Raamattu 1933/-38 (KR38)
6

6 LUKU.

Vanhurskautetun ei sovi elää synnissä, vaan hänen tulee elää Jumalalle, niinkuin kastekin velvoittaa meitä kuolemaan pois synnistä ja vaeltamaan uudessa elämässä 1-14. Koska emme ole lain, vaan armon alla, teemme hedelmää pyhityksessä ja saamme lopuksi iankaikkisen elämän 15-23.

61

6:1
Room. 3:5,8
Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? 2
6:2
1. Piet. 2:24
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? 3
6:3
Gal. 3:27
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? 4
6:4
2. Kor. 5:17
Ef. 2:6
Ef. 4:22-24
Kol. 2:12
Kol. 3:10
1. Piet. 3:21
1. Piet. 4:2
Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. 5
6:5
Joh. 15:5
2. Kor. 4:10
Fil. 3:10,11
Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, 6
6:6
Gal. 2:20
Gal. 5:24
Gal. 6:14
Ef. 4:22
Kol. 3:5,9
kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; 7
6:7
1. Piet. 4:1
sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. 8
6:8
2. Tim. 2:11
Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, 9
6:9
Ilm. 1:18
tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. 10
6:10
Hebr. 7:27
Hebr. 9:25,28
1. Piet. 2:24
1. Piet. 3:18
Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. 11
6:11
2. Kor. 5:15
Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. 12Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, 13
6:13
Room. 12:1
Kol. 3:5
Hebr. 9:14
1. Piet. 4:2
Jaak. 4:1
älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. 14
6:14
Room. 8:2,12
Gal. 5:18
1. Joh. 3:6
Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15

6:15
1. Kor. 9:21
Gal. 2:17-18
Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! 16
6:16
Matt. 6:24
Joh. 8:34
1. Piet. 1:14
2. Piet. 2:19
Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? 17
6:17
2. Tim. 1:13
Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 18
6:18
Joh. 8:32
1. Piet. 2:16
ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! 19
6:19
Room. 7:5
Room. 12:1
Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. 20Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 21
6:21
Sananl. 14:12
Room. 8:6,13
Ef. 5:12
Fil. 3:19
Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 22
6:22
1. Piet. 1:9
Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 23
6:23
1. Moos. 2:17
Joh. 10:28
Room. 5:12
Room. 5:17-18
1. Kor. 15:22
Jaak. 1:15
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

7

7 LUKU.

Kristuksen omat ovat hänen kuolemansa kautta vapautetut laista 1-6. Lain kautta paljastuu ihmiselle synnin valta 7-13, hänessä syntyy taistelu mielen lain ja synnin lain välillä, mutta synnin laista ja vallasta hän ei omin voimin pääse voitolle 14-23, vaan hänen täytyy turvautua Kristukseen 24, 25.

71Vai ettekö tiedä, veljet — minä puhun lain tunteville — että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? 2

7:2
1. Kor. 7:39
Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. 3
7:3
Matt. 5:32
Mark. 10:12
Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. 4
7:4
Gal. 2:19-20
Gal. 5:18
Kol. 2:14
Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 5
7:5
Room. 6:21
Room. 8:8-9
Gal. 5:19
Jaak. 1:15
Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 6
7:6
Room. 6:4
2. Kor. 3:6-7
mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

7

7:7
2. Moos. 20:17
5. Moos. 5:21
Room. 3:20
Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse". 8
7:8
Joh. 15:22
Room. 4:15
Room. 5:20
Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. 9Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 10
7:10
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11,13
Room. 10:5
Jaak. 1:15
ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 11
7:11
1. Moos. 3:13
Sananl. 9:17
Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 12
7:12
Ps. 19:8-9
1. Tim. 1:8
Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 13Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.

14

7:14
Ps. 51:7
Joh. 3:6
Room. 3:9
Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. 15
7:15
Gal. 5:17
Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. 16Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 17Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. 18
7:18
1. Moos. 6:5
1. Moos. 8:21
Job 14:4
Job 15:14
Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; 19sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 20Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. 21Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; 22
7:22
Ps. 119:35
sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, 23
7:23
1. Piet. 2:11
Jaak. 4:1
mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

24Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

25

7:25
Joh. 8:36
1. Kor. 15:57
Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

8

8 LUKU.

Ne, jotka ovat Kristuksessa, ovat hengen lain kautta vapautetut synnin ja kuoleman laista 1-11; he ovat Jumalan lapsia ja hänen perillisiään Kristuksen kanssa 12-17. Tulevan kirkkauden rinnalla, joka luomakunnallekin tuottaa vapautuksen, tämän ajan kärsimykset eivät ole minkään arvoiset 18-25. Henki auttaa meitä heikkoudessamme, ja Jumala toteuttaa aivoituksensa 26-30. Apostoli ylistää Jumalan armon runsautta ja pelastuksen varmuutta 31-39.

