Raamattu 1992 (KR92)
4

Salomon virkamiehet

41Kuningas Salomo oli koko Israelin hallitsija. 2Nämä olivat hänen korkeimmat virkamiehensä: ylipappina oli Asarja, Sadokin poika, 3kirjureina Sisan pojat Elihoref ja Ahia, sihteerinä Josafat, Ahiludin poika, 4

4:4
1. Kun. 1:8,2:26,35
sotaväen päällikkönä Benaja, Jojadan poika, pappeina Sadok ja Abjatar, 5ylimaaherrana Asarja, Natanin poika, kuninkaan uskottuna pappi Sabud, Natanin poika, 6
4:6
2. Sam. 20:24
1. Kun. 5:28
hovin päällikkönä Ahisar ja verotöiden valvojana Adoniram4:6 Adoniram on nimen Adoram rinnakkaismuoto. Vrt. 2. Sam. 20:24., Abdan poika.

7Salomolla oli Israelissa kaksitoista maaherraa, jotka vastasivat kuninkaan ja hänen hovinsa ylläpidosta, kukin vuosittain kuukauden ajan. 8He olivat: Ben-Hur Efraimin vuoristossa; 9Ben-Deker Makasissa, Saalbimissa, Bet-Semesissä ja Elon-Bet-Hananissa; 10Ben-Hesed Arubbotissa Sokon ja koko Heferin alueen päällikkönä; 11Dorin ylängön maaherrana Ben-Abinadab, jolla oli vaimona Salomon tytär Tafat; 12Baana, Ahiludin poika, jolla oli hallinnassaan Taanak ja Megiddon seutu aina Jokmeamin toiselle puolen sekä Jisreelin alapuolella oleva alue Bet-Seanista Saretanin tienoille Abel-Meholaan asti; 13Ramot-Gileadissa Ben-Geber, joka Gileadissa hallitsi Manassesta polveutuvan Jairin leirikyliä sekä Basanissa Argobin aluetta, kuuttakymmentä suurta kaupunkia, jotka oli varustettu muurein ja pronssisalpaisin portein; 14Mahanaimissa Ahinadab, Iddon poika; 15Naftalin heimon alueella Ahimaas, jolla hänelläkin oli vaimona Salomon tytär, Basemat; 16Asserin heimon alueella ja Bealotissa Baana, Husain poika; 17Isaskarin heimon alueella Paruahin poika Josafat; 18Benjaminin heimon alueella Simei, Elan poika; 19Gileadin alueella Urin poika Geber, jonka maita ennen olivat hallinneet amorilaisten kuningas Sihon ja Basanin kuningas Og. Vielä oli yksi maaherra Juudan alueella.

20

4:20
1. Moos. 22:17+
Juudan ja Israelin kansaa oli paljon, niin paljon kuin on meren rannalla hiekkaa. Heillä riitti ruokaa ja juomaa, ja he elivät tyytyväisinä.

5

Salomon rikkaus ja viisaus

51

5:1
2. Moos. 23:311. Aik. 9:26
Salomolla oli hallinnassaan kaikki kuningaskunnat Eufratilta filistealaisten maan ja Egyptin rajalle asti. Kuninkaat toivat hänelle lahjoja ja tunnustivat hänen herruutensa koko hänen elämänsä ajan. 2Salomon hovin elatukseen meni päivittäin kolmekymmentä kor-mittaa5:2 Kor-mitta oli noin 400 litraa. valikoituja vehnäjauhoja, kuusikymmentä kor-mittaa muita jauhoja, 3syöttökarjaa kymmenen ja laidunkarjaa kaksikymmentä nautaa, sata lammasta ja lisäksi peuroja, gaselleja, kauriita ja syöttöhanhia. 4Hänen hallinnassaan olivat alueet Eufratilta asti, Tifsahista Gazaan saakka. Eufratille asti hän hallitsi kuninkaita, ja joka puolella vallitsi rauha. 5
5:5
Tuom. 20:13. Moos. 25:18Miika 4:4
Sak. 3:10
Niin kauan kuin Salomo eli, Juudan ja Israelin asukkaat Danista Beersebaan saakka saivat elää rauhassa kukin oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. 6
5:6
1. Kun. 10:26
2. Aik. 1:14,9:25
Salomolla oli talleissaan paikat neljälletuhannelle vaunuhevoselle, ja vaunumiehiä hänellä oli kaksitoistatuhatta.

