Raamattu 1933/-38 (KR38)
8

8 LUKU.

Jerusalemin tuleva onnen aika. Pakanat etsivät Herraa.

81Sitten tuli tämä Herran Sebaotin sana: 2

8:2
Sak. 1:14
"Näin sanoo Herra Sebaot: Minä kiivailen Siionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. 3
8:3
Jes. 1:21,26
Näin sanoo Herra: Minä käännyn jälleen Siionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle, ja Jerusalemia kutsutaan Uskolliseksi Kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta Pyhäksi Vuoreksi. 4Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja, sauvansa kädessään kullakin päivien paljouden vuoksi. 5Ja kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla. 6Näin sanoo Herra Sebaot: Jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo Herra Sebaot? 7
8:7
Jes. 43:6
Jer. 30:10
Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta. 8
8:8
Jer. 30:22
Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas.

9Näin sanoo Herra Sebaot: Olkoot lujat teidän kätenne, teidän, jotka tähän aikaan olette kuulleet nämä sanat profeettain suusta, sinä päivänä, jona laskettiin Herran Sebaotin huoneen, rakennettavan temppelin, perustus. 10

8:10
Hagg. 1:6,9
Sak. 11:6
Sillä ennen sitä aikaa ei saatu palkkaa ihmisen työstä, ei palkkaa juhdan työstä, eikä ollut menijällä, ei tulijalla rauhaa ahdistajalta, ja minä laskin irti kaikki ihmiset, toisen toisensa kimppuun. 11Mutta nyt minä en ole tämän kansan jäännökselle samanlainen, kuin olin entisinä päivinä, sanoo Herra Sebaot. 12Sillä rauhan kylvö kylvetään, viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa antaa satonsa, taivas antaa kasteensa, ja tämän kansan jäännökselle minä annan perintöosaksi kaiken tämän. 13Ja niinkuin te olette olleet kirouksena pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena. Älkää peljätkö, olkoot teidän kätenne lujat. 14Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Niinkuin minulla oli mielessä tehdä teille pahaa, kun teidän isänne vihoittivat minut, sanoo Herra Sebaot, enkä minä sitä katunut, 15niin on taas tähän aikaan minulla mielessä tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Älkää peljätkö. 16
8:16
Jes. 1:17
Sak. 7:9
Ef. 4:25
Näitä te tehkää: Puhukaa totta toinen toisellenne. Tuomitkaa porteissanne oikein, tuomitkaa rauhan tuomio. 17Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toisellenne, älkääkä rakastako väärää valaa. Sillä kaikkia näitä minä vihaan, sanoo Herra."

18Ja minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana: 19

8:19
2. Kun. 25:1,25
Jer. 39:2
Jer. 41:1
Jer. 52:12
Sak. 7:3
"Näin sanoo Herra Sebaot: Neljännen kuun paasto ja viidennen paasto ja seitsemännen paasto ja kymmenennen paasto on oleva Juudan heimolle ilo ja riemu ja mieluinen juhla. Mutta rakastakaa totuutta ja rauhaa.

20

8:20
Ps. 102:23
Jes. 2:2
Miika 4:1
Sak. 6:15
Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita, 21ja toisen asukkaat menevät toiseen ja sanovat: 'Lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaotia'. — 'Minäkin lähden.' 22Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. 23Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne'."

9

9 LUKU.

Pakanavaltojen sortuminen. Rauhan kuningas Siionissa. Hänen hallituksensa ihanuus.

91

9:1
Jes. 17:1
Jer. 32:19
Ennustus, Herran sana, Hadrakin maata vastaan,

ja Damaskoon se laskeutuu.

Sillä Herran silmä katsoo ihmisiä,

kaikkia Israelin sukukuntia

2

9:2
Hes. 26:2
Hes. 28:3
ja myös Hamatia, joka on sen kanssa rajatusten,

sekä Tyyroa ja Siidonia,

sillä ne ovat sangen viisaat.

3Tyyro on rakentanut itsellensä linnoituksia

ja kasannut kokoon hopeata kuin tomua

ja kultaa kuin katujen lokaa.

4Katso, Herra köyhdyttää sen

ja syöksee mereen sen voiman,

ja se itse poltetaan tulella.

5

9:5
Jes. 14:29
Jer. 47:1
Hes. 25:15
Sen näkee Askelon ja peljästyy,

ja Gassa, ja vapisee kovin,

ja Ekron, sillä sen toivo joutuu häpeään.

Ja Gassasta hukkuu kuningas,

eikä Askelonissa enää asuta.

6Asdodissa asuu sekasikiöitä,

ja minä hävitän filistealaisten ylpeyden.

7

9:7
1. Sam. 14:32
Hes. 33:25
Sak. 6:15
Sak. 8:22
Mutta minä poistan veret hänen suustansa

ja heidän iljetyksensä hänen hampaittensa välistä,

ja hänestäkin jää jäännös meidän Jumalallemme;

hän on oleva niinkuin sukuruhtinas Juudassa,

ja Ekron on oleva niinkuin jebusilainen.

8

9:8
Sak. 2:5
Minä teen leirini temppelini suojaksi

sotajoukoilta, jotka tulevat ja menevät,

eikä tule käskijä enää heidän kimppuunsa,

sillä nyt olen minä sen omin silmin nähnyt.

