Raamattu 1992 (KR92)
7

71

7:1
Tuom. 17:5
Kirjat-Jearimin miehet tulivat ja ottivat Herran arkun mukaansa. He veivät sen kukkulalle Abinadabin taloon ja vihkivät hänen poikansa Eleasarin sen vartijaksi.

Samuel Israelin johtajana

2Oli kulunut jo pitkä aika, kaksikymmentä vuotta, siitä kun liitonarkku oli päätynyt Kirjat-Jearimiin. Silloin koko Israel kääntyi Herran puoleen. 3

7:3
1. Moos. 35:2+
Samuel sanoi israelilaisille: »Jos te koko sydämestänne haluatte palata Herran luo, poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja jumalattaret, noudattakaa aina Herran tahtoa ja palvelkaa ainoastaan häntä! Silloin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä.» 4Israelilaiset hävittivätkin baalit ja astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa.

5

7:5
Tuom. 20:1+
Sitten Samuel sanoi: »Kootkaa israelilaiset Mispaan, niin minä rukoilen teidän puolestanne Herraa.» 6
7:6
2. Sam. 23:161. Sam. 12:10
Neh. 9:1,2
Dan. 9:3–20
Mispassa Samuel näet jakoi oikeutta israelilaisille. He kokoontuivat sinne, ammensivat vettä,7:6 Veden ammentaminen oli katumusmenoihin liittyvä vertauskuvallinen puhdistustoimi. kaatoivat sen maahan Herran edessä, paastosivat sen päivän ja lausuivat: »Me olemme rikkoneet Herraa vastaan.»

7Kun filistealaiset kuulivat israelilaisten kokoontuneen Mispaan, he lähtivät päämiestensä johtamina marssimaan heitä vastaan. Sen kuullessaan israelilaiset pelästyivät 8ja sanoivat Samuelille: »Huuda kaikin voimin avuksi Herraa, meidän Jumalaamme, että hän pelastaisi meidät filistealaisten käsistä!» 9

7:9,10
Sir. 46:16–18
Silloin Samuel otti karitsan ja uhrasi sen kokonaan polttouhrina Herralle. Hän huusi Herraa israelilaisten puolesta, ja Herra vastasi hänen rukoukseensa. 10
7:10
1. Sam. 2:10
Samuelin uhratessa filistealaiset kävivät hyökkäykseen israelilaisia vastaan, mutta silloin Herra jylisi ukkosen pauhuna filistealaisten yllä ja saattoi heidät sekasortoon, niin että israelilaiset löivät heidät. 11Sitten Israelin miehet lähtivät Mispasta ajamaan takaa filistealaisia ja tappoivat heitä vielä Bet-Karin länsipuolella. 12Tämän jälkeen Samuel otti kiven ja asetti sen Mispan ja Senin välille. Hän antoi kivelle nimen Eben-Eser, Avunkivi, sanoen: »Tähän asti Herra on auttanut meitä.»

13Näin kukistettiin filistealaiset, eivätkä he enää tulleet Israelin alueille, vaan Herran käsi piti heidät aloillaan niin kauan kuin Samuel eli. 14Filistealaisten valtaamat kaupungit palautuivat Israelin haltuun Ekronista Gatiin saakka, ja israelilaiset vapauttivat myös niiden ympäristön filistealaisten vallasta. Rauha säilyi myös Israelin ja amorilaisten välillä.

15Samuel toimi israelilaisten tuomarina koko elämänsä ajan. 16Joka vuosi hän kiersi Betelissä, Gilgalissa ja Mispassa ja jakoi näissä paikoissa oikeutta israelilaisille. 17

7:17
1. Sam. 1:19
Sitten hän aina palasi Ramaan, sillä hänen kotinsa oli siellä ja sieltä käsin hän johti tuomarina Israelia. Sinne hän oli myös rakentanut Herran alttarin.

8

Israelilaiset tahtovat saada kuninkaan

81Kun Samuel tuli vanhaksi, hän asetti kaksi poikaansa israelilaisten tuomareiksi. 2

8:2
1. Aik. 6:13
Vanhemman pojan nimi oli Joel ja nuoremman Abia; he toimivat tuomareina Beersebassa.

