Raamattu 1933/-38 (KR38)
9

9 LUKU.

Apostoli sanoo syvästi surevansa Israelia 1-5. Jumalan lupaukset sille eivät kuitenkaan ole tyhjiin rauenneet, mutta luonnollinen polveutuminen Aabrahamista ei tuota lapseutta 6-13. Jumala ei tee väärin, sillä hän on armahtamisessaan ja hylkäämisessään täysin vapaa 14-21 ja on kutsunut pakanatkin armon osallisuuteen, niinkuin hän jo profeettainsa kautta on sanonut 22-29; syy Israelin hylkäämiseen on se, että he perustautuivat tekoihin eikä uskoon 30-33.

91

9:1
2. Kor. 11:31
Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele — sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä — 2
9:2
Room. 10:1
että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. 3
9:3
2. Moos. 32:32
Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, 4
9:4
2. Moos. 4:22
2. Moos. 19:5
2. Moos. 24:16
5. Moos. 7:6
5. Moos. 14:1
Ps. 147:19
Jer. 31:9
Ap. t. 2:39
Ap. t. 3:25
ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; 5
9:5
5. Moos. 10:15
Matt. 1:1
Luuk. 3:23
Joh. 1:1
Room. 1:25
Hebr. 1:8-9
heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

6

9:6
4. Moos. 23:19
Room. 2:28-29
Room. 3:3
Gal. 6:16
2. Tim. 2:13
Ilm. 2:9
Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, 7
9:7
1. Moos. 21:12
Joh. 8:39
Hebr. 11:18
eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; 8
9:8
Gal. 3:29
Gal. 4:28
se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. 9
9:9
1. Moos. 18:10,14
Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika". 10
9:10
1. Moos. 25:21
Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista; 11ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin — että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden — 12
9:12
1. Moos. 25:23
sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa", 13
9:13
Ps. 47:5
Mal. 1:2-3
niinkuin kirjoitettu on:

"Jaakobia minä rakastin,

mutta Eesauta minä vihasin".

14

9:14
5. Moos. 32:4
2. Aik. 19:7
Job 8:3
Job 34:10
Ps. 92:16
Room. 3:5
Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! 15
9:15
2. Moos. 33:19
Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". 16
9:16
Ef. 2:8-9
Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. 17
9:17
2. Moos. 9:16
Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä". 18
9:18
2. Moos. 4:21
Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. 19
9:19
Job 23:13
Dan. 4:32
Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?" 20
9:20
Job 33:13
Jes. 45:9
Jes. 64:8
Jer. 18:6
Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?" 21
9:21
2. Tim. 2:20
Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?

22

9:22
Room. 2:4-5
Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, 23ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen? 24
9:24
Room. 3:29
Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, 25
9:25
Hoos. 2:23
1. Piet. 2:10
niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo:

"Minä olen kutsuva kansakseni sen,

joka ei ollut minun kansani,

ja rakkaakseni sen,

joka ei ollut minun rakkaani.

26

9:26
Hoos. 1:10
Ja on tapahtuva,

että siinä paikassa, jossa heille on sanottu:

'Te ette ole minun kansani',

siinä heitä kutsutaan

elävän Jumalan lapsiksi."

27
9:27
1. Moos. 22:17
Jes. 10:22-23
Room. 11:5
Mutta Esaias huudahtaa Israelista:

"Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan

kuin meren hiekka,

niin pelastuu heistä vain jäännös.

28Sillä sanansa on Herra toteuttava

maan päällä lopullisesti ja rutosti."

29
9:29
1. Moos. 19:24-25
Jes. 1:9
Jer. 50:40
Niinkuin Esaias myös on ennustanut:

"Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt

meille siementä,

niin meidän olisi käynyt

niinkuin Sodoman,

ja me olisimme tulleet

Gomorran kaltaisiksi".

30

9:30
Room. 10:20
Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta; 31
9:31
Room. 10:2-3
Room. 11:7
Gal. 5:4
mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. 32
9:32
1. Kor. 1:23
Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, 33
9:33
Ps. 118:22
Jes. 8:14
Jes. 28:16
Matt. 21:42
Luuk. 2:34
Ap. t. 10:43
Room. 10:11
1. Piet. 2:6-8
niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu".

10

10 LUKU.

Juutalaiset kyllä kiivailivat Jumalan puolesta, mutta eivät alistuneet Jumalan vanhurskauden alle 1-3. Tämä saavutetaan ainoastaan uskomalla Kristukseen, joka on lain loppu ja sanassaan aina on meitä lähellä 4-13. Usko tulee evankeliumin saarnasta, mutta juutalaiset eivät olleet evankeliumille kuuliaisia, vaan hylkäsivät heille tarjotun armon, niinkuin heistä oli ennustettukin 14-21.

101

10:1
Room. 9:3
Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. 2
10:2
Ap. t. 22:3
Gal. 1:14
Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; 3
10:3
Room. 9:30-32
Fil. 3:9
sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.

4

10:4
Matt. 5:17
Ap. t. 13:38-39
2. Kor. 3:13
Gal. 3:24
Hebr. 8:13
Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. 5
10:5
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11
Luuk. 10:28
Gal. 3:12
Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. 6
10:6
5. Moos. 30:11-13
Joh. 3:13
Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas, 7tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan Kristusta kuolleista. 8
10:8
5. Moos. 30:14
Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme. 9
10:9
Matt. 10:32
Luuk. 12:8
Ap. t. 16:31
Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; 10
10:10
2. Kor. 4:13
sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. 11
10:11
Ps. 25:3
Jes. 28:16
Room. 9:33
Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään". 12
10:12
Ap. t. 10:34-36
Room. 3:22-29
Ef. 1:7
Ef. 2:4,7
1. Tim. 2:3-6
Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. 13
10:13
Jooel 2:32
Ap. t. 2:21
Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

14

10:14
Ap. t. 8:31
Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? 15
10:15
Jes. 52:7
Naah. 1:15
Ef. 6:15
Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on:

"Kuinka suloiset ovat niiden jalat,

jotka hyvää sanomaa julistavat!"

