Raamattu 1933/-38 (KR38)
10

10 LUKU.

Juutalaiset kyllä kiivailivat Jumalan puolesta, mutta eivät alistuneet Jumalan vanhurskauden alle 1-3. Tämä saavutetaan ainoastaan uskomalla Kristukseen, joka on lain loppu ja sanassaan aina on meitä lähellä 4-13. Usko tulee evankeliumin saarnasta, mutta juutalaiset eivät olleet evankeliumille kuuliaisia, vaan hylkäsivät heille tarjotun armon, niinkuin heistä oli ennustettukin 14-21.

101

10:1
Room. 9:3
Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. 2
10:2
Ap. t. 22:3
Gal. 1:14
Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; 3
10:3
Room. 9:30-32
Fil. 3:9
sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.

4

10:4
Matt. 5:17
Ap. t. 13:38-39
2. Kor. 3:13
Gal. 3:24
Hebr. 8:13
Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. 5
10:5
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11
Luuk. 10:28
Gal. 3:12
Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. 6
10:6
5. Moos. 30:11-13
Joh. 3:13
Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas, 7tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista. 8
10:8
5. Moos. 30:14
Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. 9
10:9
Matt. 10:32
Luuk. 12:8
Ap. t. 16:31
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 10
10:10
2. Kor. 4:13
sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 11
10:11
Ps. 25:3
Jes. 28:16
Room. 9:33
Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään". 12
10:12
Ap. t. 10:34-36
Room. 3:22-29
Ef. 1:7
Ef. 2:4,7
1. Tim. 2:3-6
Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 13
10:13
Jooel 2:32
Ap. t. 2:21
Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

14

10:14
Ap. t. 8:31
Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15
10:15
Jes. 52:7
Naah. 1:15
Ef. 6:15
Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on:

"Kuinka suloiset ovat niiden jalat,

jotka hyvää sanomaa julistavat!"

16
10:16
Jes. 53:1
Joh. 12:38
Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo:

"Herra, kuka uskoo

meidän saarnamme?"

17Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 18
10:18
Ps. 19:4-5
Jes. 49:6
Matt. 24:14
2. Kor. 2:14
Kol. 1:6,23
Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat:

"Heidän äänensä on kulkenut

kaikkiin maihin,

ja heidän sanansa maan piirin ääriin."

19
10:19
5. Moos. 32:21
Minä kysyn: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo:

"Minä herätän teidän kiivautenne

kansan kautta, joka ei ole kansa,

ymmärtämättömän kansan kautta

minä teitä kiihoitan".

20
10:20
Jes. 65:1-2
Room. 9:30
Ja Esaias on rohkea ja sanoo:

"Minut ovat löytäneet ne,

jotka eivät minua etsineet;

minä olen ilmestynyt niille,

jotka eivät minua kysyneet".

21Mutta Israelista hän sanoo:

"Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni

tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden".