Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Paavali toivottaa Rooman kristityille armoa ja rauhaa 1-7 ja ilmaisee halunsa tulla heidän tykönsä 8-15. Evankeliumin kautta tulevat vanhurskaiksi ja pelastuvat ne, jotka uskovat 16, 17. Kun pakanat eivät kunnioittaneet Jumalaa, vaikka hänet tunsivat, vaan palvelivat luotua Luojan sijasta eivätkä vihdoin Jumalasta mitään välittäneet, niin Jumala hylkäsi heidät vajoamaan aina syvemmälle turmioon 18-32.

11

1:1
Ap. t. 9:15
Ap. t. 13:2
1. Kor. 1:1
Gal. 1:15
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:11
Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, 2
1:2
1. Moos. 3:15
1. Moos. 22:18
1. Moos. 26:4
1. Moos. 49:10
5. Moos. 18:15
Ps. 132:11
Jes. 7:14
Jes. 9:5-6
Jer. 23:5
Hes. 37:24
Dan. 9:24
Miika 5:1
Luuk. 1:70
Joh. 5:39
Room. 16:26
1. Piet. 1:10
jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, 3
1:3
2. Sam. 7:12
Jes. 11:1
Matt. 1:1
Luuk. 1:27,32
Luuk. 2:7
Ap. t. 2:30
Ap. t. 13:23
Room. 9:5
2. Tim. 2:8
hänen Pojastansa — joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä 4
1:4
Joh. 10:30
Joh. 10:36-38
Ap. t. 2:24
Ap. t. 3:15
Ap. t. 13:32-33
Hebr. 1:5
Hebr. 5:5
ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa — Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, 5
1:5
Ap. t. 9:15
Room. 12:3
Room. 15:15
Room. 16:26
1. Kor. 15:10
Gal. 2:7-8
Ef. 3:8
1. Tim. 2:7
jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, 6
1:6
Room. 9:24
Juud. 1:1
joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte: 7
1:7
1. Kor. 1:2-3
2. Kor. 1:2
Gal. 1:3
Ef. 1:1-2
1. Tess. 4:7
2. Tim. 1:9
2. Piet. 1:2
kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

8

1:8
Room. 16:19
Fil. 1:3
Kol. 1:3-4
1. Tess. 1:2,8
Filem. 1:4-5
Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. 9
1:9
Ap. t. 27:23
2. Kor. 11:31
Gal. 1:20
Ef. 1:16
Fil. 1:8
2. Tim. 1:3
Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan, 10
1:10
Ap. t. 19:21
Room. 15:23
1. Tess. 3:10
aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. 11
1:11
Room. 15:29
Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte, 12
1:12
Room. 15:32
Tiit. 1:4
se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun. 13
1:13
Joh. 4:36
Room. 15:22
1. Tess. 2:18
Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka. 14
1:14
1. Kor. 9:16
Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa; 15omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia.

16

1:16
Ps. 40:10-11
Ps. 119:40
Mark. 8:38
Ap. t. 3:26
Ap. t. 13:46
1. Kor. 1:18,24
2. Tim. 1:8
Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 17
1:17
Jer. 23:6
Hab. 2:4
Joh. 3:36
Room. 3:21-22
Gal. 3:11
Fil. 3:9
Hebr. 10:38
Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".

18

1:18
Ef. 5:6
Kol. 3:6
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 19
1:19
Joh. 1:9
Ap. t. 14:17
Ap. t. 17:24,27
Room. 2:14-15
sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 20
1:20
Job 12:7-9
Ps. 19:2,4
Jes. 40:21,26
Hebr. 11:3
Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 21
1:21
Ef. 4:17
koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 22
1:22
Jer. 10:14
1. Kor. 1:20
Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet 23
1:23
5. Moos. 4:15-18
1. Kun. 11:4-5
1. Kun. 12:28-29
2. Kun. 17:29
Ps. 106:19-20
Jes. 40:18-19
Jer. 2:11
Ap. t. 17:29
ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. 24
1:24
Ps. 81:13
Ap. t. 14:16
1. Kor. 6:18
Ef. 4:19
1. Piet. 4:3
Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 25nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. 26
1:26
3. Moos. 18:23-24
Ef. 5:11-12
1. Tess. 4:5
Juud. 1:10
Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 27
1:27
1. Moos. 19:5
3. Moos. 18:22
3. Moos. 20:13
1. Kor. 6:9
samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. 28Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. 29
1:29
Gal. 5:19-21
Tiit. 3:3
He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; 30
1:30
Sananl. 24:8
2. Tim. 3:2-3
ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; 32
1:32
Ps. 50:18
Room. 6:21
jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.

