Raamattu 1992 (KR92)
6

Salomo rakentaa temppelin

61

6:1–38
2. Aik. 3:1–14
Neljännen hallitusvuotensa toisena kuukautena, siv-kuussa, Salomo ryhtyi rakennuttamaan Herran temppeliä. Silloin oli neljässadaskahdeksaskymmenes vuosi siitä, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä.

2Temppeli, jonka kuningas Salomo rakensi Herralle, oli kuusikymmentä kyynärää pitkä, kaksikymmentä kyynärää leveä ja kolmekymmentä kyynärää korkea.6:2 Temppelin mitat olivat noin 27 m x 9 m x 13,5 m. 3Temppelisalin päässä oli eteishalli, jonka pitkä sivu oli temppelin päädyn tavoin kaksikymmentä kyynärää ja joka ulkoni temppelin päädystä kymmenen kyynärää. 4Salomo teetti temppeliin sisäänpäin avartuvat ristikkoikkunat. 5Temppelin ulkoseinälle hän rakennutti kylkirakennuksen, jonka huoneet kiersivät temppeliä sekä temppelisalin että sisäkammion kohdalta. 6Kylkirakennuksen alin kerros oli viiden, keskimmäinen kuuden ja kolmas seitsemän kyynärän levyinen. Temppelin ulkoseinä oli näet porrastettu niin, ettei setripalkeille tarvinnut tehdä koloja seinään. 7

6:7
1. Kun. 5:31,32
Kun temppeliä pystytettiin, käytettiin valmiiksi muotoiltuja rakennuskiviä, niin ettei työmaalta kuulunut vasaran, ei taltan eikä minkään muunkaan rautatyökalun ääntä. 8Kylkirakennuksen alakerrokseen oli ovi etelän puolella. Keskimmäiseen kerrokseen noustiin portaita, samoin sieltä kolmanteen kerrokseen. 9Kun Salomo oli saanut temppelin pystytetyksi, hän teetti siihen katon laudoista ja setripalkeista. 10Hän rakennutti temppelin ympärille kylkirakennuksen, jonka jokainen kerros oli viiden kyynärän korkuinen ja joka oli setrisillä lattiapalkeilla liitetty temppelin seinään.

11Salomolle tuli silloin tämä Herran sana: 12

6:12
2. Sam. 7:12–16
1. Kun. 2:4,9:4,5
»Sinä olet ryhtynyt rakentamaan minun temppeliäni. Jos vaellat säädöksieni ja lakieni mukaan ja noudatat kaikkia määräyksiäni, minä annan käydä toteen sen, minkä lupasin isällesi Daavidille. 13
6:13
2. Moos. 29:45
3. Moos. 26:11
Minä asun israelilaisten keskellä enkä jätä kansaani.»

14Niin Salomo rakensi temppelin valmiiksi. 15Hän peitti temppelin sisäseinät setrilaudoilla lattiasta kattopalkkeihin asti, ja temppelin lattian hän päällysti sypressilaudoilla. 16Kahdenkymmenen kyynärän päähän peräseinästä hän rakensi setrilaudoista väliseinän, joka ulottui lattiasta kattopalkkeihin. Seinän taakse tuli sisäkammio, kaikkeinpyhin, 17ja sen eteen jäävä temppelisali oli neljänkymmenen kyynärän pituinen. 18Setripuu oli temppelin sisällä kauttaaltaan koristeltu kurpitsanlehtiä ja kukkia esittävin leikkauksin. Kaikki oli setriä, kiveä ei näkynyt.

19Sisäkammion Salomo rakennutti temppeliin sijoittaakseen sinne Herran liitonarkun. 20Kammio oli kaksikymmentä kyynärää pitkä, kaksikymmentä kyynärää leveä ja kaksikymmentä kyynärää korkea. Hän peitti sen pinnat puhtaalla kullalla, ja alttarin hän verhosi setripuulla. 21Salomo silasi koko temppelin sisältä puhtaalla kullalla, ja kun hän oli kullannut sisäkammion, hän eristi sen kultaketjuin. 22Hän kultasi kauttaaltaan temppelin sisäpinnat, ja myös sisäkammion eteen sijoitetun alttarin hän päällysti kullalla.