16
10:16
Jes. 53:1
Joh. 12:38
Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo:

"Herra, kuka uskoo

meidän saarnamme?"

17Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 18
10:18
Ps. 19:4-5
Jes. 49:6
Matt. 24:14
2. Kor. 2:14
Kol. 1:6,23
Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet? Kyllä ovat:

"Heidän äänensä on kulkenut

kaikkiin maihin,

ja heidän sanansa maan piirin ääriin."

19
10:19
5. Moos. 32:21
Minä kysyn: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa? Ensiksi jo Mooses sanoo:

"Minä herätän teidän kiivautenne

kansan kautta, joka ei ole kansa,

ymmärtämättömän kansan kautta

minä teitä kiihoitan".

20
10:20
Jes. 65:1-2
Room. 9:30
Ja Esaias on rohkea ja sanoo:

"Minut ovat löytäneet ne,

jotka eivät minua etsineet;

minä olen ilmestynyt niille,

jotka eivät minua kysyneet".

21Mutta Israelista hän sanoo:

"Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni

tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden".

11

11 LUKU.

Jumala ei kuitenkaan ole kokonaan hyljännyt kansaansa, sillä siitä pysyy jäännös Jumalalle uskollisena 1-10. Israelin lankeamisen kautta on pelastus tullut pakanoille 11-16, jotka siitä älkööt kerskatko, sillä vielä on koko Israel pelastuva 17-27; näin Jumala on jättänyt kaikki tottelemattomuuden valtaan, että hän kaikkia armahtaisi 28-32. Apostoli ylistää Jumalan armon ja viisauden syvyyttä 33-36.

111

11:1
5. Moos. 4:31
1. Sam. 12:22
Ps. 94:14
Jer. 31:37
2. Kor. 11:22
Fil. 3:5
Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. 2Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia: 3
11:3
1. Kun. 19:10,14
"Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"? 4
11:4
1. Kun. 19:18
Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille." 5
11:5
Sak. 13:8-9
Room. 9:27
Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. 6
11:6
5. Moos. 9:4-5
Room. 4:4-5
Gal. 3:18
Ef. 2:8
Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.

7

11:7
Room. 9:31
2. Kor. 3:14
Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet, 8
11:8
5. Moos. 29:4
Jes. 6:9-10
Jes. 29:10
Hes. 12:2
Matt. 13:14
Luuk. 8:10
Joh. 12:40
niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti". 9
11:9
Ps. 69:23-24
Ja Daavid sanoo:

"Tulkoon heidän pöytänsä heille

paulaksi ja ansaksi

ja lankeemukseksi ja kostoksi,

10soetkoot heidän silmänsä,

etteivät he näkisi;

ja paina yhäti

heidän selkänsä kumaraan".

11

11:11
5. Moos. 32:21
Matt. 22:8-9
Ap. t. 13:46
Ap. t. 18:6
Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. 12
11:12
Jes. 49:22
Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä! 13
11:13
Ap. t. 9:15
Ap. t. 13:2
Ap. t. 22:21
Room. 15:16
Gal. 1:16
Gal. 2:2
Gal. 2:7,9
Ef. 3:8
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:11
Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, 14
11:14
Juud. 1:22-23
sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. 15
11:15
2. Kor. 5:18
Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? 16
11:16
3. Moos. 23:10
4. Moos. 15:19-21
Neh. 10:37
Hes. 44:30
Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.

17

11:17
Jer. 11:16
Ef. 2:12-13
Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, 18
11:18
Joh. 4:22
niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. 19Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin". 20
11:20
Sananl. 28:14
Jes. 66:2
1. Kor. 10:12
Fil. 2:12
Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. 21
11:21
2. Piet. 2:4-10
Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. 22
11:22
Joh. 15:2
Hebr. 3:14
Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois. 23
11:23
2. Kor. 3:16
Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. 24Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

25

11:25
Luuk. 21:24
Joh. 10:16
2. Kor. 3:14
Sillä minä en tahdo, veljet — ettette olisi oman viisautenne varassa — pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus — hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 26
11:26
5. Moos. 4:30
Ps. 14:7
Jes. 59:20
Matt. 23:39
ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on:

"Siionista on tuleva pelastaja,

hän poistaa jumalattoman menon

Jaakobista.

27

11:27
Jes. 27:9
Jer. 31:31,33
Hebr. 8:8
Hebr. 10:16
Ja tämä on oleva minun liittoni

heidän kanssaan,

kun minä otan pois heidän syntinsä."

28

11:28
5. Moos. 10:15
Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. 29
11:29
4. Moos. 23:19
2. Tim. 2:13
Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. 30Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta, 31samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. 32
11:32
Room. 3:9
Room. 3:19,23
Gal. 3:22
1. Tim. 2:4
Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.

33

11:33
Job 11:7
Ps. 36:6-7
Jes. 45:15
Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! 34
11:34
Job 15:8
Job 36:22
Ps. 92:6
Jes. 40:13
Jer. 23:18
1. Kor. 2:16
Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? 35
11:35
Job 35:7
Job 41:2
Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? 36
11:36
1. Kor. 8:6
Kol. 1:16
Ilm. 4:11
Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.