Raamattu 1992 (KR92)
4

Salomon virkamiehet

41Kuningas Salomo oli koko Israelin hallitsija. 2Nämä olivat hänen korkeimmat virkamiehensä: ylipappina oli Asarja, Sadokin poika, 3kirjureina Sisan pojat Elihoref ja Ahia, sihteerinä Josafat, Ahiludin poika, 4

4:4
1. Kun. 1:8,2:26,35
sotaväen päällikkönä Benaja, Jojadan poika, pappeina Sadok ja Abjatar, 5ylimaaherrana Asarja, Natanin poika, kuninkaan uskottuna pappi Sabud, Natanin poika, 6
4:6
2. Sam. 20:24
1. Kun. 5:28
hovin päällikkönä Ahisar ja verotöiden valvojana Adoniram4:6 Adoniram on nimen Adoram rinnakkaismuoto. Vrt. 2. Sam. 20:24., Abdan poika.

7Salomolla oli Israelissa kaksitoista maaherraa, jotka vastasivat kuninkaan ja hänen hovinsa ylläpidosta, kukin vuosittain kuukauden ajan. 8He olivat: Ben-Hur Efraimin vuoristossa; 9Ben-Deker Makasissa, Saalbimissa, Bet-Semesissä ja Elon-Bet-Hananissa; 10Ben-Hesed Arubbotissa Sokon ja koko Heferin alueen päällikkönä; 11Dorin ylängön maaherrana Ben-Abinadab, jolla oli vaimona Salomon tytär Tafat; 12Baana, Ahiludin poika, jolla oli hallinnassaan Taanak ja Megiddon seutu aina Jokmeamin toiselle puolen sekä Jisreelin alapuolella oleva alue Bet-Seanista Saretanin tienoille Abel-Meholaan asti; 13Ramot-Gileadissa Ben-Geber, joka Gileadissa hallitsi Manassesta polveutuvan Jairin leirikyliä sekä Basanissa Argobin aluetta, kuuttakymmentä suurta kaupunkia, jotka oli varustettu muurein ja pronssisalpaisin portein; 14Mahanaimissa Ahinadab, Iddon poika; 15Naftalin heimon alueella Ahimaas, jolla hänelläkin oli vaimona Salomon tytär, Basemat; 16Asserin heimon alueella ja Bealotissa Baana, Husain poika; 17Isaskarin heimon alueella Paruahin poika Josafat; 18Benjaminin heimon alueella Simei, Elan poika; 19Gileadin alueella Urin poika Geber, jonka maita ennen olivat hallinneet amorilaisten kuningas Sihon ja Basanin kuningas Og. Vielä oli yksi maaherra Juudan alueella.

20

4:20
1. Moos. 22:17+
Juudan ja Israelin kansaa oli paljon, niin paljon kuin on meren rannalla hiekkaa. Heillä riitti ruokaa ja juomaa, ja he elivät tyytyväisinä.