Raamattu 1992 (KR92)
2

Taistelua ja kärsimystä evankeliumin vuoksi

21

2:1
Ef. 6:10
Vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua, poikani! 2
2:2
Tit. 1:5
Kaikki, mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita. 3
2:3
2. Tim. 1:8,4:5
Kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelpo sotilas. 4Ei kukaan sotilaana palveleva sekaannu jokapäiväisen elämän toimiin, jos haluaa, että päällikkö on häneen tyytyväinen. 5
2:5
1. Kor. 9:25+
Ei myöskään urheilija saa voitonseppelettä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. 6
2:6
1. Kor. 9:7
Maamiehen, joka raskaan työn tekee, tulee ensimmäisenä saada osansa sadosta. 7Mieti sanojani! Herra kyllä antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen.

8

2:8
Room. 1:3
1. Kor. 15:4
Muista, että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista, niin kuin minä julistan. 9
2:9
Fil. 1:12
Hänen vuokseen minä kärsin, olen vieläpä kahleissa kuin rikollinen. Mutta Jumalan sana ei ole kahleissa. 10
2:10
Kol. 1:24
Siksi kestän mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut, ja sen mukana ikuisen kirkkauden. 11
2:11
Room. 6:8
2. Kor. 4:10
Fil. 3:10,11
Tämä sana on varma:

– Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää.

12

2:12
Matt. 19:28Matt. 10:33
Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan.

Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät.

13

2:13
4. Moos. 23:19
1. Sam. 15:29
Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena,

sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää.

Totuuden sanan opettaja

14

2:14
1. Tim. 6:4
Tit. 3:9
Muistuta tästä kaikkia ja varoita heitä vakavasti Jumalan nimessä, etteivät he riitelisi. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi. 15
2:15
1. Tim. 4:6,7
Tit. 2:7,8
Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. 16
2:16
1. Tim. 1:4+
Vältä epäpyhiä ja tyhjänpäiväisiä puheita, sillä niiden puhujat menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle 17ja heidän oppinsa leviää kuin syöpä. Heitä ovat Hymenaios ja Filetos, 18
2:18
1. Kor. 15:12
jotka ovat eksyneet pois totuudesta ja väittävät, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Näin he saattavat joidenkin uskon luhistumaan. 19
2:19
Jes. 28:16,17
Joh. 10:14
Mutta Jumalan laskema perustus pysyy lujana, ja siinä on merkkinä nämä sanat: »Herra tuntee omansa» ja »Luopukoon vääryydestä jokainen, joka lausuu Herran nimen».

20

2:20
Room. 9:21
Suuressa taloudessa ei ole vain kultaisia ja hopeisia astioita, vaan myös puusta ja savesta tehtyjä. Toiset on tarkoitettu arvokkaaseen, toiset arkiseen käyttöön. 21
2:21
2. Tim. 3:17
Siitä, joka puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, tulee arvokkaaseen käyttöön sopiva astia, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen.

22

2:22
1. Tim. 6:11
Hepr. 12:14
Karta nuoruuden kiihkoa ja pyri tasapuolisuuteen, uskoon, rakkauteen ja rauhaan niiden kanssa, jotka vilpittömin sydämin pyytävät avukseen Herraa. 23
2:23
2. Tim. 2:16
Pysy erossa typeristä ja asiattomista väittelyistä; sinähän tiedät, että niistä syntyy riitoja. 24
2:24
Tit. 1:8
Herran palvelija ei saa riidellä, vaan hänen on oltava ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja kärsivällinen, 25
2:25
Gal. 6:1
2. Tim. 4:2
niin että hän lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala antaa heidän mielensä muuttua, niin että he tulevat tuntemaan totuuden 26ja selviävät Paholaisen ansasta, johon tämä on heidät vanginnut pakottaakseen heidät tahtoonsa.

3

Lopunajan ihmiset

31

3:1
1. Tim. 4:1
2. Piet. 2:1,3:3
Juud. 18
Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. 2
3:2–5
Room. 1:29–32
Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, 3rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, 4petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, 5
3:5
1. Kor. 4:20
Ef. 1:19,20
Kol. 1:11
1. Tess. 1:5Room. 16:17+
he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia! 6
3:6,7
Tit. 1:11
Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, 7jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. 8
3:8
2. Moos. 7:11,12
Niin kuin Jannes ja Jambres3:8 2. Moos. 7:11:ssä mainitut Mooseksen vastustajat olivat juutalaisen perinteen mukaan nimeltään Jannes ja Jambres. vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton. 9
3:9
2. Moos. 8:14,15
Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi.

Apostoli esikuvana

10Sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni 11

3:11
Ap. t. 13:50,14:5,6,19
niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan saanut kestää! Ja kaikista Herra on minut pelastanut. 12Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. 13Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. 14
3:14
2. Tim. 2:2
Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. 15Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. 16
3:16
Room. 15:4
2. Piet. 1:21
Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 17
3:17
1. Tim. 6:11
2. Tim. 2:21
Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

4

Kestäkää loppuun saakka!

41

4:1
Ap. t. 10:42
Room. 14:9
1. Piet. 4:5
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: 2
4:2
Ef. 5:16
Kol. 4:5
julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. 3
4:3
1. Tim. 1:10+
Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. 4
4:4
1. Tim. 1:4,4:7
Tit. 1:14
He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja. 5Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät.

6

4:6
Fil. 2:17
Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. 7
4:7
1. Kor. 9:25+
Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. 8
4:8
Jaak. 1:12
1. Piet. 5:4
Ilm. 2:10
Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään.

Käytännön ohjeita

9Koeta päästä pian luokseni. 10

4:10
Kol. 4:14
Demas on tähän maailmaan mieltyneenä jättänyt minut ja lähtenyt Tessalonikaan. Crescens on mennyt Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. 11
4:11
Ap. t. 15:37
Kol. 4:10
Vain Luukas on täällä kanssani. Ota Markus mukaasi, sillä hänestä olisi minulle paljon apua. 12
4:12
Kol. 4:7+
Tykikoksen olen lähettänyt Efesokseen. 13Tuo mukanasi myös viittani, jonka jätin Troakseen Karpoksen luo, sekä kirjat, ennen kaikkea pergamenttikääröt. 14Kupariseppä Aleksandros on tehnyt minulle paljon pahaa, mutta Herra kyllä maksaa hänelle hänen tekojensa mukaan. 15Varo sinäkin häntä, sillä hän on vastustanut kiivaasti meidän opetustamme.

16Kun ensimmäisen kerran puolustauduin oikeudessa, ei kukaan tullut avukseni vaan kaikki jättivät minut yksin. Älköön sitä luettako heille viaksi! 17

4:17
Ap. t. 23:11,27:24
Herra kuitenkin auttoi minua ja antoi minulle voimaa, jotta voisin saattaa julistustyöni päätökseen ja evankeliumin kaikkien kansojen kuuluville, ja näin pelastuin leijonan kidasta. 18Herra pelastaa vastedeskin minut kaikesta pahasta ja vie minut turvaan taivaalliseen valtakuntaansa. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.

Lopputervehdykset

19

4:19
Ap. t. 18:22. Tim. 1:16
Sano terveisiä Priscalle ja Aquilalle sekä Onesiforoksen perheelle. 20
4:20
Ap. t. 19:22,20:4,21:29
Erastos jäi Korinttiin. Trofimoksen, joka oli sairaana, jätin Miletokseen. 21Yritä päästä tulemaan ennen talvea! Sinulle lähettävät terveisiä Eubulos, Pudens, Linos, Claudia ja kaikki veljet. 22Herra olkoon sinun henkesi kanssa! Armo teille!