9

9:9
Jes. 12:6
Jes. 62:11
Sef. 3:14
Sak. 2:10
Matt. 21:5
Joh. 12:15
Iloitse suuresti, tytär Siion,

riemuitse, tytär Jerusalem,

sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle!

Vanhurskas ja auttaja hän on,

on nöyrä ja ratsastaa aasilla,

aasintamman varsalla.

10

9:10
Ps. 72:8
Jes. 2:4
Jes. 9:4
Jes. 31:1
Miika 4:3
Miika 5:9
Miika 7:12
Ja minä hävitän vaunut Efraimista

ja hevoset Jerusalemista.

Sodan jousi hävitetään,

ja hän julistaa rauhan kansoille.

Ja hänen hallituksensa ulottuu merestä mereen,

Eufrat-virrasta hamaan maan ääriin.

11

9:11
2. Moos. 24:8
Jer. 31:32
Hebr. 9:19
Ja myös sinun vankisi

minä sinun liittosi veren tähden

päästän pois vedettömästä kuopasta.

12

9:12
Jes. 40:2
Jes. 61:7
Tulkaa takaisin varustukseen,

te vangit, joilla on toivo;

myös tänä päivänä minä julistan:

kaksin verroin minä sinulle korvaan.

13Sillä minä jännitän Juudan jousekseni,

panen siihen nuoleksi Efraimin

ja nostan sinun poikasi, Siion,

sinun poikiasi vastaan, Jaavan,

ja teen sinut sankarin miekan kaltaiseksi.

14Herra on näkyvä heidän yllänsä,

ja hänen nuolensa lähtee kuin salama.

Herra, Herra puhaltaa pasunaan

ja kulkee etelän myrskytuulissa.

15

9:15
2. Moos. 24:6
Herra Sebaot on suojaava heitä,

ja he syövät, ja he tallaavat linkokiviä,

he juovat ja pauhaavat niinkuin viinistä

ja ovat täynnä, niinkuin uhrimaljat,

niinkuin alttarin kulmat.

16

9:16
Ps. 100:3
Joh. 10:11
Ja Herra, heidän Jumalansa,

on sinä päivänä auttava heitä, kansaansa,

joka on kuin hänen lammaslaumansa;

sillä he ovat kruunuun kiinnitettyjä kiviä,

jotka kohoavat yli hänen maansa.

17

9:17
5. Moos. 33:28
Sillä kuinka suuri onkaan oleva

heidän onnensa, heidän ihanuutensa:

vilja saa kasvamaan nuorukaiset

ja rypälemehu neitsyet!

10

10 LUKU.

Epäjumalat ovat voimattomat. Herra kukistaa pakanakansat ja auttaa kansaansa.

101

10:1
5. Moos. 11:14
Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana:

Herra tekee ukkospilvet

ja antaa heille sadekuurot,

antaa kasvit joka miehen pellolle.

2

10:2
Jes. 8:19
Jes. 53:6
Valit. 2:14
Matt. 9:36
Sillä kotijumalat puhuvat tyhjiä,

ja tietäjät näkevät petosnäkyjä,

puhuvat valheunia, lohduttelevat turhilla.

Sentähden he saavat lähteä matkaan

kuin lammaslauma

ja kärsivät vaivaa, kun ei ole paimenta.

3

10:3
Jer. 23:1
Hes. 34:17
Paimenia kohtaan syttyy minun vihani,

ja johtomiehiä minä rankaisen;

sillä Herra Sebaot pitää huolen laumastansa,

Juudan heimosta,

ja asettaa sen ikäänkuin kunniaratsuksensa sodassa.

4

10:4
Jer. 30:21
Siitä on lähtevä kulmakivi,

siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi,

siitä lähtevät käskijät kaikki.

5

10:5
Miika 7:10
Ja he ovat niinkuin sankarit,

jotka polkevat katujen lokaa sodassa.

He sotivat, sillä Herra on heidän kanssansa;

ja häpeään joutuvat hevosilla-ratsastajat.

6

10:6
Sak. 13:9
Minä teen väkeväksi Juudan heimon

ja autan Joosefin heimoa.

Minä saatan heidät kotiin,

sillä minä armahdan heitä,

ja he tulevat olemaan,

niinkuin en minä olisi heitä hyljännytkään.

Sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa,

ja kuulen heidän rukouksensa.

7Efraim on oleva niinkuin sankari,

ja heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä.

Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat;

heidän sydämensä riemuitsee Herrassa.

8Minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät,

sillä minä lunastan heidät,

ja he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen.

9

10:9
Hoos. 2:23
Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan,

muistavat he minua kaukaisissa maissa;

ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin.

10

10:10
Jes. 27:12
Miika 7:12,14
Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta

ja kokoan heidät Assurista;

minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille,

eikä heille ole riittävästi tilaa.

11

10:11
2. Moos. 14:16
Ps. 114:3
Hän käy ahdistuksen meren lävitse,

hän lyö meren aaltoja,

ja kaikki Niilivirran syvyydet kuivuvat,

Assurin ylpeys painuu alas,

ja Egyptin valtikka väistyy pois.

12

10:12
Miika 4:5
Mutta heidät minä teen väkeviksi Herrassa,

ja hänen nimensä on heidän kerskauksensa,

sanoo Herra.