Raamattu 1992 (KR92)
25

Laulajien ryhmät

251Daavid ja temppelipalveluksen johtajat määräsivät Asafin, Hemanin ja Jedutunin jälkeläisten tehtäväksi pyhässä hurmoksessa ylistää Jumalaa säestäen lauluaan lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. Seuraavassa luetellaan tähän tehtävään määrätyt miehet.

2Asafin poikia: Sakkur, Joosef, Netanja ja Asarela. Heitä johti Asaf, joka ylisti Jumalaa kuninkaan ohjeiden mukaisesti. 3Jedutunin kuusi poikaa: Gedalja, Jisri, Jesaja, Simei, Hasabja ja Mattitja. Heitä johti heidän isänsä Jedutun, joka lyyraa soittaen lauloi kiitosta ja ylistystä Herralle. 4Hemanin pojat: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir ja Mahasiot. 5Nämä kaikki olivat Hemanin, kuninkaan profeetan, poikia. Jumala oli näet luvannut nostaa Hemanin kunniaan ja oli antanut hänelle neljätoista poikaa ja kolme tytärtä. 6Kaikki nämä pojat toimittivat temppelipalvelusta laulaen isänsä johdolla Herran temppelissä symbaalien, harppujen ja lyyrain säestyksellä niiden ohjeiden mukaisesti, jotka kuningas oli antanut.

Tämä Asafista, Jedutunista ja Hemanista. 7Näitä miehiä ja heidän veljiään, joita oli opetettu laulamaan Herran ylistystä ja jotka osasivat tämän taidon, oli yhteensä kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan.

8

25:8
1. Aik. 24:31,26:13
He arpoivat palvelusvuoronsa, niin nuoret kuin vanhat, niin taitajat kuin vasta-alkajatkin. 9Ensimmäinen arpa osui Asafin suvulle ja siitä Joosefille, toiseksi tuli Gedalja veljineen ja poikineen, yhteensä kaksitoista, 10kolmanneksi Sakkur poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 11neljänneksi Jisri poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 12viidenneksi Netanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 13kuudenneksi Bukkia poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 14seitsemänneksi Jesarela poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 15kahdeksanneksi Jesaja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 16yhdeksänneksi Mattanja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 17kymmenenneksi Simei poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 18yhdenneksitoista Asarel poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 19kahdenneksitoista Hasabja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 20kolmanneksitoista Subael poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 21neljänneksitoista Mattitja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 22viidenneksitoista Jeremot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 23kuudenneksitoista Hananja poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 24seitsemänneksitoista Josbekasa poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 25kahdeksanneksitoista Hanani poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 26yhdeksänneksitoista Malloti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 27kahdenneksikymmenenneksi Eliata poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 28kahdenneksikymmenenneksiyhdenneksi Hotir poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 29kahdenneksikymmenenneksikahdenneksi Giddalti poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 30kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi Mahasiot poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista, 31ja kahdenneksikymmenenneksineljänneksi Romamti-Eser poikineen ja veljineen, yhteensä kaksitoista.