Raamattu 1933/-38 (KR38)
15

15 LUKU.

Kristittyjen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia ja elää lähimmäiselleen rakentumiseksi 1-4, olla keskenään yksimielisiä 5, 6 ja hoivata toinen toistansa, niinkuin Kristus on ottanut hoivaansa sekä juutalaiset että pakanat 7-13. Apostoli puolustaa rohkeaa kirjettään sillä, että hänen on papillisesti toimittaminen evankeliumin palvelusta pakanain seassa 14-16, jota hän on tehnytkin Jerusalemista Illyrikoniin asti 17-21, ja tämä on estänyt häntä tulemasta Roomaan 22. Vietyään Makedonian ja Akaian keräämän avustuksen Jerusalemiin hän aikoo matkallaan Hispaniaan käydä veljien luona Roomassa 23-29 ja pyytää nyt heidän esirukouksiaan 30-33.

151

15:1
Room. 14:1
1. Kor. 9:19,22
Gal. 6:2
1. Tess. 5:14
Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. 2
15:2
Fil. 2:4
Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. 3
15:3
Ps. 69:9-10
Joh. 6:38
Fil. 2:5
Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: "Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun". 4
15:4
Ps. 119:50
Room. 4:23
1. Kor. 10:11
2. Tim. 3:16
Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.

5

15:5
Joh. 17:21
Room. 12:16
1. Kor. 1:10
Fil. 2:2
Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, 6
15:6
Ap. t. 4:24
niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.

7

15:7
Room. 14:3
Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. 8
15:8
Matt. 15:24
Ap. t. 3:25-26
Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset, 9
15:9
2. Sam. 22:50
Ps. 18:50
Joh. 10:16
Room. 11:30
mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on:

"Sentähden minä ylistän sinua

pakanain seassa

ja veisaan kiitosta sinun nimellesi".

10
15:10
5. Moos. 32:43
Ja vielä on sanottu:

"Riemuitkaa, te pakanat,

hänen kansansa kanssa".

11
15:11
Ps. 117:1
Ja taas:

"Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat,

ja ylistäkööt häntä kaikki kansat".

12
15:12
Jes. 11:1,10
Matt. 12:21
Ilm. 5:5
Ilm. 22:16
Ja myös Esaias sanoo:

"On tuleva Iisain juurivesa,

hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita;

häneen pakanat panevat toivonsa".

13Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

14

15:14
2. Piet. 1:12
1. Joh. 2:21
Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. 15
15:15
Room. 12:3
Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut, uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut 16
15:16
Mal. 1:11
Ap. t. 9:15
Ap. t. 13:2
Room. 11:13
Gal. 2:9
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:11
sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.

17

15:17
1. Kor. 1:31
Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa; 18
15:18
Ap. t. 21:19
Room. 16:26
sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, 19
15:19
Mark. 16:17,20
Ap. t. 19:11
2. Kor. 12:12
tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen, 20
15:20
2. Kor. 10:15-16
ja sillä tavoin, että olen pitänyt kunnianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo on mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, 21
15:21
Jes. 52:15
vaan niinkuin kirjoitettu on:

"Ne, joille ei ole julistettu hänestä,

saavat hänet nähdä,

ja jotka eivät ole kuulleet,

ne ymmärtävät".

22

15:22
Room. 1:13
Sentähden olenkin niin usein ollut estetty tulemasta teidän tykönne.

23

15:23
Ap. t. 19:21
Room. 1:10-11
Mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, 24
15:24
1. Kor. 16:6
niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän saanut iloita teidän seurastanne. 25
15:25
Ap. t. 19:21
Ap. t. 20:22
Ap. t. 24:17
Mutta nyt minä matkustan Jerusalemiin viemään pyhille avustusta. 26
15:26
1. Kor. 16:1
2. Kor. 8:1
2. Kor. 9:1-2
2. Kor. 9:12
Gal. 2:9-10
Sillä Makedonia ja Akaia ovat halunneet kerätä yhteisen lahjan niille Jerusalemin pyhille, jotka ovat köyhyydessä. 27
15:27
1. Kor. 9:11
Gal. 6:6
Niin he ovat halunneet, ja he ovatkin sen heille velkaa; sillä jos pakanat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin he puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. 28Kun olen tehtäväni suorittanut ja heille tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Hispaniaan; 29
15:29
Room. 1:11
ja minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani.