23

6:23–28
2. Moos. 25:18–20,37:7–9
Sisäkammioon hän teki oliivipuusta kaksi kerubia, molemmat kymmenen kyynärän korkuisia. 24Kerubin toisella siivellä oli mittaa viisi kyynärää, ja toinen siipi oli sekin viiden kyynärän mittainen; siivenkärjestä siivenkärkeen oli kymmenen kyynärää. 25Toinenkin kerubi oli kymmenen kyynärän korkuinen, molemmat olivat mitoiltaan ja muodoltaan yhtäläiset. 26Niin kuin toinen niin toinenkin oli kymmenen kyynärää korkea. 27Salomo asetti kerubit temppelin sisäkammioon. Niiden siivet olivat levällään, ja kun toisen siipi oli seinässä kiinni ja toisen samoin, niin temppelin keskustaan päin olevat siivet koskettivat toisiaan. 28Hän päällysti kerubitkin kullalla.

29Kaikki pyhäkön seinät niin temppelisalissa kuin eteishallissa Salomo koristi kerubeja, palmunlehviä ja kukkia esittävin leikkauksin ja kaiverruksin. 30Lattian hän päällysti kullalla sekä temppelisalissa että eteishallissa. 31Sisäkammioon hän teki oliivipuusta parioven, jonka pielet muodostivat viisikulmion. 32Oliivipuuoven kumpaankin puoliskoon hän leikkautti kerubeja, palmunlehviä ja kukkia, ja kerubit ja palmukuviot päällystettiin kullalla. 33Samoin hän teki temppelisalin nelikulmaiseen oviaukkoon oliivipuusta pielet 34ja sypressistä parioven, jonka kummassakin puoliskossa oli kaksi avattavaa osaa. 35Hän leikkautti niihin kerubeja, palmunlehviä ja kukkia, ja kuviot päällystettiin kullalla.

36Hän rakensi esipihan ja ympäröi sen kolmella kerroksella hakattuja kiviä, joiden päällä oli kerros setrihirsiä.

37Herran temppelin perustus laskettiin Salomon neljäntenä hallitusvuotena siv-kuussa. 38Yhdennentoista vuoden kahdeksantena kuukautena, bul-kuussa, temppeli oli valmis kaikilta osiltaan ja kaikkia varusteitaan myöten. Salomo rakensi sitä seitsemän vuotta.

7

Salomon palatsin rakennukset

71

7:1–12
2. Aik. 1:18,2:11,7:11,8:1
Oman palatsinsa Salomo sai valmiiksi rakennettuaan sitä kolmetoista vuotta.

2Hän rakensi Setripalatsin, joka oli sata kyynärää pitkä, viisikymmentä kyynärää leveä ja kolmekymmentä kyynärää korkea. Siinä oli setripylväitä kolmessa rivissä ja pylväiden päällä setripalkit. 3Pylväitä oli neljäkymmentäviisi, viisitoista pylvästä rivissään, ja poikkipalkkien päällä oli setrikatto. 4Ikkunoita oli kolmessa tasossa, kussakin rivissä ikkuna ikkunaa vastapäätä. 5Kaikki ovet ja ikkunat olivat nelikulmaisia, ja ikkunat olivat aina kolmessa rivissä vastapäätä toisiaan.

6Hän teki pylvässalin, viisikymmentä kyynärää pitkän ja kolmekymmentä kyynärää leveän, sen etupuolelle eteishallin pylväineen ja kaiken tämän eteen vielä katoksen.

7Hän teki myös valtaistuinsalin jakaakseen siellä oikeutta. Salin seinät oli lattiasta kattoon asti päällystetty setripuulla.

