Raamattu 1992 (KR92)
23

Daavidin viimeiset sanat

231

23:1–7
1. Moos. 49:1–27
5. Moos. 33:1–29
Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat:

– Näin sanoo Daavid, Iisain poika,

näin sanoo mies, jonka Korkein on korottanut,

Jaakobin Jumalan voideltu,

hän, jota Israelin laulut ylistävät:

2

23:2
Mark. 12:36
Ap. t. 1:16
Herran henki puhuu minun kauttani,

hänen sanansa on minun kielelläni.

3

23:3
Ps. 72:1–14
Jes. 11:1–5
Jer. 23:5,6
Israelin Jumala on puhunut,

Israelin turvakallio on minulle lausunut:

»Joka oikeamielisenä hallitsee ihmisiä,

joka hallitsee heitä Jumalaa peläten,

4hän sädehtii niin kuin pilvetön aamu

auringonnousun aikaan,

kun ruoho valon loisteessa

versoo maasta sateen jälkeen.»

5

23:5
2. Sam. 7:16
Eikö näin ole Jumalan edessä minun sukuni laita?

Hän on solminut kanssani ikuisen liiton,

hyvin säädetyn, kestävän ja lujan.

Mikä on minulle avuksi ja mitä toivon,

sen kaiken hän sallii menestyä.

6

23:6,7
Jes. 33:12
Mutta kelvottomat ovat kuin ohdakkeet,

jotka viskataan pois,

joita kukaan ei ota käteensä.

7Niihin kosketaan vain raudalla ja keihäänvarrella.

Tulenliekeissä ne poltetaan.

Daavidin soturit

8

23:8–39
2. Sam. 21:15–22
1. Aik. 11:10–47,27:1–15
Nämä ovat Daavidin parhaiden soturien nimet:

Hakmonilainen Isboset, kolmesta suurimmasta soturista ensimmäinen. Hänen raivoisa sotakirveensä kaatoi yhdellä kertaa kahdeksansataa miestä.

9Seuraava oli ahoahilainen Eleasar, Dodon poika, joka hänkin kuului kolmen suurimman soturin joukkoon. Hän oli Daavidin mukana Pas-Dammimissa, jonne filistealaiset olivat kokoontuneet sotaretkellään. Kun israelilaiset lähtivät pakoon, 10hän pysyi paikallaan ja surmasi filistealaisia, kunnes hänen kätensä meni tunnottomaksi ja kouristui kiinni miekkaan. Herra antoi sinä päivänä suuren voiton, ja kun sotilaat palasivat Eleasarin luo, he pääsivät suoraan ryöstämään kaatuneita.

11Seuraava oli hararilainen Samma, Agen poika. Filistealaiset olivat kokoontuneet Lehiin, jossa oli virnaa kasvava pelto. Israelilaiset pakenivat filistealaisten tieltä, 12mutta Samma asettui keskelle peltoa, puolusti sitä ja löi filistealaiset. Näin Herra antoi suuren voiton.

13

23:13
1. Sam. 22:1
2. Sam. 5:18
Kolmenkymmenen päällikön joukosta lähti kerran kolme Daavidin luo vuoristoon, Adullamin luolalle. Filistealaisten joukko oli silloin leirissä Refaiminlaaksossa. 14Daavid oli turvapaikassaan vuorilla, ja filistealaisilla oli etuvartionsa Betlehemissä. 15Daavid tuli lausuneeksi: »Toisipa joku minulle vettä siitä kaivosta, joka on Betlehemin portilla!» 16Nuo kolme soturia tunkeutuivat silloin filistealaisten leiriin, ammensivat Betlehemin porttikaivosta vettä ja toivat sen Daavidille. Mutta hän ei tahtonutkaan juoda, vaan vuodatti veden uhriksi Herralle. 17Hän sanoi: »Herra minua varjelkoon juomasta tätä! Tämähän on kuin niiden miesten verta, jotka ovat hakeneet sen henkensä uhalla.» Eikä hän suostunut juomaan. Tällaisia tekoja tekivät nuo kolme sankaria.

18Abisai, Serujan poika ja Joabin veli, oli noiden kolmenkymmenen päällikkö. Hänen raivoisa keihäänsä kaatoi kolmesataa miestä, ja hänet mainittiin kolmen suurimman soturin rinnalla. 19Noiden kolmenkymmenen joukossa hän oli maineikkain, ja hän oli heidän päällikkönsä, mutta kolmelle suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja.

