Raamattu 1992 (KR92)
11

Kuningas Daavid valloittaa Jerusalemin

111

11:1–9
2. Sam. 5:1–10
11:1
1. Aik. 12:24
Israelilaiset kokoontuivat Hebroniin Daavidin luo ja sanoivat: »Sinä ja me olemme samaa lihaa ja verta. 2
11:2
1. Sam. 16:13,18:16
Jo aikaisemmin, silloin kun Saul vielä oli kuninkaana, sinä johdit Israelia sen sotaretkillä. Herra, sinun Jumalasi, on sanonut sinulle: ’Sinä olet kaitseva minun kansaani Israelia, ja sinusta tulee minun kansani Israelin hallitsija.’» 3Myös kaikki Israelin vanhimmat tulivat kuninkaan luo Hebroniin. Daavid solmi siellä heidän kanssaan liiton Herran edessä, ja he voitelivat Daavidin kuninkaaksi, niin kuin Herra oli Samuelille ilmoittamassaan sanassa käskenyt.

4Daavid ja israelilaiset lähtivät Jerusalemiin eli Jebusiin, jossa jebusilaiset silloin vielä asuivat. 5Jebusin asukkaat sanoivat Daavidille: »Tänne sinä et pääse.» Mutta Daavid valtasi Siionin linnoituksen, josta sitten tuli Daavidin kaupunki. 6Daavid oli sanonut: »Siitä, joka ensimmäisenä surmaa jebusilaisen, tulee päällikkö ja komentaja.» Ensimmäisenä pääsi linnoitukseen Joab, Serujan poika, ja hänestä tuli sotaväen päällikkö.

7Daavid asettui asumaan linnoitukseen, ja siksi sitä ruvettiin sanomaan Daavidin kaupungiksi. 8Hän laajensi sitä Millosta alkaen eri suuntiin, ja Joab rakensi entiselleen muun osan kaupunkia. 9Daavidin mahti kasvoi yhä, sillä Herra Sebaot oli hänen kanssaan.

Daavidin soturit

10

11:10a
2. Sam. 23:8–39
Tässä on luettelo Daavidin parhaista sotureista, jotka yhdessä koko Israelin kanssa tukivat häntä kaikin voimin ja korottivat hänet Israelin kuninkaaksi Herran sanan mukaisesti.

11

11:11
1. Aik. 27:2
Hakmonilainen Jasobeam oli kolmesta suurimmasta soturista ensimmäinen. Hänen raivoisa keihäänsä kaatoi yhdellä kertaa kolmesataa miestä.

12

11:12
1. Aik. 27:4
Seuraava oli ahoahilainen Eleasar, Dodon poika, joka hänkin kuului kolmen suurimman soturin joukkoon. 13Hän oli Daavidin mukana Pas-Dammimissa, jonne filistealaiset olivat kokoontuneet sotaretkellään. Siellä oli pelto, jossa kasvoi sankka ohra. Kun Israelin sotaväki lähti pakoon filistealaisten tieltä, 14Eleasar asettui keskelle peltoa, puolustautui siellä ja löi filistealaiset. Näin Herra antoi suuren voiton.

15

11:15
1. Sam. 22:1
Kolmenkymmenen päällikön joukosta lähti kerran kolme miestä Daavidin luo vuoristoon, Adullamin luolalle. Filistealaisten sotajoukko oli silloin leirissä Refaiminlaaksossa. 16Daavid oli turvapaikassaan vuorilla, ja filistealaisilla oli vartionsa Betlehemissä. 17Daavid tuli lausuneeksi: »Toisipa joku minulle vettä siitä kaivosta, joka on Betlehemin portilla!» 18Silloin nuo kolme tunkeutuivat filistealaisten leiriin, ammensivat Betlehemin porttikaivosta vettä ja toivat Daavidille. Mutta hän ei tahtonutkaan juoda sitä, vaan vuodatti veden uhriksi Herralle. 19Hän sanoi: »Jumala minua varjelkoon juomasta tätä! Tämähän on kuin niiden miesten verta, jotka ovat hakeneet sen henkensä uhalla.» Eikä hän suostunut juomaan. Tällaisia tekoja tekivät nuo kolme sankaria.

20Abisai, Joabin veli, oli noiden kolmenkymmenen päällikkö. Hänen raivoisa keihäänsä kaatoi kolmesataa miestä, mutta häntä ei luettu kolmen suurimman soturin joukkoon. 21Noiden kolmenkymmenen joukossa hän oli suuressa maineessa. Hän oli heidän päällikkönsä, mutta kolmelle suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja.

