Raamattu 1992 (KR92)
2

Temppelin rakennustyön valmistelut

21Salomo määräsi seitsemänkymmentätuhatta miestä kuljettamaan kuormia ja kahdeksankymmentätuhatta louhimaan kiveä vuoristosta ja asetti heille työnjohtajiksi kolmetuhatta kuusisataa miestä.

2

2:2
1. Aik. 14:1
Sitten Salomo lähetti Tyroksen kuninkaalle Hiramille sanan:

»Sinä autoit isääni Daavidia ja lähetit hänelle setripuuta, kun hän rakensi palatsia asunnokseen. 3

2:3
4. Moos. 28:1
Minä rakennan nyt temppeliä Herralle, Jumalalleni. Tahdon pyhittää sen hänelle, tahdon polttaa hänen edessään tuoksuvaa suitsuketta, pitää joka päivä esillä uhrileivät, uhrata aamu- ja iltauhrit, sapatin ja uudenkuun uhrit sekä Herran, meidän Jumalamme, juhlapäivien uhrit. Tämä on ikuisesti Israelin velvollisuus. 4
2:4
2. Moos. 18:11
Ja temppeli, jonka minä rakennan, on oleva suuri, sillä meidän Jumalamme on suurin kaikista jumalista. 5
2:5
1. Kun. 8:27+
Mutta kuinka kukaan kykenisi rakentamaan hänelle asuntoa? Eiväthän taivasten taivaatkaan ole hänelle kyllin avarat! Mikä minä olen rakentamaan hänelle temppeliä? Voin tehdä sen vain polttaakseni siellä hänelle suitsutusuhreja.

6»Lähetä siis luokseni mies, joka on taitava käsittelemään kultaa, hopeaa, pronssia ja rautaa sekä valmistamaan punaista ja sinipunaista purppuraa ja karmosiinia ja joka myös hallitsee kaiverrustyöt. Hän saa työskennellä yhdessä niiden ammattimiesten kanssa, joita minulla on Juudassa ja Jerusalemissa ja jotka jo isäni Daavid otti palvelukseensa. 7Lähetä minulle myös setriä, sypressiä ja santelipuuta Libanonista. Tiedän, että sinun miehesi ovat taitavia kaatamaan Libanonin puita. Minun mieheni tulevat auttamaan heitä. 8Tarvitsen paljon puuta, sillä aion rakentaa suurenmoisen temppelin. 9Työmiehillesi, jotka kaatavat puut, annan kaksikymmentätuhatta kor-mittaa vehnää, kaksikymmentätuhatta kor-mittaa ohraa, kaksikymmentätuhatta bat-mittaa viiniä ja kaksikymmentätuhatta bat-mittaa öljyä.»

10

2:10
1. Kun. 10:9
Tyroksen kuningas Hiram lähetti Salomolle kirjeen, jossa hän sanoi: »Koska Herra rakastaa kansaansa, hän on asettanut sinut sen kuninkaaksi.» 11
2:11
1. Moos. 1:1+
Hiram jatkoi: »Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka on tehnyt taivaan ja maan! Hän antoi kuningas Daavidille viisaan, neuvokkaan ja taitavan pojan, joka rakentaa Herralle temppelin ja itselleen palatsin. 12Minä lähetän luoksesi viisaan ja taitavan miehen, Hiram-Abin, 13
2:13
1. Kun. 7:14
jonka äiti on danilainen ja isä tyroslainen. Hän osaa taitavasti käsitellä kultaa, hopeaa, pronssia, rautaa, kiveä ja puuta, valmistaa punaista ja sinipunaista purppuraa ja karmosiinia sekä valkaista pellavaa, ja hän hallitsee kaikenlaiset kaiverrustyöt. Kaikki tehtävät, jotka hänelle annetaan, hän osaa suorittaa yhdessä sinun omien ammattimiestesi ja isäsi, kuningas Daavidin, ammattimiesten kanssa. 14Lähetä siis, herrani, lupaamasi vehnä, ohra, öljy ja viini meille, palvelijoillesi. 15
2:15
Esra 3:7
Me kaadamme Libanonista puita niin paljon kuin tarvitset ja kuljetamme ne nippuina meritse Jafoon2:15 Jafo on sama kuin Uuden testamentin Joppe, nykyinen Jaffa., ja sinä toimitat ne sieltä Jerusalemiin.»