2

2 luku.

Juutalaiset, jotka muita tuomitsevat samasta pahasta, mitä itsekin tekevät, eivät vältä Jumalan tuomiota, joka kohtaa jokaista hänen tekojensa mukaan 1-16; turhaan he kerskaavat ympärileikkauksesta ja laista, koska eivät lakia noudata 17-29.

21

2:1
2. Sam. 12:5-7
Matt. 7:1,5
Joh. 8:7-9
1. Kor. 4:5
Sentähden sinä, oi ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa, olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset, koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. 2Ja me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuuden mukainen niille, jotka senkaltaisia tekevät. 3Vai luuletko, ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka senkaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion? 4
2:4
Jes. 30:18
Ef. 2:4
2. Piet. 3:9,15
Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? 5
2:5
5. Moos. 32:35
Ps. 110:5
Room. 1:18
Room. 9:22
Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, 6
2:6
Job 34:11
Ps. 62:13
Sananl. 24:12
Jer. 17:10
Jer. 32:19
Matt. 16:27
Room. 14:12
1. Kor. 3:8
2. Kor. 5:10
Gal. 6:7
Ilm. 2:23
Ilm. 20:12
Ilm. 22:12
hänen, "joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan": 7
2:7
Matt. 25:46
1. Piet. 1:7
niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän, 8
2:8
Room. 1:18
2. Tess. 1:6,8
mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. 9
2:9
Luuk. 12:47-48
Room. 1:16
Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen; 10mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle! 11
2:11
5. Moos. 10:17
2. Aik. 19:7
Job 34:19
Ap. t. 10:34
Gal. 2:6
Ef. 6:9
Kol. 3:25
1. Piet. 1:17
Sillä Jumala ei katso henkilöön. 12Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan; 13
2:13
Matt. 7:21
1. Joh. 3:7
Jaak. 1:22
sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. 14
2:14
Ap. t. 10:35
Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki 15ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä — 16
2:16
Saarn. 12:14
Matt. 25:31-32
Ap. t. 17:31
1. Kor. 4:5
2. Kor. 5:10
Ilm. 20:12
sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

17

2:17
Jes. 48:2
Miika 3:11
Matt. 3:9
Joh. 8:33,41
Mutta jos sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi ja luotat lakiin ja Jumala on sinun kerskauksesi 18
2:18
Ps. 147:19-20
ja tunnet hänen tahtonsa ja, opetettuna laissa, tutkit, mikä parasta on, 19ja luulet kykeneväsi olemaan sokeain taluttaja, pimeydessä olevien valkeus, 20ymmärtämättömien kasvattaja, alaikäisten opettaja, sinulla kun laissa on tiedon ja totuuden muoto: 21
2:21
Ps. 50:16-17
Matt. 23:3
niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta; joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat; 22
2:22
5. Moos. 7:25
joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin; joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä; 23
2:23
Mal. 1:6
joka laista kerskaat, häväiset lainrikkomisella Jumalaa? 24
2:24
2. Sam. 12:14
Jes. 52:5
Hes. 36:20,23
1. Tim. 6:1
2. Piet. 2:2
Sillä "teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa", niinkuin kirjoitettu on.

25

2:25
Gal. 5:3
Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. 26
2:26
Ap. t. 10:34-35
Gal. 5:6
Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? 27
2:27
Matt. 12:41
Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. 28
2:28
Matt. 3:9
Joh. 8:15-39
Room. 9:6-7
Gal. 6:15
Ilm. 2:9
Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; 29
2:29
5. Moos. 10:16
5. Moos. 30:6
Jer. 4:4
Jer. 9:25
1. Kor. 4:5
2. Kor. 10:18
Fil. 3:2
Kol. 2:11
1. Piet. 3:4
vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.