8

7:8
1. Kun. 3:1,9:24
Se rakennus, josta hän teki asuntonsa, oli valtaistuinsalin takana, samankaltainen mutta toisen pihan puolella. Samanlaisen talon Salomo rakensi myös faraon tyttärelle, jonka hän oli ottanut vaimokseen.

9Kaikki nämä rakennukset perustuksesta katonrajaan ja uloimmasta osasta suureen pihaan asti tehtiin parhaasta rakennuskivestä, ja lohkareet oli sekä sisä- että ulkosivultaan sahattu määrämittaisiksi. 10Perustukset oli laskettu suurista, arvokkaista kivistä, kymmenen ja kahdeksan kyynärän mittaisista. 11Niiden päällä oli hienoja suorakulmaisia kiviä sekä setripuuta. 12Suuri esipiha oli ympäröity kolmella kerroksella hakattuja kiviä ja yhdellä setrihirsikerroksella, ja samanlainen muuri oli myös Herran temppelin sisemmän esipihan ja eteishallin ympärillä.

Temppelin sisustus

13

7:13,14
2. Aik. 2:12,132. Moos. 31:1–11
Kuningas Salomo lähetti hakemaan Tyroksesta Hiram-nimisen miehen, 14joka oli Naftalin heimoa ja leskivaimon poika. Hänen isänsä oli ollut Tyroksessa vaskiseppänä, ja hänellä oli sellaiset tiedot ja taidot, että hän kykeni tekemään pronssista mitä tahansa. Hän tuli kuningas Salomon luo ja teki kaikki työt, jotka Salomo hänelle antoi.

15

7:15–22
2. Aik. 3:15–17
7:15
2. Kun. 25:17
Jer. 52:21
Hän teki pronssista kaksi pylvästä. Kumpikin pylväs oli kahdeksantoista kyynärän korkuinen, ja mittanuoran oli oltava kahdentoista kyynärän pituinen yltääkseen pylvään ympäri. 16Niiden huippuun hän valoi pronssista kaksi pylväänpäätä, molemmat viiden kyynärän korkuisia. 17Pylväänpäihin hän teki köynnösten ja punosten kaltaisia koristeita, seitsemän kumpaankin. 18Molempiin pylväänpäihin hän teki kunkin köynnöksen yläpuolelle kaksi riviä granaattiomenakoristeita niiden pintaa peittämään. 19Eteishallin muut pylväänpäät olivat neljän kyynärän korkuisia ja liljankukan muotoisia, 20mutta näiden kahden pylvään yläosat liittyivät suoraan pylvään huippuun, joka oli köynnöskoristelun yläpuolella. Kumpaakin pylväänpäätä kiersi kaksisataa granaattiomenaa.

21Salomo sijoitti pylväät temppelisalin eteishalliin. Sille, jonka hän pystytti oikealle puolelle, hän antoi nimeksi Jakin, ja vasemmanpuoleiselle hän antoi nimen Boas.7:21 Nimi Jakin merkitsee ’hän lujittaa’, Boas ’hänessä on voima’. 22Eteishallin pylväänpäät olivat kuin liljankukkia. Niin saatiin loppuun pylväiden valmistus.

23

7:23–50
2. Aik. 4:1–22
7:23
2. Kun. 25:16
Jer. 52:20
Hiram valoi myös pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. Se oli reunasta reunaan kymmenen kyynärän levyinen, korkeutta sillä oli viisi kyynärää, ja vasta kolmenkymmenen kyynärän pituinen mittanuora ulottui sen ympäri. 24Sen reunan alla oli ympäriinsä kurpitsakoristeita, kymmenen joka kyynärällä. Kurpitsakoristeita oli kaksi riviä, ja ne olivat samaa valua kuin meri. 25Allas oli kahdentoista härkäpatsaan varassa. Kolme härkää katsoi pohjoiseen, kolme länteen, kolme etelään ja kolme itään päin. Niiden takaruumiit olivat vastakkain, ja allas oli niiden päällä. 26Altaan seinämä oli kämmenenleveyden paksuinen, ja sen reuna kaartui ulospäin kuin liljankukan muotoisessa maljassa. Allas veti kaksituhatta bat-mittaa7:26 Bat-mitta oli noin 30 litraa..

