen anomaan rauhaa, sillä ne joutuivat tuomaan elintarvikkeensa hänen valtakuntansa alueelta. Lähetystö sai puolelleen Blastoksen, kuninkaan kamariherran, 21ja niin Herodes sovittuna päivänä sonnustautui kuninkaalliseen asuunsa, asettui istuimelleen ja piti lähetystölle julkisen puheen. 22

12:22
Hes. 28:2
Kansa huusi siihen: »Jumalan ääni, ei ihmisen!» 23
12:23
2. Makk. 9:9
Samassa Herran enkeli löi Herodesta, koska hän ei antanut kunniaa Jumalalle. Madot söivät hänet, ja niin hän heitti henkensä.

24

12:24
Ap. t. 2:47+
Mutta Jumalan sana sai yhä vankemman jalansijan ja levisi leviämistään. 25
12:25
Ap. t. 11:30Ap. t. 12:12+
Kun Barnabas ja Saul olivat toimittaneet avustuksen perille, he lähtivät Jerusalemista paluumatkalle ja ottivat mukaansa Johanneksen, jota kutsuttiin myös Markukseksi.

13

Barnabas ja Saul saavat kutsun lähetystyöhön

131

13:1
Ap. t. 11:20,27
Room. 16:21
Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, josta käytettiin nimeä Niger, kyreneläinen Lukios, Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saul. 2
13:2
Ap. t. 9:15,27
1. Kor. 9:6
Kerran, kun he olivat palvelemassa Herraa ja paastoamassa, Pyhä Henki sanoi: »Erottakaa Barnabas ja Saul minun työhöni, siihen tehtävään, johon minä olen heidät kutsunut.» 3
13:3
Luuk. 2:37
Ap. t. 14:23Ap. t. 6:6
1. Tim. 4:14
Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan.

Barnabas ja Saul Kyproksessa

4Barnabas ja Saul, jotka Pyhä Henki näin oli lähettänyt, tulivat Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyprokseen. 5

13:5
Ap. t. 12:12+
Saavuttuaan Salamiiseen he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogissa. Johannes oli mukana heidän apulaisenaan.

6He kulkivat sitten koko saaren halki Pafokseen saakka. Siellä he tapasivat Barjesus-nimisen juutalaisen miehen, joka oli noita ja väärä profeetta. 7Tämä oleskeli saaren käskynhaltijan Sergius Pauluksen luona, joka oli viisas mies. Käskynhaltija kutsui Barnabaksen ja Saulin luokseen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. 8Mutta tuo tietäjä – sitä hänen toinen nimensä Elymas tarkoittaa – vastusti heitä ja yritti estää käskynhaltijaa tulemasta uskoon. 9Silloin Saul – eli Paavali – täynnä Pyhää Henkeä katsoi mieheen tiukasti 10ja sanoi: »Sinä Paholaisen sikiö, vilpin ja petoksen pesä, sinä kaiken hyvän ja oikean vihollinen! Etkö jo lakkaa vääristämästä Herran suoria teitä! 11Nyt Herra nostaa kätensä sinua vastaan. Sinä tulet sokeaksi etkä näe aurinkoa ennen kuin määrä on.» Siinä samassa noidan ylle laskeutui synkkä pimeys, ja hän asteli haparoiden sinne tänne ja etsi taluttajaa. 12Kun käskynhaltija näki, mitä tapahtui, hän ihmetteli Herran opin voimaa ja uskoi.

Paavali ja Barnabas Pisidian Antiokiassa

13

13:13
Ap. t. 15:38
Paavali lähti seuralaisineen Pafoksesta ja purjehti Pamfylian Pergeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. 14Toiset jatkoivat Pergestä eteenpäin ja tulivat Pisidian Antiokiaan. Sapattina he menivät synagogaan ja asettuivat istumaan. 15
13:15
Luuk. 4:20–22
Kun lakia ja profeettoja oli luettu, synagogan esimiehet lähettivät heille sanan: »Veljet, jos haluatte lausua seurakunnalle joitakin kehotuksen sanoja, niin puhukaa.»

16Silloin Paavali nousi, viittasi kädellään ja alkoi puhua:

»Kuulkaa minua, israelilaiset, ja te muut, jotka pelkäätte Israelin Jumalaa! 17

13:17
2. Moos. 6:6
Jumala valitsi isämme, ja kun he olivat Egyptissä, vieraassa maassa, hän teki heistä suuren kansan ja johdatti heidät väkevällä kädellään sieltä pois. 18
13:18
2. Moos. 16:8
4. Moos. 14:34
Ps. 95:10
Neljänkymmenen vuoden ajan hän autiomaassa sieti kansansa niskurointia, 19
13:19
5. Moos. 7:1
Joos. 14:1,2
Ps. 78:55
ja hän hävitti Kanaanin maasta seitsemän kansaa ja jakoi näiden maat israelilaisille perintömaaksi. 20
13:20
Tuom. 2:16
1. Sam. 7:15
Tähän kaikkeen kului noin neljäsataaviisikymmentä vuotta. Sen jälkeen hän antoi heille tuomareita profeetta Samuelin aikaan saakka. 21
13:21
1. Sam. 8:5,9:16,10:24
Kun he sitten pyysivät itselleen kuningasta, Jumala antoi heille Saulin, Kisin pojan, Benjaminin heimosta, ja Saul hallitsi neljäkymmentä vuotta. 22
13:22
1. Sam. 13:14,15:23,16:13
2. Sam. 2:4,5:3
Sitten Jumala pani hänet viralta ja nosti heille kuninkaaksi Daavidin. Daavidista hän myös antoi todistuksen: ’Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, mieleni mukaisen miehen. Hän on kaikessa toteuttava minun tahtoni.’

