Raamattu 1933/-38 (KR38)
1

1 LUKU.

Paavali toivottaa Rooman kristityille armoa ja rauhaa 1-7 ja ilmaisee halunsa tulla heidän tykönsä 8-15. Evankeliumin kautta tulevat vanhurskaiksi ja pelastuvat ne, jotka uskovat 16, 17. Kun pakanat eivät kunnioittaneet Jumalaa, vaikka hänet tunsivat, vaan palvelivat luotua Luojan sijasta eivätkä vihdoin Jumalasta mitään välittäneet, niin Jumala hylkäsi heidät vajoamaan aina syvemmälle turmioon 18-32.

11

1:1
Ap. t. 9:15
Ap. t. 13:2
1. Kor. 1:1
Gal. 1:15
1. Tim. 2:7
2. Tim. 1:11
Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, 2
1:2
1. Moos. 3:15
1. Moos. 22:18
1. Moos. 26:4
1. Moos. 49:10
5. Moos. 18:15
Ps. 132:11
Jes. 7:14
Jes. 9:5-6
Jer. 23:5
Hes. 37:24
Dan. 9:24
Miika 5:1
Luuk. 1:70
Joh. 5:39
Room. 16:26
1. Piet. 1:10
jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, 3
1:3
2. Sam. 7:12
Jes. 11:1
Matt. 1:1
Luuk. 1:27,32
Luuk. 2:7
Ap. t. 2:30
Ap. t. 13:23
Room. 9:5
2. Tim. 2:8
hänen Pojastansa — joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä 4
1:4
Joh. 10:30
Joh. 10:36-38
Ap. t. 2:24
Ap. t. 3:15
Ap. t. 13:32-33
Hebr. 1:5
Hebr. 5:5
ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa — Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, 5
1:5
Ap. t. 9:15
Room. 12:3
Room. 15:15
Room. 16:26
1. Kor. 15:10
Gal. 2:7-8
Ef. 3:8
1. Tim. 2:7
jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, 6
1:6
Room. 9:24
Juud. 1:1
joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte: 7
1:7
1. Kor. 1:2-3
2. Kor. 1:2
Gal. 1:3
Ef. 1:1-2
1. Tess. 4:7
2. Tim. 1:9
2. Piet. 1:2
kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

8

1:8
Room. 16:19
Fil. 1:3
Kol. 1:3-4
1. Tess. 1:2,8
Filem. 1:4-5
Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. 9
1:9
Ap. t. 27:23
2. Kor. 11:31
Gal. 1:20
Ef. 1:16
Fil. 1:8
2. Tim. 1:3
Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan, 10
1:10
Ap. t. 19:21
Room. 15:23
1. Tess. 3:10
aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. 11
1:11
Room. 15:29
Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte, 12
1:12
Room. 15:32
Tiit. 1:4
se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun. 13
1:13
Joh. 4:36
Room. 15:22
1. Tess. 2:18
Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka. 14
1:14
1. Kor. 9:16
Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa; 15omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia.

16

1:16
Ps. 40:10-11
Ps. 119:40
Mark. 8:38
Ap. t. 3:26
Ap. t. 13:46
1. Kor. 1:18,24
2. Tim. 1:8
Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 17
1:17
Jer. 23:6
Hab. 2:4
Joh. 3:36
Room. 3:21-22
Gal. 3:11
Fil. 3:9
Hebr. 10:38
Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta".

18

1:18
Ef. 5:6
Kol. 3:6
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, 19
1:19
Joh. 1:9
Ap. t. 14:17
Ap. t. 17:24,27
Room. 2:14-15
sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. 20
1:20
Job 12:7-9
Ps. 19:2,4
Jes. 40:21,26
Hebr. 11:3
Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, 21
1:21
Ef. 4:17
koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. 22
1:22
Jer. 10:14
1. Kor. 1:20
Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet 23
1:23
5. Moos. 4:15-18
1. Kun. 11:4-5
1. Kun. 12:28-29
2. Kun. 17:29
Ps. 106:19-20
Jes. 40:18-19
Jer. 2:11
Ap. t. 17:29
ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. 24
1:24
Ps. 81:13
Ap. t. 14:16
1. Kor. 6:18
Ef. 4:19
1. Piet. 4:3
Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, 25nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. 26
1:26
3. Moos. 18:23-24
Ef. 5:11-12
1. Tess. 4:5
Juud. 1:10
Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; 27
1:27
1. Moos. 19:5
3. Moos. 18:22
3. Moos. 20:13
1. Kor. 6:9
samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. 28Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. 29
1:29
Gal. 5:19-21
Tiit. 3:3
He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; 30
1:30
Sananl. 24:8
2. Tim. 3:2-3
ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; 32
1:32
Ps. 50:18
Room. 6:21
jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.