Raamattu 1933/-38 (KR38)
12

12 LUKU.

Siirtyessään neuvomaan, miten kristillinen siveys on seurakunnassa toteutettava, apostoli kehoittaa veljiä kokonaan antautumaan Jumalalle 1, 2, käskee heitä arvostelemaan itseänsä sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin antanut, ja palvelemaan toinen toistaan, kutakin saamallaan armolahjalla 3-8, ja pyytää heitä itsensäkieltävällä rakkaudella tekemään hyvää veljille ja vihollisille sekä voittamaan pahan hyvällä 9-21.

121

12:1
Room. 6:13
1. Kor. 6:13,20
Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23
Ef. 5:10,17
Kol. 1:9
1. Tess. 4:3
1. Piet. 1:14
1. Joh. 2:15
Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

3

12:3
Matt. 25:15
Room. 1:5
1. Kor. 12:11
2. Kor. 10:13
Ef. 4:7
Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. 4
12:4
1. Kor. 12:12,27
Ef. 4:16
Sillä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, 5
12:5
1. Kor. 10:17
Ef. 1:23
Ef. 4:25
Ef. 5:23
Kol. 1:24
niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme toistemme jäseniä; 6
12:6
1. Kor. 12:4
Ef. 4:11
1. Piet. 4:10-11
ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; 7
12:7
1. Tim. 4:16
jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan; 8
12:8
5. Moos. 15:7
Matt. 6:1-3
Ap. t. 20:28
2. Kor. 8:2
2. Kor. 9:7
1. Piet. 5:2
jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.

9

12:9
Ps. 34:15
Ps. 37:27
Ps. 97:10
Aam. 5:15
2. Kor. 6:6
1. Piet. 1:22
1. Piet. 4:8
1. Joh. 4:7
Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. 10
12:10
Fil. 2:3
1. Tess. 4:9
Hebr. 13:1
1. Piet. 1:22
1. Piet. 2:17
2. Piet. 1:7
Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. 11
12:11
Ap. t. 18:25
Ilm. 3:15-16
Älkää harrastuksessanne olko veltot; olkaa hengessä palavat; palvelkaa Herraa. 12
12:12
Luuk. 10:20
Luuk. 18:1
Ap. t. 1:14
Ap. t. 2:42
Room. 15:13
Ef. 6:18
Kol. 4:2
1. Tess. 5:16-17
Hebr. 10:35-36
Hebr. 12:1
Jaak. 5:7
Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. 13
12:13
Matt. 25:35
1. Kor. 16:1
Hebr. 13:2
1. Piet. 4:9
Pitäkää pyhien tarpeet ominanne; harrastakaa vieraanvaraisuutta. 14
12:14
Matt. 5:44
Luuk. 6:28
1. Kor. 4:12
1. Piet. 3:9
Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. 15
12:15
Luuk. 1:58
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. 16
12:16
Ps. 131:1
Sananl. 3:7
Jes. 5:21
Room. 15:5
1. Kor. 1:10
2. Kor. 13:11
Fil. 2:2
Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itsemielestänne viisaita. 17
12:17
3. Moos. 19:18
Sananl. 20:22
Matt. 5:39
2. Kor. 8:21
1. Piet. 3:9
Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. 18
12:18
Mark. 9:50
Hebr. 12:14
Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. 19
12:19
5. Moos. 32:35
Ps. 94:1
Sananl. 24:29
Luuk. 6:29
2. Tess. 1:6
Hebr. 10:30
Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra".

20

12:20
2. Moos. 23:4-5
Sananl. 25:21-22
Matt. 5:44
Vaan "jos vihamiehelläsi on nälkä,

ruoki häntä,

jos hänellä on jano,

juota häntä,

sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä

hänen päänsä päälle".

21

12:21
1. Sam. 24:18
Älä anna pahan itseäsi voittaa,

vaan voita sinä paha hyvällä.

13

13 LUKU.

Apostoli kehoittaa kristittyjä olemaan alamaiset esivallalle, joka on Jumalan asettama oikeuden ylläpitäjä 1-7, rakastamaan lähimmäisiään 8-10, hylkäämään pimeyden teot ja vaeltamaan niinkuin päivällä sekä pukemaan päällensä Herran Kristuksen 11-14.

