Raamattu 1992 (KR92)
8

Israelilaiset tahtovat saada kuninkaan

81Kun Samuel tuli vanhaksi, hän asetti kaksi poikaansa israelilaisten tuomareiksi. 2

8:2
1. Aik. 6:13
Vanhemman pojan nimi oli Joel ja nuoremman Abia; he toimivat tuomareina Beersebassa.

3

8:3
2. Moos. 23:85. Moos. 16:19+
Samuelin pojat eivät kuitenkaan seuranneet isänsä jälkiä, vaan tahtoivat käyttää asemaansa hyödykseen, ottivat vastaan lahjuksia ja antoivat vääriä tuomioita. 4
8:4
2. Moos. 3:16+
Siksi Israelin vanhimmat kokoontuivat ja menivät Samuelin luo Ramaan. 5
8:5
5. Moos. 17:14–20
Hoos. 13:10
Ap. t. 13:21
He sanoivat hänelle: »Sinusta on tullut vanha, eivätkä poikasi ole seuranneet sinun jälkiäsi. Anna meille kuningas meitä johtamaan, niinhän muillakin kansoilla on.» 6
8:6
1. Sam. 12:17
Samuel pahastui kovin siitä, että he pyysivät häneltä kuningasta johtajakseen. Hän rukoili Herraa, 7
8:7
Tuom. 8:23
1. Sam. 10:19,12:12
mutta Herra vastasi hänelle: »Tee niin kuin he pyytävät. Eivät he ole hylänneet sinua vaan minut, kun eivät enää halua pitää minua kuninkaanaan. 8He tekevät nyt sinulle saman, mitä ovat tehneet minulle siitä alkaen kun toin heidät pois Egyptistä: kerran toisensa jälkeen he ovat hylänneet minut ja palvelleet muita jumalia. 9Mutta suostu heidän pyyntöönsä. Varoita kuitenkin heitä vakavasti ja muistuta heitä siitä, millaiset oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka heitä hallitsee.»

10Samuel kertoi Herran sanat kansalle, joka pyysi häneltä kuningasta. 11

8:11
2. Sam. 15:1
Näin hän sanoi: »Nämä oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka hallitsee teitä: Hän ottaa teiltä poikanne ja tekee heistä sotilaita vaunujoukkoihinsa ja ratsuväkeensä, panee jotkut juoksemaan vaunujensa saattomiehinä 12ja tekee toisista tuhannen miehen ja viidenkymmenen miehen päälliköitä, tai hän teettää heillä omia kyntö- ja korjuutöitään sekä valmistuttaa itselleen sotatarvikkeita ja vaunuvarusteita. 13Myös tyttärenne hän ottaa teiltä hajuvoiteiden valmistajiksi, keittäjiksi ja leipojiksi. 14Hän ottaa teidän parhaat peltonne, viinitarhanne ja oliivilehtonne ja antaa ne omalle väelleen. 15Hän kerää veroina kymmenykset peltojenne ja viinitarhojenne sadosta ja antaa ne hoviherroilleen ja väelleen. 16Teidän parhaat orjanne ja orjattarenne, härkänne ja aasinne hän ottaa ja teettää niillä omia töitään. 17Hän kerää veroina kymmenykset lampaistanne ja vuohistanne, ja te itsekin joudutte hänen orjikseen. 18Silloin te nostatte hätähuudon kuninkaanne vuoksi, jonka olette itsellenne valinneet, mutta sinä päivänä Herra ei vastaa valitukseenne.»

19Kansa ei kuitenkaan välittänyt Samuelin puheesta vaan sanoi: »Ei, kuningas meidän täytyy saada! 20Vasta silloin me olemme muiden kansojen veroisia, kun oma kuninkaamme hallitsee meitä, käy edellämme ja johtaa sotiamme.»

21Samuel kuunteli, mitä kansalla oli sanottavana, ja kertoi sen Herralle. 22Herra vastasi Samuelille: »Tee niin kuin he tahtovat. Anna heille kuningas.» Silloin Samuel sanoi Israelin miehille: »Palatkaa kukin kaupunkiinne!»