Raamattu 1992 (KR92)
15

Liitonarkku tuodaan Jerusalemiin

151

15:1
2. Sam. 6:17
1. Aik. 16:1
Daavid rakennutti itselleen taloja Jerusalemiin, ja hän määräsi myös paikan Jumalan liitonarkulle ja pystytti sitä varten teltan. 2
15:2
4. Moos. 4:15
Sitten hän sanoi: »Ainoastaan leeviläiset saavat kantaa Jumalan arkkua, sillä heidät Herra on valinnut kantamaan sitä ja palvelemaan häntä ikuisesti.» 3Daavid kutsui kaikki israelilaiset Jerusalemiin, jotta he yhdessä noutaisivat Herran arkun siihen paikkaan, jonka hän oli sitä varten varannut. 4Hän kokosi myös Aaronin jälkeläiset ja leeviläiset: 5Kehatin sukua 120 miestä, päämiehenä Uriel, 6Merarin sukua 220 miestä, päämiehenä Asaja, 7Gersomin sukua 130 miestä, päämiehenä Joel, 8Elisafanin sukua 200 miestä, päämiehenä Semaja, 9Hebronin sukua 80 miestä, päämiehenä Eliel, 10ja Ussielin sukua 112 miestä, päämiehenä Amminadab.

11Sitten Daavid kutsui papeista Sadokin ja Abjatarin sekä leeviläisistä Urielin, Asajan, Joelin, Semajan, Elielin ja Amminadabin 12

15:12
2. Moos. 19:10
ja sanoi heille: »Leeviläisten sukujen päämiehet! Puhdistautukaa ja pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa sitten Herran, Israelin Jumalan, liitonarkku paikkaan, jonka olen sitä varten valmistanut. 13
15:13
1. Aik. 13:10
Koska te ette viime kerralla olleet mukanamme, niin Herra, meidän Jumalamme, löi meitä. Emme osanneet lähestyä häntä oikealla tavalla.» 14Papit ja leeviläiset puhdistautuivat ja pyhittivät itsensä Herran, Israelin Jumalan, arkun noutamista varten. 15
15:15
2. Moos. 25:14
4. Moos. 7:9
Sitten leeviläiset nostivat Jumalan arkun tankojen varassa olkapäilleen, niin kuin Mooses Herran sanan mukaisesti oli käskenyt.

16Daavid käski leeviläisten päämiesten asettaa heimolaisistaan laulajat laulamaan riemuvirsiä lyyran, harpun ja symbaalien säestyksellä. 17Tähän tehtävään leeviläiset asettivat Hemanin, Joelin pojan, ja hänen sukulaisistaan Asafin, Berekjan pojan, sekä lisäksi Merarin jälkeläisistä Etanin, Kusajan pojan. 18Heidän avustajinaan toimivat heidän heimolaisensa Sakarja, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Obed-Edom ja Jeiel, jotka olivat ovenvartijoita. 19Laulajista Hemanin, Asafin ja Etanin tuli helisyttää pronssisymbaaleja, 20Sakarjan, Asielin, Semiramotin, Jehielin, Unnin, Eliabin, Maasejan ja Benajan tuli soittaa lyyraa korkeassa äänialassa 21ja Mattitjan, Elifelehun, Miknejan, Obed-Edomin, Jeielin ja Asasjan säestää laulua harpuilla matalassa äänialassa. 22Kenanja, leeviläisten laulajien päämies, johti laulua, koska hänellä oli siihen erityinen taito. 23Berekja ja Elkana olivat arkun vartijoina. 24Sebanja, Josafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja ja Elieser, jotka olivat pappeja, soittivat torvia Jumalan arkun edessä. Myös Obed-Edom ja Jehia toimivat arkun vartijoina.

25

15:25–29
2. Sam. 6:12–16
Sitten Daavid, Israelin vanhimmat ja tuhannenpäälliköt lähtivät kaikkien riemuitessa kuljettamaan Herran liitonarkkua Obed-Edomin talosta. 26Kun leeviläiset Jumalan avulla lähtivät kantamaan liitonarkkua, uhrattiin seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä. 27Daavid oli vaatetettu hienoimmasta pellavasta tehtyyn viittaan, ja samoin olivat vaatetetut arkkua kantavat leeviläiset, laulajat ja Kenanja, joka johti laulua. Daavidilla oli yllään myös pellavainen kasukka.

