Raamattu 1933/-38 (KR38)
5

5 LUKU.

Uskosta vanhurskaiksi tulleina meillä on Kristuksen kautta rauha Jumalan kanssa ja pääsy hänen armoonsa, ja me olemme tulleet osallisiksi Jumalan kirkkauden toivosta, hänen rakkaudestaan ja pelastuksesta 1-11. Niinkuin Aadamin kautta synti ja kuolema on tullut maailmaan, niin Kristuksen kautta tulee vanhurskaus ja elämä 12-19. Lain kautta synnintunto suurenee, että armo tulisi sitä runsaammaksi 20, 21.

51

5:1
Jes. 32:17
Jes. 53:5
Joh. 14:27
Ap. t. 10:36
Room. 3:24
Ef. 2:13-14
Kol. 1:20
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 2
5:2
Joh. 10:9
Joh. 14:6
Ef. 2:18
Ef. 3:12
Hebr. 10:19
jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 3
5:3
Matt. 5:11-12
Ap. t. 5:41
2. Kor. 12:10
Fil. 1:29
1. Piet. 3:14
Jaak. 1:2-3
Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 4
5:4
Hebr. 10:36
mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; 5
5:5
Ps. 22:6
2. Kor. 1:22
Hebr. 6:18
1. Joh. 4:16
mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

6

5:6
Gal. 4:4
Kol. 2:13
1. Piet. 3:18
Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. 7Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. 8
5:8
Joh. 3:16
Joh. 15:13
1. Joh. 3:16
1. Joh. 4:9-10
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. 9
5:9
1. Tess. 1:10
Hebr. 9:14
Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. 10
5:10
Ef. 2:16
Kol. 1:20-22
Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; 11
5:11
Jer. 9:23
1. Kor. 1:31
emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

12

5:12
1. Moos. 2:17
1. Moos. 3:6,19
Ps. 51:7
Room. 6:23
1. Kor. 15:21-22
Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet — 13
5:13
Room. 4:15
sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; 14
5:14
1. Kor. 15:22
kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. 15
5:15
Jes. 53:11
Joh. 1:16-17
2. Kor. 5:15
Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. 16Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. 17
5:17
Joh. 10:10
Ilm. 22:5
Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. — 18
5:18
Room. 6:23
1. Joh. 2:2
Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; 19
5:19
Jes. 53:11
Fil. 2:8
Hebr. 5:8-9
sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

20

5:20
Room. 3:20
Room. 7:8
1. Kor. 15:56
Gal. 3:19
Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, 21
5:21
Room. 6:23
että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

6

6 LUKU.

Vanhurskautetun ei sovi elää synnissä, vaan hänen tulee elää Jumalalle, niinkuin kastekin velvoittaa meitä kuolemaan pois synnistä ja vaeltamaan uudessa elämässä 1-14. Koska emme ole lain, vaan armon alla, teemme hedelmää pyhityksessä ja saamme lopuksi iankaikkisen elämän 15-23.

61

6:1
Room. 3:5,8
Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? 2
6:2
1. Piet. 2:24
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? 3
6:3
Gal. 3:27
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? 4
6:4
2. Kor. 5:17
Ef. 2:6
Ef. 4:22-24
Kol. 2:12
Kol. 3:10
1. Piet. 3:21
1. Piet. 4:2
Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. 5
6:5
Joh. 15:5
2. Kor. 4:10
Fil. 3:10,11
Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, 6
6:6
Gal. 2:20
Gal. 5:24
Gal. 6:14
Ef. 4:22
Kol. 3:5,9
kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; 7
6:7
1. Piet. 4:1
sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. 8
6:8
2. Tim. 2:11
Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, 9
6:9
Ilm. 1:18
tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. 10
6:10
Hebr. 7:27
Hebr. 9:25,28
1. Piet. 2:24
1. Piet. 3:18
Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. 11
6:11
2. Kor. 5:15
Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. 12Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, 13
6:13
Room. 12:1
Kol. 3:5
Hebr. 9:14
1. Piet. 4:2
Jaak. 4:1
älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. 14
6:14
Room. 8:2,12
Gal. 5:18
1. Joh. 3:6
Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15

6:15
1. Kor. 9:21
Gal. 2:17-18
Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! 16
6:16
Matt. 6:24
Joh. 8:34
1. Piet. 1:14
2. Piet. 2:19
Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? 17
6:17
2. Tim. 1:13
Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 18
6:18
Joh. 8:32
1. Piet. 2:16
ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! 19
6:19
Room. 7:5
Room. 12:1
Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. 20Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 21
6:21
Sananl. 14:12
Room. 8:6,13
Ef. 5:12
Fil. 3:19
Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 22
6:22
1. Piet. 1:9
Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 23
6:23
1. Moos. 2:17
Joh. 10:28
Room. 5:12
Room. 5:17-18
1. Kor. 15:22
Jaak. 1:15
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

7

7 LUKU.

Kristuksen omat ovat hänen kuolemansa kautta vapautetut laista 1-6. Lain kautta paljastuu ihmiselle synnin valta 7-13, hänessä syntyy taistelu mielen lain ja synnin lain välillä, mutta synnin laista ja vallasta hän ei omin voimin pääse voitolle 14-23, vaan hänen täytyy turvautua Kristukseen 24, 25.

71Vai ettekö tiedä, veljet — minä puhun lain tunteville — että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? 2

7:2
1. Kor. 7:39
Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. 3
7:3
Matt. 5:32
Mark. 10:12
Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. 4
7:4
Gal. 2:19-20
Gal. 5:18
Kol. 2:14
Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 5
7:5
Room. 6:21
Room. 8:8-9
Gal. 5:19
Jaak. 1:15
Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, 6
7:6
Room. 6:4
2. Kor. 3:6-7
mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

7

7:7
2. Moos. 20:17
5. Moos. 5:21
Room. 3:20
Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse". 8
7:8
Joh. 15:22
Room. 4:15
Room. 5:20
Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. 9Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, 10
7:10
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11,13
Room. 10:5
Jaak. 1:15
ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. 11
7:11
1. Moos. 3:13
Sananl. 9:17
Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. 12
7:12
Ps. 19:8-9
1. Tim. 1:8
Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. 13Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.

14

7:14
Ps. 51:7
Joh. 3:6
Room. 3:9
Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. 15
7:15
Gal. 5:17
Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. 16Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. 17Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. 18
7:18
1. Moos. 6:5
1. Moos. 8:21
Job 14:4
Job 15:14
Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; 19sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. 20Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. 21Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; 22
7:22
Ps. 119:35
sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, 23
7:23
1. Piet. 2:11
Jaak. 4:1
mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

24Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

25

7:25
Joh. 8:36
1. Kor. 15:57
Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.