22

11:22
1. Aik. 27:5
Benaja, Jojadan poika Kabseelista, oli mahtava mies ja teki monia urotöitä. Hän surmasi kaksi moabilaista urhoa, ja kerran lumituiskun aikana hän laskeutui vesisäiliöön ja tappoi siellä leijonan. 23Hän surmasi myös suurikokoisen, viisi kyynärää pitkän egyptiläisen. Tällä oli kädessään keihäs, paksu kuin kangaspuiden tukki, mutta Benaja meni sauva kädessä häntä vastaan, tempasi häneltä keihään ja tappoi hänet sillä. 24Tällaisia tekoja teki Benaja, Jojadan poika, ja hänet mainittiin kolmen suurimman soturin rinnalla. 25Hän oli maineikkain noista kolmestakymmenestä, mutta kolmelle suurimmalle soturille hän ei vetänyt vertoja. Daavid asetti hänet henkivartiostonsa päälliköksi.

26

11:26
2. Sam. 2:18
1. Aik. 27:7
Muita sotasankareita olivat Asael, Joabin veli, betlehemiläinen Elhanan, Dodon poika, 27harodilainen Sammot, peletiläinen Heles, 28tekoalainen Ira, Ikkesin poika, anatotilainen Abieser, 29husalainen Sibbekai, ahoahilainen Ilai, 30netofalainen Mahrai, netofalainen Heled, Baanan poika, 31Itai, Ribain poika, Benjaminin Gibeasta, pireatonilainen Benaja, 32nahale-gaasilainen Hurai, bet-arabalainen Abiel, 33bahurimilainen Asmavet, saalbonilainen Eljahba, 34gisonilainen Hasem, hararilainen Jonatan, Sagen poika, 35hararilainen Ahiam, Sakarin poika, Elifal, Urin poika, 36mekeralainen Hefer, pelonilainen Ahia, 37karmelilainen Hesro, Naarai, Esbain poika, 38Joel, Natanin veli, Mibhar, Hagrin poika, 39ammonilainen Selek, beerotilainen Nahrai, joka oli Joabin, Serujan pojan, aseenkantaja, 40jeteriläinen Ira, jeteriläinen Gareb, 41
11:41a
2. Sam. 11:3
heettiläinen Uria, Sabad, Ahlain poika, 42ruubenilainen Adina, Sisan poika, ruubenilaisten päällikkö, joka johti kolmeakymmentä miestä, 43Hanan, Maakan poika, mitniläinen Josafat, 44astarotilainen Ussia, sitten Sama ja Jeiel, aroerilaisen Hotamin pojat, 45Jediael, Simrin poika, ja hänen veljensä, tisiläinen Joha, 46mahanaimilainen Eliel, Jeribai ja Josavja, Elnaamin pojat, moabilainen Jitma, 47Eliel, Obed sekä sobalainen Jaasiel.

12

Daavidin ensimmäiset kannattajat

121

12:1
1. Sam. 27:6
Nämä ovat miehet, jotka jo silloin, kun Daavid pysytteli poissa Saulin, Kisin pojan, ulottuvilta, tulivat hänen luokseen Siklagiin. He ovat niitä sotureita, jotka auttoivat häntä taisteluissa. 2
12:2
Tuom. 20:16
Aseina heillä oli jouset, ja he osasivat sekä oikealla että vasemmalla kädellään lingota kiviä ja ampua jousella. He olivat Saulin heimolaisia, benjaminilaisia, ja tässä on heistä luettelo: 3Ahieser, heidän päällikkönsä, ja Joas, gibealaisen Semaan poika, Jesiel ja Pelet, Asmavetin pojat, Beraka, anatotilainen Jehu, 4gibeonilainen Jismaja, joka kuului kolmenkymmenen suurimman soturin joukkoon ja johti heitä, 5Jeremia, Jahasiel, Johanan, gederalainen Josabad, 6Eleusai, Jerimot, Bealja, Semarja, harufilainen Sefatja, 7korahilaiset Elkana, Jissia, Asarel, Joeser ja Jasobeam 8sekä Joela ja Sebadja, Jerohamin pojat Gedorista.