23

13:23
2. Sam. 7:16
Jes. 11:1
Luuk. 1:27,2:11
Ap. t. 2:30
»Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille Pelastajan, Jeesuksen. 24
13:24
Luuk. 3:3
Ap. t. 1:22,19:4
Hänen edellään kulki Johannes, joka julisti Israelin kansalle, että kaikkien tuli kääntyä ja ottaa kaste. 25
13:25
Matt. 3:11+
Kun Johannes oli matkansa päässä, hän sanoi: ’En minä ole se, joksi te minua luulette. Minun jälkeeni tulee toinen, jonka kenkiäkään minä en kelpaa riisumaan.’

26

13:26
Ap. t. 2:39,3:26,28:20
»Veljet, Abrahamin jälkeläiset, ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa! Juuri meille on lähetetty sanoma tästä Pelastajasta. 27
13:27
Luuk. 23:34
Ap. t. 3:17Luuk. 24:25
Ap. t. 3:18
Jerusalemilaiset ja heidän hallitusmiehensä eivät tajunneet, kuka Jeesus oli. He tuomitsivat hänet, mutta näin he panivat täytäntöön profeettojen sanat, joita joka sapattina luetaan. 28
13:28
Luuk. 23:18
Mitään syytä kuolemantuomioon he eivät voineet esittää, mutta silti he vaativat Pilatusta teloittamaan hänet. 29
13:29
Luuk. 23:53
Kun he olivat toteuttaneet kaiken, mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet ristinpuulta ja panivat hautaan. 30
13:30
Ap. t. 2:24,3:15,5:30
Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. 31
13:31
Luuk. 23:43
Ap. t. 1:3,2:32,3:15
Hän ilmestyi sitten usean päivän aikana niille, jotka yhdessä hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin. Nämä ovat nyt hänen todistajiaan, he todistavat hänestä Israelin kansalle.

32

13:32
Ap. t. 2:31,3:25,26:6
»Me julistamme teille ilosanoman: Minkä Jumala lupasi meidän isillemme, 33
13:33
Ps. 2:7
Hepr. 5:5
sen hän on täyttänyt meille, heidän lapsilleen. Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin kuin toisessa psalmissa sanotaan:

– Sinä olet minun Poikani,

tänä päivänä minä sinut synnytin.

34
13:34
Jes. 55:3
Ja kun Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää palaa katoavaisuuteen. Tästä Jumala on sanonut:

– Sen pyhän ja lujan lupauksen,

jonka Daavidille annoin,

minä täytän teille.

35
13:35
Ps. 16:10
Ap. t. 2:27,31
Hänhän sanoo toisessa kohden:

– Sinä et salli pyhän palvelijasi ruumiin maatua.

36

13:36
1. Kun. 2:10
Ap. t. 2:29
»Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa Daavid nukkui pois; hänet vietiin isiensä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. 37Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. 38-39
13:38–39
Luuk. 24:47Ap. t. 15:10,11
Room. 3:24,8:2,10:4
Gal. 2:16
Tietäkää siis, veljet: hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. 40Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet:

41

13:41
Hab. 1:5
– Katsokaa, halveksijat,

hämmästykää – ja olkaa tuhon omat!

Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon,

että ette sitä uskoisi,

jos joku siitä kertoisi teille.»

42Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sapattina. 43

13:43
Ap. t. 11:23,14:22
Väen hajaantuessa omille tahoilleen monet juutalaiset ja jumalaapelkäävät käännynnäiset liittyivät Paavalin ja Barnabaksen seuraan. Nämä puhuivat heille ja rohkaisivat heitä pitämään kiinni Jumalan armosta.

44Seuraavana sapattina melkein koko kaupunki kerääntyi kuulemaan Herran sanaa. 45

13:45
Ap. t. 5:17
Kun juutalaiset näkivät väenpaljouden, kiihko valtasi heidät ja he kiistivät herjaten sen, mitä Paavali puhui. 46
13:46
Ap. t. 3:26+
Silloin Paavali ja Barnabas sanoivat heille suorat sanat: »Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille. Mutta koska te torjutte sen ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. 47
13:47
Jes. 42:6,49:6
Luuk. 2:31,32
Herra on näet antanut meille tämän käskyn:

– Minä panen sinut valoksi kansoille,

pelastukseksi maan ääriin saakka.»