81

8:1
2. Kor. 5:17
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. 2
8:2
Joh. 8:36
Room. 6:22
1. Kor. 15:45
2. Kor. 3:6
Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3
8:3
Ap. t. 13:39
2. Kor. 5:21
Gal. 3:13
Gal. 4:4
Ef. 2:14-15
Fil. 2:7
Kol. 1:22
Hebr. 2:14
Hebr. 7:18-19
Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, 4
8:4
Gal. 5:25
että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. 5
8:5
1. Kor. 2:14
Kol. 3:2
Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. 6
8:6
Room. 6:21
Gal. 6:8
Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; 7
8:7
Matt. 12:34
Room. 5:10
Kol. 1:21
Jaak. 4:4
sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. 8Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. 9
8:9
1. Kor. 3:16
1. Joh. 3:24
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. 10Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. 11
8:11
Ap. t. 2:24
Room. 6:4-5
1. Kor. 6:14
2. Kor. 4:14
Kol. 2:13
Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

12

8:12
Room. 6:14
Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. 13
8:13
Hes. 18:20-21
Gal. 6:8
Ef. 4:22
Kol. 3:5-6
Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. 14
8:14
Gal. 5:18
Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. 15
8:15
Mark. 14:36
Joh. 1:12
1. Kor. 2:12
Gal. 3:26
Gal. 4:6
2. Tim. 1:7
1. Joh. 4:18
Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 16
8:16
2. Kor. 1:22
2. Kor. 5:5
Ef. 1:13
Ef. 4:30
Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. 17
8:17
Ap. t. 14:22
Gal. 4:7
Fil. 1:29
2. Tim. 2:11-12
1. Piet. 4:13
Ilm. 21:7
Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

18

8:18
Matt. 5:12
2. Kor. 4:17
Fil. 3:20-21
Kol. 3:4
1. Piet. 1:5-6
1. Piet. 4:13
1. Joh. 3:1-2
Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. 19Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. 20
8:20
1. Moos. 3:17-19
1. Moos. 5:29
Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle — ei omasta tahdostaan, vaan alistajan — kuitenkin toivon varaan, 21
8:21
Ap. t. 3:21
2. Piet. 3:13
Ilm. 21:5
koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. 22Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; 23
8:23
Jes. 25:9
Luuk. 21:28
2. Kor. 5:2
2. Kor. 5:4-5
Fil. 3:21
eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. 24
8:24
2. Kor. 5:7
Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? 25
8:25
Hebr. 11:1
Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.

26

8:26
Sak. 12:10
Joh. 14:16
Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 27
8:27
1. Aik. 28:9
Ps. 7:10
Sananl. 17:3
Jer. 11:20
Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. 28
8:28
Ef. 1:11
2. Tim. 1:9
Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 29
8:29
Joh. 17:22
2. Kor. 3:18
Kol. 1:15,18
Hebr. 1:6
1. Joh. 3:2
Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 30
8:30
2. Tim. 1:9
1. Piet. 2:9
mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

31

8:31
4. Moos. 14:8
Ps. 56:12
Ps. 118:6
Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 32
8:32
1. Moos. 22:12,16
Jes. 53:5
Joh. 3:16
Room. 4:25
Room. 5:6,9
Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? 33
8:33
Jes. 50:8-9
Ilm. 12:10-11
Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. 34
8:34
Job 34:29
Ps. 110:1
Mark. 16:19
Kol. 3:1
Hebr. 1:3
Hebr. 7:25
Hebr. 8:1
Hebr. 9:24
Hebr. 12:2
1. Piet. 3:22
1. Joh. 2:1
Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. 35Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? 36
8:36
Ps. 44:23
1. Kor. 4:9
1. Kor. 15:30-31
2. Kor. 4:11
Niinkuin kirjoitettu on:

"Sinun tähtesi meitä surmataan

kaiken päivää;

meitä pidetään teuraslampaina".

37
8:37
Joh. 16:33
1. Kor. 15:57
2. Kor. 2:14
1. Joh. 4:4
1. Joh. 5:4-5
Ilm. 12:11
Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. 38
8:38
Ef. 1:21
Ef. 6:12
Fil. 1:6
2. Tim. 1:9,12
2. Tim. 4:18
Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, 39ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.