Raamattu 1933/-38 (KR38)
4

4 LUKU.

Aabraham vanhurskautettiin uskon kautta, ja myös Daavid todistaa sen autuaaksi, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja 1-8; samoin pakanatkin vanhurskautetaan uskosta, sillä Aabraham vanhurskautettiin jo ollessaan ympärileikkaamaton 9-12. Siten hän tuli kaikkien uskovaisten isäksi 13-17; ja hänen luja uskonsa 18-22 on esikuvana meille, jotka samoin tulemme vanhurskaiksi uskosta 23-25.

41"

4:1
Jes. 51:2
Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan? 2Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. 3
4:3
1. Moos. 15:6
Gal. 3:6
Jaak. 2:23
Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi". 4
4:4
Matt. 20:14
Room. 11:6
Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, 5
4:5
Joh. 6:28-29
Room. 3:22,28
2. Kor. 5:19
Fil. 3:9
mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; 6niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:

7

4:7
Ps. 32:1-2
"Autuaat ne,

joiden rikokset ovat anteeksi annetut

ja joiden synnit ovat peitetyt!

8Autuas se mies,

jolle Herra ei lue syntiä!"

9

4:9
Room. 3:30
Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi". 10Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna. 11
4:11
1. Moos. 17:10-11
Room. 3:22
Gal. 3:6-7
Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; 12
4:12
Matt. 3:9
Luuk. 19:9
ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.

13

4:13
1. Moos. 12:7
1. Moos. 15:5-6
1. Moos. 15:18
1. Moos. 17:2
1. Moos. 26:3
Room. 9:8
Gal. 3:16,18
Hebr. 11:9
Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. 14Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. 15
4:15
Room. 5:13
1. Kor. 15:56
Gal. 3:10
Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. 16
4:16
Room. 3:24
Room. 9:8
Gal. 3:16,18
Gal. 3:28
Ef. 2:8
Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä 17
4:17
1. Moos. 17:4-5
Joh. 5:21
Room. 9:11
— niinkuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" — sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.

18

4:18
1. Moos. 15:4-5
Hebr. 11:12
Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva", 19
4:19
1. Moos. 17:17
1. Moos. 18:11
eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut — sillä hän oli jo noin satavuotias — ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; 20
4:20
Hebr. 11:8
Hebr. 11:17-18
mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, 21
4:21
1. Moos. 18:14
Ps. 115:3
Luuk. 1:37
ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. 22Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.

23

4:23
Room. 15:4
Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, 24
4:24
Ap. t. 2:24
Ap. t. 13:30
vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, 25
4:25
Jes. 53:5-6
Room. 8:32
1. Kor. 15:17
2. Kor. 5:21
Gal. 1:4
1. Piet. 2:24
1. Piet. 3:18
1. Joh. 2:2
joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

5

5 LUKU.

Uskosta vanhurskaiksi tulleina meillä on Kristuksen kautta rauha Jumalan kanssa ja pääsy hänen armoonsa, ja me olemme tulleet osallisiksi Jumalan kirkkauden toivosta, hänen rakkaudestaan ja pelastuksesta 1-11. Niinkuin Aadamin kautta synti ja kuolema on tullut maailmaan, niin Kristuksen kautta tulee vanhurskaus ja elämä 12-19. Lain kautta synnintunto suurenee, että armo tulisi sitä runsaammaksi 20, 21.