20Benaja, Jojadan poika Kabseelista, oli mahtava mies ja teki monia urotöitä. Hän surmasi kaksi moabilaista urhoa, ja kerran lumituiskun aikana hän laskeutui vesisäiliöön ja tappoi siellä leijonan. 21Hän surmasi myös erään isokokoisen egyptiläisen. Tällä oli kädessään keihäs, ja Benaja meni sauva kädessä häntä vastaan, tempasi häneltä keihään ja tappoi hänet sillä. 22Tällaisia tekoja teki Benaja, Jojadan poika, ja hänet mainittiin kolmen suurimman soturin rinnalla. 23Noiden kolmenkymmenen joukossa hän oli maineikkaimpia, mutta kolmelle suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja. Daavid asetti hänet henkivartiostonsa päälliköksi.

24Noiden kolmenkymmenen joukossa oli myös Asael, Joabin veli, sekä betlehemiläinen Elhanan, Dodon poika, 25harodilainen Samma, harodilainen Elika, 26peletiläinen Heles, tekoalainen Ira, Ikkesin poika, 27anatotilainen Abieser, husalainen Sibbekai, 28ahoahilainen Salmon, netofalainen Mahrai, 29netofalainen Heleb, Baanan poika, Ittai, Ribain poika, Benjaminin Gibeasta, 30pireatonilainen Benaja, nahale-gaasilainen Hiddai, 31bet-arabalainen Abi-Albon, bahurimilainen Asmavet, 32saalbonilainen Eljahba, gunilainen Jasen, 33hararilainen Jonatan, Samman poika, ararilainen Ahiam, Sararin poika, 34

23:34
2. Sam. 15:12
Elifelet, Ahasbain poika, maakalainen Hefer, gilolainen Eliam, Ahitofelin poika, 35karmelilainen Hesrai, arbilainen Paarai, 36sobalainen Jigal, Natanin poika, gadilainen Bani, 37ammonilainen Selek, beerotilainen Nahrai, joka oli Joabin, Serujan pojan, aseenkantaja, 38jeteriläinen Ira, jeteriläinen Gareb 39
23:39
2. Sam. 11:3
ja heettiläinen Uria, kaikkiaan kolmekymmentäseitsemän.

24

Daavid toimittaa väenlaskun

241

24:1–25
1. Aik. 21:1–30
Herra vihastui jälleen Israeliin, ja yllyttääkseen Daavidia kansaa vastaan hän sanoi: »Mene ja laske Israelin ja Juudan väki.» 2
24:2
Tuom. 20:1+
Kuningas sanoi sotaväkensä päällikölle Joabille: »Käykää läpi kaikki Israelin heimot Danista Beersebaan asti ja tarkastakaa väki, niin että saan tietää sen luvun.» 3
24:3
2. Moos. 30:11–16
4. Moos. 1:47–53
1. Aik. 27:23,24
Joab vastasi: »Herra, sinun Jumalasi, kasvattakoon väen satakertaiseksi, olipa se nyt minkä kokoinen tahansa, ja saakoon herrani ja kuninkaani omin silmin nähdä näin tapahtuvan. Mutta miksi sinä tällaista haluat?» 4Kuningas pysyi kuitenkin määräyksessään, jonka oli antanut Joabille ja sotaväen päälliköille.

Joab lähti sotaväen päälliköiden kanssa kuninkaan luota laskemaan Israelin väkeä. 5

24:5
5. Moos. 2:36
Joos. 13:16
He kulkivat Jordanin yli, tulivat ensin Aroeriin ja jokilaakson keskellä olevaan kaupunkiin ja jatkoivat sieltä matkaa kohti Gadia ja Jaeseria. 6Sieltä he kulkivat Gileadiin ja heettiläisten alueelle Kadesiin, saapuivat Daniin ja kääntyivät Sidoniin. 7He kävivät Tyroksen linnoituksessa ja kaikissa hivviläisten ja kanaanilaisten kaupungeissa ja lähtivät sitten Juudan Negeviin päin, kohti Beersebaa.