27Hiram teki myös kymmenen pronssista työntöpöytää, kaikki neljän kyynärän pituisia ja levyisiä sekä kolmen kyynärän korkuisia. 28Pöytien rakenne oli tällainen: Niissä oli kehys ja sitä tukemassa poikkitangot, 29ja kehyksen päällä samoin kuin poikkitankojenkin päällä oli kuvioita, jotka esittivät leijonia, härkiä ja kerubeja, ja leijonien ja härkien alapuolella oli taottuja kiehkuroita. 30Kussakin pöydässä oli neljä pronssipyörää ja pronssiset akselit, ja pöydän kuhunkin neljään jalkaan oli kiehkuroiden taakse valettu tukitanko, joka ulottui padan alle. 31Padan tukirengas oli koristekehän keskellä, kyynärän verran sitä korkeammalla. Se oli pyöreä ja puolitoista kyynärää läpimitaltaan, ja se oli valettu samoin kuin padan alustakin. Senkin reunat oli ympäriinsä koristettu leikkauksin. Kehys oli nelikulmainen, ei pyöreä. 32Pöydän neljä pyörää olivat kehyksen alla, ja pöydässä oli niitä varten kiinnikkeet. Kukin pyörä oli puolentoista kyynärän korkuinen. 33Ne olivat vaununpyörän kaltaisia, ja niiden kiinnikkeet, kehät, puolat ja navat oli kaikki valettu pronssista. 34Pataa tukevat neljä tankoa olivat pöydän neljässä kulmassa, ja ne olivat samaa valua kuin pöytä. 35Työntöpöydän päällä oli puolen kyynärän korkuinen pyöreä kehä, ja pöydän ylälaidassa oli kädensijat. Pöytä oli kehyksineen yhtä ja samaa kappaletta. 36Hiram täytti kaiverruksin kaikki vapaat pinnat, niin kylkilevyissä, kädensijoissa kuin kehyksissäkin. Hän kaiversi kerubeja, leijonia ja palmukuvioita sekä kiehkuroita yltympäriinsä. 37Näin hän teki kymmenen työntöpöytää, kaikki samalla tavoin valettuja, samanlaisia niin mitoiltaan kuin muodoltaankin.

38Hiram teki myös kymmenen pronssipataa, kaikki neljän kyynärän korkuisia ja neljäkymmentä bat-mittaa vetäviä. Kaikissa kymmenessä pöydässä oli oma patansa. 39Viisi pöytää asetettiin temppelin oikealle ja viisi vasemmalle puolelle, ja allas sijoitettiin temppelin oikealle puolelle, kaakkoiskulmaan.

40Vielä Hiram teki tuhka-astiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Näin hän sai valmiiksi kaiken sen, mitä kuningas Salomo hänellä teetti Herran temppeliä varten: 41kaksi pylvästä, niiden maljamaiset päät ja kaksi köynnöskoristetta, jotka peittivät noiden kahden maljan pintaa, 42ja köynnöksiä varten neljäsataa granaattiomenaa, kumpaakin köynnöstä kohti aina kaksi riviä omenoita peittämään pylvään päässä olevan maljan pintaa, 43kymmenen työntöpöytää ja niihin kymmenen pataa, 44altaan ja kaksitoista härkää sen alle, 45tuhka-astiat, tuhkalapiot ja vihmontamaljat. Kaikki nämä esineet, jotka Hiram teki kuningas Salomolle Herran temppeliä varten, olivat kiillotettua pronssia. 46Ne valettiin maahan kaivetuissa muoteissa, ja kuningas valatti ne Jordanin laaksossa Sukkotin ja Saretanin välillä.

