Raamattu 1992 (KR92)
3

Salomo rakentaa temppelin

31

3:1
1. Aik. 21:18,26
Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin isänsä Daavidin määräämälle paikalle, jebusilaisen Araunan puimatantereelle Morian vuorelle, missä Herra oli ilmestynyt Daavidille. 2
3:2–14
1. Kun. 6:1–36
Salomo ryhtyi rakennustyöhön hallituskautensa neljännen vuoden toisessa kuussa. 3Hän teki temppelille sellaiset perustukset, että sen pituudeksi tuli – vanhan kyynäränmitan mukaan – kuusikymmentä kyynärää ja leveydeksi kaksikymmentä kyynärää. 4Temppelin edessä olevan eteishallin leveys oli sama kuin itse temppelin, kaksikymmentä kyynärää, ja sen korkeus oli kaksikymmentä kyynärää. Sen sisäseinät Salomo päällysti puhtaalla kullalla. 5Temppelisalin hän vuorasi sypressilaudoilla, jotka silattiin parhaalla kullalla, ja hän kaunisti seinät palmunlehvä- ja köynnöskuvioin. 6Hän koristeli temppelisalin kalliilla kivillä, ja kulta oli tuotu Parvaimista. 7Temppelisali ja sen palkit, kynnykset, seinät ja ovet silattiin kullalla, ja seiniin kaiverrettiin kerubeja.

8Sitten Salomo teki kaikkeinpyhimmän. Sen leveys oli sama kuin itse temppelin, kaksikymmentä kyynärää, ja sen syvyys oli samoin kaksikymmentä kyynärää. Hän käytti sen seinien päällystämiseen kuusisataa talenttia parasta kultaa. 9Nauloihin oli käytetty viisikymmentä sekeliä kultaa. Myös ylempien tilojen seinät Salomo päällysti kullalla. 10Kaikkeinpyhimpään hän teetti kaksi valettua kerubia, jotka silattiin kullalla. 11Kerubien siipien pituus oli yhteensä kaksikymmentä kyynärää. Toisen kerubin toinen siipi oli viiden kyynärän mittainen ja ulottui temppelin seinään asti, ja toinen, samoin viiden kyynärän mittainen, kosketti toisen kerubin siipeä. 12Myös toisen kerubin toinen siipi oli viiden kyynärän mittainen ja ulottui temppelin seinään, ja toinen, samoin viiden kyynärän mittainen, kosketti toisen kerubin siipeä. 13Näin kerubien levällään olevien siipien pituudeksi tuli yhteensä kaksikymmentä kyynärää. Kerubit seisoivat kasvot temppelisaliin päin. 14

3:14
2. Moos. 26:31,36:35
Väliverhon Salomo teetti sinipunaisesta, purppuranpunaisesta ja karmosiininpunaisesta villakankaasta ja hienoimmasta pellavasta, ja hän antoi kirjailla siihen kerubeja.

15

3:15–17
1. Kun. 7:15–22
Temppelin edustalle Salomo teetti kaksi kolmenkymmenenviiden kyynärän korkuista pylvästä. Pylväänpäät olivat viiden kyynärän korkuiset. 16Hän teetti pylväänpäihin ketjumaisia köynnöksiä, ja hän valmistutti myös sata granaattiomenakoristetta, jotka kiinnitettiin köynnöksiin. 17Hän pystytti pylväät temppelin eteen, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Oikeanpuoleiselle hän antoi nimen Jakin ja vasemmanpuoleiselle Boas.3:17 Nimi Jakin merkitsee ’hän lujittaa’, Boas ’hänessä on voima’.

4

Temppelin varustaminen

41

4:1–22
1. Kun. 7:23–50
4:1
2. Moos. 27:1,2
Salomo teetti pronssisen alttarin, jonka pituus oli kaksikymmentä kyynärää, leveys kaksikymmentä kyynärää ja korkeus kymmenen kyynärää. 2Hän antoi myös valaa pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. Se oli reunasta reunaan kymmenen kyynärän levyinen, aivan pyöreä, ja mittanuoran oli oltava kolmenkymmenen kyynärän pituinen yltääkseen sen ympäri. Korkeutta sillä oli viisi kyynärää. 3Altaan reunan alapuolella sen ympäri kiersi joukko häränkuvia, kymmenen joka kyynärällä. Häränkuvia oli kaksi riviä, ja ne olivat samaa valua kuin allas. 4Allas oli kahdentoista härkäpatsaan varassa. Kolme härkää katsoi pohjoiseen, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itään. Niiden takaruumiit olivat vastakkain, ja allas oli niiden päällä. 5Altaan seinämä oli kämmenenleveyden paksuinen, ja sen reuna kaartui ulospäin kuin liljankukan muotoisessa maljassa. Allas veti kolmetuhatta bat-mittaa. 6Salomo teetti myös kymmenen pataa ja sijoitti niistä viisi altaan oikealle ja viisi vasemmalle puolelle. Niissä oli määrä huuhdella polttouhrien kappaleet. Itse allas oli pappien peseytymistä varten.

7Salomo teetti ohjeiden mukaan myös kymmenen kultaista lampunjalkaa ja asetti ne temppeliin, viisi oikealle ja viisi vasemmalle puolelle. 8Samoin hän teetti temppeliin kymmenen pöytää, viisi oikealle ja viisi vasemmalle puolelle. Hän teetti myös sata kultaista vihmontamaljaa.