131

13:1
Sananl. 8:15-16
Dan. 4:22
Joh. 19:11
Tiit. 3:1
1. Piet. 2:13
Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. 2
13:2
Sananl. 24:21-22
Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. 3Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; 4sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. 5Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. 6
13:6
Luuk. 20:25
Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. 7
13:7
Matt. 22:21
Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

8

13:8
Matt. 7:12
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. 9
13:9
2. Moos. 20:13-17
3. Moos. 19:18
Matt. 19:18-19
Mark. 12:31
Luuk. 10:27
Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi". 10
13:10
Matt. 22:40
1. Kor. 13:4-7
Gal. 5:14
Kol. 3:14
1. Tim. 1:5
Jaak. 2:8
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

11

13:11
1. Kor. 15:34
Ef. 5:14
1. Tess. 5:6-8
Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. 12
13:12
Ef. 5:11
Kol. 3:8
1. Tess. 5:4-5
1. Joh. 2:8
Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. 13
13:13
Sananl. 23:20
Luuk. 21:34
1. Kor. 6:9-10
Gal. 5:19,21
Ef. 5:3,18
Fil. 4:8
1. Piet. 4:3
Jaak. 3:14
Vaeltakaamme säädyllisesti, niinkuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, 14
13:14
1. Kor. 9:27
Gal. 3:27
Gal. 5:16
Ef. 4:22-24
Kol. 3:10
1. Piet. 2:11
1. Joh. 2:16
vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

14

14 LUKU.

Apostoli kehoittaa uskossa vahvoja ja heikkoja kohtelemaan toisiansa rakkaudella; joka uskoo saavansa syödä kaikkea, älköön halveksiko sitä, joka ei kaikkea syö, ja heikko älköön vahvempaa tuomitko 1-4; samoin se, joka tekee erotuksen päiväin välillä, älköön tuomitko sitä, joka ei tee tämmöistä erotusta 5-12. Ei kukaan saa tuomita veljeään eikä myöskään olla hänelle loukkaukseksi 13-23.

141

14:1
Ap. t. 20:35
Room. 15:1
1. Kor. 9:22
Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. 2
14:2
1. Moos. 1:29
1. Moos. 9:3
Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. 3
14:3
Kol. 2:16
Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. 4
14:4
Matt. 7:1
Jaak. 4:12
Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.

5

14:5
Gal. 4:10
Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. 6
14:6
5. Moos. 8:10
1. Kor. 10:30-31
1. Tim. 4:3-4
Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. 7
14:7
2. Kor. 5:15
1. Piet. 4:2
Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. 8
14:8
Gal. 2:20
1. Tess. 5:10
Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat. 9
14:9
Ap. t. 10:36,42
2. Kor. 5:15
Sillä sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleitten että elävien Herra. 10
14:10
Matt. 25:31-32
Luuk. 6:37
Ap. t. 17:31
2. Kor. 5:10
Mutta sinä, minkätähden sinä tuomitset veljeäsi? Taikka sinä toinen, minkätähden sinä halveksit veljeäsi? Sillä kaikki meidät asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. 11
14:11
Jes. 45:23
Fil. 2:10-11
Sillä kirjoitettu on:

"Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra,

minun edessäni pitää

jokaisen polven notkistuman

ja jokaisen kielen ylistämän Jumalaa".

12
14:12
Matt. 12:36
Room. 2:6
1. Piet. 4:5
Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.

13

14:13
Matt. 18:7-9
1. Kor. 8:9
1. Kor. 10:32
2. Kor. 6:3
Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. 14
14:14
Matt. 15:11
Ap. t. 10:15
1. Kor. 8:7
1. Kor. 10:25-26
1. Tim. 4:4-5
Tiit. 1:15
Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään; vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. 15
14:15
1. Kor. 8:11
Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. 16
14:16
Tiit. 2:5
Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi; 17
14:17
Luuk. 17:20
Room. 5:1
1. Kor. 8:8
Gal. 5:22
sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. 18Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. 19
14:19
Room. 15:2
Hebr. 12:14
Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme. 20Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa. 21
14:21
1. Kor. 8:13
Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. 22
14:22
1. Joh. 3:21
Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee; 23
14:23
Mark. 16:16
mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta; sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.