Raamattu 1933/-38 (KR38)
3

3 LUKU.

Vaikka juutalaisilla on se etu, että Jumalan sana on heille uskottu 1-8, ovat he kuitenkin, niinkuin Raamattu todistaa, kaikki niinkuin pakanatkin syyllisiä Jumalan edessä 9-20, mutta kumpaisetkin tulevat vanhurskaiksi uskosta Jeesuksen Kristuksen valmistaman lunastuksen kautta 21-26. Täten lakia ei kumota, vaan se vahvistetaan 27-31.

31Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? 2

3:2
5. Moos. 4:7-8
5. Moos. 31:24-25
Joos. 24:26
Ps. 103:7
Ps. 147:19-20
Jes. 30:8
Jer. 30:2
Ap. t. 7:38
Room. 9:4
Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. 3
3:3
4. Moos. 23:19
Room. 9:6
Room. 11:29
2. Tim. 2:13
Hebr. 4:2
Mutta kuinka? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevä? 4
3:4
Ps. 51:6
Ps. 116:11
Joh. 3:33
Pois se! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija, niinkuin kirjoitettu on:

"Että sinut havaittaisiin

vanhurskaaksi sanoissasi

ja että voittaisit,

kun sinun kanssasi oikeutta käydään".

5
3:5
Job 8:3
Job 34:10
Room. 9:14
Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa? Minä puhun ihmisten tavalla. 6
3:6
1. Moos. 18:25
Ap. t. 17:31
Pois se! Sillä kuinka Jumala silloin voisi tuomita maailman? 7Sillä jos Jumalan totuus tulee minun valheeni kautta selvemmin julki hänen kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin vielä syntisenä tuomitaan? 8
3:8
Room. 6:1,15
Ja miksi emme tekisi, niinkuin herjaten syyttävät meidän tekevän ja niinkuin muutamat väittävät meidän sanovan: "Tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi"? Niiden tuomio on oikea.

9

3:9
Joh. 8:34
Room. 1:18
Room. 7:14
Gal. 3:22
Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, 10
3:10
Ps. 14:1,3
Ps. 53:1-4
niinkuin kirjoitettu on:

"Ei ole ketään vanhurskasta,

ei ainoatakaan,

11ei ole ketään ymmärtäväistä,

ei ketään, joka etsii Jumalaa;

12kaikki ovat poikenneet pois,

kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet;

ei ole ketään,

joka tekee sitä, mikä hyvä on,

ei yhden yhtäkään.

13

3:13
Ps. 5:10
Ps. 140:4
Heidän kurkkunsa on avoin hauta,

kielellänsä he pettävät,

kyykäärmeen myrkkyä

on heidän huultensa alla;

14

3:14
Ps. 10:7
heidän suunsa on täynnä

kirousta ja katkeruutta.

15

3:15
Sananl. 1:16
Jes. 59:7
Heidän jalkansa ovat nopeat

vuodattamaan verta,

16hävitys ja kurjuus

on heidän teillänsä,

17

3:17
Jes. 59:8
Luuk. 1:79
ja rauhan tietä he eivät tunne.

18

3:18
1. Moos. 20:11
Ps. 36:2
Ei ole Jumalan pelko

heidän silmäinsä edessä."

19
3:19
Hes. 16:63
Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; 20
3:20
Ps. 143:2
Ap. t. 13:39
Room. 7:7
Gal. 2:16
Gal. 3:11
Ef. 2:8-9
Tiit. 3:5
sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

21

3:21
1. Moos. 15:6
Jes. 53:11
Jer. 23:6
Joh. 5:46
Ap. t. 10:43
Ap. t. 15:10-11
Ap. t. 26:22-23
Room. 1:17
Fil. 3:9
1. Piet. 1:10
Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, 22
3:22
Room. 10:12
Gal. 3:28
Kol. 3:11
se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. 23
3:23
Room. 11:32
Gal. 3:22
1. Joh. 1:8,10
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 24
3:24
Matt. 20:28
Room. 5:1
Ef. 1:7
Ef. 2:8
Kol. 1:14
1. Tim. 2:6
Tiit. 3:5,7
Hebr. 9:12
1. Piet. 1:18-19
ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, 25
3:25
Ap. t. 13:38-39
Ap. t. 17:30
Ap. t. 20:28
Room. 5:9
2. Kor. 5:19,21
Kol. 1:20
Hebr. 9:15
1. Joh. 1:9
1. Joh. 2:2
1. Joh. 4:10
jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit 26
3:26
Ps. 51:6
Gal. 2:16
jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

27

3:27
1. Kor. 1:29,31
Ef. 2:9
Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. 28
3:28
Ap. t. 13:38-39
Room. 4:5
Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja. 29
3:29
Room. 9:24
Room. 10:12
Room. 15:9
Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin, 30
3:30
5. Moos. 6:4
Ap. t. 15:9,11
Room. 4:11-12
Gal. 3:8
koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. 31
3:31
Matt. 5:17
Room. 8:3-4
Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

4

4 LUKU.

Aabraham vanhurskautettiin uskon kautta, ja myös Daavid todistaa sen autuaaksi, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja 1-8; samoin pakanatkin vanhurskautetaan uskosta, sillä Aabraham vanhurskautettiin jo ollessaan ympärileikkaamaton 9-12. Siten hän tuli kaikkien uskovaisten isäksi 13-17; ja hänen luja uskonsa 18-22 on esikuvana meille, jotka samoin tulemme vanhurskaiksi uskosta 23-25.