28Niin Israelin väki nouti Herran liitonarkun riemuhuutojen raikuessa ja torvien, trumpettien ja symbaalien, lyyrain ja harppujen soidessa. 29Mutta kun Herran liitonarkku oli tulossa Daavidin kaupunkiin, Saulin tytär Mikal katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin tanssivan ja karkeloivan Mikal mielessään halveksi häntä.

16

Leeviläisten kiitosvirsi

161

16:1–3
2. Sam. 6:17–19a
Jumalan liitonarkku tuotiin keskelle telttaa, jonka Daavid oli pystyttänyt sitä varten, ja Jumalan edessä uhrattiin polttouhreja ja yhteysuhreja. 2
16:2
4. Moos. 6:22–27
Uhritoimituksen päätettyään Daavid siunasi kansan Herran nimeen 3ja jakoi kaikille israelilaisille, miehille ja naisille, kullekin uhrileivän, yhden osuuden uhrilihasta ja hunajaleivonnaisen.

4

16:4
Sir. 47:9
Daavid määräsi muutamia leeviläisiä suorittamaan palvelusta Herran arkun edessä ja ylistäen laulamaan Herran, Israelin Jumalan, kiitosta. 5Heidän johtajanaan oli Asaf, ja hänestä seuraavana oli Sakarja. Sitten olivat Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom ja Jeiel, jotka soittivat harppua ja lyyraa. Asaf helisytti symbaaleja, 6ja papit Benaja ja Jahasiel puhalsivat koko ajan torvea Jumalan liitonarkun edessä. 7Tuona päivänä Daavid asetti Asafin ja hänen veljensä ensimmäistä kertaa laulamaan Herralle tätä ylistystä:

8

16:8–22
Ps. 105:1–15
16:8
Jes. 12:4
– Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään,

kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!

9Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä,

kertokaa hänen ihmetöistään.

10Ylistäkää hänen pyhää nimeään.

Iloitkoot kaikki, jotka etsivät Herraa!

11Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa,

etsikää aina hänen kasvojaan.

12Muistakaa aina hänen ihmetyönsä,

hänen suuret tekonsa ja hänen tuomionsa,

13te Israelin, hänen palvelijansa, jälkeläiset,

te Jaakobin pojat, jotka hän on valinnut.

14Hän on Herra, meidän Jumalamme,

hänen valtansa ulottuu yli koko maanpiirin.

15Muistakaa aina hänen liittonsa,

tuhansille sukupolville annettu lupaus,

16

16:16
1. Moos. 15:18,26:3
Luuk. 1:72,73
liitto, jonka hän teki Abrahamin kanssa,

vala, jonka hän vannoi Iisakille.

17Hän vahvisti sen ohjeeksi Jaakobille,

teki Israelin kanssa ikuisen liiton.

18

16:18
1. Moos. 28:13,35:12
Hän sanoi: »Sinulle minä annan Kanaaninmaan,

perintöosaksi minä määrään sen teille.»

19Kun teitä oli vain pieni määrä,

kun olitte vain vähäinen joukko muukalaisia,

20kun vaelsitte kansan luota toisen luo,

valtakunnasta toiseen,

21

16:21
1. Moos. 12:17,20:18
hän ei antanut kenenkään sortaa teitä.

Teidän tähtenne hän varoitti kuninkaita:

22»Älkää koskeko niihin, jotka olen voidellut,

älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni.»

23

16:23–33
Ps. 96:1–13
Laulakaa Herralle, koko maanpiiri!

Kertokaa päivästä päivään

ilosanomaa hänen avustaan!

24Julistakaa hänen kunniaansa,

ilmoittakaa hänen ihmetekojaan

kansoille, jotka eivät häntä tunne.

25

16:25
Ps. 86:8
Suuri on Herra, ylistäkää häntä!

Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein.

26Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat,

mutta Herra on taivaitten luoja.

27Hänen on loisto ja hänen on kunnia,

hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.

28Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra,

tunnustakaa Herran kunnia ja voima,

29

16:29
Ps. 29:2
tunnustakaa hänen nimensä kunnia!

Tuokaa hänelle uhrilahjat,

astukaa hänen eteensä,

kumartakaa hänen pyhää kirkkauttaan!

30Vaviskoon koko maailma ja pelätköön häntä.

Hän loi maan, joka pysyy eikä horju.

31

16:31
Ps. 97:1
Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa!

Julistakaa kaikkien kansojen kuulla:

Herra on kuningas!

32

16:32
Ps. 98:7
Pauhatkoon meri kaikkineen,

juhlikoot maa ja sen luodut,

33humiskoot ilosta metsien puut

Herran edessä, sillä hän tulee

tuomaan oikeutta maan päälle.

34

16:34–36
Ps. 106:1,47,48
16:34
Ps. 107:1,118:1,136:1
Kiittäkää Herraa!

Hän on hyvä,

iäti kestää hänen armonsa.

35Sanokaa: Auta meitä, pelastuksen Jumala,

saata meidät yhteen,

pelasta meidät kansojen keskeltä!

Silloin saamme ylistää pyhää nimeäsi

ja riemuiten kiittää sinua.

36

16:36
Ps. 41:14,72:18
Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala,

iankaikkisesta iankaikkiseen!

Kansa sanoi: »Aamen!», ja ylisti Herraa.

Leeviläisten tehtävät

37Daavid määräsi Asafin ja hänen sukunsa miehet jatkuvasti hoitamaan palvelusta Herran liitonarkun edessä sen mukaan kuin kullekin päivälle oli määrätty. 38Obed-Edom, Jedutunin poika, ja hänen sukunsa miehet, yhteensä kuusikymmentäkahdeksan, sekä Hosa asetettiin portinvartijoiksi. 39

16:39
1. Kun. 3:4
1. Aik. 21:29
2. Aik. 1:3
Pappi Sadokin ja hänen sukuaan olevat papit Daavid määräsi jäämään Herran pyhäkköteltan luo Gibeonin kukkulalle. 40
16:40
2. Moos. 29:38–41
4. Moos. 28:3–8
Heidän tuli aamuin ja illoin uhrata polttouhrialttarilla Herralle polttouhreja sen mukaan kuin on määrätty laissa, jonka Herra on antanut israelilaisille. 41Heman, Jedutun ja muut valitut laulajat, jotka oli mainittu nimeltä, olivat siellä heidän kanssaan ylistämässä Herraa: »Iäti kestää hänen armonsa!» 42Torvet ja symbaalit, joita soittajat käyttivät, sekä soittimet, joilla säestettiin pyhiä lauluja, olivat Hemanin ja Jedutunin hallussa. Jedutunin suvun miehet olivat portinvartijoina.

43

16:43
2. Sam. 6:19b,20a
Sitten kaikki lähtivät kotiinsa, ja myös Daavid palasi perheensä luo.

17

Natan ilmoittaa Daavidille Jumalan lupauksen

171

17:1–15
2. Sam. 7:1–17
Kun Daavid nyt asui palatsissaan, hän sanoi kerran profeetta Natanille: »Sinä näet, että minä asun setripuisessa palatsissa mutta Herran liitonarkkua suojaa vain teltta.» 2Natan sanoi Daavidille: »Tee vain kaikki, mitä on mielessäsi. Jumala on kanssasi.»

3Mutta yöllä Natanille tuli tämä Jumalan sana:

4»Mene ja sano palvelijalleni Daavidille, että Herra on sanonut näin: Sinä et saa rakentaa temppeliä minun asunnokseni. 5Siitä päivästä alkaen, jolloin johdatin israelilaiset pois Egyptistä, aina tähän päivään asti minä en ole asunut rakennuksessa, vaan olen vaeltanut asuen teltassa ja majassa. 6Olenko israelilaisten kanssa vaeltaessani koskaan sanonut yhdellekään Israelin johtajista, joiden olen käskenyt paimentaa kansaani: ’Miksi ette ole rakentaneet minulle setripuista asuntoa?’