48

13:48
Room. 8:29,30
Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. 49Herran sana levisi yli koko maakunnan. 50
13:50
2. Tim. 3:11
Mutta juutalaiset yllyttivät jumalaapelkääviä ylhäisiä naisia ja kaupungin johtomiehiä Paavalia ja Barnabasta vastaan, niin että heitä alettiin vainota ja heidät karkotettiin siltä seudulta. 51
13:51
Matt. 10:14+
Silloin Paavali ja Barnabas todisteeksi heitä vastaan pudistivat kaupungin pölyt jaloistaan ja siirtyivät Ikonioniin. 52
13:52
Ap. t. 2:4+
Mutta opetuslapset olivat täynnä iloa ja Pyhää Henkeä.

14

Paavali ja Barnabas Ikonionissa

141

14:1
Ap. t. 11:21
Ikonionissa Paavali ja Barnabas menivät samalla tavoin juutalaisten synagogaan puhumaan, ja heidän puheensa johdosta suuri joukko juutalaisia ja kreikkalaisia tuli uskoon. 2Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, lietsoivat suuttumusta muiden kaupunkilaisten keskuudessa ja yllyttivät heitä veljiä vastaan. 3
14:3
Mark. 16:20+
Siitä huolimatta apostolit viipyivät kaupungissa pitkähkön aikaa. He puhuivat rohkeasti, turvaten Herraan, ja Herra vahvisti armonsa sanan tunnusteoin ja ihmein, jotka tapahtuivat heidän kättensä kautta.

4Kaupungin väki jakautui kahtia: toiset olivat juutalaisten, toiset apostolien puolella. 5

14:5
2. Tim. 3:11
Juutalaiset johtomiehineen, mukanaan suuri joukko kaupunkilaisia, aikoivat jo käydä apostolien kimppuun ja kivittää heidät, 6
14:6
Matt. 10:23
mutta kun nämä huomasivat, mitä oli tekeillä, he pakenivat Lykaonian puolelle. Lystran ja Derben kaupungeissa ja lähiseuduilla 7he sitten julistivat evankeliumia.

Paavali ja Barnabas Lystrassa

8

14:8
Ap. t. 3:2
Lystrassa oli mies, joka syntymästään saakka oli ollut rampa, jaloistaan voimaton, eikä ollut koskaan kyennyt kävelemään. 9
14:9
Mark. 5:34+
Mies istui kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavalin katse pysähtyi häneen. Paavali huomasi, että mies uskoi voivansa parantua. 10
14:10
Jes. 35:6
Hän sanoi kovalla äänellä: »Nouse seisomaan! Oikaise jalkasi.» Mies hypähti pystyyn ja käveli.

11

14:11
Ap. t. 28:6
Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat lykaonian kielellä: »Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme!» 12He kutsuivat Barnabasta Zeukseksi, Paavalia taas Hermekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui. 13Kaupungin ulkopuolella olevan Zeuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä portille toimittaakseen uhrin yhdessä väkijoukon kanssa.

14Mutta kun apostolit, Barnabas ja Paavali, kuulivat tästä, he repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen: 15

14:15
Ap. t. 10:26Ap. t. 17:24
1. Tess. 1:9
»Mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. 16
14:16
Ap. t. 17:30
Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, 17
14:17
Ps. 104:27,28
Jer. 5:24
Matt. 5:45
Room. 1:20
mutta silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt teille hyvää, hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan, hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla.» 18Näin puhuen he vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille.

19

14:19
2. Kor. 11:25
2. Tim. 3:11
Antiokiasta ja Ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia kivitettiin, ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. 20Mutta kun opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen, hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen.

Paavali ja Barnabas palaavat Syyrian Antiokiaan

21Paavali ja Barnabas julistivat Derbessä evankeliumia ja saivat monet kääntymään opetuslapsiksi. Sitten he palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan, 22

14:22
Ap. t. 11:23,13:43Matt. 10:38
Room. 8:17
rohkaisivat opetuslapsia ja kehottivat heitä pysymään uskossa. He sanoivat: »Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta.» 23
14:23
Ap. t. 6:6,13:3
1. Tim. 4:14
Tit. 1:5
Kullekin seurakunnalle he valitsivat vanhimmat14:23 »Vanhimmilla» tarkoitetaan seurakunnan johtajia ja vastuuta kantavia henkilöitä., ja rukoiltuaan ja paastottuaan he jättivät opetuslapset Herran turviin, hänen, johon nämä nyt uskoivat.

24Kuljettuaan sitten Pisidian halki Paavali ja Barnabas tulivat Pamfyliaan. 25He julistivat sanaa Pergessä ja jatkoivat matkaansa Attaliaan. 26

14:26
Ap. t. 13:3
Sieltä he purjehtivat Antiokiaan, missä heidät oli annettu Jumalan armon haltuun siihen työhön, jonka he nyt olivat saattaneet päätökseen. 27
14:27
Ap. t. 15:4,21:191. Kor. 16:9
2. Kor. 2:12
Perille saavuttuaan he kutsuivat seurakunnan koolle ja kertoivat, että Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon oven. 28
14:28
Ap. t. 15:35
He viipyivät sitten jonkin aikaa opetuslasten keskuudessa.