Raamattu 1992 (KR92)
3

Kristitty avioliitossa

31

3:1,2
Tit. 2:4,5
Samoin te, vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, 2kun he näkevät teidän elävän jumalanpelossa puhdasta elämää. 3
3:3,4
1. Tim. 2:9,10
Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. 4
3:4
Room. 2:29,7:22
2. Kor. 4:16
Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. 5Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset – 6Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne.

7

3:7
Ef. 5:251. Kor. 7:5
Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne.

Hyvän tekeminen ja kärsimys

8

3:8
Room. 12:16
Fil. 2:1,2
Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä. 9
3:9
Room. 12:14
1. Tess. 5:15
Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen. 10
3:10–12
Ps. 34:13–17
Sillä

se, joka tahtoo rakastaa elämää

ja haluaa nähdä hyviä päiviä,

hillitköön kielensä pahoista sanoista

ja huulensa valhetta puhumasta.

11Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää,

etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen.

12Sillä Herran silmät katsovat hurskaiden puoleen,

hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa,

mutta Herran kasvot kääntyvät pahantekijöitä vastaan.

13Kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää? 14

3:14,15
Jes. 8:12,13
Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. »Älkää heitä pelätkö älkääkä hämmentykö», 15
3:15
Ap. t. 4:8–10
vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. 16
3:16
Tit. 2:8
1. Piet. 2:12
Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana – silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat. 17
3:17
1. Piet. 2:20
Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pahojen tekojen tähden.

Kristuksen kärsimys ja korotus

18

3:18
Room. 5:6
Hepr. 9:24Room. 1:4
2. Kor. 13:4
Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. 19
3:19
1. Piet. 4:6
Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 20
3:20
1. Moos. 6:5–8,17–22
jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. 21
3:21
Ef. 5:26
Hepr. 10:22
Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, 22
3:22
Mark. 12:36+
hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.

4

Kärsimys ja synnistä luopuminen

41-2

4:1,2
Room. 12:2Room. 6:7,11
Hepr. 12:1
Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt, niin olkaa tekin valmiita kärsimään, jotta eläisitte jäljellä olevan maallisen elämänne Jumalan tahdon mukaisesti ettekä ihmisten himoja seuraten. Sillä se, joka on ruumiissaan kärsinyt, on luopunut synnistä. 3
4:3
Room. 13:12,13
Ef. 4:20–24
Aivan riittämiin te menneenä aikana elitte niin kuin pakanat tahtovat, ryvitte irstaudessa ja himoissa, juoppoudessa, mässäilyissä ja juomingeissa ja palvelitte epäjumalia jumalattomin menoin. 4Nyt he kummeksuvat sitä, että te ette enää riennä heidän kanssaan samaan riettauden virtaan, ja syytävät herjauksiaan. 5
4:5
Ap. t. 10:42
2. Tim. 4:1
Mutta he joutuvat tekemään tilin hänelle, joka on valmiina tuomitsemaan elävät ja kuolleet. 6
4:6
1. Piet. 3:19
Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset.

Jumalan lahjojen haltijat

7

4:7
Room. 13:12
Fil. 4:5
Kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväiset ja raittiit voidaksenne rukoilla. 8
4:8
Sananl. 10:12
1. Kor. 13:7
Jaak. 5:20
Ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä »rakkaus peittää paljotkin synnit». 9
4:9
Room. 12:13
Hepr. 13:2
Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne. 10
4:10
Matt. 25:14,15
Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. 11
4:11
Room. 12:6–8
1. Kor. 10:31
Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Iloitkaa kärsimyksistä

12

4:12
1. Piet. 1:6,7
Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. 13
4:13
Room. 8:17
Fil. 3:10
Kol. 1:24
Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. 14
4:14
Matt. 5:11,10:22
Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden Henki, Jumalan Henki. 15
4:15,16
Ap. t. 5:41
Fil. 1:29
Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. 16Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa.

17

4:17
Jes. 10:12
Jer. 25:29
Hes. 9:6
On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät taivu uskomaan Jumalan evankeliumia?

18

4:18
Sananl. 11:31
Luuk. 23:31
– Jos hurskas pelastuu vaivoin,

miten käykään jumalattoman ja syntisen!

19

4:19
Luuk. 23:46
Ap. t. 7:59
Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen Luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää.

5

Seurakunta ja sen kaitsijat

51

5:1
Room. 8:17
Ilm. 1:9
Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa – minä, joka itsekin olen vanhin5:1 »Vanhimmilla» tarkoitetaan seurakunnan johtavia ja vastuuta kantavia henkilöitä. ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: 2
5:2
Joh. 21:15,16
Ap. t. 20:28
1. Tim. 3:3
Tit. 1:7
Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voitonhimosta, vaan sydämenne halusta. 3
5:3
2. Kor. 1:24
Fil. 3:17
1. Tim. 4:12
Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. 4
5:4
1. Kor. 9:25
2. Tim. 4:8
Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu.

5

5:5
Sananl. 3:34Jaak. 4:6
Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhimpien alaisina. Ja te kaikki: pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä

Jumala on ylpeitä vastaan,

mutta nöyrille hän antaa armon.

Kehotus nöyryyteen ja valppauteen

6

5:6
Job 22:29
Luuk. 1:52,14:11
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. 7
5:7
Ps. 55:23
Matt. 6:25
Fil. 4:6
Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.

8

5:8
Luuk. 22:31
2. Kor. 2:11
1. Tess. 5:6
Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne Saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. 9
5:9
Ef. 6:18
Vastustakaa häntä, uskossa lujina! Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset.

10Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. 11Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen.

Lopputervehdys

12

5:12
2. Kor. 1:19
Silvanuksen, luotettavaksi tietämäni veljen, välityksellä lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehotuksia ja vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina!

13

5:13
Ap. t. 12:12+
Teille lähettää tervehdyksen Babylonissa5:13 Babylon on peitenimi, jolla tarkoitetaan Roomaa. oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin. Samoin tervehtii teitä poikani Markus. 14
5:14
Room. 16:16+
Tervehtikää toisianne rakkauden suudelmalla.

Rauha teille kaikille Kristuksen yhteyteen liitetyille.