9Myös Gadin heimon miehiä siirtyi Daavidin luo hänen turvapaikkaansa autiomaan vuorille. He olivat rohkeita sotureita, harjaantuneita taistelijoita, kilvin ja keihäin varustautuneita, hurjia kuin leijonat ja nopeita kuin gasellit vuorilla. 10Ensimmäinen heistä oli Eser, heidän päällikkönsä, toinen oli Obadja, kolmas Eliab, 11neljäs Mismanna, viides Jeremia, 12kuudes Attai, seitsemäs Eliel, 13kahdeksas Johanan, yhdeksäs Elsabad, 14kymmenes Jeremia ja yhdestoista Makbannai. 15Nämä olivat gadilaisten sotapäälliköitä, ja vähäisin heistä vastasi sataa, vahvin tuhatta miestä. 16

12:16
Joos. 3:15
He kulkivat Jordanin poikki ensimmäisessä kuussa, kun joki oli tulvinut yli äyräittensä ja täyttänyt koko tasangon niin itä- kuin länsirannallakin.

17Kerran oli Benjaminin ja Juudan miehiä tulossa Daavidin turvapaikkaan. 18Daavid meni heitä vastaan ja sanoi: »Jos tulette rauhallisin aikein ja auttaaksenne minua, otan teidät vastaan ystävinä. Mutta jos olette tulleet kavaltamaan minut vastustajilleni, vaikka en ole syyllistynyt väkivaltaan, meidän isiemme Jumala näkee sen ja rankaisee teitä.» 19

12:19
Tuom. 6:34
Silloin henki valtasi Amasain, niiden kolmenkymmenen päällikön, ja hän lausui:

– Me olemme sinun miehiäsi, Daavid,

sinun puolellasi, Iisain poika!

Rauha ja menestys sinulle,

sinulle ja auttajillesi!

Totisesti, Jumalasi auttaa sinua.

Niin Daavid hyväksyi heidät joukkoonsa ja teki heistä partioittensa päälliköitä.

20

12:20
1. Sam. 29:4
Myös Manassen heimosta siirtyi miehiä Daavidin joukkoihin, kun hän lähti filistealaisten mukana sotimaan Saulia vastaan. Daavid ei kuitenkaan taistellut filistealaisten apuna, sillä heidän päällikkönsä lähettivät hänet takaisin, kun ensin olivat neuvotelleet ja sanoneet toisilleen: »Hän aikoo siirtyä jälleen herransa Saulin puolelle ja ostaa hänen suosionsa meidän hengellämme.» 21Kun Daavid lähti Siklagiin, hänen puolelleen siirtyivät Manassen heimosta Adnah, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu ja Silletai, jotka olivat manasselaisia tuhannenpäälliköitä. 22
12:22
1. Sam. 30:17
He auttoivat Daavidia rosvojoukkoja vastaan, sillä he olivat kaikki rohkeita sotureita. Heistä tuli sotaväen päälliköitä, 23kun Daavidin avuksi tuli päivä päivältä lisää väkeä ja hänen joukkonsa kasvoi tavattomasti.

24

12:24
2. Sam. 5:1
1. Aik. 11:1
Tässä on luettelo niistä sotakelpoisista joukoista, jotka saapuivat Daavidin luo Hebroniin ottaakseen kuninkuuden Saulilta ja antaakseen sen Daavidille, niin kuin Herra oli määrännyt.

25Juudan heimosta oli 6800 sotakelpoista miestä, jotka kantoivat kilpeä ja keihästä. 26Simeonin heimosta oli 7100 soturia. 27Leeviläisiä oli 4600, 28lisäksi Jojada, Aaronin suvun päämies, ja hänen mukanaan 3700 miestä, 29sekä Sadok, nuori soturi, ja hänen sukunsa kaksikymmentäkaksi päällikköä. 30

12:30
2. Sam. 3:19
Benjaminilaisia, Saulin heimolaisia, oli 3000. Heistä suurin osa oli siihen saakka pysynyt Saulin kannattajina. 31Efraimilaisia oli 20 800 soturia, sukujensa nimekkäimpiä miehiä. 32Läntisiä manasselaisia oli 18 000 miestä, jotka oli erityisesti valittu sitä varten, että he menisivät huutamaan Daavidin kuninkaaksi. 33Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät mitä tilanne kulloinkin vaati ja mikä oli hyväksi Israelille, tuli kaksisataa päällikköä, ja he toivat mukanaan kaikki heimoveljensä. 34Sebulonilaisia, kaikkien sota-aseiden käyttöön harjaantuneita ja valmiita käymään yhtenä miehenä taisteluun, oli 50 000. 35Naftalilaisia tuli tuhat päällikköä mukanaan 37 000 kilvin ja keihäin varustettua miestä. 36Danilaisia oli 28 600 sotaan harjaantunutta miestä, 37ja Asserin heimosta oli 40 000 taisteluvalmista sotilasta. 38Jordanin takaa oli ruubenilaisia, gadilaisia ja itäisiä manasselaisia yhteensä 120 000 kaikin sota-asein varustettua miestä.