7Maaherrat huolehtivat kuningas Salomon ja hänen pöytävieraidensa ylläpidosta kukin kuukauden ajan, eikä mitään jäänyt puuttumaan. 8Kuninkaan hevosille ja kuormajuhdillekin he toimittivat määräpaikkoihin ohjeiden mukaan ohrat ja oljet.

9Jumala antoi Salomolle yltäkyllin järkeä ja viisautta, ymmärrystä niin kuin on meren rannalla hiekkaa. 10Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idän miesten viisaus ja koko Egyptinkin viisautta suurempi. 11

5:11
1. Aik. 2:6
Ps. 88:1,89:1
Hän oli viisain kaikista ihmisistä, viisaampi kuin esrahilainen Etan tai Maholin pojat Heman, Kalkol ja Darda, ja hänen maineensa levisi kaikkien kansojen keskuuteen. 12Hän sepitti kolmetuhatta viisasta lausumaa, ja hänen laulujaan oli tuhatviisi. 13
5:13
Viis. 7:20
Hän puhui kasveista, niin Libanonin setristä kuin muurissa kasvavasta iisopista, hänen aiheinaan olivat isot ja pienet eläimet, linnut ja kalat. 14
5:14
1. Kun. 10:1,24
Salomon viisaita sanoja tultiin kuulemaan kaikista maista, kaikkien kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestaan.

Hiram toimittaa temppelin rakennustarvikkeita

15

5:15–32
2. Aik. 2:2–15
5:15
2. Sam. 5:11
1. Aik. 14:1
Kun Tyroksen kuningas Hiram sai kuulla, että Salomo oli voideltu kuninkaaksi isänsä jälkeen, hän lähetti viemään tervehdyksensä Salomolle, sillä hän oli aina ollut Daavidin ystävä.

16Salomo lähetti Hiramille sanan: 17»Sinä tiedät, ettei isäni Daavid voinut rakentaa temppeliä Herralle, Jumalalleen, koska hän joutui sotimaan joka puolella, kunnes Herra saattoi viholliset hänen jalkojensa alle. 18Nyt Herra, minun Jumalani, on suonut minulle joka suunnalla rauhan. Vastustajia ei ole, mikään vaara ei uhkaa. 19

5:19
2. Sam. 7:13
1. Aik. 22:10,28:6
Minä aion nyt rakentaa Herralle, Jumalalleni, omistetun temppelin, sen josta Herra puhui isälleni Daavidille sanoen: ’Sinun poikasi, jonka asetan jälkeesi valtaistuimelle, on rakentava minulle temppelin.’ 20Käske siis kaataa minulle setrejä Libanonin vuorilta. Saat minun miehiäni oman väkesi avuksi, ja minä maksan väellesi palkkaa pyyntösi mukaan. Sinä tiedät itsekin, ettei meillä täällä ole ketään, joka osaisi kaataa puita niin kuin sidonilaiset.»

21

5:21
1. Kun. 10:9
Kun Hiram kuuli Salomon sanat, hän ilahtui suuresti ja sanoi: »Kiitetty olkoon tänä päivänä Herra, joka on antanut Daavidille viisaan pojan tuon suuren kansan johtajaksi.» 22Hiram lähetti Salomolle vastauksen: »Olen saanut viestisi. Minä toimitan setrit ja sypressipuut niin kuin halusit. 23Mieheni tuovat ne Libanonin vuorilta alas mereen, ja minä käsken uittaa ne nippuina paikkaan, jonka minulle osoitat. Siellä annan purkaa niput, ja sinä saat ottaa puut haltuusi. Täytä sinä sitten minun toivomukseni ja lähetä hovilleni elintarvikkeita.» 24Hiram toimitti Salomolle setrejä ja sypressejä niin paljon kuin tämä halusi. 25Salomo puolestaan antoi Hiramin hoville kaksikymmentätuhatta kor-mittaa ruokavehnää ja kaksikymmentä kor-mittaa puhdasta oliiviöljyä. Tämän määrän Salomo lähetti Hiramille joka vuosi.

