Raamattu 1933/-38 (KR38)
2

2 LUKU.

Kehoitus parannukseen. Filisteaa, Mooabia, Ammonia, Etiopiaa ja Assuria kohtaava tuomio.

21

2:1
Jer. 3:3
Menkää itseenne, kootkaa ajatuksenne,

te häpeämätön kansa,

2ennenkuin neuvopäätös on synnyttänyt

— päivä kiitää pois kuin akanat —

ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku,

ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä.

3

2:3
Aam. 5:15
Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät,

te, jotka pidätte hänen oikeutensa.

Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä;

ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.

4Sillä Gassa on oleva hyljätty

ja Askelon autio,

Asdod ajetaan pois keskipäivällä,

ja Ekron hävitetään.

5

2:5
1. Sam. 30:14
Hes. 25:16
Voi meren rannikon asukkaita, kreettien kansaa!

Herran sana on teitä vastaan,

Kanaan, filistealaisten maa;

ja minä hävitän sinut asujattomaksi.

6Ja meren rannikko on oleva laitumina,

joilla on paimenten vesikuoppia ja lammastarhoja.

7Ja rannikko joutuu Juudan heimon jäännökselle.

Siellä he laiduntavat;

Askelonin huoneisiin he asettuvat makaamaan illoin.

Sillä Herra, heidän Jumalansa,

on pitävä heistä huolen

ja kääntävä heidän kohtalonsa.

8

2:8
Aam. 1:13
Minä olen kuullut Mooabin häväistykset

ja ammonilaisten pilkat,

joilla he ovat häväisseet minun kansaani

ja ylvästelleet sen aluetta vastaan.

9

2:9
1. Moos. 19:24
Jer. 48:1
Sentähden, niin totta kuin minä elän,

sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala,

on Mooab tuleva Sodoman kaltaiseksi

ja ammonilaiset Gomorran kaltaisiksi,

nokkospehkojen maaksi, suolakuopaksi,

autioksi iankaikkisesti.

Jääneet minun kansastani ryöstävät heitä,

ja minun kansakuntani jäännökset ottavat heidät

perintöosaksensa.

10Tämä tulee heille heidän ylpeydestään,

siitä, että ovat herjanneet,

ovat ylvästelleet Herran Sebaotin kansaa vastaan.

11Peljättävä on Herra heille oleva,

sillä hän tekee voimattomiksi kaikki maan jumalat;

ja kaikki pakanain saaret, kukin paikastansa,

tulevat häntä kumartaen rukoilemaan.

12Myöskin teidät, etiopialaiset,

on minun miekkani kaatava — heidätkin!

13

2:13
Naah. 1:14
Naah. 2:10
Naah. 3:15
Ja hän on ojentava kätensä pohjoista kohden

ja on hukuttava Assurin,

tekevä Niiniven autioksi, kuivaksi kuin erämaa.

14

2:14
Jes. 13:21
Jes. 34:11,14
Jer. 50:39
Sen keskellä makaa laumoja,

kaikkia villieläimiä joukoittain.

Pelikaani ja tuonenkurki

yöpyvät sen patsaanpäissä.

Kuule, kuinka ne laulavat akkuna-aukossa!

Kynnyksellä on tyhjyys.

Setrilaudoituksen hän on paljastanut.

15

2:15
1. Kun. 9:8
Jes. 47:8
Jer. 19:8
Tämä oli se riemuisa kaupunki,

joka asui turvallisena,

joka sanoi sydämessään:

"Minä, eikä ketään muuta!"

Kuinka autioksi se on tullut,

villieläinten makuusijaksi!

Jokainen, joka käy siitä ohitse,

viheltää ja huiskuttaa kättä.

3

3 LUKU.

Kansat tuomitaan ja kääntyvät Herran tykö. Siionin tuleva kunnia.

31Voi uppiniskaista ja saastutettua,

voi väkivaltaista kaupunkia!

2

3:2
Jer. 7:28
Se ei ole totellut ääntä,

ei huolinut kurituksesta,

ei luottanut Herraan,

ei lähestynyt Jumalaansa.

3

3:3
Sananl. 28:15
Hes. 22:6,27
Hab. 1:8
Sen päämiehet sen keskellä

ovat ärjyviä leijonia.

Sen tuomarit ovat kuin sudet illalla,

jotka eivät säästä mitään aamuksi.

4

3:4
Jer. 23:11,32
Hes. 22:26
Miika 3:11
Sen profeetat ovat huikentelijoita,

uskottomia miehiä.

Sen papit saastuttavat pyhän

ja tekevät väkivaltaa laille.

5

3:5
5. Moos. 32:4
Jer. 8:12
Herra on vanhurskas sen keskellä,

hän ei tee väärin.

Joka aamu hän tuo valoon oikeutensa,

ei se tulematta jää.

Mutta väärintekijä ei tunne häpeätä.

6Minä olen hävittänyt pakanakansat,

niiden muurinkulmat ovat autioina.

Minä olen tehnyt niiden kadut raunioiksi,

kulkijattomiksi;

niiden kaupungit ovat hävitetyt

ihmisettömiksi, asujattomiksi.

7Minä olen sanonut:

Ainoastaan pelkää minua ja ota varteen kuritus,

niin ei hävitetä tytär Siionin asumusta,

ei mitään siitä, mitä minä olen hänelle säätänyt.

Kuitenkin he varhaisesta alkaen

ovat aina pahemmin tehneet.

8

3:8
Sef. 1:18
Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra,

odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille.

Sillä minun tuomioni on,

että minä kokoan pakanakansat,

saatan kokoon valtakunnat

vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni,

vihani kaiken hehkun;

sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan.

9

3:9
Jes. 6:5
Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet,

niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä,

palvelevat häntä yksimielisesti.

10Tuolta puolen Etiopian virtain

tuovat minun rukoilijani —

tytär, minun hajoitettu joukkoni —

minulle ruokauhreja.

11Sinä päivänä ei sinun tarvitse hävetä

yhtäkään niistä teoistasi,

joilla olet rikkonut minua vastaan,

sillä silloin minä poistan sinun keskuudestasi

sinun ylvääsi, riemuitsevaisesi,

etkä sinä sitten enää ylpeile

minun pyhällä vuorellani.

12

3:12
Matt. 5:3
Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi

kurjan ja vaivaisen kansan,

ja he luottavat Herran nimeen.

13

3:13
Job 11:19
1. Joh. 5:18
Israelin jäännökset eivät tee väärin,

eivät puhu valhetta,

eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä.

Sillä he kaitsevat kaittaviansa ja makaavat

kenenkään peloittelematta.

14

3:14
Jes. 12:6
Sak. 9:9
Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel;

ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi,

tytär Jerusalem.

15

3:15
Ps. 23:4
Herra on poistanut sinun tuomiosi,

kääntänyt pois sinun vihollisesi.

Israelin kuningas, Herra,

on sinun keskelläsi.

Ei tarvitse sinun enää onnettomuutta nähdä.

16Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille:

"Älä pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko.

17

3:17
Jes. 62:5
Jes. 65:19
Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi,

sankari, joka auttaa.

Hän ilolla iloitsee sinusta,

hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua,

hän sinusta riemulla riemuitsee."

18Jotka murehtivat, kaukana juhlakokouksista,

ne minä kokoan: nehän ovat sinusta,

niitä häväistys kuormana painaa.

19

3:19
Miika 4:6
Katso, siihen aikaan minä teen tekoni

kaikille sinun nöyryyttäjillesi.

Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkoitetut

ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi

jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina.

20

3:20
5. Moos. 30:3
Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin

— siihen aikaan, jona minä teidät kokoan.

Sillä minä teen teidät

mainehikkaiksi ja ylistetyiksi

kaikissa maan kansoissa,

kun minä käännän teidän kohtalonne

teidän silmäinne nähden;

sanoo Herra.