41"

4:1
Jes. 51:2
Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin saavuttaneen lihan mukaan? 2Sillä jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. 3
4:3
1. Moos. 15:6
Gal. 3:6
Jaak. 2:23
Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi". 4
4:4
Matt. 20:14
Room. 11:6
Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, 5
4:5
Joh. 6:28-29
Room. 3:22,28
2. Kor. 5:19
Fil. 3:9
mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi; 6niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:

7

4:7
Ps. 32:1-2
"Autuaat ne,

joiden rikokset ovat anteeksi annetut

ja joiden synnit ovat peitetyt!

8Autuas se mies,

jolle Herra ei lue syntiä!"

9

4:9
Room. 3:30
Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan: "Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi". 10Kuinka se sitten siksi luettiin? Hänen ollessaanko ympärileikattuna vai ympärileikkaamatonna? Ei ympärileikattuna, vaan ympärileikkaamatonna. 11
4:11
1. Moos. 17:10-11
Room. 3:22
Gal. 3:6-7
Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; 12
4:12
Matt. 3:9
Luuk. 19:9
ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna.

13

4:13
1. Moos. 12:7
1. Moos. 15:5-6
1. Moos. 15:18
1. Moos. 17:2
1. Moos. 26:3
Room. 9:8
Gal. 3:16,18
Hebr. 11:9
Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. 14Sillä jos ne, jotka pitäytyvät lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. 15
4:15
Room. 5:13
1. Kor. 15:56
Gal. 3:10
Sillä laki saa aikaan vihaa; mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan. 16
4:16
Room. 3:24
Room. 9:8
Gal. 3:16,18
Gal. 3:28
Ef. 2:8
Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä 17
4:17
1. Moos. 17:4-5
Joh. 5:21
Room. 9:11
— niinkuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" — sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.

18

4:18
1. Moos. 15:4-5
Hebr. 11:12
Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva", 19
4:19
1. Moos. 17:17
1. Moos. 18:11
eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut — sillä hän oli jo noin satavuotias — ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; 20
4:20
Hebr. 11:8
Hebr. 11:17-18
mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, 21
4:21
1. Moos. 18:14
Ps. 115:3
Luuk. 1:37
ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. 22Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.

23

4:23
Room. 15:4
Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, 24
4:24
Ap. t. 2:24
Ap. t. 13:30
vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, 25
4:25
Jes. 53:5-6
Room. 8:32
1. Kor. 15:17
2. Kor. 5:21
Gal. 1:4
1. Piet. 2:24
1. Piet. 3:18
1. Joh. 2:2
joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

5

5 LUKU.

Uskosta vanhurskaiksi tulleina meillä on Kristuksen kautta rauha Jumalan kanssa ja pääsy hänen armoonsa, ja me olemme tulleet osallisiksi Jumalan kirkkauden toivosta, hänen rakkaudestaan ja pelastuksesta 1-11. Niinkuin Aadamin kautta synti ja kuolema on tullut maailmaan, niin Kristuksen kautta tulee vanhurskaus ja elämä 12-19. Lain kautta synnintunto suurenee, että armo tulisi sitä runsaammaksi 20, 21.

51

5:1
Jes. 32:17
Jes. 53:5
Joh. 14:27
Ap. t. 10:36
Room. 3:24
Ef. 2:13-14
Kol. 1:20
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 2
5:2
Joh. 10:9
Joh. 14:6
Ef. 2:18
Ef. 3:12
Hebr. 10:19
jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. 3
5:3
Matt. 5:11-12
Ap. t. 5:41
2. Kor. 12:10
Fil. 1:29
1. Piet. 3:14
Jaak. 1:2-3
Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, 4
5:4
Hebr. 10:36
mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa; 5
5:5
Ps. 22:6
2. Kor. 1:22
Hebr. 6:18
1. Joh. 4:16
mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

6

5:6
Gal. 4:4
Kol. 2:13
1. Piet. 3:18
Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. 7Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. 8
5:8
Joh. 3:16
Joh. 15:13
1. Joh. 3:16
1. Joh. 4:9-10
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. 9
5:9
1. Tess. 1:10
Hebr. 9:14
Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. 10
5:10
Ef. 2:16
Kol. 1:20-22
Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; 11
5:11
Jer. 9:23
1. Kor. 1:31
emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

12

5:12
1. Moos. 2:17
1. Moos. 3:6,19
Ps. 51:7
Room. 6:23
1. Kor. 15:21-22
Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet — 13
5:13
Room. 4:15
sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; 14
5:14
1. Kor. 15:22
kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. 15
5:15
Jes. 53:11
Joh. 1:16-17
2. Kor. 5:15
Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. 16Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. 17
5:17
Joh. 10:10
Ilm. 22:5
Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. — 18
5:18
Room. 6:23
1. Joh. 2:2
Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; 19
5:19
Jes. 53:11
Fil. 2:8
Hebr. 5:8-9
sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

20

5:20
Room. 3:20
Room. 7:8
1. Kor. 15:56
Gal. 3:19
Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, 21
5:21
Room. 6:23
että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.