51

5:1
Jes. 32:17
Jes. 53:5
Joh. 14:27
Ap. t. 10:36
Room. 3:24
Ef. 2:13-14
Kol. 1:20
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 2
5:2
Joh. 10:9
Joh. 14:6
Ef. 2:18
Ef. 3:12
Hebr. 10:19
jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 3
5:3
Matt. 5:11-12
Ap. t. 5:41
2. Kor. 12:10
Fil. 1:29
1. Piet. 3:14
Jaak. 1:2-3
Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 4
5:4
Hebr. 10:36
mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; 5
5:5
Ps. 22:6
2. Kor. 1:22
Hebr. 6:18
1. Joh. 4:16
mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

6

5:6
Gal. 4:4
Kol. 2:13
1. Piet. 3:18
Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. 7Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. 8
5:8
Joh. 3:16
Joh. 15:13
1. Joh. 3:16
1. Joh. 4:9-10
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. 9
5:9
1. Tess. 1:10
Hebr. 9:14
Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. 10
5:10
Ef. 2:16
Kol. 1:20-22
Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; 11
5:11
Jer. 9:23
1. Kor. 1:31
emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

12

5:12
1. Moos. 2:17
1. Moos. 3:6,19
Ps. 51:7
Room. 6:23
1. Kor. 15:21-22
Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet — 13
5:13
Room. 4:15
sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; 14
5:14
1. Kor. 15:22
kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. 15
5:15
Jes. 53:11
Joh. 1:16-17
2. Kor. 5:15
Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. 16Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. 17
5:17
Joh. 10:10
Ilm. 22:5
Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. — 18
5:18
Room. 6:23
1. Joh. 2:2
Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; 19
5:19
Jes. 53:11
Fil. 2:8
Hebr. 5:8-9
sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

20

5:20
Room. 3:20
Room. 7:8
1. Kor. 15:56
Gal. 3:19
Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, 21
5:21
Room. 6:23
että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

6

6 LUKU.

Vanhurskautetun ei sovi elää synnissä, vaan hänen tulee elää Jumalalle, niinkuin kastekin velvoittaa meitä kuolemaan pois synnistä ja vaeltamaan uudessa elämässä 1-14. Koska emme ole lain, vaan armon alla, teemme hedelmää pyhityksessä ja saamme lopuksi iankaikkisen elämän 15-23.

61

6:1
Room. 3:5,8
Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? 2
6:2
1. Piet. 2:24
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? 3
6:3
Gal. 3:27
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? 4
6:4
2. Kor. 5:17
Ef. 2:6
Ef. 4:22-24
Kol. 2:12
Kol. 3:10
1. Piet. 3:21
1. Piet. 4:2
Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. 5
6:5
Joh. 15:5
2. Kor. 4:10
Fil. 3:10,11
Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, 6
6:6
Gal. 2:20
Gal. 5:24
Gal. 6:14
Ef. 4:22
Kol. 3:5,9
kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; 7
6:7
1. Piet. 4:1
sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. 8
6:8
2. Tim. 2:11
Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, 9
6:9
Ilm. 1:18
tietäen, että Kristus, sittenkuin hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: kuolema ei enää häntä vallitse. 10
6:10
Hebr. 7:27
Hebr. 9:25,28
1. Piet. 2:24
1. Piet. 3:18
Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä; mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. 11
6:11
2. Kor. 5:15
Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. 12Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille, 13
6:13
Room. 12:1
Kol. 3:5
Hebr. 9:14
1. Piet. 4:2
Jaak. 4:1
älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. 14
6:14
Room. 8:2,12
Gal. 5:18
1. Joh. 3:6
Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15

6:15
1. Kor. 9:21
Gal. 2:17-18
Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se! 16
6:16
Matt. 6:24
Joh. 8:34
1. Piet. 1:14
2. Piet. 2:19
Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi? 17
6:17
2. Tim. 1:13
Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut, 18
6:18
Joh. 8:32
1. Piet. 2:16
ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi! 19
6:19
Room. 7:5
Room. 12:1
Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. 20Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. 21
6:21
Sananl. 14:12
Room. 8:6,13
Ef. 5:12
Fil. 3:19
Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sillä sen loppu on kuolema. 22
6:22
1. Piet. 1:9
Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. 23
6:23
1. Moos. 2:17
Joh. 10:28
Room. 5:12
Room. 5:17-18
1. Kor. 15:22
Jaak. 1:15
Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.