7

17:7
1. Sam. 16:11
2. Sam. 5:2
Ps. 78:71
»Ilmoita nyt palvelijalleni Daavidille, että Herra Sebaot on sanonut näin: Minä otin sinut laitumelta laumasi jäljestä kansani Israelin hallitsijaksi. 8Olen ollut kanssasi kaikkialla, missä olet kulkenut, ja olen raivannut viholliset pois edestäsi, ja minä teen sinun nimesi yhtä suureksi kuin maan mahtavien nimet. 9Minä hankin kansalleni Israelille asuinsijan ja juurrutan sen siihen, niin että se saa asua levollisesti aloillaan. Eivätkä vääryyden tekijät enää sorra sitä niin kuin ennen, 10niin kuin vielä silloinkin, kun olin asettanut tuomareita johtamaan kansaani Israelia. Minä kukistan kaikki sinun vihollisesi.

»Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. 11Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä olet mennyt isiesi luo, minä nostan hallitsijaksi yhden sinun pojistasi, sinun siemenestäsi, ja vakiinnutan hänen kuninkuutensa. 12

17:12
1. Kun. 5:19
1. Aik. 28:6,7
Ps. 132:11,12
Poikasi rakentaa minulle temppelin, ja minä pidän hänen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. 13
17:13
Ps. 89:27
Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika. Minä pysyn uskollisena enkä hylkää häntä, niin kuin hylkäsin sinun edeltäjäsi. 14Minä pidän hänen asemansa ikuisesti lujana temppelissäni ja valtakunnassani, ja hänen valtaistuimensa on kestävä ikuisesti.»

15Natan kertoi Daavidille kaikki nämä sanat ja koko tämän näyn.

Daavidin kiitosrukous

16

17:16–27
2. Sam. 7:18–29
Silloin kuningas Daavid meni rukoilemaan Herraa ja sanoi:

»Herra, minun Jumalani! Mikä olen minä ja mikä on minun sukuni, kun olet tuonut minut tähän asti? 17Eikä tässäkään vielä ollut sinulle kyllin, Jumala, vaan olet antanut suvulleni lupauksia, jotka tähtäävät kauas tulevaisuuteen. Sinä, Jumala, olet nostanut minut korkeaan asemaan. 18Mitä voisin enää pyytää sinulta, kun olet jo antanut minulle niin paljon kunniaa? Sinä tunnet minut, palvelijasi.

19»Herra, palvelijasi tähden ja sen mukaan kuin itse olet hyväksi nähnyt sinä olet tehnyt kaikki nämä suuret teot ja ilmoittanut ne minulle. 20

17:20
5. Moos. 3:245. Moos. 4:35+
Kaikki se, mitä olemme omin korvin kuulleet, osoittaa, ettei ole toista sinun kaltaistasi, ei ole muuta Jumalaa kuin sinä. 21
17:21
5. Moos. 4:34
Mikä muu kansa maan päällä olisi kansasi Israelin kaltainen? Onko toista kansaa, jota Jumala olisi tullut lunastamaan omaksi kansakseen? Sinä olet tehnyt suuria ja pelottavia tekoja, jotka ovat tehneet nimesi tunnetuksi kaikkialla. Egyptistä sinä lunastit omaksesi kansasi, ja sinä hävitit vieraat kansat sen tieltä. 22Olet tehnyt kansasi Israelin ikiajoiksi omaksi kansaksesi, ja sinusta, Herra, on tullut israelilaisten Jumala.

23»Herra, anna sen sanasi, jonka olet lausunut minulle ja suvulleni, olla ikuisesti voimassa ja täytä lupauksesi. 24Silloin sinun nimesi pysyy ikuisesti ja se on aina oleva suuri, näin kuuluva: ’Herra Sebaot, Israelin Jumala’, ja palvelijasi Daavidin suku pysyy aina sinun edessäsi. 25Koska sinä, Jumalani, olet luvannut rakentaa minulle kuningashuoneen, on palvelijasi rohjennut esittää sinulle tämän rukouksen. 26Niin, Herra, sinä olet Jumala, ja sinä olet antanut minulle tämän suuren lupauksen. 27Pyydän sinua siunaamaan palvelijasi suvun, niin että se saa ikuisesti palvella sinua. Sinä, Herra, olet siunannut sitä, ja niin sillä on aina oleva siunaus.»