26

5:26
1. Kun. 3:12
Herra oli antanut Salomolle viisautta, niin kuin oli hänelle luvannut. Hiramin ja Salomon välillä vallitsi rauha, ja he solmivat keskenään liiton.

27Kuningas Salomo otti verotöihin miehiä joka puolelta Israelia, yhteensä kolmekymmentätuhatta miestä. 28

5:28
1. Kun. 4:6
Hän lähetti heitä kuukausittain kymmenentuhatta Libanonin vuorille. He olivat aina kuukauden siellä ja kaksi kuukautta kotona. Verotöiden valvojana oli Adoniram. 29
5:29
2. Aik. 2:1,17
Lisäksi Salomolla oli seitsemänkymmentätuhatta kantajaa ja kahdeksankymmentätuhatta kivenhakkaajaa vuoristossa. 30Töitä johtamassa oli Salomon maaherrojen asettamia esimiehiä, kaikkiaan kolmetuhattakolmesataa. 31Kuningas käski louhia suuria, hyvälaatuisia lohkareita, sillä temppelin perustus oli määrä tehdä hakatusta kivestä. 32
5:32
Hes. 27:9
Salomon ja Hiramin työläiset veistivät puut ja hakkasivat kivet yhdessä gebalilaisten ammattimiesten kanssa temppelin rakentamiseen sopiviksi.

6

Salomo rakentaa temppelin

61

6:1–38
2. Aik. 3:1–14
Neljännen hallitusvuotensa toisena kuukautena, siv-kuussa, Salomo ryhtyi rakennuttamaan Herran temppeliä. Silloin oli neljässadaskahdeksaskymmenes vuosi siitä, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä.

2Temppeli, jonka kuningas Salomo rakensi Herralle, oli kuusikymmentä kyynärää pitkä, kaksikymmentä kyynärää leveä ja kolmekymmentä kyynärää korkea.6:2 Temppelin mitat olivat noin 27 m x 9 m x 13,5 m. 3Temppelisalin päässä oli eteishalli, jonka pitkä sivu oli temppelin päädyn tavoin kaksikymmentä kyynärää ja joka ulkoni temppelin päädystä kymmenen kyynärää. 4Salomo teetti temppeliin sisäänpäin avartuvat ristikkoikkunat. 5Temppelin ulkoseinälle hän rakennutti kylkirakennuksen, jonka huoneet kiersivät temppeliä sekä temppelisalin että sisäkammion kohdalta. 6Kylkirakennuksen alin kerros oli viiden, keskimmäinen kuuden ja kolmas seitsemän kyynärän levyinen. Temppelin ulkoseinä oli näet porrastettu niin, ettei setripalkeille tarvinnut tehdä koloja seinään. 7

6:7
1. Kun. 5:31,32
Kun temppeliä pystytettiin, käytettiin valmiiksi muotoiltuja rakennuskiviä, niin ettei työmaalta kuulunut vasaran, ei taltan eikä minkään muunkaan rautatyökalun ääntä. 8Kylkirakennuksen alakerrokseen oli ovi etelän puolella. Keskimmäiseen kerrokseen noustiin portaita, samoin sieltä kolmanteen kerrokseen. 9Kun Salomo oli saanut temppelin pystytetyksi, hän teetti siihen katon laudoista ja setripalkeista. 10Hän rakennutti temppelin ympärille kylkirakennuksen, jonka jokainen kerros oli viiden kyynärän korkuinen ja joka oli setrisillä lattiapalkeilla liitetty temppelin seinään.