3

8:3
2. Moos. 23:85. Moos. 16:19+
Samuelin pojat eivät kuitenkaan seuranneet isänsä jälkiä, vaan tahtoivat käyttää asemaansa hyödykseen, ottivat vastaan lahjuksia ja antoivat vääriä tuomioita. 4
8:4
2. Moos. 3:16+
Siksi Israelin vanhimmat kokoontuivat ja menivät Samuelin luo Ramaan. 5
8:5
5. Moos. 17:14–20
Hoos. 13:10
Ap. t. 13:21
He sanoivat hänelle: »Sinusta on tullut vanha, eivätkä poikasi ole seuranneet sinun jälkiäsi. Anna meille kuningas meitä johtamaan, niinhän muillakin kansoilla on.» 6
8:6
1. Sam. 12:17
Samuel pahastui kovin siitä, että he pyysivät häneltä kuningasta johtajakseen. Hän rukoili Herraa, 7
8:7
Tuom. 8:23
1. Sam. 10:19,12:12
mutta Herra vastasi hänelle: »Tee niin kuin he pyytävät. Eivät he ole hylänneet sinua vaan minut, kun eivät enää halua pitää minua kuninkaanaan. 8He tekevät nyt sinulle saman, mitä ovat tehneet minulle siitä alkaen kun toin heidät pois Egyptistä: kerran toisensa jälkeen he ovat hylänneet minut ja palvelleet muita jumalia. 9Mutta suostu heidän pyyntöönsä. Varoita kuitenkin heitä vakavasti ja muistuta heitä siitä, millaiset oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka heitä hallitsee.»

10Samuel kertoi Herran sanat kansalle, joka pyysi häneltä kuningasta. 11

8:11
2. Sam. 15:1
Näin hän sanoi: »Nämä oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka hallitsee teitä: Hän ottaa teiltä poikanne ja tekee heistä sotilaita vaunujoukkoihinsa ja ratsuväkeensä, panee jotkut juoksemaan vaunujensa saattomiehinä 12ja tekee toisista tuhannen miehen ja viidenkymmenen miehen päälliköitä, tai hän teettää heillä omia kyntö- ja korjuutöitään sekä valmistuttaa itselleen sotatarvikkeita ja vaunuvarusteita. 13Myös tyttärenne hän ottaa teiltä hajuvoiteiden valmistajiksi, keittäjiksi ja leipojiksi. 14Hän ottaa teidän parhaat peltonne, viinitarhanne ja oliivilehtonne ja antaa ne omalle väelleen. 15Hän kerää veroina kymmenykset peltojenne ja viinitarhojenne sadosta ja antaa ne hoviherroilleen ja väelleen. 16Teidän parhaat orjanne ja orjattarenne, härkänne ja aasinne hän ottaa ja teettää niillä omia töitään. 17Hän kerää veroina kymmenykset lampaistanne ja vuohistanne, ja te itsekin joudutte hänen orjikseen. 18Silloin te nostatte hätähuudon kuninkaanne vuoksi, jonka olette itsellenne valinneet, mutta sinä päivänä Herra ei vastaa valitukseenne.»

19Kansa ei kuitenkaan välittänyt Samuelin puheesta vaan sanoi: »Ei, kuningas meidän täytyy saada! 20Vasta silloin me olemme muiden kansojen veroisia, kun oma kuninkaamme hallitsee meitä, käy edellämme ja johtaa sotiamme.»

21Samuel kuunteli, mitä kansalla oli sanottavana, ja kertoi sen Herralle. 22Herra vastasi Samuelille: »Tee niin kuin he tahtovat. Anna heille kuningas.» Silloin Samuel sanoi Israelin miehille: »Palatkaa kukin kaupunkiinne!»

9

Saul tulee Samuelin luo

91Benjaminin heimossa oli rikas ja mahtava mies, jonka nimi oli Kis. Hänen isänsä oli Abiel, Serorin poika. Serorin isä oli Bekorat ja tämän isä benjaminilainen Afiah. 2

9:2
1. Sam. 10:23
Hänellä oli nuori ja komea poika, jonka nimi oli Saul. Koko Israelissa ei ollut komeampaa miestä kuin Saul, hän oli päätänsä pitempi kaikkia muita.

3Kerran Saulin isän aasintammat lähtivät karkuteille. Kis sanoi pojalleen Saulille: »Ota mukaasi palvelija ja mene etsimään aaseja.» 4Niin he kulkivat Efraimin vuoriston ja Salisan alueen halki, mutta eivät löytäneet aaseja. Sitten he kulkivat Saalimin alueen halki, mutta niitä ei ollut sielläkään. He jatkoivat kulkuaan koko Benjaminin maan halki eivätkä vieläkään löytäneet niitä. 5Kun he tulivat Sufin alueelle, Saul sanoi palvelijalle: »Käännytään jo takaisin kotiin, muuten isä alkaa hätäillä meidän vuoksemme ja unohtaa aasit.» 6Mutta palvelija sanoi: »Kuule, tuossa kaupungissa asuu kuuluisa Jumalan mies. Kaikki, mitä hän sanoo, käy toteen. Poiketaan vielä siellä. Ehkä hän pystyy neuvomaan, minnepäin meidän pitäisi mennä.» 7

9:7
1. Kun. 14:3
Saul vastasi: »Entä mitä meillä on antaa hänelle, jos poikkeamme siellä? Leipäkin on jo loppunut pusseistamme, eikä meillä ole muutakaan, mikä kelpaisi lahjaksi Jumalan miehelle. Mitäpä meillä voisi olla?» 8Mutta palvelija sanoi Saulille: »Minulla on neljännessekeli hopeaa. Minä annan sen Jumalan miehelle, niin hän neuvoo, minnepäin meidän pitää mennä.»9:8 Jae 9 on sijoitettu jakeen 11 jälkeen, minne se tekstiyhteyden puolesta kuuluu. 10Saul vastasi hänelle: »Hyvä on, lähdetään sitten.» Ja he menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies asui.