16

2:16
1. Aik. 22:2
Salomo antoi laskea kaikki Israelin maassa asuvat muukalaiset, niin kuin hänen isänsä Daavidkin oli tehnyt. Heidän lukumääräkseen saatiin sataviisikymmentäkolmetuhatta kuusisataa. 17Hän määräsi heistä seitsemänkymmentätuhatta miestä kuljettamaan kuormia ja kahdeksankymmentätuhatta louhimaan kiveä vuoristosta. Kolmetuhatta kuusisataa miestä hän asetti työnjohtajiksi, joiden tehtävänä oli pitää väki työssä.

3

Salomo rakentaa temppelin

31

3:1
1. Aik. 21:18,26
Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin isänsä Daavidin määräämälle paikalle, jebusilaisen Araunan puimatantereelle Morian vuorelle, missä Herra oli ilmestynyt Daavidille. 2
3:2–14
1. Kun. 6:1–36
Salomo ryhtyi rakennustyöhön hallituskautensa neljännen vuoden toisessa kuussa. 3Hän teki temppelille sellaiset perustukset, että sen pituudeksi tuli – vanhan kyynäränmitan mukaan – kuusikymmentä kyynärää ja leveydeksi kaksikymmentä kyynärää. 4Temppelin edessä olevan eteishallin leveys oli sama kuin itse temppelin, kaksikymmentä kyynärää, ja sen korkeus oli kaksikymmentä kyynärää. Sen sisäseinät Salomo päällysti puhtaalla kullalla. 5Temppelisalin hän vuorasi sypressilaudoilla, jotka silattiin parhaalla kullalla, ja hän kaunisti seinät palmunlehvä- ja köynnöskuvioin. 6Hän koristeli temppelisalin kalliilla kivillä, ja kulta oli tuotu Parvaimista. 7Temppelisali ja sen palkit, kynnykset, seinät ja ovet silattiin kullalla, ja seiniin kaiverrettiin kerubeja.

8Sitten Salomo teki kaikkeinpyhimmän. Sen leveys oli sama kuin itse temppelin, kaksikymmentä kyynärää, ja sen syvyys oli samoin kaksikymmentä kyynärää. Hän käytti sen seinien päällystämiseen kuusisataa talenttia parasta kultaa. 9Nauloihin oli käytetty viisikymmentä sekeliä kultaa. Myös ylempien tilojen seinät Salomo päällysti kullalla. 10Kaikkeinpyhimpään hän teetti kaksi valettua kerubia, jotka silattiin kullalla. 11Kerubien siipien pituus oli yhteensä kaksikymmentä kyynärää. Toisen kerubin toinen siipi oli viiden kyynärän mittainen ja ulottui temppelin seinään asti, ja toinen, samoin viiden kyynärän mittainen, kosketti toisen kerubin siipeä. 12Myös toisen kerubin toinen siipi oli viiden kyynärän mittainen ja ulottui temppelin seinään, ja toinen, samoin viiden kyynärän mittainen, kosketti toisen kerubin siipeä. 13Näin kerubien levällään olevien siipien pituudeksi tuli yhteensä kaksikymmentä kyynärää. Kerubit seisoivat kasvot temppelisaliin päin. 14

3:14
2. Moos. 26:31,36:35
Väliverhon Salomo teetti sinipunaisesta, purppuranpunaisesta ja karmosiininpunaisesta villakankaasta ja hienoimmasta pellavasta, ja hän antoi kirjailla siihen kerubeja.

15

3:15–17
1. Kun. 7:15–22
Temppelin edustalle Salomo teetti kaksi kolmenkymmenenviiden kyynärän korkuista pylvästä. Pylväänpäät olivat viiden kyynärän korkuiset. 16Hän teetti pylväänpäihin ketjumaisia köynnöksiä, ja hän valmistutti myös sata granaattiomenakoristetta, jotka kiinnitettiin köynnöksiin. 17Hän pystytti pylväät temppelin eteen, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Oikeanpuoleiselle hän antoi nimen Jakin ja vasemmanpuoleiselle Boas.3:17 Nimi Jakin merkitsee ’hän lujittaa’, Boas ’hänessä on voima’.

