Raamattu 1992 (KR92)
15

Kristuksen ylösnousemus

151

15:1,2
Room. 1:16+
15:1
1. Kor. 3:5+
Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, 2
15:2
1. Kor. 1:21
2. Kor. 6:1
Gal. 3:4
ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. 3
15:3
Jes. 53:5,6
Gal. 1:4
1. Piet. 2:24
Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa:

– Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi,

niin kuin oli kirjoitettu,

4

15:4
Jes. 53:9
Matt. 12:40Ps. 16:10
Mark. 8:31
hänet haudattiin,

hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä,

niin kuin oli kirjoitettu,

5

15:5
Luuk. 24:34Mark. 16:14
ja hän ilmestyi Keefakselle

ja sitten niille kahdelletoista.

6Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. 7Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. 8
15:8
Ap. t. 9:5
1. Kor. 9:1
Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. 9
15:9
Ef. 3:8
1. Tim. 1:15Ap. t. 8:3
Gal. 1:13
Fil. 3:6
1. Tim. 1:13
Olenhan apostoleista vähäisin enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. 10
15:10
Room. 15:18
1. Kor. 3:10
Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani.

11Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet.

Kuolleiden ylösnousemus

12

15:12
Mark. 12:18
Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? 13Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. 14Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. 15
15:15
Ap. t. 2:32+
Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen – mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. 16
15:16
Room. 8:11
Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. 17Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. 18
15:18
1. Tess. 4:14
Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. 19Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä.

20

15:20
Ap. t. 26:23+
Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. 21
15:21
Room. 5:12Joh. 11:25
Room. 5:17
Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. 22Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, 23
15:23
1. Tess. 4:15
Ilm. 20:4,5
jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. 24
15:24
Dan. 2:44,7:14,27
Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. 25
15:25
Ps. 110:1
Mark. 12:36
Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. 26
15:26
Ilm. 20:14,21:4
Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 27
15:27
Ps. 8:7
Ef. 1:22
Hepr. 2:8
Sillä »Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken». Kun sanotaan, että kaikki on alistettu hänelle, tämän ulkopuolelle jää tietysti Jumala, joka itse on kaiken alistanut Kristuksen valtaan. 28
15:28
1. Kor. 3:23,11:3
Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea.

29Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta? 30Entä mitä varten me joka hetki antaudumme vaaraan? 31

15:31
Room. 8:35+
Niin totta kuin te olette minun ylpeyteni Herramme Kristuksen Jeesuksen edessä, minä katson joka päivä kuolemaa silmiin. 32
15:32
Ap. t. 19:23
2. Kor. 1:8Jes. 22:13
Viis. 2:6
Olisiko minun kannattanut taistella Efesoksessa petoja vastaan, jos asiaa ajatellaan vain tavalliseen ihmistapaan? Ellei kuolleita herätetä eloon, niin »syödään ja juodaan, huomenna kuollaan». 33Älkää eksykö! »Huono seura hyvät tavat turmelee.» 34
15:34
Room. 13:11+
Tulkaa lopultakin järkiinne, älkää tehkö syntiä! On näet eräitä, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä – tämän sanon teidän häpeäksenne.

Ylösnousemusruumis

35Joku ehkä kysyy: »Millä tavoin kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?» 36

15:36
Joh. 12:24
Mikä järjetön kysymys! Eihän se mitä kylvät tule eläväksi, ellei se ensin kuole. 37Ja kun kylvät, et kylvä tulevaa kasvia vaan pelkän siemenen, vehnänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. 38Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin hän on nähnyt hyväksi, jokaiselle siemenelle sellaisen kuin sille kuuluu. 39Ei kaikkien elollisten ruumis ole samanlainen, vaan ihmisellä on oma ruumiinsa, nelijalkaisilla omansa, linnuilla omansa ja kaloilla omansa. 40
15:40
Matt. 13:43
On taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. 41Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista kirkkaammin.

42Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. 43

15:43
Fil. 3:21
Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. 44Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. 45
15:45
1. Moos. 2:7
Joh. 5:21
Onkin kirjoitettu: »Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä olento.» Mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. 46Ensimmäisenä ei siis ole hengellinen vaan ajallinen; vasta sen jälkeen tulee hengellinen. 47
15:47
Joh. 3:13
Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen ihminen on taivaasta. 48Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset, ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset. 49
15:49
1. Moos. 5:3Room. 8:29+
Ja niin kuin me nyt olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi.