8Kierreltyään kaikkialla maassa he palasivat yhdeksän kuukauden ja kahdenkymmenen päivän kuluttua Jerusalemiin. 9Joab ilmoitti kuninkaalle väenlaskun tuloksen: Israelissa oli asekuntoisia miekkamiehiä kahdeksansataatuhatta, Juudassa viisisataatuhatta.

10

24:10
2. Sam. 12:13
Laskettuaan väen Daavid sai piston sydämeensä. Hän sanoi Herralle: »Tämä tekoni oli suuri synti. Herra, anna se palvelijallesi anteeksi! Olen menetellyt hyvin tyhmästi.»

11

24:11
1. Sam. 9:9,22:5
Kun Daavid aamulla nousi, oli hänen näkijälleen, profeetta Gadille, tullut näin kuuluva Herran sana: 12»Mene ja ilmoita Daavidille: Näin sanoo Herra: ’Annan sinulle kolme vaihtoehtoa. Valitse niistä yksi, niin teen sinulle sen mukaan.’» 13
24:13
Jer. 29:7
Hes. 6:11,12
Gad tuli kertomaan tämän Daavidille ja sanoi: »Tahdotko, että maahasi tulee seitsemän nälkävuotta? Vai pakenetko mieluummin kolmen kuukauden ajan vihamiehiäsi, jotka ajavat sinua takaa? Vai annatko ruton tulla maahasi kolmeksi päiväksi? Mieti nyt ja sano, mitä minun on vastattava hänelle, joka minut lähetti.» 14
24:14
Sir. 2:18
Daavid vastasi Gadille: »Mikä kauhea valinta! Mutta parasta on jättäytyä Herran käsiin, sillä hänen laupeutensa on suuri. Ihmisten käsiin en tahdo jättäytyä.»

15Niin Herra antoi Israeliin tulla ruton, jota kesti siitä aamusta hänen säätämäänsä hetkeen asti. Kansaa kuoli Danista Beersebaan seitsemänkymmentätuhatta henkeä. 16Mutta kun enkeli ojensi kätensä Jerusalemia kohti tuodakseen hävityksen sinne, Herra katui tuhotyötä ja sanoi enkelille, joka hävitti kansaa: »Jo riittää. Laske kätesi.» Herran enkeli oli silloin jebusilaisen Araunan puimatantereen kohdalla.

17

24:17
4. Moos. 16:22
Nähdessään enkelin surmaavan kansaa Daavid sanoi Herralle: »Minähän olen syntiä tehnyt, minä olen tehnyt väärin. Mutta entä tämä minun laumani, mitä se on tehnyt? Osukoon kätesi minuun ja isäni sukuun.» 18Silloin Gad tuli Daavidin luo ja sanoi hänelle: »Mene jebusilaisen Araunan puimatantereelle ja pystytä sinne alttari Herralle.» 19Daavid teki kuten Gad oli sanonut ja lähti paikalle, jonka Herra oli määrännyt.

20Kun Arauna katsahti alas rinteelle, hän näki kuninkaan ja kuninkaan miesten olevan tulossa. Hän lähti heitä vastaan ja heittäytyi maahan kuninkaan eteen. 21Arauna kysyi: »Minkä vuoksi herrani ja kuninkaani tulee palvelijansa luo?» Daavid vastasi: »Ostamaan sinulta puimatannerta. Aion rakentaa siihen alttarin Herralle, jotta kansa vapautuisi vitsauksesta.» 22Arauna sanoi Daavidille: »Herrani ja kuninkaani voi uhrata mielensä mukaan. Tässä on härkiä polttouhriksi ja puimarekiä ja härkien ikeitä polttopuiksi. 23Kaiken tämän Arauna antaa sinulle, kuningas.» Ja hän jatkoi: »Herra, sinun Jumalasi, täyttäköön toiveesi!» 24Mutta kuningas vastasi: »Ei, minä ostan sinulta kaiken täydestä hinnasta. Minä en uhraa Herralleni ja Jumalalleni ilmaiseksi saatuja polttouhreja.»

Daavid osti puimatantereen ja härät viidelläkymmenellä hopeasekelillä. 25

24:25
1. Aik. 22:1
2. Aik. 3:1
Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi poltto- ja yhteysuhreja. Herra kuuli nyt kansan rukoukset, ja Israel vapautui vitsauksesta.