4

Temppelin varustaminen

41

4:1–22
1. Kun. 7:23–50
4:1
2. Moos. 27:1,2
Salomo teetti pronssisen alttarin, jonka pituus oli kaksikymmentä kyynärää, leveys kaksikymmentä kyynärää ja korkeus kymmenen kyynärää. 2Hän antoi myös valaa pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. Se oli reunasta reunaan kymmenen kyynärän levyinen, aivan pyöreä, ja mittanuoran oli oltava kolmenkymmenen kyynärän pituinen yltääkseen sen ympäri. Korkeutta sillä oli viisi kyynärää. 3Altaan reunan alapuolella sen ympäri kiersi joukko häränkuvia, kymmenen joka kyynärällä. Häränkuvia oli kaksi riviä, ja ne olivat samaa valua kuin allas. 4Allas oli kahdentoista härkäpatsaan varassa. Kolme härkää katsoi pohjoiseen, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itään. Niiden takaruumiit olivat vastakkain, ja allas oli niiden päällä. 5Altaan seinämä oli kämmenenleveyden paksuinen, ja sen reuna kaartui ulospäin kuin liljankukan muotoisessa maljassa. Allas veti kolmetuhatta bat-mittaa. 6Salomo teetti myös kymmenen pataa ja sijoitti niistä viisi altaan oikealle ja viisi vasemmalle puolelle. Niissä oli määrä huuhdella polttouhrien kappaleet. Itse allas oli pappien peseytymistä varten.

7Salomo teetti ohjeiden mukaan myös kymmenen kultaista lampunjalkaa ja asetti ne temppeliin, viisi oikealle ja viisi vasemmalle puolelle. 8Samoin hän teetti temppeliin kymmenen pöytää, viisi oikealle ja viisi vasemmalle puolelle. Hän teetti myös sata kultaista vihmontamaljaa.

9Salomo rakensi pappien esipihan ja suuren esipihan sekä esipihan portit; portinpuoliskot hän silasi pronssilla. 10Suuren altaan hän sijoitti temppelin oikealle puolelle, kaakkoiskulmaan. 11Hiram-Abi teki tuhka-astiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Hän sai valmiiksi kaiken, mitä kuningas Salomo hänellä teetti Jumalan temppeliä varten: 12kaksi pylvästä, niiden maljamaiset päät ja kaksi köynnöskoristetta, jotka peittivät noiden kahden maljan pintaa, 13ja köynnöksiä varten neljäsataa granaattiomenaa, kumpaakin köynnöstä kohti kaksi riviä omenoita peittämään pylvään päässä olevan maljan pintaa. 14Hän teki myös työntöpöydät ja niihin padat, 15altaan ja kaksitoista härkää sen alle. 16Herran temppelissä tarvittavat tuhka-astiat, tuhkalapiot, haarukat ja kaikki niihin kuuluvat välineet Hiram-Abi teki kuningas Salomolle kiillotetusta pronssista. 17Kuningas valatti ne maahan kaivetuissa muoteissa Jordanin laaksossa Sukkotin ja Saretanin välillä. 18Kaikkia näitä esineitä Salomo teetti hyvin paljon, ja pronssia kului mittaamattomat määrät.

19Salomo teetti myös kaikki muut temppeliin kuuluvat esineet: kultaisen alttarin ja pöydät, joilla uhrileipiä pidettiin, 20sisäkammion eteen sijoitettavat, puhtaasta kullasta valmistetut lampunjalat ja lamput, jotka oli sytytettävä määräysten mukaisesti, 21kultaiset kukkakoristeet, lamput ja lamppupihdit, kaikki puhdasta kultaa, 22sekä veitset, vihmontamaljat, kupit ja tuliastiat, nämäkin puhdasta kultaa. Myös temppelin sisäkammioon, kaikkeinpyhimpään, johtava ovi, sen ovenpuoliskot ja temppelisalin ovet päällystettiin kullalla.