9Salomo rakensi pappien esipihan ja suuren esipihan sekä esipihan portit; portinpuoliskot hän silasi pronssilla. 10Suuren altaan hän sijoitti temppelin oikealle puolelle, kaakkoiskulmaan. 11Hiram-Abi teki tuhka-astiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Hän sai valmiiksi kaiken, mitä kuningas Salomo hänellä teetti Jumalan temppeliä varten: 12kaksi pylvästä, niiden maljamaiset päät ja kaksi köynnöskoristetta, jotka peittivät noiden kahden maljan pintaa, 13ja köynnöksiä varten neljäsataa granaattiomenaa, kumpaakin köynnöstä kohti kaksi riviä omenoita peittämään pylvään päässä olevan maljan pintaa. 14Hän teki myös työntöpöydät ja niihin padat, 15altaan ja kaksitoista härkää sen alle. 16Herran temppelissä tarvittavat tuhka-astiat, tuhkalapiot, haarukat ja kaikki niihin kuuluvat välineet Hiram-Abi teki kuningas Salomolle kiillotetusta pronssista. 17Kuningas valatti ne maahan kaivetuissa muoteissa Jordanin laaksossa Sukkotin ja Saretanin välillä. 18Kaikkia näitä esineitä Salomo teetti hyvin paljon, ja pronssia kului mittaamattomat määrät.

19Salomo teetti myös kaikki muut temppeliin kuuluvat esineet: kultaisen alttarin ja pöydät, joilla uhrileipiä pidettiin, 20sisäkammion eteen sijoitettavat, puhtaasta kullasta valmistetut lampunjalat ja lamput, jotka oli sytytettävä määräysten mukaisesti, 21kultaiset kukkakoristeet, lamput ja lamppupihdit, kaikki puhdasta kultaa, 22sekä veitset, vihmontamaljat, kupit ja tuliastiat, nämäkin puhdasta kultaa. Myös temppelin sisäkammioon, kaikkeinpyhimpään, johtava ovi, sen ovenpuoliskot ja temppelisalin ovet päällystettiin kullalla.

5

51

5:1
1. Kun. 7:51
Kun kuningas Salomo sai valmiiksi kaikki työt, jotka hän oli Herran temppeliä varten teettänyt, hän toi isänsä Daavidin pyhittämät esineet temppeliin. Hopean, kullan ja muut tavarat hän talletti temppelin aarrekammioihin.

Liitonarkku tuodaan temppeliin

2

5:2–14
1. Kun. 8:1–11
Salomo kutsui sitten luokseen Jerusalemiin Israelin vanhimmat, kaikkien israelilaisheimojen päälliköt ja sukujen päämiehet. Heidän oli määrä tuoda Herran liitonarkku Siionista, Daavidin kaupungista. 3Israelin johtomiehet kokoontuivat kuninkaan luo vuoden seitsemännen kuun juhlien aikaan.

4Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, leeviläiset nostivat arkun paikaltaan. 5He veivät arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin, ja kantajina olivat papit ja leeviläiset. 6Kuningas Salomo uhrasi arkun edessä, ja hänen ympärillään oli koolla koko Israelin seurakunta. Kuningas ja kansa uhrasivat lampaita, vuohia ja nautakarjaa, eikä uhrieläinten määrää voinut lukea, ei laskea.

7Papit veivät Herran liitonarkun paikalleen temppelin sisäkammioon, kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle. 8Kerubien siivet olivat levällään sen paikan päällä, missä arkku oli, ja peittivät ylhäältäpäin arkun ja sen kantotangot. 9Kantotangot olivat niin pitkät, että niiden päät näkyivät sisäkammion edessä olevaan temppelisalin osaan, eivät kuitenkaan kauemmaksi. Arkku on siellä vielä tänäkin päivänä. 10Arkussa ei ollut muuta kuin ne kaksi taulua, jotka Mooses oli pannut sinne Horebin luona, kun Herra teki liiton israelilaisten kanssa heidän ollessaan matkalla pois Egyptistä.

11

5:11
1. Aik. 24:3
Sitten papit astuivat ulos temppelistä. Kaikki papit, osastoista ja palvelusvuoroista riippumatta, olivat pyhittäneet itsensä. 12
5:12
1. Aik. 25:1
Kaikki leeviläislaulajat, Asaf, Heman ja Jedutun ja heidän poikansa ja veljensä, olivat pukeutuneet hienoimpaan pellavaan, ja he seisoivat alttarin itäpuolella symbaalit, harput ja lyyrat käsissään. Heidän vierellään oli satakaksikymmentä pappia, jotka puhalsivat torviin.

13

5:13
Esra 3:11
Ps. 136:1
Pappien astuessa ulos temppelistä soittajat ja laulajat virittivät yhteen ääneen kiitoslaulun Herralle. Torvet, symbaalit ja muut soittimet alkoivat soida, ja laulajat puhkesivat ylistämään Herraa: »Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa.» Silloin Herran temppelin täytti pilvi. 14Papit eivät pilven vuoksi voineet jatkaa palvelustaan, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin.