Raamattu 1992 (KR92)
10

Varoitus epäjumalien palvelemisesta

101

10:1
2. Moos. 13:21,22,14:21,22
Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. 2Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. 3
10:3
2. Moos. 16:14,15
5. Moos. 8:3
Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa 4
10:4
2. Moos. 17:6
4. Moos. 20:10,11
ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus. 5
10:5
4. Moos. 14:29,30
Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi, kohtasihan heidät tuho autiomaassa. 6
10:6
4. Moos. 11:4
Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä: meidän ei pidä himoita pahaa, niin kuin he tekivät. 7
10:7
2. Moos. 32:6
Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia niin kuin jotkut heistä. Kirjoituksissa kerrotaan: »He istuivat syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat tanssimaan.» 8
10:8
4. Moos. 25:9
Älkäämme antautuko siveettömyyteen niin kuin jotkut heistä; heitä kuoli yhtenä päivänä kaksikymmentäkolmetuhatta. 9
10:9
4. Moos. 21:5,6
Meidän ei myöskään tule koetella Herran kärsivällisyyttä, niin kuin jotkut heistä tekivät; he kuolivat käärmeenpuremiin. 10
10:10
4. Moos. 14:29
Älkää liioin nurisko niin kuin jotkut heistä; he saivat surmansa kuolemanenkelin kädestä.

11

10:11
Room. 4:23,241. Piet. 4:7
1. Joh. 2:18
Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja. 12
10:12
Room. 11:20
Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. 13
10:13
1. Kor. 1:9
1. Tess. 5:24
2. Piet. 2:9
Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

14

10:14
Ap. t. 15:20
2. Kor. 6:16
1. Joh. 5:21
Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta. 15Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa mitä sanon. 16
10:16
Mark. 14:22–24
Ap. t. 2:42
Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? 17
10:17
Room. 12:5
1. Kor. 12:13
Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. 18
10:18
1. Kor. 9:13+
Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? 19
10:19
1. Kor. 8:4+
Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. 20
10:20
5. Moos. 32:17
Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. 21
10:21
2. Kor. 6:15,16
Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. 22
10:22
5. Moos. 32:21
Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia?

Oma vapaus ja toisten paras

23

10:23
1. Kor. 6:12
»Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole hyödyksi. »Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole rakentavaa. 24
10:24
Room. 15:2
1. Kor. 13:5
Fil. 2:4
Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan vaan toisen parasta. 25
10:25
1. Tim. 4:4
Syökää kaikkea, mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä kysymyksiä omantunnonsyistä. 26
10:26
Ps. 24:1
»Herran on maa ja kaikki mitä siinä on.» 27
10:27
Luuk. 10:7,8
Jos joku, joka ei usko, kutsuu teidät luokseen ja te otatte kutsun vastaan, älkää omantunnonsyistä kyselkö, vaan syökää kaikkea mitä teille tarjotaan. 28
10:28
1. Kor. 8:7
Mutta jos joku sanoo teille: »Tämä on uhrilihaa», jättäkää se syömättä hänen vuokseen, omantunnon takia. 29
10:29
Room. 14:14,16
En tarkoita teidän omaatuntoanne vaan tuon toisen. Miksi antaisin toisen ihmisen omantunnon määrätä omaa vapauttani? 30
10:30
Room. 14:6
1. Tim. 4:4
Jos minä kiitän Jumalaa ruoastani, miksi minua moitittaisiin siitä, mistä itse kiitän? 31
10:31
5. Moos. 8:10
Kol. 3:17
Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 32
10:32
Room. 14:13+
Älkää loukatko sen enempää juutalaisia kuin kreikkalaisiakaan älkääkä liioin Jumalan seurakuntaa. 33
10:33
Room. 15:2
1. Kor. 9:19
Minäkin yritän aina tulla toimeen kaikkien kanssa; en etsi omaa etuani vaan muiden ihmisten parasta, jotta he pelastuisivat.

11

Pään peittäminen jumalanpalveluksessa

111

11:1
1. Kor. 4:16+
Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. 2
11:2
2. Tess. 2:15
Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. 3
11:3
Ef. 5:23
Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. 4Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi11:4 Profetoiminen ei ole tässä ennustamista vaan Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, vrt. 14:3., hän häpäisee päänsä. 5Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. 6Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.

7

11:7
1. Moos. 1:26,5:1,9:6
Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. 8
11:8
1. Moos. 2:23
1. Tim. 2:13
Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, 9
11:9
1. Moos. 2:18
eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. 10Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia. 11Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, 12
11:12
Room. 11:36
sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. 13Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin. 14Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi 15mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi. 16Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla.

Herran aterian oikea vietto

17Näitä ohjeita antaessani minun on moitittava teitä siitä, että yhteiset kokoontumisenne ovat teille pikemmin vahingoksi kuin hyödyksi. 18

11:18
1. Kor. 1:10
Olen ensinnäkin kuullut, että teillä seurakunnan kokouksissa ilmenee hajaannusta, ja osittain sen myös uskon. 19
11:19
1. Joh. 2:19
Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi. 20Teidän kokoontumisenne eivät ole oikeaa Herran aterian viettämistä, 21koska jokainen syö omia ruokiaan, niin että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. 22
11:22
Jaak. 2:5,6
Ettekö voi syödä ja juoda kotonanne? Vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa niin että häpäisette niitä, joilla ei ole ruokaa? Mitä minun pitäisi sanoa teille? Kiittääkö teitä? Tässä asiassa en teitä kiitä.

23

11:23–25
Mark. 14:22–25
Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, 24kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: »Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.» 25
11:25
Luuk. 22:20+
Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: »Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.»

26Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee. 27Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. 28Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. 29Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. 30Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat jo nukkuneet pois. 31Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittaviksi. 32

11:32
Job 5:17
Sananl. 3:11,12
2. Kor. 7:10
Hepr. 12:10
Ilm. 3:19
Rangaistessaan Herra kuitenkin kurittaa meitä, jotta meitä ei yhdessä maailman kanssa lopullisesti tuomittaisi.

33Veljeni, kun siis kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. 34Se, jolla on nälkä, syököön kotonaan, jotteivät kokoontumisenne tuottaisi teille rangaistusta. Muusta annan ohjeet sitten kun tulen.

12

Pyhän Hengen lahjat

121Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. 2

12:2
1. Kor. 6:9
1. Tess. 1:9
Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. 3
12:3
1. Joh. 4:2
Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: »Jeesus on kirottu.» Kukaan ei myöskään voi sanoa: »Jeesus on Herra», muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta.

4

12:4–11
Room. 12:6–8
12:4
Ef. 4:4
Hepr. 2:4
Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. 5
12:5
Ef. 4:11
Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 6
12:6
Ef. 4:6
Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. 7
12:7
1. Kor. 14:26
Ef. 4:12
Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. 8Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, 9
12:9
Mark. 16:18+
toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, 10
12:10
Room. 12:6
1. Kor. 13:1,2
joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. 11
12:11
Room. 12:3
1. Kor. 7:7
Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.

Yksi ruumis, monta jäsentä

12

12:12
Room. 12:4,5
1. Kor. 10:17
Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. 13
12:13
Room. 10:12
Gal. 3:28
Ef. 2:18
Kol. 3:11
Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

14Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. 15Vaikka jalka sanoisi: »Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen», se silti kuuluu ruumiiseen. 16Ja jos korva sanoisi: »Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen», se silti kuuluu ruumiiseen. 17Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? 18Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. 19Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? 20Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi.

21Ei silmä voi sanoa kädelle: »Minä en tarvitse sinua», eikä liioin pää jaloille: »Minä en tarvitse teitä.» 22Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. 23Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiinosat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. 24Säädylliset ruumiinosat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian, 25jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. 26Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa.

27Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. 28

12:28–30
Room. 12:6–8
Ef. 4:11–16
12:28
Ef. 2:20,3:5
2. Tim. 1:11
Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. 29Eivät kai kaikki ole apostoleja? Tai profeettoja? Tai opettajia? Tai ihmeiden tekijöitä? 30Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa? Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta?

31

12:31
1. Kor. 14:1
Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi.