Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Paavali toivottaa Tiitukselle armoa ja rauhaa 1-4, osoittaa, millaisia miehiä hänen tulee asettaa seurakuntain vanhimmiksi 5-9 ja käskee häntä ankarasti nuhtelemaan vääriä opettajia ja muita, jotka teoillaan kieltävät Jumalan 10-16.

11

1:1
1. Tim. 3:16
Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on jumalisuuden mukainen, 2
1:2
4. Moos. 23:19
Room. 1:2
Room. 16:25-26
2. Tim. 1:9-10
2. Tim. 2:13
apostoli sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja — 3
1:3
Gal. 1:1
Ef. 1:9
Ef. 3:9
Kol. 1:26
1. Tess. 2:4
1. Tim. 1:11
mutta kun aika oli tullut, ilmoitti hän sanansa saarnassa, joka on uskottu minulle Jumalan, meidän vapahtajamme, käskyn mukaan: 4
1:4
Ef. 1:2
1. Tim. 1:2
Filem. 1:3
Tiitukselle, oikealle pojalleni yhteisen uskomme perusteella. Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Vapahtajaltamme Kristukselta Jeesukselta!

5

1:5
Ap. t. 14:23
2. Tim. 2:2
Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, 6
1:6
1. Tim. 3:2-3
jos missä olisi joku nuhteeton, yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskoittelevia. 7
1:7
3. Moos. 10:9
Matt. 24:45
1. Kor. 4:1
Ef. 5:18
1. Piet. 5:2
Sillä seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tappelija, ei häpeällisen voiton pyytäjä, 8vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensähillitseväinen; 9
1:9
1. Tim. 6:3
2. Tim. 1:13
Tiit. 2:1
hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaansanojain väitteet.

10

1:10
Ap. t. 15:1
Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa; 11
1:11
1. Tim. 6:5
2. Tim. 3:6
semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi. 12Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut:

"Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa".

13
1:13
2. Tim. 4:2
Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi 14
1:14
Jes. 29:13
Matt. 15:9
Kol. 2:22
1. Tim. 1:4
1. Tim. 4:7
eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin. 15
1:15
Matt. 15:11
Luuk. 11:39-40
Ap. t. 10:15
Room. 14:14,20
1. Kor. 6:12
Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen. 16
1:16
Jer. 4:22
2. Tim. 3:5
Juud. 1:4
He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.
2

2 LUKU.

Tiituksen tulee antaa terveen opin mukaisia kehoituksia vanhemmille ja nuoremmille seurakunnan jäsenille, miehille ja naisille, ja samoin palvelijoille 1-10, sillä Jumalan pelastava armo tahtoo kasvattaa kaikkia ihmisiä elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti 11-15.

21

2:1
2. Tim. 1:13
Tiit. 1:9
Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: 2
2:2
Tiit. 1:13
vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet; 3
2:3
1. Tim. 2:9-10
1. Tim. 3:11
1. Tim. 5:13
1. Piet. 3:3
niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia, 4voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, 5
2:5
1. Moos. 3:16
1. Kor. 14:34
Ef. 5:22
Kol. 3:18
1. Piet. 3:1
olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi. 6Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi. 7
2:7
1. Tim. 4:12
1. Piet. 5:3
Aseta itsesi kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta 8
2:8
1. Tim. 5:14
Tiit. 1:9
1. Piet. 2:12,15
1. Piet. 3:16
ja puheesi tervettä ja moitteetonta, että vastustaja häpeäisi, kun hänellä ei ole meistä mitään pahaa sanottavana. 9
2:9
Ef. 6:5-6
Kol. 3:22-23
1. Tim. 6:1-2
1. Piet. 2:18
Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele, 10etteivät näpistele, vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä uskollisuutta, että he Jumalan, meidän vapahtajamme, opin kaikessa kaunistaisivat.

11

2:11
1. Tim. 2:4
Tiit. 3:4-5
2. Piet. 3:9
Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 12
2:12
Ef. 1:4
Ef. 5:27
Kol. 1:22
1. Piet. 1:15-17
1. Joh. 2:15-16
ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 13
2:13
Room. 5:2
1. Kor. 1:7
Fil. 3:20
1. Tess. 1:10
odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 14
2:14
2. Moos. 19:5-6
5. Moos. 4:20
5. Moos. 7:6
Ps. 130:8
Hes. 37:23
2. Kor. 5:15
Gal. 1:4
Gal. 2:20
Ef. 2:10
Ef. 5:2
Hebr. 9:14
1. Piet. 2:9
hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. 15
2:15
1. Kor. 16:11
1. Tim. 4:12
2. Tim. 4:2
Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.