47Salomo sijoitti kaikki esineet paikoilleen. Niissä oli pronssia hyvin paljon, sitä kului mittaamattomat määrät. 48Salomo teetti myös kaikki muut Herran temppeliin kuuluvat esineet: kultaisen alttarin ja kullasta tehdyn pöydän, jolla uhrileipiä pidettiin, 49viisi puhtaasta kullasta valmistettua lampunjalkaa oikealle ja viisi vasemmalle puolelle sisäkammion eteen, kukkakoristeet, lamput ja lamppupihdit, kaikki kullasta, 50sekä vadit, veitset, vihmontamaljat, kupit ja tuliastiat, nämäkin puhdasta kultaa. Myös se ovi, joka johti temppelin sisäkammioon, kaikkeinpyhimpään, ja sen ovenpuoliskot sekä temppelisalin ovet päällystettiin kullalla.

51

7:51
2. Aik. 5:12. Sam. 8:11
Kun kuningas Salomo sai valmiiksi kaikki työt, jotka hän oli Herran temppeliä varten teettänyt, hän toi sinne isänsä Daavidin pyhittämät esineet. Hopean, kullan ja muut tavarat hän talletti Herran temppelin aarrekammioihin.

8

Liitonarkku tuodaan temppeliin

81

8:1–13
2. Aik. 5:2—6:2
8:1
2. Sam. 6:12
Salomo kutsui sitten luokseen Jerusalemiin Israelin vanhimmat, kaikkien israelilaisheimojen päälliköt ja sukujen päämiehet. Heidän oli määrä tuoda Herran liitonarkku Siionista, Daavidin kaupungista. 2Kaikki Israelin johtomiehet kokoontuivat kuningas Salomon luo etanim-kuun, vuoden seitsemännen kuukauden, juhlien aikaan.

3Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, papit nostivat arkun paikaltaan. 4

8:4
4. Moos. 4:15
He veivät Herran arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin. Kantajina olivat papit ja leeviläiset. 5
8:5
2. Sam. 6:13
Kuningas Salomo uhrasi arkun edessä, ja hänen ympärillään oli koolla koko Israelin seurakunta. Kuningas ja kansa uhrasivat lampaita, vuohia ja nautakarjaa, eikä uhrieläinten määrää voinut lukea, ei laskea.

6

8:6
2. Moos. 26:33,34
Papit veivät Herran liitonarkun paikalleen temppelin sisäkammioon, kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle. 7Kerubien siivet olivat levällään sen paikan päällä, missä arkku oli, ja peittivät ylhäältäpäin arkun ja sen kantotangot. 8Kantotangot olivat niin pitkät, että niiden päät näkyivät sisäkammion edessä olevaan temppelisalin osaan, eivät kuitenkaan kauemmaksi. Ne ovat siellä vielä tänäkin päivänä. 9
8:9
2. Moos. 25:162. Moos. 3:1+
Arkussa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua, jotka Mooses talletti sinne Horebin luona, kun Herra teki liiton israelilaisten kanssa heidän ollessaan matkalla pois Egyptistä.

10

8:10,11
2. Moos. 16:10+
Kun papit poistuivat Herran temppelistä, pilvi täytti sen. 11Papit eivät pilven vuoksi voineet jatkaa palvelustaan, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin.

12

8:12
2. Moos. 20:21
Salomo lausui silloin:

– Herra, sinä haluat pimeän asuinsijan.

13Minä olen rakentanut sinulle asumuksen

ikuisiksi ajoiksi.