50

15:50
Joh. 3:6
Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta. 51
15:51,52
Matt. 24:31
1. Tess. 4:15–17
Ilm. 11:15
Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, 52yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. 53
15:53
2. Kor. 5:4
Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. 54
15:54
Jes. 25:8
Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana:

– Kuolema on nielty ja voitto saatu.

55

15:55
Hoos. 13:14
Missä on voittosi, kuolema?

Missä on pistimesi, kuolema?

56
15:56
1. Moos. 3:3Room. 3:20+
Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. 57
15:57
Room. 8:37
2. Kor. 2:14
Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

58

15:58
2. Aik. 15:7
Hepr. 6:10
Ilm. 14:13
Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.

16

Keräys Jerusalemin kristityille

161

16:1
Room. 15:25+
Kun keräätte varoja Jerusalemin pyhille, noudattakaa niitä ohjeita, jotka olen antanut Galatian seurakunnille: 2
16:2
2. Kor. 9:3
kunkin teistä on aina sapatin jälkeisenä päivänä pantava syrjään rahaa sen mukaan kuin hänellä on varaa, jottei keräystä pantaisi toimeen vasta kun olen tullut sinne. 3Sitten kun tulen, lähetän teidän valitsemanne ja valtuuttamanne henkilöt viemään lahjaanne Jerusalemiin. 4Jos minun itsenikin on syytä lähteä matkaan, niin matkustamme yhdessä.

Matkasuunnitelmia

5

16:5
2. Kor. 1:16
Aion tulla teidän luoksenne käytyäni Makedonian seurakunnissa; matkustan näet Makedonian kautta. 6Voin jäädä teidän luoksenne joksikin aikaa, ehkä koko talveksikin. Sitten voitte varustaa minut matkaan, minne taas lähdenkin. 7En halua vain ohimennen pistäytyä teitä tapaamassa, vaan toivon voivani viipyä luonanne jonkin aikaa, jos Herra suo. 8Jään tänne Efesokseen helluntaihin saakka, 9sillä minulle on avautunut laaja ja lupaava työmaa. Tosin myös vastustajia on paljon.

10

16:10
1. Kor. 4:17
Kun Timoteus tulee, katsokaa ettei hänen tarvitse olla siellä mistään huolissaan. Hän tekee Herran työtä niin kuin minäkin, 11
16:11
1. Tim. 4:12
kenenkään ei pidä halveksia häntä. Auttakaa hänet sitten onnellisesti paluumatkalle. Odotan häntä täällä muiden veljien kanssa.

12

16:12
Ap. t. 18:24
Veli Apollosta olen kovasti kehottanut lähtemään muiden veljien kanssa teidän luoksenne, mutta hänen matkansa ei nyt voinut toteutua. Hän tulee sitten kun saa sopivan tilaisuuden.

Loppukehotuksia ja tervehdyksiä

13Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja. 14Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin!

15

16:15
1. Kor. 1:16
Minulla on teille pyyntö, veljet. Niin kuin tiedätte, Stefanas ja hänen perheväkensä ovat ensi hedelmä työstämme Akhaiassa, ja he ovat antautuneet palvelemaan pyhiä. 16
16:16
Fil. 2:29
1. Tim. 5:17
Hepr. 13:17
Olkaa te puolestanne kuuliaisia heille ja kaikille, jotka työskentelevät ja näkevät vaivaa yhdessä heidän kanssaan. 17Olen iloinen siitä, että Stefanas, Fortunatus ja Akaikos ovat tulleet tänne. He korvaavat minulle sen, että joudun olemaan erossa teistä. 18He ovat virkistäneet minua niin kuin teitäkin. Antakaa tunnustus tällaisille miehille!

19

16:19
Ap. t. 18:2
Room. 16:3,5
Aasian maakunnan seurakunnat lähettävät teille terveisensä. Myös Aquila ja Prisca ja heidän kodissaan kokoontuva seurakunta lähettävät teille paljon terveisiä Herran nimeen. 20
16:20
Room. 16:16+
Terveisiä kaikilta veljiltä. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla.

21

16:21
Gal. 6:11
Kol. 4:18
2. Tess. 3:17
Minä, Paavali, kirjoitan tähän tervehdyksen omakätisesti. 22Jos joku ei rakasta Herraa, hän olkoon kirottu. Maranata!16:22 Alkukristillisessä jumalanpalveluksessa käytetty arameankielinen huudahdus, joka merkitsee ’Herramme, tule!’. Herramme, tule! 23Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. 24Rakkaat terveiseni teille kaikille, te Kristuksen Jeesuksen omat.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]