30

15:30
2. Kor. 1:11
Ef. 6:18-19
Kol. 4:3,12
Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa, 31
15:31
2. Tess. 3:1-2
että minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomien käsiin ja että Jerusalemia varten tuomani avustus olisi pyhille otollinen, 32niin että minä, jos Jumala niin tahtoo, ilolla saapuisin teidän tykönne ja virkistyisin teidän seurassanne.

33

15:33
2. Kor. 13:11
Fil. 4:9
1. Tess. 5:23
2. Tess. 3:16
Rauhan Jumala olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen.

16

16 LUKU.

Paavali suosittaa Rooma kristityille Kenkrean seurakunnan palvelijaa Foibea 1, 2 ja lähettää tervehdyksen Priskalle ja Akylaalle sekä useille muille kristityille 3-16, kehoittaa heitä välttämään viettelijöitä 17-20, lausuu Timoteukselta ja muilta heille tervehdyksen 21-24 ja lopettaa kirjeensä ylistäen Jumalaa 25-27.

161Minä suljen teidän suosioonne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija, 2että otatte hänet vastaan Herrassa, niinkuin pyhien sopii, ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee; sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. 3

16:3
Ap. t. 18:2-3
Ap. t. 18:26
1. Kor. 16:19
2. Tim. 4:19
Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, 4jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat, 5
16:5
1. Kor. 16:15
ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle. 6Tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne. 7Tervehdys Andronikukselle ja Juniaalle, heimolaisilleni ja vankeustovereilleni, joilla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa. 8Tervehdys Ampliatukselle, rakkaalleni Herrassa. 9Tervehdys Urbanukselle, meidän työtoverillemme Kristuksessa, ja Stakykselle, rakkaalleni. 10Tervehdys Apelleelle, koetuksenkestäneelle Kristuksessa. Tervehdys Aristobuluksen perhekuntalaisille. 11Tervehdys Herodionille, heimolaiselleni. Tervehdys Narkissuksen perhekuntalaisille, jotka ovat Herrassa. 12Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. 13Tervehdys Rufukselle, valitulle Herrassa, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. 14Tervehdys Asynkritukselle, Flegonille, Hermeelle, Patrobaalle, Hermaalle ja veljille, jotka ovat heidän kanssansa. 15Tervehdys Filologukselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olympaalle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssansa. 16
16:16
1. Kor. 16:20
2. Kor. 13:12
1. Tess. 5:26
1. Piet. 5:14
Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä.

17

16:17
Gal. 1:8-9
Fil. 3:2
Kol. 2:8
2. Tess. 3:6
1. Tim. 6:3
2. Tim. 3:2
2. Joh. 1:10
Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. 18
16:18
Hes. 13:18
Fil. 3:18-19
2. Piet. 2:3
Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. 19
16:19
Jer. 4:22
Matt. 10:16
Room. 1:8
1. Kor. 14:20
Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon; sentähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. 20
16:20
1. Moos. 3:15
1. Kor. 16:23
2. Kor. 13:13
Fil. 4:23
1. Tess. 5:28
2. Tess. 3:18
Ilm. 22:21
Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.

21

16:21
Ap. t. 16:1
Ap. t. 20:4
Fil. 2:19,22
1. Tess. 3:2
Teitä tervehtivät Timoteus, minun työtoverini, ja heimolaiseni Lukius, Jaason ja Soosipater. 22Minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, sanon teille tervehdyksen Herrassa. 23
16:23
1. Kor. 1:14
Gaius, minun ja koko seurakunnan majanantaja, tervehtii teitä. Erastus, kaupungin rahainhoitaja, ja veli Kvartus tervehtivät teitä. 24Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Amen.

25

16:25
Matt. 13:35
1. Kor. 2:7
Ef. 1:9
Ef. 3:9,20
Kol. 1:26-27
2. Tim. 1:9-10
Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, 26
16:26
Room. 1:5
Tiit. 1:2-3
mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, 27
16:27
1. Tim. 1:17
1. Tim. 6:16
Juud. 1:25
Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Amen.