11Kun he nousivat rinnettä ylös kaupunkiin, heitä vastaan tuli tyttöjä, jotka olivat menossa hakemaan vettä, ja he kysyivät näiltä: »Onkohan näkijä kotona?» – 9

9:9
4. Moos. 24:4
Muinoin israelilaisilla oli näet tapana sanoa: »Mennään näkijän luo», kun he lähtivät kysymään neuvoa Jumalalta. Siihen aikaan profeettaa sanottiin näkijäksi. – 12Tytöt vastasivat: »On, menkää vain suoraan eteenpäin. Mutta pitäkää kiirettä! Hän on tullut tänään kaupunkiin, sillä tänä päivänä kansa viettää juhlaa uhrikukkulalla9:12 Uhrikukkulat olivat paikallisia pyhäkköjä.. 13Kun tulette kaupunkiin, voitte tavata hänet ennen kuin hän lähtee uhriaterialle. Kansahan ei voi ruveta syömään ennen kuin hän tulee siunaamaan uhrin. Vasta sitten kutsuvieraat saavat ruveta syömään. Menkää nyt kaupunkiin, niin tapaatte hänet heti.» 14He lähtivät kaupunkiin, mutta kun he olivat ehtineet portille, Samuel oli jo menossa uhrikukkulalle ja tuli heitä vastaan.

15

9:15
1. Kun. 14:5
Päivää ennen Saulin tuloa Herra oli ilmoittanut Samuelille näin: 16
9:16
Ap. t. 13:212. Moos. 3:9
»Huomenna tähän aikaan lähetän luoksesi erään benjaminilaisen miehen, ja sinun tulee voidella hänet kansani Israelin hallitsijaksi. Hän pelastaa kansani filistealaisten käsistä, sillä minä olen nähnyt kansani hädän ja kuullut sen avunhuudot.» 17
9:17
1. Sam. 16:12
Kun Samuel nyt näki Saulin, Herra ilmoitti hänelle: »Tuossa on se mies, josta sinulle puhuin. Hän saa johtaa kansaani.»

18Saul meni porttikäytävässä Samuelin luo ja kysyi häneltä: »Voitko sanoa minulle, missä näkijä asuu?» 19Samuel vastasi: »Minä olen se näkijä. Mene edelläni uhrikukkulalle, niin te saatte syödä tänään minun kanssani. Aamulla saat jatkaa matkaasi, ja silloin myös vastaan kysymyksiin, jotka askarruttavat mieltäsi. 20Älä ole enää huolissasi aasiesi takia, jotka ovat olleet kolme päivää kateissa, sillä ne ovat löytyneet. Kenellepä Israelissa kuuluisi kaikkein paras, ellei sinulle ja sinun suvullesi!» 21

9:21
Tuom. 6:15
Mutta Saul sanoi: »Minähän olen benjaminilainen. Kuulun Israelin pienimpään heimoon, ja sukuni on mitättömin Benjaminin heimon suvuista. Miksi sinä minulle tällaista puhut?»

22Samuel vei Saulin ja hänen palvelijansa uhrikukkulan majaan ja asetti heidät istumaan parhaille paikoille kutsuvieraiden joukkoon, joita oli noin kolmekymmentä. 23Sitten Samuel sanoi keittäjälle: »Tuo nyt se uhrilihan pala, jonka annoin sinulle ja käskin panna erilleen.» 24

9:24
2. Moos. 29:22
3. Moos. 3:9
Keittäjä otti esille reisipalan ja rasvahännän ja pani ne Saulin eteen. Samuel sanoi: »Siinä on nyt edessäsi se pala, jota on pidetty erillään. Syö! Se on varattu sinulle tässä juhlassa, johon olen kutsunut kansan.» Niin Saul söi sinä päivänä Samuelin kanssa. 25
9:25
1. Kun. 17:19
2. Kun. 4:10
Sitten he palasivat uhrikukkulalta kaupunkiin. Saulille tehtiin vuode kattotasanteelle, ja hän nukkui siellä.

Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi

26Aamunkoitteessa Samuel huusi Saulille ylös katolle: »Nouse! Minä lähden saattamaan sinua.» Saul nousi, ja he menivät yhdessä ulos. 27Kun he olivat tulleet kaupungin laidalle, Samuel sanoi Saulille: »Käske palvelijasi mennä edeltä.» Palvelijan mentyä Samuel jatkoi: »Pysähdy hetkeksi, niin minä ilmoitan sinulle Jumalan sanan.»