Salomon puhe kansalle

14

8:14–21
2. Aik. 6:3–11
Kuningas kääntyi kansaan päin ja siunasi koko Israelin seurakunnan. Kaikki seisoivat, 15ja Salomo lausui:

»Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala! Hän on omalla kädellään pannut täytäntöön lupauksen, jonka hän antoi isälleni Daavidille sanoessaan hänelle: 16

8:16
2. Sam. 7:6,13
’Jo kauan sitten toin Israelin pois Egyptistä, mutta tähän mennessä en ollut valinnut Israelin heimojen alueilta kaupunkia, jonne rakennettaisiin temppeli nimeni asuinsijaksi. Nyt olen sen tehnyt ja olen myös valinnut Daavidin johtamaan kansaani Israelia.’

17

8:17
2. Sam. 7:2
1. Aik. 17:1,28:2
»Isäni Daavid halusi kaikesta sydämestään rakentaa Herralle, Israelin Jumalalle, temppelin. 18Mutta Herra sanoi hänelle: ’Minun temppelini rakentaminen on ollut sydäntäsi lähellä, ja olet tehnyt hyvin, kun olet sitä ajatellut. 19
8:19
2. Sam. 7:12,13
Sinä et kuitenkaan ole sitä temppeliä rakentava. Sen saa minulle rakentaa poikasi, sinun omien kupeittesi hedelmä.’

20»Nyt Herra on täyttänyt antamansa lupauksen. Minä olen astunut isäni Daavidin paikalle ja istun Israelin valtaistuimella, niin kuin Herra on sanonut. Ja minä olen rakentanut Herralle, Israelin Jumalalle, temppelin. 21Sinne olen tehnyt paikan Herran arkulle ja sen liiton tauluille, jonka hän teki isiemme kanssa tuodessaan heidät pois Egyptin maasta.»

Salomon rukous

22

8:22–53
2. Aik. 6:12–42
Salomo seisoi Herran alttarin äärellä koko Israelin seurakunnan edessä. Hän kohotti kätensä taivasta kohti 23ja sanoi:

»Herra, Israelin Jumala! Ei ole sinun kaltaistasi jumalaa, ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. 24Sinä olet pannut täytäntöön sen, minkä lupasit isälleni Daavidille. Minkä suusi puhui, sen kätesi teki. Niin on nyt tapahtunut. 25

8:25
1. Kun. 2:4
Herra, Israelin Jumala, täytäthän vielä senkin, minkä lupasit palvelijallesi, isälleni Daavidille, kun sanoit hänelle: ’Aina on Israelin valtaistuimella oleva sinun sukuusi kuuluva mies, jos poikasi pysyvät sillä oikealla tiellä, jota sinä olet silmieni alla vaeltanut.’ 26Herra, Israelin Jumala! Käyköön toteen myös tämä lupaus, jonka lausuit palvelijallesi Daavidille, isälleni.

27

8:27
2. Aik. 2:5
Jes. 66:1
Ap. t. 7:49,17:24
»Mutta asuisiko Jumala maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat – miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut! 28Herra, minun Jumalani! Käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyrä pyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinun edessäsi. 29
8:29
5. Moos. 12:5+
Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. 30
8:30
Ps. 5:8
Dan. 6:11
Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuinsijaasi taivaaseen, kuule ja anna anteeksi!

31

8:31,32
2. Moos. 22:9,10
»Jos joku tekee syntiä toista vastaan ja tämä kiroaa hänet, niin että hänen on kirouksen alaisena tultava tähän temppeliin alttarisi eteen vannomaan puhdistusvala, 32niin kuule kaikki tämä taivaaseen ja ratkaise palvelijoittesi asia. Osoita syyllinen syylliseksi ja anna hänelle rangaistus hänen tekonsa mukaan, todista syytön syyttömäksi ja anna hänelle hyvitys hänen syyttömyytensä mukaisesti.

33»Jos kansasi Israel vihollista vastaan taistellessaan kärsii tappion, koska on tehnyt syntiä sinua vastaan, mutta sitten taas kääntyy puoleesi, ylistää sinun nimeäsi ja hartaasti anoo sinulta armoa tässä temppelissä, 34niin kuule se taivaaseen. Anna kansallesi Israelille anteeksi sen synnit ja tuo se takaisin tähän maahan, jonka olet isillemme antanut.