39Kaikki nämä taisteluun valmiit sotilaat saapuivat Hebroniin vakaana aikomuksenaan tehdä Daavidista koko Israelin kuningas. Myös kaikki muut israelilaiset kannattivat yksimielisesti Daavidin valitsemista kuninkaaksi. 40Hebroniin kokoontuneet miehet viipyivät Daavidin luona kolme päivää, söivät ja joivat. Heidän heimolaisensa olivat varustaneet heidät matkaeväillä, 41ja lisäksi lähellä asuvat heimot, jopa isaskarilaiset, sebulonilaiset ja naftalilaiset, toivat aaseillaan, kameleillaan, muuleillaan ja härillään heille runsaasti ruokaa, jauhoja, kuivattuja viikunoita, rusinoita, viiniä ja öljyä sekä nautakarjaa ja lampaita, sillä Israelissa vallitsi ilo.

13

Liitonarkku siirretään Kirjat-Jearimista Obed-Edomin taloon

131

13:1–14
2. Sam. 6:1–11
Kun Daavid oli neuvotellut tuhannen- ja sadanpäälliköiden, kaikkien johtomiesten kanssa, 2hän sanoi Hebroniin kokoontuneille israelilaisille: »Jos te näette oikeaksi ja jos tämä on Herran, meidän Jumalamme, tahto, meidän tulee lähettää sana kaikille veljillemme joka taholle Israelin maahan, samoin papeille ja leeviläisille heidän kaupunkeihinsa ja kyliinsä, että he kokoontuisivat luoksemme. 3Meidän on noudettava Jumalamme liitonarkku tänne. Saulin aikana olemme lyöneet sitä laimin.» 4Koolla olleet vastasivat, että niin oli tehtävä. Kaikkien mielestä se oli oikein.

5

13:5
Joos. 13:3,5
Daavid kokosi israelilaiset koko maasta, Egyptin rajapurolta aina Lebo-Hamatiin saakka, hakemaan Jumalan liitonarkkua Kirjat-Jearimista. 6
13:6
Joos. 15:9
Sitten hän ja koko Israel lähtivät Baalaan, Juudan Kirjat-Jearimiin, hakeakseen sieltä Herralle Jumalalle pyhitetyn liitonarkun, jota kerubit varjoavat. 7He nostivat Jumalan arkun Abinadabin talosta uusiin vaunuihin. Ussa ja Ahjo lähtivät ajamaan vaunuja, 8ja Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat riemuissaan Jumalan edessä ja lauloivat soittaen lyyraa ja harppua, rumpuja, symbaaleja ja torvia.

9Mutta kun he saapuivat Kidonin puimatantereen kohdalle, härät alkoivat vikuroida, ja Ussa tarttui arkkuun tukeakseen sitä. 10

13:10
4. Moos. 4:15
Silloin Ussaa kohtasi Herran viha. Herra löi häntä, koska hän oli koskenut arkkuun, ja niin Ussa kuoli siellä Jumalan edessä.

11Daavid kauhistui, kun Herra oli näin musertanut Ussan. Paikka sai nimekseen Peres-Ussa13:11 Nimi Peres-Ussa merkitsee ’Ussan murtaminen’., ja tätä nimeä siitä käytetään vielä nytkin. 12Jumalan teko sai Daavidin pelon valtaan, ja hän sanoi: »Kuinka minä voisin ottaa Jumalan arkun luokseni?» 13Siksi hän ei vienyt arkkua Daavidin kaupunkiin vaan jätti sen gatilaisen Obed-Edomin taloon. 14Jumalan arkku oli kolmen kuukauden ajan Obed-Edomin perheen huostassa hänen talossaan, ja Herra siunasi Obed-Edomin perhettä ja kaikkea mitä hänellä oli.