11Salomolle tuli silloin tämä Herran sana: 12

6:12
2. Sam. 7:12–16
1. Kun. 2:4,9:4,5
»Sinä olet ryhtynyt rakentamaan minun temppeliäni. Jos vaellat säädöksieni ja lakieni mukaan ja noudatat kaikkia määräyksiäni, minä annan käydä toteen sen, minkä lupasin isällesi Daavidille. 13
6:13
2. Moos. 29:45
3. Moos. 26:11
Minä asun israelilaisten keskellä enkä jätä kansaani.»

14Niin Salomo rakensi temppelin valmiiksi. 15Hän peitti temppelin sisäseinät setrilaudoilla lattiasta kattopalkkeihin asti, ja temppelin lattian hän päällysti sypressilaudoilla. 16Kahdenkymmenen kyynärän päähän peräseinästä hän rakensi setrilaudoista väliseinän, joka ulottui lattiasta kattopalkkeihin. Seinän taakse tuli sisäkammio, kaikkeinpyhin, 17ja sen eteen jäävä temppelisali oli neljänkymmenen kyynärän pituinen. 18Setripuu oli temppelin sisällä kauttaaltaan koristeltu kurpitsanlehtiä ja kukkia esittävin leikkauksin. Kaikki oli setriä, kiveä ei näkynyt.

19Sisäkammion Salomo rakennutti temppeliin sijoittaakseen sinne Herran liitonarkun. 20Kammio oli kaksikymmentä kyynärää pitkä, kaksikymmentä kyynärää leveä ja kaksikymmentä kyynärää korkea. Hän peitti sen pinnat puhtaalla kullalla, ja alttarin hän verhosi setripuulla. 21Salomo silasi koko temppelin sisältä puhtaalla kullalla, ja kun hän oli kullannut sisäkammion, hän eristi sen kultaketjuin. 22Hän kultasi kauttaaltaan temppelin sisäpinnat, ja myös sisäkammion eteen sijoitetun alttarin hän päällysti kullalla.

23

6:23–28
2. Moos. 25:18–20,37:7–9
Sisäkammioon hän teki oliivipuusta kaksi kerubia, molemmat kymmenen kyynärän korkuisia. 24Kerubin toisella siivellä oli mittaa viisi kyynärää, ja toinen siipi oli sekin viiden kyynärän mittainen; siivenkärjestä siivenkärkeen oli kymmenen kyynärää. 25Toinenkin kerubi oli kymmenen kyynärän korkuinen, molemmat olivat mitoiltaan ja muodoltaan yhtäläiset. 26Niin kuin toinen niin toinenkin oli kymmenen kyynärää korkea. 27Salomo asetti kerubit temppelin sisäkammioon. Niiden siivet olivat levällään, ja kun toisen siipi oli seinässä kiinni ja toisen samoin, niin temppelin keskustaan päin olevat siivet koskettivat toisiaan. 28Hän päällysti kerubitkin kullalla.

29Kaikki pyhäkön seinät niin temppelisalissa kuin eteishallissa Salomo koristi kerubeja, palmunlehviä ja kukkia esittävin leikkauksin ja kaiverruksin. 30Lattian hän päällysti kullalla sekä temppelisalissa että eteishallissa. 31Sisäkammioon hän teki oliivipuusta parioven, jonka pielet muodostivat viisikulmion. 32Oliivipuuoven kumpaankin puoliskoon hän leikkautti kerubeja, palmunlehviä ja kukkia, ja kerubit ja palmukuviot päällystettiin kullalla. 33Samoin hän teki temppelisalin nelikulmaiseen oviaukkoon oliivipuusta pielet 34ja sypressistä parioven, jonka kummassakin puoliskossa oli kaksi avattavaa osaa. 35Hän leikkautti niihin kerubeja, palmunlehviä ja kukkia, ja kuviot päällystettiin kullalla.

36Hän rakensi esipihan ja ympäröi sen kolmella kerroksella hakattuja kiviä, joiden päällä oli kerros setrihirsiä.

37Herran temppelin perustus laskettiin Salomon neljäntenä hallitusvuotena siv-kuussa. 38Yhdennentoista vuoden kahdeksantena kuukautena, bul-kuussa, temppeli oli valmis kaikilta osiltaan ja kaikkia varusteitaan myöten. Salomo rakensi sitä seitsemän vuotta.