35»Jos taivas pysyy kiinni eikä anna sadetta, koska israelilaiset ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he sitten sinun näin kurittaessasi heitä rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä, ylistävät nimeäsi ja luopuvat synnistään, 36niin kuule se taivaaseen. Anna anteeksi palvelijoittesi ja kansasi Israelin synti, sinä, joka osoitat hyvän tien heidän kuljettavakseen. Anna sadetta maalle, jonka kansasi on saanut sinulta perintömaaksi.

37»Jos maahan tulee nälänhätä tai rutto, jos tauti kuivettaa ja kellastaa viljan, jos tulee heinäsirkkoja tai toukkia, jos vihollinen ahdistaa rajoilla kansaasi tai tulee jokin muu vitsaus tai tauti, 38niin kuule silloin asuinsijaasi taivaaseen jokainen rukous, yhtä lailla yksityisten ihmisten kuin koko kansasi Israelin armonanominen, kun palvelijasi onnettomuutensa ahdistamina kohottavat kätensä tätä temppeliä kohti. 39

8:39
1. Sam. 16:7+
Anna silloin heille anteeksi, auta heitä ja anna jokaiselle hänen ansionsa mukaan, sillä sinä tunnet heidän sydämensä, sinä yksin tunnet kaikkien ihmisten sydämen. 40Näin he pysyvät koko elinaikansa sinun palvelijoinasi tässä maassa, jonka sinä olet isillemme antanut.

41

8:41–43
Jes. 56:6,7
Mark. 11:17
»Myös voi tulla muukalaisia kaukaisesta maasta. He eivät ole sinun kansaasi, 42mutta he ovat kuulleet suuresta nimestäsi ja voimakkaasta ja pelottavasta kädestäsi, jonka olet kohottanut. Kun muukalainen tulee ja rukoilee tähän temppeliin päin kääntyneenä, 43niin kuule se asuinsijaasi taivaaseen ja tee niin kuin hän sinulta pyytää. Silloin kaikki maailman kansat oppivat tuntemaan nimesi, kunnioittavat sinua kansasi Israelin tavoin ja tietävät, että tämä rakentamani temppeli on pyhitetty sinun nimellesi.

44»Jos kansasi lähtee sinun osoittamallesi tielle sotaan vihollista vastaan ja siellä rukoilee sinua ja kääntyy kohti valitsemaasi kaupunkia ja temppeliä, jonka minä olen sinulle rakentanut, 45niin kuule taivaaseen sen pyynnöt ja rukoukset ja anna sen menestyä.

46

8:46
Job 14:4
Sananl. 20:9
Saarn. 7:20
Room. 3:23
»Jos he tekevät syntiä sinua vastaan – eihän ole ihmistä, joka ei tee syntiä – ja sinä vihastut heihin ja jätät heidät vihollisten armoille, niin että nämä vievät heidät vangeikseen omaan maahansa, lähelle tai kauas, 47
8:47
Dan. 9:5,6
ja jos he sitten siinä maassa, jonne heidät on viety, tekevät parannuksen, kääntyvät puoleesi ja vangitsijoittensa maassa anovat sinulta armoa sanoen: ’Olemme tehneet väärin, olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan’, 48
8:48
5. Moos. 4:30+
ja jos he vankeina vihollistensa maassa koko sydämestään ja sielustaan kääntyvät puoleesi ja rukoilevat sinua suunnaten kasvonsa kohti omaa maataan, sitä, jonka sinä annoit heidän isilleen, kohti kaupunkia, jonka sinä valitsit, ja temppeliä, jonka minä olen sinulle rakentanut, 49niin kuule asuinsijaasi taivaaseen heidän pyyntönsä ja rukouksensa ja anna heille oikeutta. 50Anna kansallesi sen synnit anteeksi, millä tavoin se onkin sinua vastaan rikkonut, ja salli sen päästä vangitsijoittensa armoihin, niin että he säälivät sitä. 51
8:51
5. Moos. 4:20
Onhan se sinun oma kansasi, jonka toit pois Egyptin sulatusuunista.

52

8:52
Ps. 121:4
»Olkoot korvasi avoimet palvelijasi ja kansasi Israelin hartaille pyynnöille! Kuule heitä aina kun he huutavat sinua avuksi! 53
8:53
5. Moos. 7:6
Sinähän heidät erotit omaksi kansaksesi kaikkien maailman kansojen joukosta, kun toit isämme pois Egyptistä, niin kuin olit luvannut palvelijallesi Moosekselle. Herra, minun Jumalani!»

Temppelin vihkiminen

54

8:54–66
2. Aik. 7:1–10
Kun Salomo oli päättänyt hartaan rukouksensa, hän nousi Herran alttarin edestä, missä oli ollut polvillaan kädet taivasta kohti. 55
8:55
2. Sam. 6:18
Hän nousi seisomaan ja siunasi voimakkaalla äänellä koko Israelin seurakunnan. 56
8:56
5. Moos. 12:10
Joos. 21:45,23:14
Hän sanoi: »Kiitetty olkoon Herra, joka lupauksensa mukaisesti on antanut kansalleen Israelille turvallisen asuinsijan. Yksikään hänen lupauksistaan, jotka hänen palvelijansa Mooses välitti kansalle, ei ole jäänyt täyttymättä. 57Olkoon Herra, meidän Jumalamme, kanssamme niin kuin hän on ollut isiemme kanssa! Älköön hän jättäkö meitä, älköön hylätkö meitä, 58vaan kääntäköön sydämemme puoleensa, niin että me aina vaellamme hänen teitään ja noudatamme hänen määräyksiään, säädöksiään ja lakejaan, jotka hän on antanut isillemme. 59Ja pysyköön tämä harras rukoukseni päivin ja öin lähellä Herraa, niin että hän antaa palvelijalleen ja kansalleen Israelille kaiken, mitä he kunakin päivänä tarvitsevat. 60
8:60
5. Moos. 4:35,39
Silloin kaikki maailman kansat oppivat tietämään, että vain Herra on Jumala, ei kukaan muu. 61Olkoon sydämenne vilpitön Herraa, Jumalaanne, kohtaan. Eläkää hänen säädöstensä mukaisesti ja noudattakaa vastedeskin hänen määräyksiään.»

62Kuningas ja hänen kanssaan koko Israel uhrasivat sitten teurasuhreja Herran edessä. 63Salomo uhrasi Herralle yhteysuhrina kaksikymmentäkaksituhatta nautaa ja satakaksikymmentätuhatta lammasta. Näin kuningas ja kaikki israelilaiset vihkivät Herran temppelin. 64Kuningas pyhitti tuona päivänä Herran temppelin esipihan keskiosan, jossa hän uhrasi polttouhrin ja ruokauhrin sekä yhteysuhrin rasvat, koska Herran edessä oleva pronssialttari oli polttouhria, ruokauhria ja yhteysuhrin rasvoja varten liian pieni.

65

8:65
4. Moos. 13:211. Moos. 15:18+
Näin Salomo noina päivinä vietti juhlaa yhdessä koko Israelin kanssa. Herran, meidän Jumalamme, eteen oli tullut hyvin suuri joukko väkeä, pohjoisesta aina Lebo-Hamatista ja etelästä Egyptin rajapurolta saakka. He olivat siellä seitsemän ja vielä seitsemän päivää, neljätoista päivää kaikkiaan. 66Kahdeksantena päivänä Salomo hyvästeli kansan. Israelilaiset toivottivat kuninkaalle siunausta ja lähtivät kotiinsa tyytyväisinä ja iloisina kaikesta siitä hyvyydestä, jota Herra oli palvelijalleen Daavidille ja kansalleen Israelille osoittanut.